Új élet – 2018.11.14

Esőként szitáljon tanításom,
harmatként hulljon mondásom,
mint permet a zsenge fűre,
záporeső a pázsitra.
V Mózes 32,2

Ez Mózes énekének a kezdete, amelyik olyan, mint egy biztos pont az életében, egy utolsó mérleg.
De ez nem Mózes tanításáról szól, hanem Istenről és az Ő szaváról.
Milyen jó is ez a szó! A kiszáradt földre hullik. Mint amilyen a lelkünk Isten nélkül. Milyen jó a reggeli harmat és a meleg, enyhe eső tavasszal, vagy őszidében, ami mindent átnedvesít. Milyen szép egy virág vízcseppekkel, milyen jó a szivárványt látni az eső után! Ebből látszik, hogy Isten jót tervezett velünk.
Minden a teremtésben egy kép Isten szeretetére, nagylelkűségére, könyörületére, az ő szeretete a szépség iránt, művészet és színek iránt, mint a felfrissítő harmat korán reggel.
A szívünknek ébredésre van szüksége Isten szaván keresztül. Emlékezzünk a teremtésre: Isten szól, és lesz. Ő a semmiből teremti a mindent. A teremtéstől máig így van ez: Ő szólítja, ami még nincs, és az lesz. Így ad új életet nekünk a mi szívünkbe. Teljesen új emberek leszünk. Az áldásával és a szavával lehetséges ez, ahogy az eső új életet teremt.
A növények kint vannak a napon, a menny esőt és harmatot ad, a talaj a trágyát. És mi figyelünk az Isten szavára, elfogadjuk áldását és a Szent Lelket. Így növekszünk a napon, az Isten áldásának fényében: Jézusban. Ott gyógyulást találunk lelkünknek és megtört szívünknek. Ott akkor béke, öröm, megbocsátás és szentség fog lakozni.
Szükséges, hogy alkalmakra járjunk. Az is szükséges, hogy Istent és az Ő szavát, befogadjuk. Csak úgy növekedhetünk és úgy teremhetünk gyümölcsöt új emberekké válva. Az Ő szava, ami a csendben szól hozzánk, megváltoztat minket. Ha sok szuper keresztyénnek is együtt imádkozunk, Isten csendje és az Ő szava nélkül ez csak szalmaláng.

Köszönöm, Jézus! Nagyon köszönöm! A Te tavaszi esődet a lelkemre, friss harmatodat a szívemre. Köszönöm, hogy Te bátorsággal ajándékozol meg. Köszönöm, hogy Új élettel látsz el!

Advertisements

Mi Gyermekek vagyunk – 2018.11.13

Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya,
hogy Isten fiainak neveztetünk, ÉS MI AZOK VAGYUNK.
1. János 3, 1

Én most elképzelem, hogy valaki megtalálja az Ö Születési Igazolványát és abban egy más nevet talál mint az Ö Anyja és Apja akit ö nem ismert.
Itt van a Gyermek valakitöl, akit ö nem ismer. Úgy tünik ki ebböl az Igazolványból. Azonban nincsen semmi Hatása, mert az ember nemlátja nemismeri és semmijen Kapcsolatuk nincsen egymással! Valahogy eképpen van sok Keresztény esete: Ök tudják a Bibliából vagy Prédikálásból hogy Isten az ö Atyjuk. Azonban ök nemismerik ÖT személyesen, és nincsen semmilyen Kapcsolatuk az Atyával. – Ezt akarjuk mi, és ma, megváltoztatni!
S mostan ismét más Állapotot képzelek el: Kinyillik az Ajtó és egy Idegen van a Lakásban és azt mondja: Énvagyok a te Apád. Én téged elvesztettelek, de én kerestelek és végre ismét rádtaláltam! Itt vana Születési Igazolvány, megírva feketén fehérre, egy nagy Pecséttel. És a Gyermek egészen elvan csodálkozva és zavarba jön, hát ez világos. De valamiféleképpen örvend is, mert a jelenlegi Apja, sajnos, nem jó Ember.
Eképpen van sok Gyermeknek (Embernek) az Állapota: Nekik van egy Apjuk, akivel egy Lakásban élnek. Azonban ez az Apa rosz, tönkreteszi az ö Gyermekét. A sátán ez az Apa, a Hazugság Atyja, aki csak lop, csal, hazudik, aki csak rosz Illuziókat ébreszt és a végén Gyilkol. És mostmár jön a Mennyei Atya és örvend az Ö Gyermekének! Miképpen lesz ez eldöntve? Megmarad az ö Büneiben? Avagy telve örömmel fogadja az ö Atyját/Apját és Vele fog együtt lakni? – Ezt akarjuk mi ma elérni!
A Mennyei Atya alkotta és Formálta, minden egyes Embert, egyedi és Eredetileg. Ö az egész Szeretetét beléd hejezte. Ö vágyakozik az Ö Gyermekeivel való Közösségre. Az ÚR Jézus Krisztus megakarja tisztitani a mi Szíveinket minden Büntöl és Szenytöl,olyképpen hogy az Istennek Lelke ott Lakozhasson. Ö, a Lélek, bizonyíja a mi Lelkünket, hogy mi Istennek Gyermekei vagyunk. Ilyen egyszerü ez! Ö  mindent megtesz, és nekünk csak Igent kel mondanunk. Igen, Atyám, én a TE Gyermeked akarok lenni! Kérlek, add nekem a TE Lelkedet, amely nekem azt mondja és bizonyítja: Én a Tied vagyok! Kérlek tisztitsál meg az Adóságoktól a Szenytöl az Úr Jézus Krisztus Áldozata árán! Én vágyok Utánad!

