A nyugtalan lélek – 2018.07.21

Miért csüggedsz el,
lelkem, miért háborogsz bennem?
Bízzál Istenben,
mert még hálát adok neki az ő szabadításáért!
 Zsoltárok 42, 6. 12 és 43, 5

Háromszor ugyanaz a vers egymásután! – mert ez egy igen fontos igevers. Mindenki ismeri azt, amikor a lélek nyugtalan és nem tudja, hogy mit akar. Amikor elégedetlen, és ide-oda rohangál, amikor ezt meg azt is akarja, és mégis mindig nyugtalan marad. Amikor a lélek bánatos, és nem tud bízni, amikor elkeseredett, amikor magános akar lenni és kétségbeesett, amikor nem talál örömöt az életben, mert minden csak szürke… rossz az ilyen állapot.
Milyen jó, hogy Jézus itt van! Ő nem mulaszt el minden problémát automatikusan, nem tölt be minket állandóan a halleluja-hangulattal, hanem egyszerűen velünk van a bajban. Az Ő jelenléte maga megoldás minden problémánkra. Ó megnyugtatja a nyugtalan lelkünket, bíztat a lelki vészben, segít a testi károsodásokban, és megnyugtat, lecsendesít a legnagyobb bajokban is.
Ó, Jézus, milyen jó, hogy Te itt vagy! – így imádkozom gyakran. Én ragaszkodom hozzá, az Uramhoz. Bízni akarok Benne, mert Ő már az Ő szeretetét bebizonyította. Kéz a kézben akarok vele menni, mint legjobb barátok, akik egymással mindent megosztanak.
Igen tudom, hogy mindent a kezében tart. Nincsenek véletlenek. Ő az Úr!
És így helyezem az egész helyzetet a beteg fiammal együtt az Ő kezébe. A gondolatok csak köröznek és nem nyugodnak meg. Milyen bosszúszomjas a szív! Milyen gyanakvó a fejem a segítővel szemben, hogy vajon mindent megfelelően csinál! Milyen kicsi a hitem a hatalmas és szerető Istenben!
És itt nemet mondok. Ezt ne makarom. Bízni akarok, Benne békére találni, és neki hálát adni. Boldog vagyok, hogy a fiam él, és a többit Rábízom. Ő elkezdte a jó munkát, be is fogja végezni!

Köszönöm, Jézus, Te elvégezted a Megváltást. Te vagy a Segítő, a Bíztató, a Barát és a Megmentő! Te vagy az út , az igazság és az élet! Igen, bízom Benned. Várok a megoldásodra, a gyógyításodra, a kegyelmedre és megszabadításodra. Bizakodom Tebenned, és a lelkem békét talál!

Advertisements

Gabrielius él! – 2018.07.20

Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.
Lukács 15,32

Milyen nagy a megkönnyebbülés és az öröm, amikor valaki a halálban feküdt, a krízisen túlvan és a javulás útján jár! Halleluja! Isten megkegyelmez és egy új esélyt ajándékoz! Akkor minden mindegy, a halál legyőzettetett, ez a legfontosabb! Minden más a helyére kerül.
A fiunk, Gabriel nem lélegzett, de a testvére visszahívta az életbe. Komában feküdt, de csak alszik és alszik és alszik. A lábai és kezei működnek, megakarja magát vakarni, és megakar fordulni, a lélegeztetőről le van kapcsolva, a lélegeztető és a tápláló csöveket is levették. Örülünk, mert halott volt, és most újra él! Mostmár csak várunk, hogy kinyissa a szemeit, és újra felálljon. Nem tudjuk, hogy vannak-e valami károsodások, de nagyon örülünk, mert életben van! Azt már kivárjuk. Isten a gyermekeik az erős kezeiben tartja.
Néha Isten másképp dönt, és egy szeretett gyermekét magához veszi. Miért? A kérdéseknek nincs végük, és válasz sincs rájuk. Az ámulás nagy, a csüggedés és a bátortalanság, az üresség ugyanúgy. Hogy járjon el ezesetben az ember?
Az Úr maga segít. Ő nem osztogat büntetést a vétkekre és a bűnökre. Ő átlát mindent, és a legjobb a döntése, akkor is ha nekünk ez nagyon, nagyon nehéz. De Ő maga itt van és bíztat, ad új reményt és bátorságot. Nem mindig értjük Őt, és nem ismerjük az utjait, de megmutatja nekünk Isten szeretetét. Logikával nem értjük, de a szívünkkel felfogjuk. Az Ő lelke bennünk minden valósággá tesz, ami a hitet felébreszti: remény, bizalom, bátorság, erő, türelem, könyörület, mély öröm és béke. Ő az Úr, milyen jó!
A viskó című könyvben ez az egész probléma szépen elénk van tárva. Ez nekem sok-sok kérdést megválaszolt. Isten az Úr, az Úr az élet és a halál felett. Ő szereti az életet, túlcsordulásig, jót akar nekünk, és mindent túlcsordulásig megad. Ő a mi szíveinkben él, és ott munkálkodik: a megváltás valóság lesz ott, ahol Ő él.

