Áhítatok minden Napra

Sajnos személyes okokból abba kell hagynom a munkát a Magyar és Román Weboldalon. De én továbbra is fogom írni Németül az Áhítatokat, és a Fordító, Josef, továbbra is fordítani fogja.
Az Áhítatokat a jövőben az ő honlapján találjátok meg a következő Internet Oldalokon:https://erkommt.simplesite.comhttps://derherristnahe.webador.dehttps://sites.google.com/view/derherristnahe/startseite
Vagy a Facebookon: a Josef Nagy-Stadlober név alatt.

Legyetek Áldottak, az ÚR nagyon szereti Magyarországot és Romániát! Ő soha nem felejtette el őket!
Frank

PS: Az eredeti német nyelvű áhítatokat itt találod:
de.devotions.eu
vagy:
http://www.Andachten für jeden Tag
A Facebookon pedig a következő címen:
„Tägliche Andachten“

Werbung

Végre mérhetetlenül gazdag! – 19.09.2021

A Smirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg:
Jelenések 2:8a

​“​Ezt mondja az Elsõ és Utolsó, a ki halott vala és él: Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy), és azoknak káromkodását, a kik azt mondják, hogy õk zsidók, és nem azok, hanem a Sátán zsinagógája. Semmit ne félj azoktól, a miket szenvedned kell: Ímé a Sátán egynéhányat ti közületek a tömlöczbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A ki gyõz, annak nem árt a második halál.​“​
Jézus e szavai balzsamot jelentenek a lelkemnek: gazdag vagyok, bár valójában nincs sok mindenem. Igen, Jézus másképp mutatja be a vagyonomat. Melyik ember láthatja mindazt, amim van? A szívemben van elrejtve: a békém, a csendes örömöm, a nyugodt lelkiismeretem. Ó, én oly gazdag vagyok, bár nincs sok mindenem!!! De még mindig van annyi mindenem, amit másoknak adhatok, akiknek gyakran sokkal több van, mint nekem. A vagyonom nem csökken, hanem növekszik. Csodálatos!
Jézus másképp látja az életünket, mint mi. Nevet azon, hogy az ördög néhány keresztényt börtönbe fog vetni. Csak 10 nap a nyomorúság! És még csak nem is nagyon nehéz! Az életet nem lehet elvenni tőled, mert Nekem van jogom dönteni róla! Nevetséges, hogy mivel fenyegetnek az emberek! És mi lesz velünk? Annyira kötődünk Jézushoz, hogy elveszíthetjük a külső gazdagságunkat? Vagy ez mindig katasztrófa számunkra? Mi lesz az egészségünkkel, terveinkkel, házunkkal és hobbinkkal? Feláldozhatjuk-e őket URUNKÉRT, aki értünk a kereszten függött? – Jézus mindenek felett áll, minden az Ő kezében van, minden apró dolog, és még inkább a nagy dolgok. Bízol Benne? Bízol-e abban, hogy szilárdan a kezében tart téged még a sötét éjszakában is? Hogy Ő az ÚR a körülményeid és a helyzeted felett?  Gondold meg alaposan, amikor ÚRNAK nevezed ŐT!

Köszönöm, ÚR Jézusom, hogy ilyen szilárdan tartasz engem a gyengéd kezedben! Köszönöm, hogy megóvsz engem a viszályok közepette vagy a sötét éjszakában is, de még inkább a napsütéses napokon! Csodálatos ÚR vagy, aki mindenről gondoskodik! Köszönöm!!!

Forró Szeretet vagy hideg törvény – 2021.09.18

Jézus mondja az Efézusi Gyülekezetnek:
De az a mondásom ellened, hogy az elsõ szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az elõbbi cselekedeteket cselekedd​.​
Jelenések 2:4f.


