Hit és Engedelmesség – 2019.01.24

Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, 
hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, 
és kiment, nem tudva, hova megy.  
Zsidók 11, 8

Hit és Engedelmesség ezek egész szorosan függnek egymástól. Ha mi nem hiszünk Jézusnak, és nem bízunk, az Engedelmesség igen nagyon nehezünkre esik. Ha mi ismerjük ŐT, akkor bízhatunk és engedelmeskedhetünk, biztosan. Vannak egyes nagy Döntések, amelyeket az ÚR igényel, ahol minekünk engedelmeskednünk kel. És vannak sok kicsiny Döntések, Naponként, amelyek által az Ő Akarata szerint kel éljünk. A nagy Döntések, Például: nem hazudni, nem lopni és Jézust követni. A kicsiny Döntések, Például: Köszönetet mondani Evés előtt, mert Jézus is ezt tette. Vagy: Dolgozni olyképpen, mintha az ÚRNAK személyesen tennénk. Vagy: Ha kérünk valamit, egyidejűleg megköszönni. A Bibliában sok Tippek vannak, hogy miként élhetünk együtt jobban az ÚRRAL.
Jézus a mi Engedelmességünket akarja a kicsiny Dolgokban. Mintha mi Ővele járnánk, avagy a mi Utainkon, e kicsiny Dolgoktól függnek. A mi Engedelmességeink árán a Kicsinységekben tudja Ő formálni a mi Karakterünket és ez képessé tesz bennünket, a nagy Dolgokban is Őreá hallgatni és az Ő Akaratát cselekedni.
Amennyiben Jézussal szorosan együtt kívánunk élni, annál jobban fogunk Őreá hallgatni, Őbenne bízni és Őreá hasonlítani és annál jobban Őhozzá Közeledni.
Ábrahám bevette a Helységet, amelyet Isten neki megígért.
Hit által és Engedelmesség által lett ez lehetővé. Velünk is ez van: Csakis Bizalom és Engedelmesség által vesszük mi is be azt a Területet, amelyet Isten előrelátott számunkra. Amint Ábrahám Országa, egy gyönyörű Ország, a mi Helyünk is ugyanolyan gyönyörű; – mert az ÚRNAK az Áldása nyugszik felette! Ábrahám nemtudta, hova visz az ő Utazása.
Mi sem tudjuk elképzelni, hova vezet Isten bennünket. Ez valóban egész Izgalmas, kalandos és soha nem lesz unalmas! Ő jelen van, az Ő Igazsága vezet és megőriz bennünket. Ő az ÚR!

Köszönöm, ÚR Jézus, TE kinéztél számomra, előre egy Helyet és TE beviszel oda engemet. Én bízok Benned, és nem akarom a magam Útját járni. Köszönöm, hogy Neked Türelmed van, amikor én néha az engedelmességtől visszavonulok. De TE mégis megfogod a Kezem és együttesen sikerülni fog. Köszönöm, hogy TE egy oly türelmes, szeretetteljes, csodálatos ÚR vagy!