Köszönöm Jézus, hogy te az Úr vagy! A halál és az ördög felett, a bűnök és a sötétség felett. Milyen jó, hogy Benned bízhatunk! Akkor megnyugszik a szív, és mély béke jelenik meg. Igen Uram, gyere a szívembe, és uralkodj ott! Igen Uram, örülök, mert a szívem nálad nyugodt és higgadt. Te vagy az én Uram!

Rengeteg levelet, e-mailt és sms-t kaptam, amelyeket nem tudok megválaszolni. De nagyon boldog vagyok, hogy ilyen sok testvérem van, aki minket szívén visel, aki értünk imádkozik, kedves szavakat ír és egyszerűen ránk gondol – ezt egyáltalán nem tartottam lehetségesnek. Köszönöm a szavaitokat és imáitokat, az Úr nem hagyja azokat megválaszolatlanul! Legyetek áldottak!
frank

Közbenjárás – 2018.07.14

Így szól az én Uram, az Úr:
Kerestem köztük valakit, aki építené a falat, és odaállana a résre színem elé az országért, hogy ne pusztítsam el, de nem találtam.
Ezékiel 22, 30

Izráel egyáltalán nem Isten elképzelése szerint élt, hanem rabolt, hazudott és kizsákmányolta a gyengéket. Hasonló körülmények, mint ma. Ezért keres Isten közbenjárókat, akik az igaz törvényt fenntarthatnák. Hol vannak?
Isten megígérte, hogy minden imát meghall. Tényleg, az imádságotok a világot is megváltoztathatja, és a mi népünket visszavezeti oda, amit Isten tervezett nekik. Neki megvan a hatalma, hogy minden egyes életet megőrizzen és virágoztasson. Ezért nagyon fontos a közbenjárásunk a családunkért, a barátainkért, kollégáinkért, szomszédunkért, falunkért, városunkért, nemzetünkért! Ő figyel az imáinkra.
Nem szabad, hogy az imáink mindig csak körbe és körbe forogjanak, mindig csak a mi problémáink és szükségeink körül. Fel kell emelnünk a fejünket és körbenézni: Hol van egy ember, akinek szüksége van az én imámra?
Nagyon nagyon örültem és hálás voltam a sok üzenetnek és kommentárnak az én kis szeretett Gabrielem miatt. Milyen sok ember imádkozik érte! Hát nem kellene Istennek könyörülettel lennie?
Az ellenség egy hazug, áruló, tolvaj és gyilkos. Ő az én kicsikémet akarta. De az imádságok visszatartották, és biztosan tudjuk, hogy újra egészséges lesz.
Ma már jobb az állapota, a szív, vérkeringés, és az agy működései jobbak. A nagy sebek nem fertőzöttek. Tegnap nagyon erősen olyan benyomásom volt, hogy két angyal áll az ágyánál. Így nem csak reményteljes vagyok, hanem biztos, igen, tudom: Munkálkodik!
Őt Isten a mi közbenjárásunk miatt küldte Őt vissza. Ő, Aki a jó munkát elkezdte, be is fogja végezni azt.
Kérlek, kedves szülők, állítsátok gyermekeiteket minden reggel és minden este Jézus vére és Jézus védelme alá. Nem tudtok ennél jobban értük tenni!
Holnap visszahozzuk a narkotikumok hatása alól. Az orvosok nyomatékosan figyelmeztettek, hogy ne sokkoljunk le. Senki nem tudja még megmondani, hogy milyen nagyok a károsodások, hogy van-e bénulás, az idegek jól működnek-e, hogy tud-e beszélni, hogy újra felismer-e minket… De dicsérem az Urat, mert életben van! Minden mást eltudunk viselni (segedelmével). Nektek, akik érte olyan erősen imádkoztatok, egy nagy köszönet! Az imádságotok hihetetlenül fontos! – Isten hallja azokat!

