Nam vagyok egyedül – 2019.07.16

Nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. 
János 16, 32

A mi Kicsinyeink nagyon biztonságosnak és bátornak érzik magukat, amikor a nagyobb Testvér vagy az Apa velük van. Meg is kockázhatnak valamit! De ha egyedül vannak, a bátorság meglehetősen kicsi. Ugyanaz van mi Felnőttekkel is. Egyedül, óvatosnak kell lennünk. Egyszer, amikor a Fogorvosnál voltam, úgy éreztem magam mint bárki más, az izzadás és a szánalmas félelem vett rajtam erőt, az életemért. És ott is meghalottam az ÚR hangját a Szívemben: Ne félj, soha nem hagylak egyedül. E körülmények között is, nagyon megvigasztalt engem, és bátorságot adott nekem. Még mindig félek a Fogorvosoktól, de Ő az ÚR mindig velem van.
Az ÚR Jézus tudta, hogy szeretett tanítványai elmenekülnek, amikor ŐT letartóztatják. De akkor, ezekben a kihallgatásokban és a keresztre feszítés szomorú körülményei között sem, nem kellett egyedül keresztülmennie: Az Ő Mennyei Atyja vele volt. Nagyon közel volt Őhozzá. Ő erősítette és megtartotta ŐT.
Ugyanez vonatkozik mireánk is: Isten maga, a mi Mennyei Atyánk nagyon, nagyon közel áll hozzánk; nem hagy bennünket egy pillanatra sem az Ő Szemei elől. Kérjük ŐT, a Megmentőt, az URAT, hogy Szent Szelleme tanítson meg bennünket, hogy érezzük és halljuk ŐT. Akkor ez a Dal is érvényes számunkra: Ímé parancsoltam, hogy bízzatok és bátrak legyetek! Tehát ne félj, én veled vagyok.

Köszönöm, Mennyei Atyám, hogy TE velem vagy. Minden felől tartod a TE Kezeidet felettem. Minden oldalról körülveszel engem. Ez a mai Nap is a TE Kezeidben van és TE megvédsz és segíteni fogsz nekem. Köszönöm!!

Werbeanzeigen

Jézus egészen más – 2019.07.15

De van sok egyéb is, a miket Jézus cselekedett vala, a melyek, ha egyenként megiratnának, azt vélem, hogy maga a világ sem foghatná be a könyveket, a melyeket írnának. Ámen.
János 21, 25

Hihetetlen, hogy oly sokan akarják korlátozni az ÚR Jézus Krisztust! Ezt megteheti, és ezt nem. A Bibliára is utalnak. De alapvetően azt akarják, hogy korlátozzák Jézust arra, ami az ő elméjük szerint lehetséges.
Jézus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Amit Ő tett, akkor, amikor a földön volt, ma sem lehetetlen. Még mindig megnyitja a vaknak a szemeit lábra állítja a bénát, kiűzi a démonokat és megmenti az elveszetteket. Még mindig a bűnösök barátja, és kegyelemmel járul eléjük.
Amikor a föld még elhagyatott és üres volt, kinek is lehetett meg az az elég Fantáziája ahhoz, hogy elképzelje, mit akar Isten létrehozni? – Senki sem tudta elképzelni a paradicsomot.
Amikor az ÚR Jézus a földön volt, voltak e oly Emberek, akiknek elegendő Fantáziájuk volt ahhoz, hogy mindent tudjanak, amit Isten tenni akart? – Nem. Újra és újra meglepte az Embereket és megdöbbentette a Jézus hatalma a viharok, a bűnök, a betegségek, a démonok és a halál felett. Úgy látták, mintha egy új Korszak következett volna. És ez így igaz: Isten eljött a Világba az ÚR Jézus Krisztusban, az Ő Fiában, és Vele együtt a dicsőség, az üdvösség, a béke, az öröm és a határtalan szeretet. Az ÚR Jézussal, megjelent az üdvösség mindazokhoz, akik a nyomor és fájdalom alatt voltak. Hallelujah! Itt van egy új Korszak, az Üdvösség Korszaka!
Még ma is, próbálkoznak a teológusok, még mindig meg akarják magyarázni nekünk, azt amit Jézus nem tehet. De tévednek. Nem ismerik a Szentírásokat sem Isten erejét. Mindenesetre, mi nem akarjuk korlátozni Istent és Jézust, hanem bízzunk Őbenne és mindenekben. A vakoknak látniuk kell, a béna ugrándozzon, és a kötelékek elszakadjanak, a bűnök meglesznek bocsájtva és elfelejtve, és az örömteli Evangéliumot prédikálni kel.
A mi Világnézetünk téves. Úgy gondoljuk, hogy itt vagyunk, és Isten valahogy, valahol, máshol van. Ő átmenetileg a másik oldalon van, s Ő nem része ennek a világnak.
De a Biblia azt mondja, hogy Isten áthatol mindent és mindenütt. Nincs 2 világ, a világ és az ég. Ő mindig jelen van velünk,— állandóan és mindig helytáll. Ő ot s it jelen van, a Segítő és a Megmentő nem csak a közelünkben, hanem bennünk, közelebb, mint a Lélegzetvétel. Bízzunk Őbenne még jobban!