Advertisements

A mi erőnk – 2019.01.23

Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk.
II Korinthus 10, 3

Nem olyan visszatetsző, hogy nekünk harcolni kell? Hiszen mindent Istenre kell hagynunk. A harcot is, igaz.
A mi harcunk nem olyan, hogy az emberek harcolni szoktak. Hatalomért, pénzért, munkalehetőségért, karrierért, gyerekeikért is harcolnak, hogy még több kirándulásban vehessenek részt és igazuk legyen. Mi megtesszük a munkánkat, és Istennek köszönjük az áldásait, elégedettek vagyunk azzal, amit Isten ad. Isten királyságában nincsenek mellékesek, Ő a határtalan gazdagságát adja nekünk. A mi erőnk teljesen más, mint az ,amivel az emberek harcolnak.
Nem harcolunk mások ellen, hanem magunkért. A mi kövér, régi énünknek el kell távozni a trónról, hogy a jézusi én uralkodhasson. A mi kemény, keserű, makacs szívünk puhuljon gére meg és legyen könyörületes, egy igazi Krisztus-szív. Harcolunk a vágyaink ellen, a lustaság, az élvhajhászat ellen. A büszkeségünk ellen harcolunk, az önigazolásunk, hitetlenségünk, keserűségünk és fukarságunk ellen. A világ gondolatai ellen harcolunk önmagunkban, ami tudatalatt irányít. A jogunk az egészségre, nyaralásra, autóra – vizsgáljuk meg a saját gondolkodásunkat, hogy hol keresztyéni és hol világi!
És ha egyszer vétkezünk, a lehető leggyorsabban menjünk Krisztushoz, hogy a legsötétebb hatalmaknak ne legyen érkezésük megszilárdulni bennünk. Már a Biblia kezdetén figyelmeztet minket Isten: Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta.
A mi harcunk egy harc a kegyelemért és igazságosságért. Az iskolában, a munkahelyen, a politikában és mindenhol, ahol szükséges.
A mi harcunk a sötét erők ellen folyik. Minden fegyverünk a dicséret és az imádás. Mert ahol isten van, ott fény van, és a sötétségnek el kell tűnnie. Eltudjuk tűntetni ezeket a hatalmakat Jézus nevében. Így hamar megszabadulhat az ember.
Nagyon jó érzés, hogy csak döntenem kell mellette. Ő minden végső harcot beteljesít.
Álljunk fel és harcoljuk a hitnek nemes harcát!

Köszönöm, Jézus, hogy Te már megnyerted a csatát. Tőled függök és a győzelemre akarsz engem is vinni. A régi énem már nem uralkodhat soká, hanem Te vagy az én királyom! Köszönöm, hogy minden dologban segítesz.

Menj haza – 2019.01.22

Jézus elküldte őt, és ezt mondta: „Térj haza, és beszéld el, mit tett veled az Isten.“ Ő pedig elment, és hirdette az egész városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus.
Lukács 8, 39

A világon mindenhol vannak misszionáriusok és keresztyén munkák. És az otthonunkban is olyan sokan tevékenyek Jézusért. És rossz lelkiismeretünk lesz, amikor az ember mindig otthon ül. De Jézusnak minden ember számára van egy személyreszabott speciális terve, amely csak egy emberre érvényes, mert rá van kitalálva. Akkor ez az ember meg lett szabadítva a gonosz szellemektől, és boldogan akarta követni Jézust, ahová Ő csak megy. Mert végre megtalálta az Urat! De Jézusnak más gondolatai voltak. Térj haza! Ott sokan várnak az Úr igéjére, az evangéliumra!
Jónak találtam, hogy olyan sokan gondoskodnak hűen a családjukról, gyerekeikről és még gyülekezetbe is járnak. Mert még porszívózás közben is lehet az Urat dicsérni! És mosogatás közben is lehet egy jót imádkozni. Ezekre a csendekre odafigyel az Úr. Ez fontos neki. Hány imádság száll az ilyenek ajkáról Isten trónjához! Hűségük és állhatatosságuk a gyülekezet oszlopa.
Egy barátom nem tud jól igét hirdetni, mert akkor elkezd dadogni és összezavarodni. De sok, sok pénzt keres, sokkal többet, mint a családjának szüksége lenne. Ezért Isten uralmának szánja a pénzét és missziókat finanszíroz, amelyek az Isten igéjét hirdetik. Úgy gondolja, hogy ez egy jó feladat, hisz mindenki azt tesz, amit tud és amire lehetősége van.
Isten áldása múlik az anyákon, akik a családot és a házasságukat az első helyre tette, de a férfiakon is, akiknek hűen kell vezetni a családjukat.
Talán azt mondja ma neked az Úr: Figyelj, mindenhol végy részt és próbáld ki magad minél több helyen! Menj haza, hirdesd ott az evangéliumot! És aztán kezd el keresni a helyed a gyülekezetben. De kérlek, ne stresszelj. Lassan sok mindent ki lehet próbálni, hogy nyugszik-e azon Isten áldása. Így találhatod meg leginkább a helyed a gyülekezetben. Légy Isten küldötte a saját otthonodban, a családodban, a szomszédjaid és barátaid között.

