Tekintsetek Jézusra – 2017.11.18

Azért ha feltámadtatok Krisztussal, az odafennvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, Isten jobbján ülve. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok …
Kolossé 3, 1f.

Igen, mi mindent megakarunk tenni Krisztusért. Mi ÖT akarjuk követni, eltekintve attól hogy mibe kerül! – eképpen a mi Szavaink. Aztán olyanok leszünk mint Péter. Elsöben Fegyverrel s az Életével akarta Jézust megvédeni, aztán megtagadta, Nemismerem ÖT! Százféle Döntések vannak, melyekkel napomként találkozunk. Ezek a Döntések mindég a Krisztus meglátása szerint legyenek, eképpen tanulunk meg mi lassan, Jézusra tekinteni. Amint mi a mindennapokban Egyhanguan döntünk, aképpen lesz a mi Életstilusunk és úgy döntünk mi, a nagy Dolgok felett is. Mi találkozunk Nagyban a téves Döntésekkel, ha mi a Kicsikben nem gyakoroltunk, Jézusra halgatni és az Ö Dicsöségére élni. Látogatóm jött. Az Ember akart töllem egyes Dogokat, és én akartam is adni neki. De ö mindent az ö Javára mért. Ö csak azt akarta kifizetni, amiben ez nekem került, majd mindet lekerekített. Számomra ez egy rosz Üzlet, azonban nemvolt egy nagy Összeg. Tulajdonképpen én segíteni akartam neki, de ö ezt nemértette meg. Az ö Lénye csakis a Földiekre volt irányitva, mindamellett hogy ö, évek óta Keresztény és nagy Tekintéje van. Ilyen földi Kersztények számunkra nem jó Bizonyságok! Mindenki tudta ezt: Azonnal ha Pénzröl van szó, Jézus elvan felejtve. Ezek kicsiségek, melyekben kimutatkoznak a mi Hitünk! Eképpen értékelnek benünket más Emberek, akik pontossággal figyelnek, követik életünket. És mit gondolsz te, miképpen lesz az ÚrJézusnak a meglátása számunkra? . mert ti meghaltatok. Ez egy kemény Szöveg! De Jézus arra gondol hogy a mi régi, kövér, zsíros Énünk meghalt. A mi Önzésünk, Kapzsiságunk, Büszkeségünk, Irigységünk, és Bosszuszenvedélyünk haljon meg, és minden ami csak körülöttünk forog, az Önsajnálat is! Mi nemakarunk Agodalmaskodni sem Félni! Mi elakarjuk feledni önmagunkat és hinni, hogy Jézus Gondunkat viseli. És Ö ezt meg is teszi. Azonban az én Barátom saját magáért kelett gondot viseljen, és ez nem volt jó.

Köszönöm, Jézusom! TE gondomat viseled és én elfeledhetem magam. Minden én Önszánalmam, az én kiváló Büszkeségem, az én Engesztelhetetlenségem, és mindent Neked adok. Nincs szükségem rájuk! Én Rád irányitom az én Tekintetemet. TE vagy az én Célom. Szeretném ha meglennél velem elégedve. Köszönöm hogy szeretsz engem!

Advertisements

A Kegyelem Áramlata – 2017.11.17

Jézus mondja:
Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz bennem, amint az Írás mondta, élő víz folyamai áradnak annak belsejéből.
János 7, 37f.

