Kemény szavak – 2018.03.24

Bizony, bizony, mondom néktek: ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz.
János 12,24

 … Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is.
Jézus szavai nagyon keménynek, sőt kegyetlennek tűnhetnek, egyáltalán nem olyannak, amit Jézusról elképzelünk. És mégis ez a recept a magány és az elhagyatottság ellen, az érzés ellen, hogy minket senki nem ért meg, és a depresszió és önsajnáltatás ellen.
Jézus tudja, hogy a problémánk rajtunk múlik. Miért reagálunk olyan mérgesen, olyan megérintetten, ha valaki valamit mond? Mert sértettek és bizonytalanok vagyunk. Miért csinál ki a magány, egyedüllét, megértetlenség? Mert a mi Énünk mást kíván. Miért van önsajnáltatás és depresszió? Mert a régi énünket sajnálni kell.
Ezért van Jézusnak egy szélsőséges kúrája nekünk: Hallj meg, te régi, kövér én! Te feltartasz a gyülekezetben és a barátságban, és az Istennel szemben is. Csak magad körül forogsz, és sosem mások körül. Sosem vagy elégedett, jóllakott, mindig zúgolódsz és magadért harcolsz. Minden lehetségest akarsz, és nem szolgálni, nincs benned alázat vagy bocsánatkérés. Te vagy a vétkes, hogy a küldetésemben hibázok!
És eképpen szeretném a régi énemet minden reggel keresztre feszíteni.

Uram, Tiéd vagyok. Végy a tulajdonodba. Használj engem. Vedd el a büszkeséget és a sajnáltatást, vedd el az önetetést, az élvezeteket, vedd ez az „engem senki nem szeret”-et. Te szeretsz, neked vannak egyedül válaszaid, és gyógyíred a lelkemre. Uram, magadat adtad a halálnak értem, hogy megments ettől az énáradattól. Érted akarok élni, és nem önmagamért. Képes akarok lenni a közösségre és a barátságra. Edény akarok lenni a te alázatodnak, szeretetednek és kegyelmességednek. Mert Te előbb szerettél!

Advertisements

Szárnyra kelnek, mint a sasok – 2018.03.23

De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.
Ézsaiás 40, 31

Két vándor sétál keresztül az erdőn egész álló nap. Egy nagy, erős, egy kicsi pufi táskával. Estére az út nehézzé válik, és a derék elkezd zsörtölődni, amíg a kisebb vidám, és könnyedén énekel. Miért? Csak azért, mert a kicsi tudja, hogy még egy fél óra, és elérik a céljukat, a nagy pedig nem is sejti.
Így van ez a hittel is: Tudjuk, hogy van egy célunk, tudjuk, hogy Jézus itt van, tudjuk, hogy segít és nyugodalmat ad a megfelelő időben. Mindig újra, amikor Ő jónak látja lehetőséget ad fellégezeni, hogy hozzá forduljunk és különösen reggel a napi tervet vele hajtsuk végre. Ő azt szeretné, ha mennénk, dolgoznánk és mások terheit cipelnénk, de segít a hordozásban. Ő nem rabszolgahajcsár, aki minket szünet nélkül hajt. Felelősséget és feladatokat bíz ránk, de mindent átlát, és nem terhel túl.
Már a bölcsőben tálentumokkal ajándékoz meg, és különböző hívatásokat ültet belénk. És ehhez is megadja a lelki adottságokat. Ott van velünk, hogy a feladatokat, amiket adott, betöltsük. Csak amikor levesszük róla a szemünket, megjelenik a stressz.
Elhatározta, hogy Isten királyságát velünk együtt akarja építeni. Gyülekeeet, család, sőt vállalatok és iskolák adnak hozzá az Ő királyságához. Rá kell jönnünk, hogy Ő velünk együtt akar dolgozni. Nem úgy, hogy stresszesek legyünk, hanem nyugvóhelyet ad a víznél. De azt sem szeretné, ha a kényelemben elsüllyednénk, és félnénk a felelősségtől, és a lelki kanapénkon szundikáljunk. Fussunk Vele és Érte! Szárnyra kelnek, mint a sasok, szárnyalnak reménnyel és boldogsággal. Igen, a Jézusba vetett hit ad lelkes, boldog és könnyed szárnyalást!

Köszönöm, Jézus, hogy nem vagyok egyedül! Te itt vagy, adod a kezedet és együtt mehetünk Veled minden nap. Nincs okom félni, mert Te velem vagy. Ha veszélyben is lennék, a Te védő kezed fölöttem van. Örülök, hogy Veled együtt a sötét időkön is keresztüljutok. Te vagy a bizodalmam, a reményem, az erőm és az örömöm!