Köszönöm, Jézus, hogy itt vagy! Minden bajt Hozzád vihetünk, és azonnal meg is köszönhetjük, mert Te gondoskodsz mindenről. Milyen jó, Uram, hogy Te Úr vagy az élet és a halál fölött! Köszönöm!

Ima Gabrieliusért

Hétfőn este a 11 éves fiamnak, Gabrieliusnak egy komoly balesete volt. 30 métert repült a levegőn keresztül, és a fejét ütötte meg. Három komoly seb van a fején, a homlokán, a halántékán és a tarkóján. Nem lélegzett, de a testvére, Simon szólította őt, és újra elkezdett lélegezni, reagált.

Kaunasba, a neurológiára vitettük, és az éjszaka megoperálták. De az orvosnő még nem szeretni prognózist mondani, csak azt, hogy ez nagyon komoly eset. És még nem lehet megállapítani, hogy milyen károk maradnak. Két vagy három napig marad érzéstelenítve.

Nagyon imádkozunk és bizakodóak vagyunk, hogy az Úr a kezét a halál és élet között tartja, és új életet ajándékoz neki. Úgy reméljük, hogy mivel Ő gondoskodik, nem maradnak károk.

Kérjük, imádkozzatok velünk, és járjatok közben a fiamért!

Köszönjük! Áldjon meg titeket az Úr, Aki a mennyet és földet alkotta.
frank

Istenfélelem – 2018.07.09

A bölcsesség kezdete az ÚRnak félelme,
és a Szentnek a megismerése ad értelmet.
Példabeszédek 9,10

A hitünk útjának elegén gyakran megjelenik a félelem az Istentől. Ő megmutatja nekünk az összes bűnünket, hibánkat, tökéletlenségünket és tisztátalanságunkat. Hogy az egész örök kárhozatot érdemelnénk.
Aztán jön a kegyelem szava: Gyermekem, szeretlek, és minden megbocsátok neked! – és a remény villámcsapásként hasít végig bennünk. Ha ezt a kegyelmet és a megbocsátást elfogadjuk és érvényben tartjuk, akkor az öröm utat tör. Akkor ujjong a szív vég nélkül, és a boldogság végtelen. Isten tökéletes szeretete minden félelmet elűz. Milyen jó a mi Urunk!
Az Istentől való félelem és rettegés elmúlik, ha megragadjuk a kegyelmét, és Őt helyesen látjuk. Akkor a félelem és a rettegés tisztelet és szeretet lesz.
Nem akkor leszünk igazak Isten előtt, ha minden könyvet elolvasunk, kegyes videókat nézünk, imádkozunk, minden konferenciát meglátogatunk és a Bibliát kívülről megtanuljuk. Sem a jóga, a meditációk, a süllyesztők,  furcsa energiák, jó morális beállítás, humanitás vagy más dolgok nem mentenek meg. Csak a szentség ismerete visz tovább.
Meg kell ismernünk Istent, az Atyának minden jó dolgát! Meg kell ismernünk az Ő Fiát, a Messiást, a Megváltót! A Szent Lelket is a szívünkbe kell hívnunk, hogy új emberekké lehessünk.
Istent személyesen ismerem, akkor megpuhul a félelem. Akkor jön az életemben a beismerés, amire sehol máshol nem tehetnék szert. Igen, ez a személyes közösség az Atyával, Jézussal és a Lélekkel. És elhalkulnak a kérdések, és íme a beismerés.
A félelem hagyja hogy a bűneinktől megrémüljünk, ha a régi életünkbe visszavonulunk. Az új élet kell nekünk! Istennel éljünk! És akkor elfordulhatunk a bűnök félelmétől;- nem tudunk többet hazudni és csalni, lopni vagy pletykákat terjeszteni. Tudjuk, hogy az Úrral való közösségünknek vége, akkor jön a sötétség újra, és tulajdonába vesz minket. Nem, ezt senki nem akarja. Emiatt figyeljünk, és ragaszkodjunk az Úrhoz!