A Megváltás, melyet Jézus hozott létre, általános. A mi Testünk is odatartozik. Betegségek és Gyengeségek levernek benünket. Gyógyistentiszteletek és Gyógyprédikációk vonzák a Sokaságot. Isten az Orvost, és sok Gyógynövényt és külömbözö Eljárást alkotott. Mindennek megvan a Heje. Nekünk Értelmet adott, hogy mi bölcsen járjunk el saját magunkkal és egézségesen éljünk. ( Tévedéseink vannak sajnos mindnyájunknak, azonban a mi Urunk felette van ezeknek is. ) Ö a Szentleket adta nakünk, amely a mi Testünkbe lakik, ez az Ö Temploma. Ö azt akarja hogy ott egész Isteni Rendet alkosson. Valahányszor csak megtörténik, hogy mi nemvagyunk kapcsolatban Jézussal, akkor Ö nemtud cselekedni. Valahányszor mi imádkozunk, hangosan vagy halkan, amikor mi a Bibliát imádkozva olvassuk, amikor mi a Testvérek Közösségében vagyunk, akkor tud Ö cselekedni bennünk. Eképpen tud Ö sok Betegséget elhárítani, és gyógyit sokat, mielött mi ezt észrevennénk. Ö a Lelket adta, és a Templom az az Istennek Gyülekezete. Ott munkálkodik a Szentlélek. Sok csodák lettek, anélkül hogy nagyon sokat imádkozhattunk volna; – egyszerüen csak azért, mert mi testvériesen együtt az Urat dicsöitettük. Igen, a Társaságban erösen munkálkodik a Lélek. Amikor mi imádkozunk, cselekszik Ö bennünk, és mi olyanná leszünk mint egy Kanális az Istennek Erejéért. Ez belölünk kiáradhat más Emberekre is. Mi máris kapcsolatot vehetünk fel, amint mi érintünk vagy Kézrátétellel, avagy ha mi távolról imádkozunk érte. Istennek Lelke állandóan fog cselekedni! Minnél többet vagyunk Általa betöltve, annál többet tud Ö cselekedni. Ez így jól van, egész Nap imádkozva halkan vagy hangosan, a Körülményeket tekintve ( én nemakarom hogy mások azt gondolják rólam hogy elmebeteg vagyok, ezért csak halkan imádkozok ). Egy Ember Tüdörákos volt. Egyes Megfontolások után, egy más Városba utazott, ahol naponként Istentiszteletek vannak. És ott tartózkodva Naponként hagyta magát az Istennek Lelke által való cselekvésre. És egy néhány Hét múlva, Megbizonyosodva volt hogy a Rák legyözetett. Az Istennel való Közösség tette ezt, nem valami kiváló Prédikátor. Hazautazott és Orvosi vizsgálatra ment és valóban a Tüdörák eltünt. Hallelujah!

Köszönöm, Jézusom! TE gondomat viseled! Igen, én azt akarom hogy Téged egész Nap Szemem elött tartsalak és állandóan Veled Beszégethessek! TE vagy a JóPásztor, az Élö Víznek Folyama, az Isten aki engem szeret!!

A mi Kincstárunk – 2017.11.16

Öbenne van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve.
Kolossé 2, 3

Öbenne, ez Jézus! Ö az Isteni Titok. Aki ÖT elismeri, akinek a Szívében Ö van, annak van szabad Bemenetele minde Mennyei Kincsekhez!
Isten az Ö Gyermeke felöl Gondoskodni akar. Szükségben minden Mennyei Kincs Rendelkezésre áll. És Isten, valóban gondot visel rólunk, mindennel ellát, amire szükségünk van, söt sokkal, sokkal több Jóval. Ö az Adakozója minden jó Adománynak!
Vannak alkalmak amikor mi képtelenek vagyunk, az ÚrJézus Gazdagságával eljárnunk; – S ezért Ö nembízhatja ezeket reánk. Néha túl sok Pénz kelti fel figyelmünket; – A Pénz esetleg Istenünké válna. Ezért sokkal jobb, ha Ö nemsok Pénzt bíz reánk. Sokan gögössé, beképzelté válnának!
Egyes Keresztények a Jövedelemre tekintenek inkább mint Jézusra. Ö csak egy Eszköz a Célra, az ember használja a Jézus Nevét, a Pénz, Hatalom és Elismerés végett.
Vannak egyes Keresztények, akik valahogy immunitással vannak a Pénzre. Isten megáldja öket kiválóan e Tekintetben és ezek sok Pénzt kereshetnek. Mert ök Önmegtagadással élnek s a Töblet Pénzt az Isten Országának haladására fektetik be. Eképpen az ÚR ezzel a Gazdagsággal,mind jobban áldja meg öket. Más Emberkenek nincsen szükségük Millió Dollárra. A mennyei Atya ellátja öket, éppen ezért, ezek igen nagyon ragaszkodnak Hozzá. Így tanulnak meg Bízni.
Ha Szükségben vagyunk, nemkel aggódnunk. Mert a mi Atyánknak van böven, sokkal bövebben amint erre nekünk szükségünk van! Ö nem fukar sem nem takarékos. Ha az Ö Gyermekeit megmenteni akarja, elég egy rövid Szó s a mennyei Gazdagság ömöl.
Egy Barátnak volt 200 €-rója a Kontóba, ezt a Lakbérre tartogatta. Mostmár jön egy Elszámolás 30 € -val, amit azonnal kikelett fizessen. Na mostmár ez neki Problémává lett. Ö elindul az Automata Bankokhoz, és ismét megnézi a Kontót: 230 €. Kivesz ekkor 30 €-ót és kifizeti az Elszámolást. De ez a 30 € nemtalálható meg a Könyvelésben. Máig sem tudja sem a Bank sem ö, honnan került ez elö. Ezek az Elkönyvelések eltünnek de az Elszámoló ki van fizetve. A Barátom természetesen igen hálás ezért a mennyei Forrásért!