Egy szent a mindennapi életben – 2018.03.22

Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint,
nem áll a vétkesek útjára,
és nem ül a csúfolódók székére,
hanem az ÚR törvényében gyönyörködik,
és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal.
Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa,
amely idejében megtermi gyümölcsét,
és nem hervad el a lombja.
Minden sikerül, amit tesz.
Zsoltárok 1,1-3

Hogy képzeljük el a szentséget? Jézus tette fel nekem ezt a kérdést tegnap. Egy gyors szemfelnyitás, és spontán rendbe szedés, hogy hogyan néz ki egy szent, vagy hogyan kellene kinéznie.
Gondolom, ahogy én elképzelek egy szentet, mások is hasonlóképpen: A biblia fölött ül,és órákig tanulmányozza. Folyamatosan imádkozik, és böjtöl. Emiatt olyan sovány, mint egy aszkéta. Minden, amit mond, a lélektől ihletett és tele van bölcsességgel. A bűnök és az élvezet számára idegenek. Valami olyasmi, mint keresztelő János, amikor még a sivatagban élt.
Ez az ideál sokat törekszik, és a mindennapi munkáját akadálynak és mérgelődésnek nézi, ami az ő valódi lelki küldetését feltartja. Van egy ilyen feszültség a mindennapi egyformaságok, mérgelődések és a lelki munka és elszigetelődés között.
Amikor kitisztult előttem, hogy hogyan gondolkodok, jött egy gondolat: Hogy is van ez egyáltalán a Bibliában és Jézusnál? És visszaemlékeztem a hitben nagyokra.
Jézus kb. 30 éves volt, amikor Isten szolgálatba állította. Előtte 15-20 évig az apjánál, Józsefnél volt ács, és élte az életét. Minden fiú, akit Ő hívott, dolgozó ember volt – halász, vámszedő, stb. Mózes 40 évig volt a sivatagban pásztor. Pál missziózása előtt sátorkészítéssel foglalkozott, hogy a mindennapi betevőjét megkeresse.
A mindennapi életben kovácsolja Isten a karakterünket. Megengedi a kis, idegesítő nehézségeket és a nagy problémákat is, hogy felnőjünk – karakterben és hitben. Pontosan látja, hogy a mindennapokban komolyan vesszük-e az igazságot, hogy a kölcsönkért dolgokat visszaadjuk-e, és a számlákat befizetjük-e. Látja, hogy szitkozódunk-e, ha valami elromlik. Látja, hogy hogy töltjük az esténket.
Először – ha a karakterünk megérik, érkezik Isten hívása a szolgálatba. Előtte csak tréning. És emiatt kell az embernek figyelni, hogy az életében a tiszteletet Jézusnak adja-e, vagy önmagának…
Jézus dolgozó emberekkel építette a mindennapi életben az ő közösségét. Praktikus emberekkel, akik mindennapi dolgokban voltak kipróbálva, és tanúivá lettek. És hitelesen tanúskodtak.

Köszönöm, Jézus! Te a mindennapi apróságokat is elszenvedted, habár neked óriási küldetésed volt. Segíts, hogy a mindennapi dolgaimat is megcsináljam, hogy a Te dicsőségedre legyen! És adj hozzá örömet! Igen, téged akarlak dicsőíteni a mindennapi életemmel!

Személy, és nem módszer – 2018.03.21

Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.
János 14,6

A gondolkodásunk gyakran teljesen meghatározott. Úgy gondoljuk, hogy az út Istenhez, a sikerhez, az egészséghez és akármihez módszer kérdése. Hogyan is csinálhatnánk a legjobban? És el sem tudjuk képzelni, hogy az út egy személy, és nem módszer.
Talán az embereknek ez korrupt országokban jobban sikerül. Ők tudják, hogy kapcsolatok nélkül semmit nem ér el az ember. Talán a tanítványok közül János érti a legjobban, mert ő pihent az utolsó vacsorán Jézus vállán. És a Biblia azt mondja róla: Ő az a tanítvány, akit az Úr szeretett. Mindannyian elveket kerestek, módszereket, és megkerülték azt, amire szükségük volt.
Emberekkel, élettel, kapcsolatokkal foglalkoztak.
Emiatt mosolyog Isten azokon, akik imádságban a megfelelő formulákat és szavakat keresik. Ha valaki egy új formát felfedez, azt mindenki kipróbálja. De az ami igazán fontos: Úgy, ahogy Mária Jézus lábainál ült.
K vitamin! Azaz a kapcsolat. A kapcsolatunk Jézushoz a kulcs a sikeres imádsághoz. Egyek vagyunk vele, és aztán kérhetjük, amit akarunk, és megadatik. Hogyan is utasíthatnánk vissza az Úrnak bármit, akit szeretünk.
Mikor a nagyapának a szeretett unokája még az anyaméhben van, semmit nem tagadhat meg tőle. Mert hozzákötődik a szíve már most. Megpuhul és megbocsátó lesz. Ha az unoka messze megy, bármit kérhet, elég odasimulni, a nagyi megadja.
Keresnünk kell Jézust, és nem valamilyen elvont igazságot. Nem akarunk hideg, merev elveket és törvényeket, hanem inkább a könyörületes Krisztust. Nem paragrafus  szerinti életre hivattunk, hanem kiteljesedett éltere.
Kinyitja a királyságának az ajtaját: Szentség, gondoskodás, munka, értelmes élet, béke Istennel és harmónia, öröm és új szív vár minket ott. Ő az Úr. Ő az Út, az igazság és az élet.