Mennyei Édesatyám, köszönöm, hogy TE engem elfogadsz! Igen, én a TE Gyermeked akarok lenni, TE lakjál az én Szívemben és ott legyél TE a Király. Minden a Tied legyen, és én Téged akarlak követni mindörökké. Kérlek, ad nekem a TE Lelkedet, amely a csendben megerösíti azt hogy, TE szeretsz engem, akarsz és mint a TE Gyermekedet elfogadsz! Köszönöm!!

A Gyermekek – 2018.11.12

Aztán ölébe vevé azokat,
és kezét rájok vetvén, megáldá őket.
Márk 10, 16

Az ÚR Jézus Krisztus a Gyermekek Barátja. Amikor mindenki, elakarta azokat üzni, Ö a Karjaban vette öket és megáldotta.
Manapság oly sokan vannak akik, a Gyermekekkel foglalkoznak, Tanítók, Gyermek Ovóda Nevelök, Szociális Alkalmazottak, Gyerekothon Nevelök, Pedagógusok, Gyerekpszyhológusok, Gyülekezeti munkások, akik a Gyermekórákat tartják és sok mások. Ezeknek a Gyerekek a Szivükben van és munkálkodnak értük. Azonban gyakran ez egy Szélmalom Harcává válik.
A meghatározott hej a Gyermekeknek a Szülöi Ház. Ha ök csak dolgoznak, és nincsen Idejük a Gyermekeik számára, ha a Gyermekek nincsenek Szívböl szeretve, hanem mindent csak Pénzzel és Jóléttel akarnak fedezni,  ha nemadhatnak a Gyermekeiknek Önbecsülést, ha nekik csak ,,Programjuk“ van a Nevelésben …. igen, mit is tudnak az összes Szakemberek még tenni? Szép az ha van Nagymama és Nagyapa, akik a Hiányos Idöt és Szeretetet kipótolhatják!
A mi Társadalmunk téves polaritás, csak a Gazdaság és a Teljsítmény a fontos. Az Órák, amelyeken az ember együtt van, haszontalanul tellik el. A Pályán maradnak.
A mi Közelünkben, nemnagyon van Gyermek, akit, mindkét Szülö Nevel. Általában új Apák vannak. A Felnöttek Szükségei haladnak elöre; – egy kellemes Társadalomban ( nekem Jogom van erre és arra, nekem immár Szükségem van, stb) nemsokat kérdez az ember a Gyermekek Szükségeiröl.
Jézus a Gyermekek Barátja. Csakis Ö tudja a minden Hiányoságokat, Jóvátenni. Csakis Ö tudja a hiányos Szeretetet és a hiányos Önértéket ismét a Gyermekek Szívében hejezni. Önálla a Gyermekek mindenkor Örömmel vannak fogadva. Ö ismeri azonak minden Szükségeit, és betöltheti azokat.
Lehetséges hogy hiányzik nekünk a Bizalom Jézus iránt. Mi nem bízzuk Öreá Gyermekeinket, és a többi Gyremekeket amúgysem. Ö azonban, beakarja csodálatosan, bizonyítani Magát. Ö szereti a gyerekes imádságokat! Ö meghalgatja ezeket! Oly sok csodák történnek, amikor a Gyermekek kérik ÖT!
Legyünk mi bátrabbak és állítsuk Jézus elé a mi Gyermekeinket: Mint megbízható, hüséges Barát; Tanácsadó, Orvos, Segítö, Vígasztaló elé. Aki azt mondja: Ne félj, mert Én veled vagyok! Aki áttöri a Magányt.
Legyünk bátrabbak, amikor mi a Gyermekeinkkel imádkozunk!
Tanítsuk öket imádkozni, minden Komolysággal és teljes Bizalommal! Kifejezések és Rituálok nélkül, az Életre Jézussal. Ö vágyik a Gyermekek iránt.