Köszönöm, Jézusom! TE mindég Tökéletesen jársz el. Ha nekem több vagy kevesebb van, elég és én elégedett vagyok. Én hálás vagyok, mert TE engem jól ellátsz. Nekem nincsen szükségem nagy Gazdagságra, de Koldussá sem akarok válni; – míly jó, hogy én Benned megbízhatok!

A Bünteszt – 2017.11.15

Jézus Felkiáltott a Kereszten:
,,Elvégeztetett“
János 19, 30

Miként lehetséges az, hogy Szeretetteljes Családapák mint Felvigyázók a Koncentrációs Táborokban gyilkosokká, kínoztatókká Bestiákká változtak át? Miként lehetséges az hogy valakit szórakoztat az , hogy a másiknak a fejét levágja? Miként lehet az, hogy normális Férfiak Kedvet találtak, Nöket megeröszakolni és azokat Félelembe terelni? Miként lehet az hogy Bilincsbevertek felett, Embertelenségeket, kövessenek el Szyriában, Libánonban és Világszerte ezt hírdessék? Miként lehet az hogy egy kedves Szomszéd Bestiává váljon?
Miféle Emberek ezek? Mi van az Emberben, ami öt oly kegyetlenné teszi?? – É lehetséges hogy énbennem is eféle rejtözik????
Én tudni akartam. Én úgygondoltam mindég, hogy egy néhány kicsi Tévedéssel, én tulajdonképpen egy egész jó kellemes Férfi vagyok. Ezért én kerestem magamnak egy egész csendes Hejet, kikapcsoltam a Telefont, és komolyan imádkoztam: URam mutas rá az én Büneimre. És máris rámutatott Ö egy Kicsiségre, úgymond mint Tesztet, ha én ezt komolyan gondoltam. Én felirtam ezt. Alig voltam készen, említette Ö nekem a következö Dolgot, és én ezt is felírtam. Mind gyorsabban ment, Ütés az Ütésen, láttam én az én Büneimet, és már nemtudtam csak kis kulcsszavakat feljegyezni. Egy Idö után csak sírni tudtam az én Rosszaságaim és az én feneketlen gonosz Szívem felett. Nemtudtam csak ÖT hívni: Jézus Szabadíts meg! Az én Adóságom igen nagy, én nemtudom ezt lefizetni és jóvá sem tenni! Bocsás meg URam! – Aztán Hozzámhajolt Jézus és azt mondta: Fiam, érted fügtem én a Kereszten. Megvan minden bocsájtva, elvégeztetett! És az Ö Békessége áradt rajtam keresztül. És mostmár továb peregtek a könnyeim immár az Örömkönnyeim a Kimondhatatlan Békesség miatt! Azóta tudom én, hogy mitjelent Felszabadúlva lenni és hogy miért kellett Jézusnak a Kereszten meghalnia.
Amint Ö felkiáltott: Elvégeztetett, akkor Ö reám is gondolt …
Nincs szükségem a Szívem Javítására, nekem egy tökéletes Újszívre van szükségem. Jézus teszi ezt meg, Ö ezt megígérte. És minaddig amíg én mellette kitartok, Ö a Békesség Királya az én új Szivemben.
Ez a Teszt utánzásra van ajálva. Ha te még nem ismerted fel, milyen mélyen elbukott Bünös ember vagy, és hogy miért is van szükséged Jézus Megmentésére, akkor hadd magad az Isteni Lélek által való megbizonyosodásra. Ezután te is egy Új Ember leszel.

Köszönöm, Jézusom! Neked az Életedbe került, engem megmenteni. De erre nekem szükségem volt! Mostmár szabad vagyok az én Terhemtöl. Mostmár TE lakhatsz és uralkodhatsz az én Szívemben. Jézusom csak TE légy az én URam!!