Ó ÚR Jézus, milyen jó, hogy TE olyan közel vagy hozzám! Mennyire jó, hogy TE áttekinted a gondolkodásomat, az érzéseimet és a testemet, mindent felkutatsz és mindent jóra fordítasz. URAM, én bízok Benned, Reád bízok mindent, mert én szeretném állandóan látni a TE dicsőségedet!!!

A Fiatalság – 2019.07.14

Az ÚR azt mondta nekem:
 Mert ímé én erõsített várossá, vasoszloppá és érczbástyává teszlek ma téged mind ez egész földön …  nem gyõznek meg téged, mert én veled vagyok, azt mondja az Úr, hogy megszabadítsalak téged.
Jeremiás 1, 18f.

Jeremiás előtt nehéz feladat állt. És ő még mindig olyan fiatal volt! De Isten ismerte ezt a problémát és biztosította Jeremiást az Ő segítségéről; – ki győzhet az ÚR ellen?
Ma is a fiatalok is nehéz helyzetben vannak. A hit nevetségessé válik, és ugyanakkor az ellenség csábító világokkal, filmekkel, utópiával, szexel és élvezettel, tánccal és droggal csalogat …..
Ki tud kitartani ezekben az állapotokban?
Csak azok, akik teljesen megtanultak bízni az ÚRBAN. Mindezt, még  a gyerekkorban megkel tanulnunk, és aszerint tanítanunk agyermekeinket. Jó példát kell mutatnunk az Istenbe vetett bizalmunkról, és mindig meg kel kérdezzük az URAT, nem megyünk bele a Kompromisszumokba, és mi azt akarjuk, hogy a fiatalok tőlünk vegyenek példát. (Ó, akkor veszem csak észre hogy még ebben, nálam is hiányosságok vannak …). Fiataljainknak szükségük van, hitben lévő Modellekre! Olyan emberekre, akik a hitben élnek, és nem csak mindig beszélnek róla.
Szükségük van a közösségekben a tapasztalatok cseréjére, új dalok éneklésére, új dolgok kipróbálására és egymás iránt való közbenjárásra. Szükségük van Isten Igéjének megosztására, eszmecserében, ,,nem a kiváló tanításokban“. Szükségük van a mi Támogatásunkra! Vezessük őket oda ahol ez jó nekik és nem oda ahol rossz nekik.
Ha Jézus hív, kövesd ŐT. Ő előre ismeri a te Utadat: És Ő ezzel biztat: Légy erős! Légy egy szilárd fal, a bűn ellen! Legyen egy szilárd Homlokod, mint egy Gyémánt az ellenséges támadások ellen! Ne félj! Aki olyan csodálatosan megvédte Dávidot bizonyára téged is meg fog védeni. Ne rettenj meg a tévedésektől. Isten kijavítja majd azokatés kiegyensúlyozza a hibáidat. Ne félj attól ha majd szemtől szemben kel másokkal kitartani az igazság mellett. Ezekben is Isten majd segít. Tartsál ki hűségesen; – Isten törődik a másikkal is. Légy hűséges az ÚR számára, aki annyira szeret téged! Soha ne engedd meg, hogy elbátortalanítson valaki vagy valami, az imádkozási Idődtől; Mert akkor kapsz majd kiképzést meg a páncélt és a lőszert a nap folyamára. Légy hűséges!