Köszönöm, Jézus! Te vagy az út, az igazság és az élet! Veled elmúlik a félelem, és megláthatom az Atyát. Így kell ennek lennie, és soha vissza a régibe! Köszönöm, Te vagy a Segítőm, a Megmentőm, a Barátom!

Kötelező megbocsátás – 2018.07.08

Jézus mondja:
És ha naponta hétszer vétkezik ellened, és hétszer tér vissza hozzád ezt mondva: Megbántam – bocsáss meg neki.“
Lukács 17, 4

Jézus nem azt mondja, hogy addig kellene várnunk, ameddig ez a testvérünk valóban megbánja. Ha azt mondja: Ha meg akarja bánni, már bocsáss meg neki. Ez egy nagy különbség, mert a változások gyakran eléggé hosszú ideig tartanak. Jól akarunk változni, de ezért tenni már nehéz. Húzódik, és mire valóban megtennénk, el kell hagynunk a régi utat és újhoz szoknunk. Adnunk kell a testvérünknek egy esélyt, és reményt sugározni.
Jézus megbocsátásról beszél, nem naiv hiszékenységről. Ha valaki engem becsapott, meg kell bocsátanom, de a következő alkalomkor már óvatos vagyok. A0zután már nem bízom meg olyan naivan. Ezért adta nekünk Isten az értelmet. Tele vagyunk szeretettel, de tudjuk, hogy a világ azért még rossz. Nem kell minden trükknek bedőlni, mintha bolondok lennénk.
Főleg nem keresztyén házastársak emlegetik gyakran ezt a kötelező megbocsátást, de nem változtatja a viselkedését a legkisebb módon sem. Jézus azt akarja, hogy megbocsássunk, nem azt, hogy mi buták, naivak és könnyű prédái legyünk a brutalitásnak és az alkoholistáknak. Ő mondja: Bocsáss meg, de azért légy okos, és ne bízz meg túl gyorsan. Nagyon értékes vagy nekem, és nem akarom, hogy téged mindig eláruljanak és neked hazudjanak. Értéked van, és ne használjanak mások lábtörlőként. Ő meg akar téged óvni.
Jézus azt akarja, hogy te a testvérednek megbocsáss, és mindig új reményt adj a változásra. Ő jó példával jár elől. Ő mindig megbocsátja neked a bűneidet, s ha te egy nap hétszer vagy hetvenszer jössz Hozzá, hogy vétkeztem, bocsáss meg, Ő mindig feléd fordul és új reményt ad neked. Egyszer eléred, tudja. Látja a szívedet és tudja, hogy te Vele játszol vagy komolyan veszed.
Főleg a függőknek vannak problémái a megbocsátással, mert ők hétszer és hetvenszer is vétkeznek naponta. És pont nekik mondja Jézus: Megbocsátok, nem haragszom rád, elfelejtem a vétkedet, és nem ítéllek el. De azt is mondja: Légy okos, és használd az értelmedet! Ha akarsz változni, segítségre van szükséged emberektől vagy tőlem. Hallgass rám, kövesd a Lelket! Nem kell folyton vétkezned, nem tesz ez jót neked, az önértékelésed maradékát rombolod össze. Gyere, és találj a szívemben békét és nyugalmat, és aztán hadd gondolkodjunk együtt, hogy győzzük le a gonoszt.
Légy bátor! Nézz rá, és kösd magad Hozzá, nevesd ki a problémáidat, és ne hallgass a csábításra. Nem kell az neked! Ő már téged felszabadított!