Jézus a Gyöztes – 2017.11.14

Jézus mondja:
Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
Máté 28, 18

Három nagy Problémás Terület van ahol az ÚrJézus világosan a Gyöztes. Ezért is rövid idö alatt az Úr Jézus Krisztus Evangéliuma a fél Világot elérte.
Az elsö a Bün feletti gyözelem. A mi adóságainknak vége, a Bünnek Fejedelme nemmég gyötörhet benünket, mert mi megbocsájtunk, és a meghatározatlan Vádak a Sorsnak,, mely oly rosszat tervezett ellenünk, az örült Véletlenek, amely az életünket tönkreteszi, ezek mind a mi Nyugalmunkra változtak; – a Valóságban az ember Istent vádolja mert Ö mindent elháríthatott volna.
Jézus Krisztus által, megvagyunk békélve magunkkal, más Emberekkel is és Istennel.
Mostmár a Halál mint Utolsó pont az Életben. Jézus ezt meggyözte és egy Útat készített nekünk mely a Halál által, az Örök Életbe vezet. ( ha mi Hozzá ragaszkodunk mindvégig). A Múltban nemvolt Reménység a megholtaknak.
Jézus által azonban, a Halál egy Kapu a Menybe. Mílyen csodálatos megváltás!
És a Harmadik: A Sátán, a Gonosz, a sötétség Fejedelme. Jézus a Gyöztes minden Sötét és Gonosz felett. Amenyiben mi az Ö Védelme alatt vagyunk a Gonosznak nincsen hatalma felettünk. Sok Népség számára az Ösök tisztelete uralkodik, Szellemekben való hit és Babona. Jézus egy biztos Menedékké lett, azok számára akik a Gonosztól való félelem miatt kivoltak szólgálva a sötét Hatalmasságoknak.
Manapság nem kedveli az Ember hogy a Bünröl legyen szó, Halál és Sátán felöl. Elhalgatódik vagy lekicsinyitik, mintha az nemvolna semmi Probléma. Sokan úgy élnek mintha az ö számukra nemlétezne egy Vég, mert a Halál az amúgyis valahol egy Távoli, söt még a 80 éveseknél is. Bün, na ebböl is csak egy néhány kicsiny van … És a Sátán, az csak a Mesekönyvekben létezik.
Ha ez aként volna, nemkelett volna az Úrjézusnak meghalnia. Minden Valóság! ( Tekints a Naponkénti Hírekre, mennyi Gyülölet, Eröszak, Halál és Romlotság; – egyszóban: Bün, Halál és Sátán elég erösen hatnak!) Ha mi az élö ÚRRal egy élö Közösségben élünk mindezeket tapasztalhatjuk. Van Bün, a Halál uralja az Életet, és a Sátánnak mindenhol van Hatása, Nagyon Rosz!
Mégis Ö a Gyöztes a Pokol, Halál és Sátán felett! Míly jó is számunkra, ha mi Hozzá ragaszkodunk, Benne bízunk és Öbenne biztonságban vagyunk!

Köszönöm Jézusom, TE jelen vagy! TE vagy a Gyöztes minden nagy Probléma felett; – és TE vagy a Gyöztes minden más kicsiny vagy nagy Probléma felett is. Míly jó, hogy én a Tied vagyok és TE gondomat viseled!

Az ÚR megáldja azokat akik Öt Dicsöitik – 2017.11.13

Nosza, áldjátok az Urat mind,
ti szolgái az Úrnak,
a kik az Úr házában álltok éjjelente!
Emeljétek fel kezeiteket a szenthelyen,
és áldjátok az Urat!
Áldjon meg téged az Úr a Sionról,
a ki teremtette az eget és a földet!
Zsoltár 134