Köszönöm Jézusom! TE vagy a Gyermekek Barátja és meghalgatod azoknak Imádságait. TE tudod, mi hiányzik és TE azt megadod! – ha mi ezt hinnénk és kérnénk. URam, adj n ekünk több Hitet!!

A Váltságban – 2018.11.11

Monda Jézus Péternek:
Bizony, bizony mondom néked, a mikor ifjabb valál, felövezéd magadat, és oda mégy vala, a hova akarád; mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet és más övez fel téged, és oda visz, a hová nem akarod.
János 21, 18

Mi köze van ennek a Versnek a ,,Váltsághoz“? – Mert ez úgyvan hogy mi, azt tesszük amit akarunk, megyünk ahova akarunk, ameddig mi erösek, fiatalok és eröteljesek vagyunk. Ezért van szükségünk a Váltságra (Krizisre)! Ezért is Isten adja alkalomadtán a Váltságot, azért is lép Ö közbe egész DRasztikusan is, hogy mi az Ö Útjain járjunk, az Ö Kiképzésével és az Ö Közelségében maradjunk, Egyedül, Ötölle fügve.
Ö elvesz minden mi Erönket és Biztonságunkat. Minden úszni kezd, és a lábunk alatt lévő szőnyeg kilesz húzva.
Minden összeomlik, ami számunkra értékes volt. Minden Cél hiábavalóvá lett, Hiábavaló volt a Munka.
És amikor mi már teljesen a Földre hullunk, jön az Ö Szelíd, de megmozdító Hangja: Akarsz te? Akarsz te az enyém lenni? Akarsz te Engem követni? Akarod e az Életedet nekem adni? Én kezdhetek vele valamit! Énnekem tereád van szükségem!
Milyen lesz a Felelet?
Egyesek ezt a Váltságot még Fiatalkorban érik el. Mások késöbben. És ismét másoknak több Váltságra van szükségük, melött azt mindanák: Istenem, légy az én URam is!
Van az úgy hogy sokan szolgálják az URat a saját Erejükböl, saját Gondolataikból, Kívánságaikból, Céljaikból. A Förugó gyakran a Könyörületesség mással és a Szükség, amit lát az ember. És ezért is siet az ember és erölteti magát, e Szükségek ellen harcol, és imádkozik, azért hogy Isten mindent áldjon meg.
Mégis Isten minden Munkára, a megszabott Embereket készítette el; és a te Hejeden csakis te vagy megfelelve. Oly sok Teendö van mások irányában, de számodra csakis egy van, amely felett az ÚR, téged kíván Böségesen megálldani, Eröt adni, Szeretetet és Könyörületességet, Örömet, és Türelmet. Csak Te végezheted ezt a Munkát, együtt az ÚRral.
Ezért tehát jó a Váltság. Akkor végeredményben is téged felövezhet kiképezhet és téged vezethet, oda, ahova te még nemakarsz menni. Ö eléri az Ö Céljait, akkor is ha mi még nemakarjuk. Míly jó, hogy Öneki Türelme van és Ereje is és Bölcsessége, arra hogy az Ö Akaratát bennünk is elvégezheti.

Köszönöm, ÚR Jézus Krisztusom, ezt a Váltságot. TE ezt megengedted, mert TE követed a saját Célodat: Hogy engem a Hejemre vigyál. URam, én átadom Neked az én Biztonságomat és Tudásomat. Képezz ki TE engem, és vezess engem! – Én Rendelkezésedre állok

A Farizeusi Betegség – 2018.11.10

Nem az egészségeseknek van szükségök orvosra, hanem a betegeknek,
nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre.
Márk 2, 17