Köszönöm, Uram, hogy Te sosem terhelsz túl. Mindenkinek elkészíted a helyét. És ott lehetek, ahová helyezel. Nincs olyan terved, hogy túlontúl megterhelnél. Mert te örömmel vagy velem, és megáldod minden apró munkámat. Olyan jó vagy hozzám!

Csalódott férfiak – 2019.01.21

Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák.
Kolossé 3, 19

Olyan sok szó volt már a nőkről, és a szükségleteikről, ma az urak jönnek, rendben?
A vers felül azt mondja közvetetten, hogy sok ember van, akik mogorvák feleségeik ellen. Gyakran van ok arra, hogy két ember együtt van és véleménykülönbség vagy félreértés támad közöttük. Sokan hamar tisztázzák, hogy mikor beszélhetnék meg egymással vagy kompromisszumot köthetnének.
Egy facebook bejegyzés kimutatta, hogy milyen sok férfi csalódott a feleségében. Egy női szemináriumon a nőknek küldeniük kellett a férjüknek egy üzenetet: Kedvesem, szeretlek! – És aztán a válasz sms-t várták és nem vették fel a hívást. A válasz egyszerűen lesújtó volt: Ki írta ezt? Beteg vagy? Mit vársz most? Mi történt az autóval? Nem értem, hogy mit akarsz most. Arra amit most elkövettél, már most nem lesz párdon. Ne köntörfalazz, mondd meg egyenesen, hogy mennyi kell. Álmodom? Ha nem tudod, hogy kinek írtad ezt az SMS-t, nagyon begurulok. Kértelek már, hogy ne igyál! … Mindegy, hogy mit szeretnél, mindenképp negatív választ kapsz.
Ilyen a férfiak válasza erre a váratlan SMS-re. Mit válaszolna a te férjed, ha hirtelen évek után azt mondod neki, hogy szereted őt? Hogy ő a te kedvesed? Hogy ő neked értékes? Hogy a fáradságát és a munkáját megbecsülőd? Mikor mondtad utoljára, hogy mennyire nagyon odavagy érte?
Jézus szent házasságokat szeretne. Nem akarja, hogy a férfiak a nők bébiszitterei legyenek. Azt szeretné, ha a nők segítenék a férjüket, a munkájukban (mert egyedül igen nagyon nehéz). Támogatásra van szükségük. A munkájukban és a családjukban. Még a rossz döntésekben is a feleségük támogatására van szükségük és nem vádakra!
Csak egy út van az érzékeny nőknek és a mimózai férfiaknak. Bocsássátok meg a párotoknak, hogy olyan, amilyen. És ha mindez nem elég, akkor panaszkodjatok az Úrnak, egyedül Neki. Hisz tudjátok: bocsásd meg a bűneimet, ahogyan én is megbocsátok az ellenem vétkezőknek… na, akkor bocsáss meg olyan gyorsan, ahogy csak tudsz!

Köszönöm, Jézus, hogy Te nőkké és férfiakká alkottál minket, hogy mi együtt a Te tekintetedet tükrözzük vissza, és megmutassuk, hogy milyen vagy. Meg kell bocsátanunk a feleségeinknek, hogy a szíveinkben ne nőjön keserű gyökér. Kérlek, segíts a férjeink mellé állni, hordozni a felelősségét a munkáért és a családért. Köszönöm, hogy Te itt vagy és az oldalunkra állsz!  

Megelégedve – 2019.01.20

Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete; 
elégedjetek meg azzal, amitek van; mert Ő mondotta: 
Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled;  
Zsidók 13, 5