Köszönöm, ÚR Jézus Krisztus! TE velem vagy és én ezért biztonságban vagyok. Dühönghet az egész világ, TE megtartasz engem. Csodálatos, hogy elrejtőzködhetem a TE Kezeidben!

Felszabadítva a Teher alól – 2019.07.13

Jézus kérdezi:
Mi könnyebb, azt mondanom-é a gutaütöttnek: Megbocsáttattak néked a te bûneid, vagy ezt mondanom: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj?
Márk 2, 9

Én mindkettőt egyaránt könnyen mondhatom. De semmi nem követi a szavaimat, mert nincs hatalmuk. Nem bocsáthatják meg a bűnöket, és nem tudnak újra életet teremteni. Az én szavaim csak szavak maradnak.
Másképpen va ez Istennél. Amit Ő mond, az megtörténik. Mikor azt mondta: Legyen világosság! – Akkor azonnal megtörtént: létrejött a fényerő; A világosság arra teremtetett meg, ahol  sötétség volt. Az ÚR Jézusnál is ez van: Amit Ő mond az meg is történik. Amikor bűnöket megbocsát, eltűntek, felszámolásra kerültek, ellettek feledve. Amikor azt mondja a megbénultnak: Kelj fel! – Az megtörténik. Nem létezik,megoldhatatlan probléma a Mindenható Istennél! Ugyanaz az Ő számára, hogy bűnöket bocsásson meg, vagy gyógyítsa meg a betegeket. Az Ő számára egyaránt egyszerű és a mi számunkra egyaránt lehetetlen.
Bűn, bűntudat, tisztátalanság, megbocsátatlanság, szégyen a kudarcról, ezek azok a dolgok, amelyek megnehezítik számunkra az életet. Rejtett bűnök kötöznek bennünket. Sok energiát kell költenünk arra, hogy senki ne tudjon róla, és hogy ne keljen folyamatosan gondolkodnunk felőle. De a pszichiáterek tudják, a bűn az adósságok az ember egyik alapvető problémája. Ezért kel fogyasszanak annyi altatókat és antidepresszánsokat, vagy mindent elfojtanak az alkoholba. Csak a bűntudat valódi megbocsátása lenne az üdvösség és a felszabadulás megoldója!
Tapasztaltam, hogy Jézus megbocsátja és megszünteti a bűntudatot. Milyen boldog voltam! Alig tudtam valamit három napig aludni! És láttam, a korábbi hideg Jégtömböket, amint felszabadultan örömmel ugrándoztak. Élettelenek , örömtelenek, komorak, telve önbírálattal voltak, majd jött az Üdvösség. És egyszerűen öröm robban fel! Mintha az ÚR Jézus azt mondta volna: „Kelj fel, meggyógyultál!” És azok hittek és jártak. Nem, ők valójában örömmel ugrándoztak! Oly sok év után bénultan a bűntudattal és a kudarcokkal, és végül itt a felszabadulás! Igen, Jézussal lehetséges, Neki hatalma van, hogy megbocsássa és eltörölje a bűnt!

Ó ÚR Jézus, mennyire jó hogy TE jelen vagy! Megbocsátottad az én Bűneimet és Adósságaimat elengedted. Most pedig szabad vagyok! Teher nélkül, boldogan ugrándozhatok és táncolhatok, és énekelhetek! Ó, milyen jó veled, szeretett URAM!