Sajnos, sok keresztény valami ilyesmit fog hallani: Elhagyták az első szeretetüket, kihűltek, más dolgokat utánoznak.
Sok házasságban hasonló a helyzet. Eleinte az emberek nagyon szeretik egymást, és nem tudnak meglenni egymás nélkül, de néhány év elteltével már boldogok, ha a másik nincs jelen. Nagyon keveset mondanak egymásnak, és szemeznek más férfiakkal/ nőkkel. Lehet, hogy nem válnak el, de egy ilyen házasságban elég hideg van!
Sok keresztényt először teljesen lenyűgöz az ÚR Jézus, és habozás nélkül követi ŐT, olvassák a Bibliát, imádkoznak, és csodát csodára tapasztalnak. De aztán jön a törvény. Ezt és ezt kell tenned, azt nem szabad, és így a Biblia olvasásával kínozzák magukat, és az imaórák unalmassá válnak. Csodák sem történnek többé, mert mindent nagyon alaposan meg kell fontolni. Az embereknek megvannak az elveik, és megvitatják a hittételeket. De Jézus már nincs otthon a szívükben. Szegény keresztények!
Szinte mindig a törvény az, ami megöli vagy felváltja a Jézus iránti szeretetet. Ha nincs többé szeretet, akkor a törvény a hit helyébe lép. Kell, nem szabad ….
Milyen jó, hogy Jézus várja a mi bűnbánatunkat! Vágyakozva reméli, hogy gyorsan visszatérünk első szeretetünkhöz, és az Ő erős karjaiba vetjük magunkat. A Szentlélek segít nekünk, hogy életünket újra Jézusra összpontosítsuk, és betöltsön minket a hit örömével! Csak kérlek, ne csináld félmunkával a dolgokat: Szakíts a bűnnel és kérj bocsánatot, különben a jövő héten újra a régi gödörben leszel, és elvesztetted az örömöt, de helyette rossz a lelkiismereted (mert megint a törvénybe kapaszkodsz, és rosszul csináltál valamit).
Nem, langyos keresztények, ez semmi! Egy fél keresztény egy egész huncutság. Légy hal vagy hús, és ne csinálj hasprést! Gondolj az első alkalomra Jézussal, milyen csodálatos volt! Jézus így akar veled élni minden évben, egészen 97 éves korodig vagy…..!

Köszönöm ÚR Jézusom, hogy Veled együtt izgalmas az élet és békés! Senki sem tudhatja, mit hoz a nap. De TE vagy az ÚR, aki jól vigyázol ránk, és nem akarsz minket szerencsétlenséggel, nyomorúsággal meglepni! URAM én Szeretlek!

Ő Visszajön – 17.09.2021

Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még a kik őt által szegezték is.
Jelenések 1, 7

…. és siratja õt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen.
Ez a Jelenések könyvének második fő témája. Először is az ÚR Jézus Krisztus, a Megváltó dicsérete. És aztán az Ő visszatérése. A Jelenések könyve nem azért íródott, hogy megijesszen minket, hanem hogy dicsőítse Jézust és bátorságot adjon nekünk; – reménységünk valóra válik!
Minden szem látni fogja Őt …. Ez azt jelenti, hogy nem kell attól tartanod, hogy lemaradsz Jézus visszatéréséről, vagy bármilyen módon lemaradsz róla. A felhőkkel együtt fog eljönni, láthatóan és mindenütt a világon. A Megváltó, a magasztos ÚR eljön szeretett Menyasszonyáért! Vágyik a Menyasszony után, a megtisztított, feldíszített Egyházra, amely bízik benne és tiszteli ŐT.
Mindazok, akik által szegezték ŐT: Ez mindnyájunkra érvényes. Miattunk függött az ÚR Jézus a Kereszten. A mi vétkeink miatt halt meg. Minden bűn olyan, mint egy kés, amellyel ŐT átszúrják. De Ő megbocsát, ha kérjük és meg akarjuk javítani az útjainkat. Az Ő szeretete erősebb a halálnál!
És mindazokra is vonatkozik, akik nem hisznek Jézusban, akik elítélik és kigúnyolják ŐT. Nem arrogáns, hogy az emberek még mindig mindent jobban tudnak, mint Isten? És mégsem tudjuk kézben tartani a háborút, nem tudunk legyőzni egy kisebb járványt és az éhínséget, nem tudjuk befejezni a klímaváltozást ….. Emberi kudarc mindenütt nagymértékben. És mi ki akarjuk nevetni Istent?
A nemzetek jajgatni és panaszkodni fognak, amikor hirtelen megértik az igazságot Jézus Krisztusról. De már túl késő lesz. Jézus évek óta hívja magához az embereket, most pedig itt a végkövetkeztetés. Az elveszett örökkévalóság nagyon komoly dolog. Imádkozzunk családunkért, barátainkért, munkatársainkért és szomszédainkért! Vigyük el az emberekhez a Jézus általi üdvösség Evangéliumát! Az Idő a végéhez közeledik! Ébresztő!!!

