Valódi megbocsátás – 2018.05.20

Ha vétkeitek skarlátpirosak is,
hófehérekké válhattok,
ha vörösek is, mint a bíbor,
fehérekké lehettek, mint a gyapjú.
Ézsaiás 1, 18

A gyilkos ellen van Isten? – Nem.
A tömeggyilkos ellen van Isten? – Nem.
Káin ellen van Isten, aki meggyilkolta a testvérét, Ábelt? – Nem.
Az iszákos és a dohányzó ellen van, vagy az erősen túlsúlyos ellen, a tablettákat szedő ellen van? – Nem.
Júdás ellen, az áruló ellen van Jézus? – Nem, Ő egy testvéri csókkal köszöntötte őt, és így nevezte: Barátom.
A bűnöző ellen van Jézus? – Nem, Ő azt mondja a bűnösnek: Még ma velem leszel a paradicsomban.
Ellened van Isten? – Nem.
Még ha vérvörösek is a bűneid, Ő hófehérré tesz téged. Sokan vétkeztek és abortuszt követnek el – de Ő megbocsát. Ez az Ő ígérete.
Az egyetlen, ami miatt az emberek a pokolba kerülnek, az, mert nem hisznek. Nem hiszik, hogy Jézus valóban megbocsátja a bűnüket. De már 2000 éve megtette. Már akkor ismert, és azt mondta: Értetek függök a kereszten, értetek fizetek a halálommal a bűneitekért! – de nem hisszük. Szenvedünk tovább bűneinkkel, és szemrehányásokat teszünk magunknak.
Ha benne hiszünk, akkor kérjük a bocsánatát a bűneinkre, és adjunk hálát érte. Ne kérdőjelezzük meg, vagy jöjjünk ugyanazokkal a bűnökkel újra és újra. Mert megbocsátott! Számára a dolgok tisztázva vannak, ha számunkra nincs is. Kérlek, higgy Neki. Ha te magad nem tudsz, akkor kérd a Szentlelket, aki a hitet benned kifejleszti, és segít hinni. Ő szívesen megteszi. És aztán kezdj el ne az érzéseidre hallgatni, és ne a vádlók hangjára, hanem az Ő hangjára, amelyik azt mondja: Gyermekem, már régen megbocsátottam neked. Kezdd el megköszönni. A köszönet és a dicséret felemel. Igen, a megköszönés egy boldog, szabad, könnyű szívet eredményez.

Köszönöm, Jézus! Nem felejtettél el! Tiéd vagyok. Nálad védve, megértettnek és szeretettnek érzem magam. Mindent megbocsátottál, minden vétket és bűnt, mindent a tegnapból, mából és holnapból. Milyen jó vagy hozzám! Köszönöm!  

Advertisements

Közösség – 2018.05.19

Dicsérjétek az URat! Hálát adok az ÚRnak teljes szívből a becsületes emberek körében és közösségében.
Zsoltárok 111,1

Amikor a libák költöznek, ékformában repülnek. Az első viseli a légellenállást, és neki a legnehezebb. A többiek a szárnycsapásaiban repülnek, és csak feleolyan nehéz. Emiatt lesz az első liba a gyakrabban leváltott. Így ezer kilométereket is megtudnak tenni: Egy elől, a többiek pedig utána!
Keresztyéneknél is hasonló. Egyedül nehéz, de közösségben más keresztyénekkel nehezebb. Közös dicsőítéssel ünnepel a szívünk, egyik szív a másikkal. Imával szárnyalnak közösen a hívők. Isten közelsége sokkal erősebben érezhető, mint mikor az ember egyedül imádkozik. Közösségben bátorítjuk egymást, bíztatjuk és erősítjük. Egyedül az ember csak bizalmatlanul függ, és nehezére esik bátorságot találni. A közösség olyan szükséges, mint a lélegzés. Az ördög lopakodik és keresi, kit falhat fel. Ha valaki egyedül van, akkor az ördög sikerrel járhat. Ha valaki csordával van, akkor már nehezebb a dolga.
Keressük a közösséget másokkal! Menjünk istentiszteletre, imaórára, bibliaórára, és keressünk fel egy házikört. És ott adjunk hálát az ÚRnak teljes szívből a becsületes emberek körében és közösségében.
Ne várj el túl sokat a többiektől, és a vezetőtől sem. Mindannyian csak tökéletlen emberek, mint te. De azt elvárhatod, hogy Jézus megáld, mert te a szavára hallgatsz, és az Ő útján mész. Bocsáss meg a testvéreidnek, hogy ne nőhessenek a keserű gyökerek. Így szabad marad a szíved, tiszta és terhek nélküli. És imádkozz Hozzá teljes szívből, és lehajol hozzád, és megtölt a kegyelmével.