Egy egész Főrugó minálunk az Irigység és az hogy ,,Nekem Kel“.
Isten nem mindég van ellene, de mi a mi akaratunkat mindenáron véghez akarjuk vinni, ha kel egyes trükkökkel is.
Mindenkinek van egy Autója csak nekem nincsen …. Jön az Irigység.
Ha senkinek sem lenne Autója, hát akkor nekem se kéne. (Kétségtelenül egyes esetekben, igen hasznos hogy Autónk legyen.) Csakhogy a mi beállításunktól függ: Irigy vagyok? Mindenáron szükségem van valamire? Várhatok mindaddig ameddig Isten ad nekem? Szeretném érvényesíteni a jogomat?
Isten szeretné ha Tehetségeinket felhasználnánk és a Hivatásunkban előre haladnánk. Ő azt akarja hogy mi jól éljünk. Kedvét találja abban, ha mi Jog és Igazságosságainkért harcolunk ( Dávid is ezt tette). Ő nem azt akarja hogy mi mindenekkel egyetértsünk. ( Amikor az Ábrahám Unokaöcsét Lótot, Rabszolgaságba akarták vinni, Ábrahám egybegyűjtötte a Szolgáit a Lovakat és megvédte őt, Fegyver által; – nem volt passzív Isteni odaadás.) Ő, azt akarja, hogy aktívak legyünk, hogy alakítsuk a társadalmat, hogy előre haladjunk. De nem akarja azt hogy az Irigység/Igény uralja a Szíveinket. Miért akarnak oly sokan Külföldön dolgozni? Ha Isten akarta volna, hogy ők ott éljenek, akkor ott születtek volna. Ha az ember itt semmiféleképpen nem tud megélni, lehet hogy akkor elmehet, de csak akkor, ha ezt Isten kifejezetten mondja.
Oly sok Elégedetlenség van, sajnos a Keresztények között is. Ez keserűvé teszi az Életet és az ember mogorvává válik.
Nemértettük meg talán azt, hogy mit jelent, hogy Isten minden Tekintetben gondunkat akarja viselni. Valahogy ez az érzelem van, hogy Isten elfeledkezett vagy elhagyott bennünket.
Sokkal jobb volna, ha mi reggelente elkezdenénk köszönetet mondani.
Valaki feltalált egy Órát, amely minden 5 vagy 10 Percben csenget. És hát megkel köszönni Istennek valamit, mert különben az ember elhalasztja vagy elfelejti. Egy ilyen Köszönet Óra, kéne nekünk!
A mi Dicséretünk és Köszönetünk hozza mozgásba Istennek Kezét. Ő szeretettel Gondoskodik az Ő Gyermekeiről! De ha ők már maguk gondoskodnak maguk felől, mit is tehet ilyenkor Isten?
Megelégedettek legyetek, köszönettel, örömmel! – eképpen mondja Isten az Ő Igéjében. Mert Ő gondunkat viseli. Halleluja!

Igen Jézusom, TE mindég jól viselted gondomat. Amikor én ezt magam akartam, sokszor nem Jók következtek és én, elégedetlen és haragos voltam. TE sokkal jobban teszed ezt! Köszönöm, hogy TE Gondomat viseled! Igen, én bízok Benned és én a TE Utadon kívánok járni.

A hit – 2019.01.19

Bizony mondom néktek: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda! – odamenne, és semmi sem volna nektek lehetetlen.
Máté 17, 20

Jézus visszatért a dicsőség hegyéről és a tanitványait megint sok ember között találta. Nagy nyugtalanságot szült, hogy a tanítványok egy fiút megakartak gyógyítani, de nem sikerült nekik. Jézus bosszús lett és azt mondta: Hitetlen nemzedék! Mennyi ideig kell még veletek lennem? Mennyi ideig kell még elszenvednem titeket? – Jézus odament a fiúhoz és meggyógyította. Megkérdezték a tanítványok, hogy miért nem tudták. Jézus ezt válaszolta: Mert a ti hitetek túl kicsi.
Nekünk keresztyéneknek nem nehézség elhinni, hogy Isten a teremtő és Jézus a Krisztus, a messiás és az üdvözítő, hogy a kereszten magát adta a bűneinkért, és hogy húsvétreggelen feltámadt és legyőzte a halált. Hisszük a Bibliát. Hisszük és koncentrálunk vesszőkre és pontokra, hogy a hitünk tiszta és valóságos legyen.
De nehézségünk van, amikor a hitünknek konkrétnak kell lennie. Ha valaki beteg. Vagy munkanélküli. Ha lakásra vna szüksége. Ha nem elég a pénz… Igen, akkor hová lesz a hitünk?
Igen, itt is ez volt a probléma. Jézust felbosszantotta a kicsinyhitűség. Azt szeretné, ha aggodalom nélkül élnénk, ha az öröm uralkodna nálunk, ha egészségesek lennénk és élveznénk az életet. De a kicsinyhitünk félőssé és aggódóvá tesz. A szívünk nem tud megnyugodni, és nem érzi a hit boldogságát és fényét.
Mennyi sok keresztyén munkája megfeneklik a pénz miatt. Az ember látja a hivatást, de nem tud hinni. Mennyi dolog lenne megmozgatva, ha a hitünk erős lenne!
Hiszünk a megváltásban a haláltól és a bűnöktől, de 5 centben meg nem hiszünk – változtatni kellene ezen!