ÚR Jézusom, örülök, amikor végre visszatérsz! Akkor minden szenvedés és igazságtalanság véget ér. Akkor úgy élhetünk, ahogyan TE eleinte szántad. És láthatunk Téged és megérinthetünk Téged. Csodálatos lesz!

Királyi Gyermekek – 16.09.2021

És tett minket királyokká és papokká
az Ő Istenének és Atyjának.
Jelenések 1, 6

Az egyik fiam egyszer biciklivel beleesett egy mocsár gödörbe. Fekete, vizes és rossz szagú volt, amikor hazajött. A faluban szinte senki sem ismerte fel.
Egy gazdag embernek fia egyszer sok pénzt vett át az apjától, és egy nagyvárosban próbált szerencsét, de végül disznópásztorként végezte. Szagosan, koszosan és rongyokban jött haza.
Ez eset, felveti a kérdést, hogy mi is tulajdonképpen az ember?! Olyan, amilyennek látszik, vagy amilyen a szaga? A forró zuhany és a szappan megváltoztatja az egész embert? Persze csak külsőleg változik meg az illető a javára – már nem bűzlik, és újra normálisan néz ki.
De belülről ki mossa le az élet szennyét? A hazugság, a csalás, a hűtlenség, sőt a gyilkosság emléke? Ki teremt új embert, aki tiszta és szent, jóságos, örömteli és irgalmas? Az embernek új szívre van szüksége, a régi túlságosan hajlamos a bűnre, a büszkeségre, a kérkedésre, az önzésre, a keserűségre és minden rosszra!
Az ÚR Jézus mindezt a kereszten elvégezte. Megváltott minket minden bűntől, vére örökre tisztára mosott minket. Ő most bennünk él, az új szívünkben. Egy új emberi lény jött létre!
Az ember annyit ér, amennyire értékelik. És Isten nagyon nagyra értékel minket! Az Ő szeretete Végtelen irántunk! Így, a megtisztulás után Ő tett minket Királyokká, hogy uralkodjunk a körülmények, az állatvilág, a természet és a sötét erők felett. Papokká tett minket, akiknek ki kell állnunk másokért Isten előtt. A mi közbenjárásunknak forrónak és szívből jövőnek kell lennie, ahogyan ezt, az ÚR Jézus Példálya mutatott be, amikor Jeruzsálem felett sírt. Bűneinket lemosták, ezért vidámnak és erősnek kell látszanunk, mert Királyi Gyermekek, Hercegek és Hercegnők vagyunk! Amiképpen ez már a külső megjelenésünkből is kiderül! Ezért soha többé ne keveredjünk bele a bűn mocskába! Mi Királyi Gyermekek vagyunk!!
Ki kell használnunk ezt a helyzetet Isten előtt, de nem a saját hasznunkra, hanem azért, hogy az ÚR Jézus Krisztus Egyházát építsük, a Mentőhajót minden olyan ember számára, aki még mindig a bűnben van megkötözve.

Köszönöm ÚR Jézus, hogy én oly nagy Érték vagyok Számodra! TE megvásároltál engem a Kereszten és megtisztítottál Isten számára. TE vagy az én királyom, és TE Királyi Gyermeket formálsz belőlem. Köszönöm!!!!

Jézus a Győztes! – 2021.09.15

Magasztallak URAM, hogy felemeltél engem,
és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam.
URAM, Istenem, hozzád kiáltottam,
és TE meggyógyítottál engem!
URAM, felhoztad a Seolból az én lelkemet,
fölélesztettél a sírbaszállók közül.
Zengedezzetek az ÚRNAK, ti hívei!
Dicsõítsétek szent emlékezetét.
Mert csak pillanatig tart haragja,
de élethossziglan jóakarata;
este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm.
Zsoltárok 30, 1-5