Köszönöm Jézus, hogy megtaláltalak. Csak téged akarlak magamhoz közel tudni. Szerettél engem, mikor még egy bűnös voltam. Megszabadítottál, megbocsátottál, életet adsz, védsz, és megtörted az átkot. Te az enyém vagy, én pedig a Tiéd. Igen, mert szeretlek.

A fundamentalizmus – 2018.03.20

„ … ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva.” 
Máté 7,25

A fundamentalizmus egy szitokszó a keresztyénné válásra. A kompromisszumképesség elvesztését egy sarkalatos kérdésnek tekinti. De gyakran sokan vannak ezellen a vélemény ellen. Sokan úgy viselkednek és beszélnek: Ha te nem az én véleményemen vagy, akkor jobboldali vagy baloldali vagy, konzervatív, egy fundamentalista, stb. Nehezére esik az embernek azzal beszélni, aki másokat is megakar győzni a saját véleményéről a szabadságról vagy liberalizmusról. Valahogy azt érzi az ember, hogy az ember az útban áll, és le van kiabálva.
De alapjában véve a fundamentalista egy szép szó. Azt jelenti, hogy erős fundamentumunk van, mégpedig Jézus. Ő a mi hitünk alapja, és a célunk.
Mi keresztyének hajlamosak vagyunk arra, hogy a véleményünket törvényformába öntsük, és mindenkire érvényessé tennénk. De ez így nem megy.
Isten lelke a szívünkbe helyezte az Ő törvényét, úgyhogy nehezen mehetünk azzal szembe. Hazudni, csalni, és minden Isten elleni tett nehéz nekünk. Mert a Szentlélek felébreszt. És ha vétkezünk, átsuhan rajtunk az igazság lelke, és nehezünkre esik újra Jézus megbocsátáshoz folyamodni. Mert a törvényekre nem betűkben van szükségünk, hanem a szívünkben.
Nem lehet az felfogásunkat sem a másikra erőltetni, csak Isten parancsának jó tanúi lehetünk. Olvastam egy cikket az újságban. A riporter egy fundamentalistát keresett, és nagyon csodálkozott, hogy milyen szívélyes és kedves volt ez a nő. És egy nagyon kedves, jóakaratú cikket írt a találkozásról. Valami 1700 hozzászólás érkezett, azaz hihetetlenül sok. Ötvenet vagy hatvanat elolvastam. Szinte mindegyik ugyanarról szólt. Mintha egy nagy allergia lett volna a keresztyénekre, és az összes apróságot kibeszélték, mikkel nem értenek egyet, vagy épp az egyetértést szakították szét. Honnan jött ez az allergia? Valószínű az íróknak negatív tapasztalatai voltak a vallásossakkal, és kiereszte magából. Hogyan tudnánk gyerekeket a hitben vállalni, ha a szülők mindig csak ordítanak, sőt megcsalják egymást? Ha a szülők hazudnak, és a hitnek csak a látszatját mutatják? A gyerekek hamar észreveszik és hamar elfordulnak a hittől.
Boldogok lehetünk, hogy egy élő alapunk van  – a Jézus Krisztus. Rá építhetjük az életünket. Ő akkor is kitart, amikor árvizek jönnek. Ezt az életet a Jézussal kell közvetítenünk, és nem a halott törvényeket. És imádkozzunk a gyerekeinkért! De ne fenyegessük őket a hit dolgaival,félelmet keltve és kényszerítve.

Köszönöm, Jézus, hogy a hit szabaddá tesz! Nincs több törvényre szükségünk, ha te vagy a szívünkben. Veled akarunk élni és a jóságodat sugározni. Nem kell kiabálnunk vagy hangoskodnunk. De te, te egyedül kellesz nekünk!