Köszönöm Jézus, hogy te vagy az imádságom alapja. Annyit tettél már értem, és a Te utadon akarok járni, a Te szavadra hallgatni. Megakarom nyitni magamat és a testvéreimet keresni. És együtt dicsérjük az Urat szívből. Dicső legyen az Úr, a Szikla, a Mindenható, a Megmentő és a Megváltó!

Egy remek karakter – 2018.05.18

De akik szeretnek, legyenek olyanok,
mint a kelő nap az ő erejében.
Bírák 5, 31

Milyen csodálatos ígérete van az Úrnak ma számunkra! Olyanoknak kell lennünk, mint a kelő nap az ő erejében.
Sajnos néhány ember fél a keresztyénektől, mert úgy viselkednek, ahogy Jézus soha nem viselkedett. Mindent tudnak, és mindent jobban. Mindent kritizálnak. Minden hajszálat megkeresnek a levesben. Egy rendkívül éles nyelvük van. A lelkipásztor palástja és a diszkrétség alatt mindent elmagyaráznak. Mindig tudják, hogy melyik igevers hol áll, és melyik vers melyik helyzetben használandó. Megítélnek, elítélnek, kritizálnak és zúgolódnak. Lelkipásztoroskodnak, amikor másoknak dolgozni kell, és aztán azonnal velük vannak, akik valóban elfoglaltak voltak. Nem, senki nem örül, ha egy ilyen előbukkan.
Olyannak kell lennünk, mint Jézus. Ő senkit nem kritizált, sem a könnyű nőket, sem a bűnözőket. Csakis a farizeusokat. Ember volt, aki másokkal együtt érzett. Mária leült a lábaihoz, és csak őt hallgatta. János Jézus vállára támaszkodhatott, mert Ő így szerette.
Egész nap gyógyította az embereket, érdeklődéssel a sorsuk iránt, elsodorta a gonoszt, és védelembe vette az embereket.
Ki nem akarna olyan lenni, mint Jézus? Ki  ne szeretné a Lélek gyümölcseit, ami a Galata 5,22-ben van meg írva?
Növekednek, ha egyszerűen Benne élünk. Munkában, reggel és este, hétvégén, gyerekekkel és autóvezetéskor: Mindig beszélgetésben és kapcsolatban lenni vele. Megvan a csendességünk, az imaidőnk, egész nap vele beszélünk, és hagyjuk, hogy szóljon hozzánk. Ránkfesti karakterét, és szerető emberekké leszünk. Ha Őt szeretjük és a szívünkben hordozzuk, mindig hasonlóbbá leszünk Hozzá! Aztán örülnek az emberek, ha minket látnak, és arra gondolnak: Ó, hát feljött a Nap!

Igen, Uram, szeretlek! Olyanná akarnék válni, amilyen Te vagy! Türelmes, barátságos, hallgató, érdeklődő, könyörületes, és szerető akarok lenni – pontosan mint Te! Uram, bocsásd meg, néha újra előjön a régi énem. Milyen jó, hogy bennem élsz és a szavad által növekszem.

Isten szárnyai – 2018.05.17

De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak.
Malakiás 3,20

Egy öreg autónak sok repedése és karca van. Ez aztán volt használva! De milyen élete lett volna, ha nincs rajta egy karc sem?
Az emberek önmaguknak egy nyugalmas, védett, boldog életet kívánnak bölcsőtől a koporsóig. De a valóság fáj. Emiatt olyan jó, hogy Isten minket az Ő szárnyai alá vesz. Gyógymódja van a mi meggyalázott lelkünkre. Minél idősebbek vagyunk, annál több gyógyszerre van szükségünk.
Ha mi Isten természetfeletti gyógyítását akarjuk, nézzünk a feltételre: Az Ő nevét félni. Én magam nem szeretem ezt a félelem szót. De ez nem azt jelenti, hogy Istentől félünk, hanem egy szeretetet és tisztelet nyilvánítást jelent. Annyit ér nekem, hogy nem félek mástól, csak hogy elveszítem Őt. Ez az Istenfélelem.
Igen, szeretlek, teremtőm, megmentőm és atyám. Ő nekem a legfontosabb. Nélküled nincs célja az életemnek, és nincs nyugalma. Sok igazságtalanság történt velem, mint másokkal is. Hogy reagálunk? Istenhez fordulunk, és megmutatjuk a sérülésünket. És megpróbálunk benne megbízni. És aztán jön az Ő szava: Megbocsát, ahogy Jézus a kínzóinak megbocsátott. És ahogy nekem is meg kell bocsánatom!
És indul a harc bennünk: Megkell bocsátani? Egyszerűen, bosszú nélkül, büntetés nélkül? Igen, Isten egyértelműen kimondja kompromisszum nélkül. Bocsáss meg!
Még néhány harcom van ezzel. És Isten békéje lassan helyet talál bennem. Milyen jó tesz ez velem!
Isten meggyógyítja az emlékeket. Az árulásaimat, a szégyenemet, a bosszúmat, keserűségemet, a mérgemet. Amíg a szárnyai alatt vagyok, jól vagyok. Amint a bosszú gondolatait felfedezem, újra jön a nyugtalanság. Nem, kedves ellenség, én maradok inkább az Istenemnél. Ő jót tervez felőlem!