Az ÚR Jézus Krisztus, Délben, Lévivel, a Vámszedövel volt együtt és vele sok Kolegája és más Bünösök. (A Vámszedök, arról voltak ismeretesek hogy Pénzt eröszakoltak ki másoktól, hasonlóképpen mint a Mafia). A Farizeusok nemtudták elképzelni hogy miként tud Jézus, az amúgyis lenézett Bünösökkel eggyüttlenni és velük együtt enni. Ez egy örvendetes Légkör volt, ami mégjobban zaklatta a Farizeusokat.
Mi ismerjük ezt mindnyájan. Valakinek van egy jó Ötlete, örömében majd szét hasad, azután van egy másik, aki egy állhatatos Kommentárt ad. ,, Igen, de ….“ valahogy eképpen kezdödik. Ezek a valódi Játékrontók. Akik mindent tudnak, különösképpen a rosz Példákat és Tapasztalatokat. Ezek láthatóan nemigen ismerik már, az Istennek Örömét, s ezért inkább az ö Törvénykedésükre alapoznak.
Ha mi nembocsájtunk meg, a másiknak s magunknak sem, hamar elveszíthetjük, a Jézussal való Közösséget és a Hitünket, amiböl csak egy Törvénykedö eset állhat be, egy Theológia, egy Vélemény, amit mi táplálunk. Nem, mi magunk sem, mások sem, nemtudjuk a Törvényt betartani. Azért is kárhoztatjuk mi magunkat és másokat. Rosz! És az ember maga, megtellik Keserüséggel és Önkárhoztatással.
Jöjj vissza Jézushoz! Gondolj csak vissza az elsö, Öhozzá való Szeretetedre! Ö várakozik reád, Kitárt Karokkal! Ö megbocsájtott neked, minden Tévedést, minden  Ítélkezést, Kudarcot. Jöjj Öhozzá és gyógyuljál meg!
Törvénykedö Keresztényeknek csak ritkán van örömük. A Törvény öket Térdre kényszeriti. Ismered e még az ÚR Jézus Örömét a Szívedben?
Jézusnak tudomása van rólunk és a mi Betegségeinkröl. Ö miértünk Bünösökért és Igazságtalanokért jött le. Ö a Vámszedökért, a könnyü Lányokért, Részegesekért (Énis egy voltam ezekközül) Tolvajokért, és Házasságtörökért, jött. Ö tud a Gyilkosság és Emberölésröl, mint a szabad Nyelvüekröl, amelyek, oly sok Istentelenséget idéznek elö. Önála minden efajta Bünös fogadtatva van, mert Ö mindnyájunkat igennagyon szeret. Ö az egyetlen,aki a Bün Szennyét elmoshatja. Ö az egyetlen aki Örömet hejezhet az Örömtelen Lélekbe. Ö olcsó Lányokat és Fiatalokat Büntelenné teheti. Ö megbocsájtja a Bünt, megsemmisíti annak  Nyomait, és mindent újjá tesz. Óh, te Bünös, jöjj az ÚR Jézus Karjaiba!!!

Óh Jézusom, Miként szeretsz is TE minket! Miként látod Te azt hogy van bennünk valami Jó Dolog is, amit más senki nemvesz észre! Miként tudsz TE meggyógyítani, megbocsájtani, újjá tenni …. TE Nagyszerü vagy, csodálatos, határtalan! Azért mert TE engem elöbb szerettél, még amikor én Bünös voltam, azért is Szeretlek én is teljes Szívemböl.

A Nyugalom heje – 2018.11.09

Fűves legelőkön nyugtat engem,
és csendes vizekhez terelget engem.
Zsoltár 23, 2

Amint az ember idösödik, annál többek a Sorscsapások.
Nekünk Keresztény Hívöknek se nincsen kivétel, mi is e Világban élünk, és pontosan olyképpen érint minden benünket is mint a többi Embereket.
Mégis az ÚR Jézus Krisztus, a mi Jó Pásztorunk, jelen van és gondunkat viseli.
Míly jó, hogy Ö közelünkben van!
Ezért tehát, bízhatok Öbenne és az én Sebeimet hagyhatom hogy Ö gyógyitsa. Ö nekem egy Közösséget adott, amelyben én is ott lehetek, minden én Sebeimmel, Sarkokkal és Oldalakkal. Mi ,, még-nemvagyunk-tökéletes“ Emberek; – nemvárhatja ezt el töllem senki, és én sem igényelhetem az én Testvéreimtöl és a Vezetöktöl. Csakis a Menyben lesznek majd tökéletes Gyülekezetek.
A Közösségben Gyógyírt találok az én Sebeimnek, ott van az én Zöld Legelöm és a Csendes Vizem. Eképpen én is, Felelöséget is válalhatok, minden Nyomás és Stresz nélkül, szabadon és Szívböl.
Ö jelen van, a Közösségben munkálkodik. Ha összejönnek, ketten vagy hárman, az Ö Nevében, Ö ott jelen van. Ö gyógyírt hoz a Megsebzett Lelkeknek, Erösítést a gyenge Idegeknek, Egézséget a Testnek, Bátorságot, Felfrissitést, Örömet, Megbocsájtást, Reménységet. Míly jót tesz ez!
A Csendben Isten gyógyít tovább. Az Estéli Sétában, a halk Imádságban, a Biblia olvasásában, mindenfele megtalálom én ÖT, az én Jó Pásztoromat, aki beszél velem.
Ha az ember idösödik és az Erök felhagynak, jó az ha ismerjük a Jó Pásztort. Önála van a Csendes Vizeknek Pihenöje és Ö ismeri a mi Szükségeinket és gyenge Erönket. Ö gondunkat viseli, a szükségeink szerint.
És ha még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert Ö velem van. Asztalt terít nekem az én ellenségeim előt. Mindennel ellát, nem takarékos, az Öröm Borával. Én pedig az Úr házában lakozom, örökké.