Hallelujah, a mi Istenünk az ÚR! Ő a Mindenható, Ő a hatalmasok Királya, mindig Övé az utolsó Szó, Ő uralkodik felettünk!!!
Ma reggel eszembe jutott, hogy Isten hányszor mentett meg engem, és hányszor avatkozott be másoknál. Mik a jelenlegi problémáim? Tudom, hogy Ő azonnal meg tudja oldani őket. És türelmes tudok lenni, ha Ő nem teszi meg azonnal. Ő az ÚR, Ő dönt. És bízhatok benne, mert Ő jót akar velem.
Még a halottak tömegéből is Ő húzott ki engem és másokat, és elhívott bennünket az Életre. Még a halál sem erősebb a mi URUNK Jézus Krisztusnál.
Hányszor feküdtünk már betegen az ágyban, és nem volt reményünk. De Ő meggyógyított minket! Új reményt és új hivatást adott nekünk.
Hányszor zaklattak már ellenségek, és majdnem legyőztek. De Ő megszabadított, kihúzott és biztos sziklára állított. Ő az én hatalmas védelmem!
Amikor mindezt felsorolom, Isten egyik nagyszerű tettét a másik után, elkezdem dicsérni és dicsőíteni Istent. Szívem könnyűvé és örömtelivé válik, mert Ő az én hatalmas segítőm. Igen, a hálaadás megingatja az ellenséget. A Dicséret felfelé húz!

Igen, Mennyei Atyám, az ÚR Jézus Krisztusban, dicsérni foglak Téged, dicsérni jóságodat és irgalmasságodat! TE vagy az ÚR az életem felett, és én biztonságban vagyok Nálad. Milyen jó, hogy TE létezel! Rád bízhatom az életemet és minden mást, nem kell többé feleslegesen aggódnom. Nem, én szabadon akarlak dicsérni Téged!

Félelem és Gond – 14.09.2021

Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erõs? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.
Józsué 1, 9

Istennek gyakran kell emlékeztetnie minket arra, hogy ne féljünk! Valahogy nem vagyunk annyira taníthatóak, mint amennyire kellene. Oly sokszor uralkodott a félelem, de semmi sem történt. Az ÚR Jézus oly sokszor megvédett minket. A félelem, a szorongás és a pánik tehát gyakran felesleges volt. Olyan sokszor mondtuk utólag: Ha azonnal hallgattunk volna Jézusra, akkor jobban alakult volna! Ő mindig Segített, köszönöm!
Igen, az aggodalom, a félelem, a szorongás és a pánik a békénkbe és sok energiánkba kerül. Ősz hajszálakat növesztenek, gyomorfekélyt okoznak, tönkreteszik a házasságokat és neurotikus gyerekeket szülnek. Minek? Nekünk az ÚR mindig jelen van, aki gondoskodik rólunk! Az Ő kezében vagyunk, szeretve és biztonságban!
Talán az Istenről alkotott véleményünk miatt? Bár jobban tudjuk, gyakran van az az elképzelésünk, hogy Isten kegyetlen bíró. Minden apró hibát feljegyez, és minden bűnt egyébként is, és ha szándékosan vétkezel, akkor kidobnak Isten családjából. Ezek a mi titkos elképzeléseink arról, hogy milyen Isten? Akkor nem csoda, hogy olyan kevés hitünk van, és állandóan ítéletet és büntetést várunk. Ez tényleg ijesztő!
Ha Istent jó Atyának látjuk, aki kiáll a családjáért, megvédi őket, – még a rosszindulatú pletykáktól is -, aki mellettünk áll, kedves hozzánk, aki büszke minden előrelépésre, aki szereti, ha gyermekei bizalommal fordulnak Hozzá, igen, ha így látjuk Istent, minden félelem eltűnik. Aztán ott van a bizalom e mindenható Atyában, és Ő erre a gyermeki bizalomra hatalmas tettekkel válaszol. Nincs helye az aggodalomnak, a félelemnek, a szorongásnak és a pániknak! Ő egy csodálatos ÚR!

Köszönöm ÚR Jézusom, hogy Nálad biztonságban vagyunk! TE jót akarsz velünk, kedves vagy, türelmes és irgalommal teli! Köszönöm, hogy minden gondomat és szükségemet, félelmemet és aggodalmamat Rád bízhatom! Nem akarok többé aggódni és félni!!!