Lelki Éghajlatváltozás​ ​ – ​ ​2019.07.12

Jézus mondja:
Azért jöttem, hogy e világra tüzet bocsássak: és mit akarok, ha az immár meggerjedett? 
Lukács 12, 49

Mind melegebbé válik a F0ld, és a jég megolvad, az árvizek egyre nagyobbak, és egyre több vízáramlat fedi be a Földet.
Nem kéne ennek eképpen lennie! De szellemileg mindenáron így kéne lennie!
A mi Szívünk nem maradhat hidegnek, mint a jég blokk, annak égnie kell, a mi szeretett URUNKÉRT. A Szeretet sok emberben hideg; A bűnbánat és az ÚRHOZ való megtérés által a szeretet újra felfrissülhet és forróvá válhat, mint az akkori, az első Szeretet napjaiban. Forró szeretet, amit az ÚR Jézust kíván! Hideg doktrínák, hűvös gondolatok és hideg vallásosságok, ezeket Ő nem állhatja.
Minél forróbban, imádják és szeretjük az ÚR Jézust, annál több jég olvad meg.
A hideg jégszívek. Oly sokan szigetelik el magukat másoktól, gondolván hogy így már nem bántja őket senki. Ezeket is, csak a Jézus szeretete és megbocsátása gyógyíthatja meg! Olyan sok ember jéghideg az előnyére; Csak Jézus érheti el őket, és új emberekké változtathassa őket. Jézus szeretete megolvaszt minden jégblokkot. És mindezekre szükséges a mi forró imáink felemelése Őhozzá! 
Először is hagyjuk, hogy Jézus szeretete ismét körül öleljen bennünket és aztán forró szeretettel és imádattal válaszolunk rá, majd elfogadjuk az ő nézeteit a dolgokról és az embertársaink nézetéről, majd hevesen imádkozunk magunkért és az Embertársainkért és ezeket Jézus meghallgatja és megolvasztja a jeget, majd az árapály felemelkedik, majd a elárasztják a Földet az ÚR Ismeretével. – Csodálatos Idők lesznek!
Az ÚR Jézus Krisztus tüze, elfedi az összes fájdalmakat. Megolvasztja lelkünk jegét. Új életre keltet. Elégeti a bűntudatot és a szennyeződést. Lehetővé teszi, hogy bensőséges barátságot formáljon másokkal, és ezzel eltünteti a magányt. Ó, jöjj Istennek tüze!

ÚR Jézus, a Szívemnek Érted kel égjen! Bocsáss meg, néha túl lusta és kényelmes vagyok, néha a régi sérülések mögé rejtem magam.. URAM, élni akarok! Érted akarok égni!! Csak egyedül TE vagy erre méltó, mert TE szerettél engem először.

Ő az Orvos​ -​ ​ 2019.07.1​1​

Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. 
Máté 9, 12

Jézus szerette a közönséges emberekkel való közösséget, hibás, bűnös, hangos, durva emberekkel. Szerette a bűnösöket. A kegyesek félreálltak, és húzták az orrukat. Azt hitték, hogy a Menny, az ő sajátjuk, Istennek nagyon boldognak kell lennie az Ő testőrével, és meg kell adnia nekik a kiváló helyet. De attól tartok az Ítéletkor, Ő majd azt fogja mondani nekik:“ Távozzatok, ÉN nem ismerlek egyáltalán benneteket!
Úgy érzik, hogy ők igazak, irgalmasak és szentek. De Jézus látja a Szívüket, tele büszkeséggel, kegyelem hiánnyal, tele irigységgel és kapzsisággal, dogmatizmussal és arroganciával. Ezeket Ő, eltávolítja mert nem járnak Isten útjain, és megakadályozzák, azt hogy mások megismerhessék az ÚR Jézust.
A bűnösök nehéz emberek. Valahogy kellemetlenek, nem szimpatikusak, tele hibákkal és rossz szokásokkal. De mindezt, ők tudják.
Bárki, aki az ÚR Jézushoz akar jönni, tudnia kell: Én csak egy emberi lény, egy nagyon kicsiny ember, bűnös, egy megoldatlan problémával teli személy vagyok, aki nem képes egyedül az Élettel megbirkózni. Jézusra van szükségem! Szükségem van egy megmentőre!!
Ha az életed tele van problémákkal, ha az „ellenség“ a földre ver, ha már még lélegzethez sem juthatsz , ha nincs semmi kiútad, ha a bűn túlságosan elkeserítővé vált neked, ha nem találsz békét, akkor te valóban az ÚR Jézusra találtál. Ő ilyen embereket keres. Ő az ilyen emberekért ment fel a Keresztre.
Öntsed ki a Szívedet Őelőtte és kérj segítséget. Ő téged is megment és megvált. Csak Ő rendelkezik e Hatalommal és Erővel, hogy a Láncok összetörje és a börtönök Zárjait felnyissa. Neki jó tervei és gondolatai vannak a te számodra. Vedd ŐT a Szívedbe, hogy Ő legyen az ÚR az Életedben. És Ő mindent megtesz azért, hogy téged megmentsen. 