Köszönöm, Jézus! Nem ítélsz el engem, habár én csak egy gyenge ember vagyok, Mindig új reménnyel jössz felém, és mellém állsz. Látom, hogy néhány ponton mennyi mindent megbántam, segíts a nehéz dolgokban továbbra is. Köszönöm, hogy szeretsz, mellém állsz, megbocsátasz és nem ítélsz el, ismered a megoldást a problémára és van türelmed, amíg megértem azt. Köszönöm!

A jó vigasz – 2018.07.07

Jézus mondja: 
„Nem hagylak titeket árván”
János 14, 18

Az egész szöveg, mit Jézus mondott, így hangzik:
én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. (16-18)
Jézus gondoskodik a gyermekeiről, akiket az Atya Rábízott. Ő sosem fog minket egyedül hagyni. Nem akar itt a földön védtelenül hagyni, mert tudja, hogy jönnek a farkasok. Ahogy az emberek Jézust utálták, úgy fogják a tanítványait is. Emiatt ígéri meg: Küldök hozzátok egy pártfogót, vigasztalót, segítőt, barátot, az igazság lelkét, a Lelket, Aki az én szavaimra emlékeztet titeket, a hatalmas Isten Lelkét, aki már a teremtéskor jelen volt (már a Biblia második versében olvasunk a Lélekről!).
Ezt a Lelket küldi el hozzánk, hogy Ő a szívünkben élhessen. A testünk az Ő temploma. Jézust akarja megdicsőíteni jeleken és csodákon keresztül, a vigasz szavain keresztül, békén és örömön át, és egyszerűen minden által, amit Istenben találhatunk. A Szent Lélek bennünk él, mert Jézus Őt hozzánk küldte. Az Ő erejét kell keresnünk, és minél többet kérnünk az Ő lelkéből! Helyet kell neki csinálnunk, és megengedni, hogy használjon minket, ahogy akar! Az Ő rendelkezésére kell állnunk, hogy az Isten rendelkezésében is legyünk. Meg kell tanulnunk, hogy Jézus mit mond róla, mennyire védte Jézus ezt a Lelket, és mennyire függött a vezetésétől. El kell olvasnunk az Apostolok Cselekedeteit, és a leveleket az újtestamentumban, és a Szent Lélek munkáit tanulmányoznunk, hogy igénybe vegyük azokat. Mint az apostolok, mi is csodákat és jeleket akarunk átélni, Isten jelenlétét érezni, Jézus segítségével az evangéliumot a világnak elvinni!
Isten Lelke elválaszthatatlan Istentől, és Jézustól ugyanúgy. Az Atya, a Fiú és a Lélek mind egy, és egyidejűleg egy az Atya, a Fiú és a Lélek is. Nem érthetjük meg; – már ezer meg ezer könyvet írtak erről, és a legokosabb teológusok próbálták hasztalan magyarázni. Fejjel nem foghatjuk fel, csak szívvel. Ha ismerjük, eltörölődnek a kérdések.
Jézus azt mondta, hogy Ő minden nap velünk van a világ végezetéig. Ő itt van!
Az Atya maga is velünk van, pontosan mint Jézusnál (János 16,32).
A Szentlélek bennünk él.
Mindannyian örülnek, ha a másik megbecsülést kap. Az Atya örül, ha hálát adunk a Fiának, a Lélek örül, ha az Atyában hiszünk, a Fiú örül, ha a Lelket imádjuk. Nem létezik közöttük féltékenység. Emiatt beszélhetünk akár az Atyához, a Fiúhoz, vagy a Lélekhez. Ezt nem lehet rosszul csinálni. Megnyugtató, ugye?

Köszönöm Jézus, hogy Te elküldted nekünk a Szent Lelket! Vigaszra van szükségünk, pártfogóra, a Lélek segítségére. A Te helyrehozó kezed kell a testünknek, ha betegek és gyengék vagyunk. Az erődre van szükségünk, ha Rólad beszélünk. A bizonyosság is kell, hogy a Lélek itt van, ha imádkozunk, különösen ha másokért imádkozunk. Olyan jó, hogy nem vagyunk árvák!