Egy erős üdvözlet – 13.09.2021

János a hét gyülekezetnek, a mely Ázsiában van: Kegyelem néktek és békesség Attól, Aki van, Aki vala és Aki eljövendõ; és a hét lélektõl, a mely az Ő királyiszéke elõtt van, És a Jézus Krisztustól, a ki a hû tanúbizonyság, a halottak közül az elsõszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, a ki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bûneinkbõl az õ vére által, És tett minket királyokká és papokká az õ Istenének és Atyjának: annak dicsõség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen.
Jelenések 1, 4 – 6

János üdvözli a hét Ázsiai gyülekezetet. A hét a tökéletesség és a teljesség száma, ami az ÚR Jézus összes egyházát jelenti. Hasonlóképpen a hét szellem esetében valószínűleg a Szentlélekről van szó.
Ezután, kissé rövidítve, azt mondaná: János, Jézus minden gyülekezetének: Kegyelem nektek és békesség Tőle, a Teremtőtől, a Szentlélektől és Jézus Krisztustól. Egyszerűbben hangzik, nem igaz? Vannak, akik annyira tisztelik a Jelenések Könyvét, hogy inkább nem olvassák. Most az egyszer tegyük egyszerűvé a dolgot. Mert az idő csak rövid, mielőtt minden bekövetkezik. Megértésre van szükségünk ezekkel a dolgokkal kapcsolatban!
Az ÚR Jézus Krisztus, a Jelenések könyvének középpontja. Ezért van ez a nagyszerű dicsőítő ének Jézusnak, rögtön az elején. Ő a világegyetem középpontja, Ő a hitünk középpontja, a Keresztények célja és az egész földi történelem. Már itt, a Jézust dicsőítő himnuszban is az Ő munkája rajtunk teljesedik be: Ő váltott meg minket, és tett minket Királyokká és Papokká. Az embernek ez a feljavítása sehol sem létezik, csakis az ÚR Jézusnál.
Valójában bűnösök vagyunk, bűnösök Isten szempontjából. Vagy van-e valaki olyan szent, igaz és tiszta, amilyennek Isten előtt kellene lennie? Nem, mindannyian csak a poklot érdemeltük volna!  De ez a mi Csodálatos, Kegyelmes, Szerető ÚR Jézusunk, a Kereszten kifizette bűneink adósságát, mindent Magára vett, még a halált és a poklot is. Ő viselte el, helyettünk a büntetést. És aztán minket, a megbocsátott bűnösöket, Királyokká és Papokká tett Isten előtt! Hogyan is érthetnénk meg az ilyesmit! Csakis ez a mindenekfelett való Szeretet teszi ezt lehetővé! Igen, Jézus Krisztus valóban, határtalanul, Szeret minket!
És ez a közösség, Jézus az ÚR velünk, erről szól a Jelenések könyve. Hogy felkészítsen minket és elvegye a félelmünket, ezért íródott a Jelenések könyve.

Köszönöm ÚR Jézusom, hogy TE vagy az igazi ÚR a bűn, a pokol, a halál és az ördög felett. Mindenek felett itt is a Földön, a betegség, a szenvedés, a bánat és az éhség felett. TE vagy a Királyok Királya! Köszönöm, hogy megváltottál engem, hogy használhatsz engem, hogy megvédesz és hogy teljes biztonságban vagyok Nálad!!!

Isten ígérete – 2021.09.12

Mivelhogy ragaszkodik hozzám,
megszabadítom õt,
felmagasztalom õt,
mert ismeri az én nevemet!
Segítségül hív engem,
ezért meghallgatom õt;
vele vagyok háborúságában:
megmentem és megdicsõítem õt.
Hosszú élettel elégítem meg õt,
és megmutatom néki
az én szabadításomat.
Zsoltárok 91:14ff.