Köszönöm, Jézusom! TE vagy az én Jó Pásztorom, aki az én Gondomat viseli. TE ismersz engem, minden én jó és gyenge Oldalaimat, az én egész Történelmemet és Útamat Tehozzád. Nálad én mindent megtalálok, amire szükségem van. Míly jó, hogy TE jelen vagy, egész közel hozzám!!

Áldásnak lenni – 2018.11.08

Egy Angyal mondta nekem: Ne félj Pál! A császár elé kell néked állanod.
És ímé az Isten ajándékba adta néked mindazokat, kik te veled hajóznak. 
Annakokáért jó reménységben legyetek, férfiak! Mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, a mint nékem megmondatott.
Apostolok Cselekedetei 27, 24f

Pál egy viharos Idöben hajózott Róma fele. A Hajó elsüjedési veszéjben volt. Nyilvánvaló hogy Pál Imádkozott. És Isten egy Angyalt küldött hozzá, aki a fenti Szavakat intézte hozzá. És aképpen történt minden, amint ezt az Anygyal mondotta neki: A Hajó valóban elsüjedt, de egy ember sem fulladt a Vízbe; – Isten az Embereket Pál Kezébe adta.
A mi Közbenjáró Imádságaink, sokkal hathatósabbak, amint mi ezt eltudjuk képzelni.
Isten a Kezünkbe hejezi, azokat akikkel mi kapcsolatban vagyunk; Ö ezeket nekünk ajándékozza e módon. A mi Családjaink és Barátaink, Munkatársaink, és Szomszédeaink, mindezeket az Embereket Isten álltalunk akarja megáldani; Ö a Kezünkbe adja öket. Mi ádhatunk vagy átkozhatunk avagy mindezek egyszerüen semlegesek lehetnek számunkra; – Isten azonban nagyon akar áldani!
Ö meghalgatja a mi Imádságainkat, a másikért. Eképpen tudja Ö megáldani az Embereket minden jó Adománnyal, amit mi magunk semmiféleképpen nemtudnánk megtenni.
És Ö azt kívánja, hogy mi az Emberek irányában egy Áldás legyünk. Mi barátságosak lehetünk, és mi rájuk mosolyoghatunk és örömmel ,, Jóreggelt! Szép hogy láthatlak!“ mondhatunk; mi segíthetünk és megbocsájthatunk, mi valóban erösen Áldás lehetünk! És azokat a Dolgokat, amelyeket mi nemtudunk befojásolni, hagyhatjuk tovább Istennek: Megörzés egy Balesettöl és Betegségtöl; Megóvás, Békesség; Istennek Ismerete … Oly sok van, amiképpen Isten a másikat áldhatja!
Kezdj el, Bizalommal imádkozni és áldani, Kezdj el, felmondani a másikról való Elöítéleteiddel. Bocsás meg azoknak akik barátságtalanul voltak hozzád és megsértettek. Avagy inkább hagynád öt ,,Megbüntetni“ mint áldani? Légy Istennek egy Világossága és egy Áldás a Környezetednek!
Bízzál Öbenne! Ö biztosan áldani fog. Figyeld jól meg, mit cselekszik Isten.
Legyen nyitva a Füled s Szemed és örvendezzél mindazon, amit Isten Cselekszik.

Köszönöm, neked Drága Jézusom, hogy TE nekem oly sok Felhatalmazást adtál! Kérlek, tisztisd meg a Szívemet, hogy az minden ,,Zavar“ nélkül a másikért hejtállhassak! Én magamat inkább hátra hejezném; azt akarom elsöbben hogy a másikat áld meg és én magam egy Áldás lehessek. Én tudom igen, hogy TE az én Gondomat viseled, ezért én odaajándékozhatom magamat. TE egy csodálatos Isten vagy!