Köszönöm, Jézus! Megbocsátottál, és minden büntetésről és bosszúról lemondtál. Pontosan ezt akarom tenni én is, habár nehezemre esik: Megbocsátok. Segíts a sötétségemből kitalálni. Igen, Uram, légy a gyógyulásom, a te szárnyaid alatt védve van beteg szívem. De jó, hogy itt vagy!

Nincs kompromisszum! – 2018.05.16

„… azután jöjj, és kövess engem. Az pedig, mikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt.”
Lukács 18,22k

Jézus csak akkor van a pénz és a vagyon ellen, ha az minket Istentől elválaszt, és minden erőnket igénybe veszi. Nem szabad, hogy más isteneink legyenek! Ezért ő olyan könyörületlen az emberrel.
Ő látja ezt a köteléket, a függőséget, ezeket a hamis isteneket és hamis biztonságot. Tudja, hogy a vagyon elválasztja az embert a mennytől. Tudja, hogy ez a vagyon szánalmasan hasonlítható össze a menny vagyonával.
Miért veszíti el az ember a mennyet néhány dollárért?  Papírért és érmékért.
Tudja, hogy mi folyik körülöttünk, és mi nem. Ezért ilyen könyörtelen, ilyen kemény és nem kompromisszumképes.
Látta őt, és nagyon szerette. Ez a gazdag ifjút nem értékelte, és szomorúan elment tőle.
Személyesen hiszem, hogy Isten lelke tovább dolgozott ebben az emberben. Talán volt egy álmatlan éjszakája, s ezzel küzdött magában: vagyon vagy Isten gazdagsága? Isten lelke nem adott neki nyugalmat, aztán Jézus imádkozott érte. Amíg fel nem adta a vagyonát. S minden értéktelenné vált, már csak a békét akarta és Jézus örömét. Így jött vissza Hozzá, a bűnösök barátjához. Jézus várt rá, kézen fogta. A gazdagnak nem volt többé pénzre szüksége, mert a mennyei Atya gondoskodott számára. Milyen boldog volt, aggodalmak és gondok nélkül!
Néha úgy sajnálnak az emberek. Nem lehet nekünk ez és az, mert az Isten nem képes kompromisszumra, kemény és könyörtelen. Vezessük az embertársainkat ki a lelki tusából, és tanácsoljunk kompromisszumokat. De hogy Jézus megkönnyíthesse a munkát, és a lélek harcát. Türelmesen és nyugodtan kell várnunk, amíg Isten lelke elkezd munkálkodni. Nem szabad ezt lerövidítenünk. Mint amikor egy nehéz szülés van, nem szabad beavatkoznunk. (Csak imában harcolva az ilyen lelkekért). Isten elfogja érni a célját, ha mi hagyjuk, hogy Ő legyen az Úr. Ő újat teremt, minden bűnt megbocsát, mindent az alapokig megvilágít és birtokba vesz. Aki ezen akar lerövidíteni, rosszul teszi.

Kérlek, Uram, nem akarok kiesni a kezedből! Bocsásd meg a hibáimat, ha az alkotásodnál jársz. Segíts, hogy mégjobban bízzak, és ne avatkozzak bele, amibe nem kell. Köszönöm, hogy Te nem kötsz kompromisszumot a bűnnel, halállal, ördöggel. Te valóban erős és szívós vagy, mint egy horgony tartasz a viharos tengeren.