Körbe forogni – 2018.03.19

Majd ezt mondta nekem az ÚR: Elég sokáig kerülgettétek ezt a hegyet, forduljatok észak felé!
5Móz 2,2

Izrael megtagadta, hogy a szeretett Földre költözzenek és azért harcoljanak. Megijedtek az óriásoktól, és az óriás nehézségektől. Nem akarták, habár Isten minden feltétlelt megígért nekik.
Emiatt kellett 38 évig egy hegyet körbe és körbevándorolni, amíg meg nem ért az idő. Vagy, jobban mondva, amíg a nép meg nem ért rá. A félős nyulak eltűntek. Egy fiú, a bátor generációból aki az Urat ismerte és szerette – felnőtt. Mostmár megparancsolta az Úr: Forduljatok északra!! Eleget kerülgettétek a hegyet körbe-körbe. Olyan sok keresztyén van, akik olyanok mint az irzaeliták. Őket Isten vitásainak nevezik. De azért hajtanak, félelemből, mert a parancsot megtagadták. Vissza kell térniük a sivatagba ahelyett, hogy a szeretett földre térnének. Siralmas bukás! Otthonosan berendezték a sátrukat. És elégedettek voltak ezekkel az évekkel, amíg kerülgették a hegyet. De a célt sosem érték el.
Így van ez a keresztyénekkel. A kanapén ülnek, tévét néznek, facebookoznak és nem veszik észre, hogy elrohan az idő és nem érik el a céljukat. Sosem érik el a szeretett földet, és nem is érik meg. Mert fel kell állni és elindulni. De a kockáztatás ehhez túl nagy. Szívesen beszélnek a hithősök tetteiről, de ők maguk kimaradnak inkább efélékből. Gyávák és félénkek.
Várunk az új generációra, amelyik félelem nélkül találkozik az Úrral. Azokra várunk, akik bátra előre mennek. Mi magunk akarunk felállni, és nem tovább félelemben és aggódásban körbejárni ezt a hegyet, hanem bátran hitben előlépni! Tudjuk: Jézus itt van, a mi oldalunkon áll! Hogy majdan ezt mondja: Jól vagyon!

Kérlek bocsáss meg , Jézus! Hívtál engem, és csúnyán elárultalak. Nem akartam. Berendezkedtem a földön. De nem akarok többé ebben a körben forogni, a te utadon szeretnék járni! Kérlek, páncélozz fel, adj bátorságot, és gyere velem! Engedelmeskedni akarok, mert amit te akarsz, az jó nekem. Elszeretném érni a földet, amit megígértél – én segítségem!

A nő Jákób kutjánál – 2018.03.18

Az asszonynak pedig meg is mondták: „Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője.“
János 4, 42

A nőnek a tűző napon kellett a kútra mennie, mert akkor másoknak túl nagy volt a forróság. Ott találkozott Jézussal, aki neki minden hibáját elsorolta. Visszarohant a faluba, és azt kérdezte: Ő talán a Messiás? Jöjjetek és lássátok meg. Ott van a kútnál! Néhány samaritánius hitt a nő szavának. És mégtöbben eljöttek, hogy Jézus szavát hallgassák. És erre mondta a nő a fenti szavakat.
Szívek nyílnak meg előtte. Tanúi lehetünk annak, amit Jézus tett. És várnunk kell, hogy meglássuk, ahogyan Jézus munkálkodni kezed a szívben, ahogy a hitünk alapja erősebbé válik, mint ha csak a szavak hallanánk. Jézus bebizonyítja. És ez jobb, mintha muszáj lenne elhinnünk.
Tanúkká lehetünk. Nem kell jó szónokokká válnunk, nagy csodákat tennünk, vagy egyéb dolgot véghezvinnünk. Imádkozni másokért. És Jézus megteszi a magáét: Megmutatja és bebizonyítja. Sosem terhel túl minket, mégis virágzik a műve.
És a samaritánusok is felismerik: Jézus a világ megváltója. Nem egy párt, elnök, vagy diktátor, nem is egy vallás. A világot csak Jézus tudja megváltani. Egyedül Ő.
Bárcsak több ember hallgatna Rá! Ha többen élnének a megbocsátásával! Ha mégtöbben élnének a kegyelmében! Bárcsak többen járnának közbe egymásért! Bárcsak többeknek lenne bátorságuk ahhoz, hogy tanúkká legyenek! Bárcsak többen mennének börtönökbe vagy kórházakba, főleg azokhoz ,akik halálra készülnek, és nekik a reményről mesélnének! Ha bátrabbak lennénk, egyenesebben imádkoznánk másokért! – Megváltozna a világ, ha nem lenne tele utálattal, gyilkossággal, nem lenne ilyen fanatikus, ilyen hideg és szeretetlen. Jézus a Megmentőm! A megmentőm és a te megmentőd – a világunk megmentője!

Köszönöm, Jézus, hogy ez igaz: te a világ Megváltója vagy, sőt a megoldás, az igazság, az út, és az élet minden embernek! Te vagy a válasz, amelyet mind keresünk. Felesleges élni nélküled! Milyen jó, hogy megtaláltalak!