Igen, ÚR Jézus, te vagy a Megváltó és Megmentő! Oly sok ember bízott meg mindeddig Tebenned, és TE megmentetted őket. Itt vagyok én is, tökéletlen és teljes bűnös. Benned bízom URAM, ments meg engem!!!

Mit cselekedjem? – 2019.07.10

Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem? 
Lukács 18, 18

Izrael egyik vezető és leggazdagabb embere megkérdezte Jézust (sőt, e kérdés érvényes a mi számunkra is.): Hogyan szerezhetem meg az Örök Életet? Hogyan tudok megmenekülni a pokoltól, hogyan mehetek be majd a Menybe, hogyan állhatok majd az örök Bíró elé, kaphatok e békét Istentől, kaphatok-e bűnbocsánatot minden bűntudatért, hogyan kapok értelmet és célt az életben?
Mindenkinek van kérdése és problémája, de alapvetően a kérdések mindegyike: az élet nem annyira ,,élhető“, hogyan kaphatok új életet az Istennel összhangban?
Ez az ember azt mondta, hogy ő megtartotta az összes parancsolatokat. Biztosan jó vallássos volt, szerette az és egyházi eljárásokat. Jó Családi ember és munkájában is rendes, semmi panasz nélküli. De helyesen érezte magát: Istennek nem elég az ő Élete. Hiányos volt. – A gazdag embereknél  gyakori az öngyilkosság, mert annyira rosszul, üresen élnek.
Mit kell tennem, hogy ez másképp legyen? Ezek a kérdések sürgősek, mert sokan saját életüket veszik el, vagy a szenvedélybetegségekbe merülnek, mert nem tudják megállni a kérdéseket és az ürességet. Mit tegyek?
Jézus azt mondja: a Kereszténység nem elég. Kereszténynek, Hívőnek kell lenned! Jézus azt mondja: El kel válnod mindentől, ami csak közben van! Jézus azt mondja: Nem függ a munkától vagy az erőfeszítéstől, ebből soha nem lesz elég. Légy Gyermek, Isten Gyermeke, és ezt Ajándékba kapod.
A Gyerekek bizalmasak. Elfgadják az Ajándékokat. Nincsenek mellék gondolataik. Pontosan tudják, mi a Szív kérdése. Ők megértik, hogy mit jelent, amikor az ellenünk beszélő adósság és bűn esetében, az ellenünk szóló Irat, áthúzva és törölve lesz. Ismerik a bűnös lelkiismeretből való felszabadulást, amikor minden rendben jön. Boldogok lehetnek. Nem mindig kell erőfeszítéseket tenniök.
Légy olyan, mint egy Gyermek, Isten Gyermeke! Fogadd el, az ÚR Jézus által felkínált Üdvösséget. Hozd Őelébe az Adósságokat és Ő, felszabadít, megtisztít, üdvösséget ad neked. Akkor Harmónia lesz Istennel, semmi sem választhat el ettől. Higgy Őbenne! 

Köszönöm ÚR Jézus Krisztus, TE adtál nekem üdvösséget, megbocsátást és szabadulást! Megbékéltettél Istennel! TE Isten Gyermekévé teszel engem! ÚR Jézus, TE vagy a Megváltó, Krisztus, Messiás, Szabadító és az én Békességem Királya! 

Viktor sok éveken át fordította az Áhítatokat Oroszra. Most meg el kell válnunk tőle – Ez túl rossz!
Ha valaki folytathatja ezt a munkát? Vagy ismer valakit, aki lefordíthatja a Német nyelvből az Orosz nyelvre? Ha csak 2 vagy 3-szor hetente is? Kérlek, imádkozzatok és érdeklődjetek, hogy ez a Munka Oroszul is tovább haladhasson! Köszönöm!!
Frank Lauermann <frank.lauermann@gmail.com>