Nehéz döntések – 2018.05.15

Bölccsé teszlek,
és megtanítalak,
melyik úton kell járnod.
Tanácsot adok,
rajtad lesz a szemem.
Zsoltárok 32,8

Milyen jót tesz ez nekem! Beragadhatok egy nehéz helyzetbe, és nem tudom, hogy hogyan tovább, de ekkor az Isten szava személyesen nekem szól.
Ebben bízhatok: Isten létezik!
Vezet engem, akkor is, ha rosszul döntök, kijavít. Rálátást ad, erőt, bölcsességet, ismeretet a nehéz helyzetekben. A kérdés számomra csak ez marad: Az Ő útján akarok járni, és kompromisszumot kötni?
Emiatt kapcsolatot kell vele tartanom, hogy ismerhessem az útját, a tanácsait halljam, és ne engedjek hamis megalkuvásoknak, amelyek legvégül sokba kerülnek majd nekem.
Milyen jó, hogy ebben bízhatok: Rajtad lesz a szemem!
Rajtam tartja a szemét, hogy ne keveredjek téves útra. Figyel, hogy ne tegyek rossz dolgokat. Ő határokat szabott meg. Jót akar nekem, és nem rosszat. Az Ő célja szabadság, öröm, és nem megkötöttség, depresszió, bűntudat, nyugtalanság és félelem.
Tanácsolja: Nyugodtan kell maradnom, szavát olvasva, szívben működve. Sétálok, vele beszélek, rá hallgatok, és az ő gondolatai járnak a fejemben. Ezt a biztonság érzést nem veszítem el, hanem magamnál tartom, amim van. A békéje igazgat. Igen, az Ő útján akarok járni.
A zsoltár tovább folytatódik egy figyelmeztetéssel, amelyik sajnos gyakran rám is igaz. De tapasztalatból és hibákból tanul az ember. Így szól a 9-10. vers: Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az ÚRban, azt ő szeretettel veszi körül.

Köszönöm, Jézus, hogy a te kezeid az életutamat igazgatják. Szemedet rajtam tartod, és én bízom benned. Te vagy az Isten, aki engem szeret!

Az erő lelke – 2018.05.14

Az ÚR lelke nyugszik rajta,
a bölcsesség és értelem lelke,
a tanács és erő lelke,
az ÚR ismeretének és félelmének lelke.
Ézsaiás 11,2

Ez egy prófécia Jézusról, a Messiásról. Jézus születése előtt 600 évvel Ézsaiás már látta Őt. Milyen kegyelmes az Isten!
Már minden előre meg volt írva, hogy az emberek elismerjék Jézust Messiásként, ha megnyílik a szemük. Minden régi prófécia Jézusban találkozik újra.
Jézus él bennünk, Isten gyermekeiben. És vele együtt az Úr lelke. A bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erőé, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Ahol Jézus az Úr a szívben, ott semmiben nincs hiány. Az Úr lelkének minden tulajdonsága jelen van az Isten azon gyermekében.
Őt kell felépítenünk! A zeneiség nem elég, az embernek sokat kell gyakorolnia, ha a mestere akar lenni. Ugyanúgy muszáj a keresztyéni karakterünket gyakorolni és erősíteni. Az nem egy éjszaka alatt alakul ki!
Az erő lelke: Egy keresztyén erős, ha igazságtalanságot kell elszenvednie, és higgadt marad. Ha a szembenállóiért imádkozni tud, és nekik szívből jót kíván. Ha vészhelyzetben nyugodt marad, és hálát ad az Úrnak. Ha a bűneit azonnal beismeri. Ha lehajol, mikor már kárt szenved. Ha nem hallgat oda, amikor mások őt szidják. Ha Ő a teljes bizalmát az Úrba helyezi. Ha a halál látomását Jézusra bízza. Ha teljesen Jézustól indíttatott. Irigylésre méltó egy ilyen stabil, erős karakter, aki nem fél semmitől.
Ez az erő nem jön egyedül, már begyakorlott. Sok igazságtalanságon és káron keresztül fejlődik, és Isten gyermeke már csak Jézushoz ragaszkodik. Ez az ő döntése – panaszkodni vagy megbízni, önsajnálat vagy hit.
Nem nádszálak akarunk lenni, amelyik állandóan a széllel forog és hajolgat. Mi az Úr tölgyei vagyunk!

Uram, tégy erőssé! Néha szívesebben sajnáltatom magam, és inkább panaszkodok, minthogy Benned bízzak és már előre bármit megköszönjek. Bocsásd meg, mert Isten igazi gyermeke nem ilyen! Köszönöm, hogy ismered a bajaimat, és rád bízhatom magam. Olyan jó vagy hozzám!