Jézus, bocsásd meg a kishitüségemet! Szeretnék minden dologban bízni, de az aggodalmak és a félelmek akadályoznak. Kérlek, segíts hinni! Adj nekem többet a Te Lelkedből, Aki kimunkálja bennem a bizalmat!

Az Örömhír – 2019.01.18

Uramnak, az ÚRNAK lelke nyugszik rajtam, 
mert felkent engem az ÚR. Elküldött, 
hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, 
bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, 
és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. 
Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, 
gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. 
Igazság fáinak nevezik őket, az ÚR ültetvényének: őt ékesítik. 
Ézsaiás 61, 1. 3.

Itt Jézus Krisztus van említve. Ő az aki fel van kenve az Istennek Lelkével és aki a Megváltást hozza. Jézus ezt a Lukács 4, 21 – es Versében, Názáretben mondta: Ma teljesedett be ez Írás! 
Igen, Jézus az aki ezeket teszi: A szegények hallanak egy Örömhírt:, összetört Szívek meggyógyulnak:, Fogságban lévők, felszabadulnak:, a Fogházban lévők is:, A kötözöttek feloldatnak:, Egy Kegyelmi Idő kezdődik:, Ő az aki Viszonoz és Igazságot szól:, A Gyászolók megvigasztaltatnak Őnála:, A Bűnnek Szennye ellesz távolítva és Ő Ékszereket, Békesség Olaját a Gyász helyett,  Vidámságot a Kétségbeesés helyett ad.
Igen eképpen van Jézusnál! Ő az ÚR valóban, a Megváltó, Felszabadító, és Megmentő! Boldog az, aki Őhozzá ragaszkodik! Ő mindeneknél erősebb, ami bennünket kötözne vagy elcsüggesztene. Ő ad  Új Reménységet, az elpazarolt Életben is!
Az Evangéliumokban olvassuk, hogy miként rendezi Jézus, ezeket a Programokat a Valóságban. Nincsen oly Probléma amely az Ő számára megoldhatatlan lenne. Mindenre van Őnála egy Megoldás. E Jézushoz ragaszkodunk mi. Keressük ŐT az Imádságban és az Ő Igéje által. Szükségünk van az Ő Lelkére, amely mindent megmagyaráz nekünk. És mi várunk Őreá, Reménységben, mindaddig, míg könyörül rajtunk.
Ha Jézus bennünk él, akkor mi is felkenve és betöltve leszünk, az Ő Lelkével. És ezután kiakar bennünket küldeni. Az Ő Lelke nélkül, esetleg lehetünk mi Szociális Munkások, avagy odaadó emlékeztetők. Azonban az Istennek Ereje, amely új Emberré tesz, csak az Ő Lelke által lehetséges. Azért is kellet a Tanítványoknak várniuk, míg megkapták a Lelket. Ezután pedig nemvolt többé semmi akadály: Ők néhány Év alatt, megváltoztatták a Világot. És mindmáig a Jézus Küldöttei, munkálkodnak és Fényt gerjesztenek a Sötétségben. Isten mondja: Eredj, én elküldelek!

Köszönöm, Jézusom, TE vagy az én Megváltóm! TE engem Felszabadítottál és a TE Jó Lelkeddel betöltöttél! Hadd hogy az én Szívem is olyanképpen dobogjon, mint a Tied, teljes Könyörületességgel, Reménységgel és Örömmel! Igen, én a TE Küldötted akarok lenni, küldj el engem e Sötét Világba!