Ilyen Isten Ígérete annak, aki ismeri ŐT és ragaszkodik Hozzá. Tehát, valójában minden embernek, minden hívő embernek, mindenkinek, aki akarja.
Az egyetlen feltétel: Hozzá kell szorosan ragaszkodnom. Senki és semmi máshoz, csakis, az ÚR Jézus Krisztushoz, a Megváltóhoz. Meg kell ismernem az Ő szent Nevét: Jézus Krisztus. Aki ismer egy nevet, az személyesen is ismeri a viselőjét. Ezért egész közelről és biztosan kell megismernem az ÚR Jézust, hogy bensőséges, szívből jövő, személyes kapcsolatom legyen Vele. Csak olvasni róla és hallani róla nem használ semmit, vagy más szentekkel egy sorba állítani. Ő a Király, csakis Ő.
Amikor szükségben vagyok, ŐT kell segítségül hívnom, az Ő Nevét kell segítségül hívnom. Ő a Megváltó, igen, a Megváltó és a Szabadító. És amikor már nem tudok imádkozni, akkor kimondom az Ő Nevét: Jézusom, Jézusom! Minden vágyamat, szerelmemet, fájdalmamat bele tudom helyezni ebbe a Névbe.
Ő az, aki kiválasztott engem, minket, amikor a Kereszten függött. Nagyon magas árat fizetett értünk: az Életével. Ezért nem hagy minket soha az ellenségnek, a halálnak, a rossz helyzetnek, a betegségnek vagy bárki és bármi másnak. Szereti az Ő kiválasztottjait, ezért soha nem hadja el őket. Mindenféle áldást tartogat azok számára, akik szeretik ŐT, akik ragaszkodnak Hozzá, és akik reményüket belé vetik. Ő méltó arra, hogy szeressük és imádjuk ŐT.

Köszönöm, ÚR Jézusom, hogy TE soha nem utasitottál el! A TE kezedben vagyok és maradok. Ott biztonságban vagyok, még akkor is, ha a világ romokban hever. Még akkor is, amikor mindenki más fél és pánikol, az én szívem békét talál Benned. Köszönöm, hogy oly nagy érték vagyok Számodra!

Félelem és pánik – 2021.09.11

Nem halok meg, hanem élek,
és hirdetem az Úrnak cselekedeteit!
118. Zsoltár, 17

Ez egy olyan kaotikus időszak. Mindenütt hírek és üzenetek próbálnak félelmet és pánikot kelteni bennünk. Ha nem a vírusról van szó, akkor az oltásról, és amikor ez a kérdés lezárul, akkor jön egy új kérdés, amely félelmet és rettegést hozhat nekünk. – És mi köze van ennek a mi hitünkhöz?
Ez nagyon egyszerű: kiben és miben hiszel? A rémtörténetekben? A rémhírterjesztőkben? Vagy az ÚR Jézus Krisztusban?
Természetesen nem szabad kikapcsolnunk az értelmünket és vakon hinnünk. De sajnos nem tudunk mindent az értelmünkkel megítélni. Vagy mindannyian virológusok és epidemiológusok vagyunk, akik pontosan tudják, mi folyik itt? Nem, el kell hinnünk, amit mondanak nekünk, akár az egyik, akár a másik forrásból.
És e bizonytalanság miatt szükségünk van az ÚR Jézusba vetett hitre; – lehet, hogy a véleményünk téves.
Ezért nagyon, nagyon megnyugtató számomra, hogy az életem teljesen Jézus Krisztus kezében van. Egyedül Ő határozza meg, hogyan és mikor halok meg, nem a vírus, nem a politika, nem egy baleset vagy betegség. Nem, egyedül Jézus az ÚR az életem felett.
Emlékeztek a tíz csapásra, amely Egyiptomot sújtotta? Az ÚR megvédte Népét. Sok egyiptomi elveszett, de Isten népe közül senki sem.
És a Jelenések könyve ugyanezt mondja: Isten Gyermekei vagytok, az ÚR Jézus Krisztus tulajdonai! Ne féljetek az emberektől, ne féljetek a csapásoktól! Csak az ÚR Jézust féljétek! – Az Ő kezében biztonságban vagyunk.
Hallottál már Isten Beszédéről ami a verebeket illeti? Olvasd csak el a Máté 10:29-31 – es Verseket:
Nemde, két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért? És egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata nélkül! Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért; ti sok verebecskénél drágábbak vagytok.

Köszönöm ÚR Jézusom, hogy én a TE kezedben vagyok! Ott biztonságban vagyok, mert TE vagy az ÚR, aki megvéd és megtart engem. Nálad, Biztonságban vagyok. Köszönöm!