Egy Zsoltár mind a többi? Igen, de mégis: Nekem sokat mondó!
Az ÚR szereti a Szolgákat, akik éjjelente dicsöitnek. Ö szereti amúgyis azokat akik, ÖT Dícsérik és Dicsöitik.
Egyik Szeme rajtuk van, azokon akik ÖT szeretik, és Ö is Szereti öket. Hol is van örömteljesebb Ember mind ott, ahol hálaadás van? Hol van mind több Betöltés, mind ott ahol az Úrat mi Dicsöitjük és Magasztaljuk és eképpen Hozzá közeledhetünk? Ö elvárja a Dicsöitést, mert ezáltal tudja Ö: Mi gyöztünk Jézus által.
Sajnos igaz: Mindenhol van Igazságtalanság, Vesztegetés, Hazugság, Parasztfogás, Öngazdagítás, Csalás és ezek a Dolgok, amelyek a mi Keresztény Életünket nehézzé teszik. És mostmár ha valaki mégis hozzáfog az Urat dícsérni, az megértette: Az ÚR van mindenek felett. Ö látja ezeket, mégis Ö tud elégségesen Áldani, hozzávetöleg ezekhez az Emberekhez, akik nekünk Ártalmunkra vannak. Az Ö Áldása nagyobb!
Ha minden Gond és minden Igazságtalanság, minden Hazugság, és minden Csalás odavezet hogy mi többé Jézust ragadjuk meg, ekkor Örvend az Isten. Ö kiáraszhatja az Ö Hatalmas Áldását mireánk. Ekkor Ö nem Takarékos, mind azokhoz akik, az ök Lelki Jogaikban megállnak. Ö Ekkor nagykezü és áld minden lehetöséggel és lehetetlenséggel!
Aki mindezeket megértette, és az életben beiktatja, az valóban áldott. Igen, ö az Isteni Teljességben él!

Uram, taníts megérteni: TE nagyob vagy mint bármely esetleges Hazugság és minden Igazságtalanság! TE vagy az ÚR, akkoris ha az Igazságtalanság uralkodna. TE látsz engem, ha éjjelente nemtudok aludni és én Hozzád fordulok. TE hallod az én Imádságomat, az én Kiáltásomat, de az én Köszönetemet is. Igen, Uram, én Köszönöm Neked, hogy TE a Hatalmas Kezedet felettem tartod!! Éjjel, amikor nemtudok aludni,akkor is akarlak Téged dicsöiteni, mert TE vagy az ÚR, aki engem szeret, és Akiben én biztonságban vagyok.

Félelem és Szabadság – 2017.11.12

Minden istentelen fut, ha senki nem üldözi is;
az igazak pedig, mint az ifjú oroszlán, bátrak.
Példabeszédek 28, 1

Ez egy igen fontos Ige, azok számára, akik szeretik az ÚrJézust és követik Öt. Ha Ö Uralkodhat, eltünik a Félelelm!
Mint Fiatalember nemszerettem elmenni egy Temetkezési Válalat elött; inkább átmentem az Utca másik oldalára. És a Temetökertben sem éreztem magam kellemesen. De minekutána Jézus engem megszabadított, elmúlt ez az érzelem: egyesek irigyelték az én Szabadságomat.
Egyszer végighalgattam három erös Férfi Beszédét. Azok azt beszélték hogy ök este nemmentek ki a Házból; a Feleség kellett Cigarettáért elmenjen és hozzon, mert kint sötét volt. A sok Hororfilmek megtekintése volt az állapotuk magyarázata.
Egy Aszony, nagyon Félt. Ö azt álmodta, hogy a Ház felvolt gyújtva és csak a Kutya figyelmeztette öt. Egy Hang azt mondta: Én beakartalak téged húzni a Tüzbe.
Minden amit mi nemismerünk jól, az Félelmet okoz. Hozzávetöleg még a Félelem a Hátborzongató, a Gonosz, Sötétség miatt. És ez a Félelem uralja sok Embert. Rémálmok, Megalázás, Babonaság, Horoszkóp és a Jósnö magyarázata sok félelmet okoznak.
Mások okkultizmusi Játékokat üztek, Pl. Üvegfordítást vagy Kártyavetést vagy Asztalforgatást. És mostmár nemtudják ezeket elfeledni és ez benyomással hat rájuk; ök egy negatív Megelözö Szorongásban élnek.
Míly jó, hogy Jézus Pozitív! Ö megsemisiti ezt a Félelmet, ha mi ezt Hozzá viszük és az Ö Védelme alá helyezzük. Jézus sokkal erösebb minden sötét Hatalom felett!
A Roszhír eltávozik. Az Igaz, biztonságban van Jézusban; Ö szilárdan áll mint egy Oroszlán.
Néha szükégünk van egy Lelkigondozóra vagy a Testvérek Segítségére, ha a Félelmek kínoznak. De mindég érvényes: Jézus mindég gyözni fog. Ö megtart benünket az Ö erös, szeretetteljes Kezében!

Köszönöm, Jézusom! TE megváltottál a Sötétségböl. TE szétosztod a sötét Fellegeket, a Félelmeket, a Babonákat és mindent ami lesújtani akar. Nálad van a Szabadság és a Nyugalom, Öröm , Béke és a Bizalom!

Köszönjük a sok Likét és Szivecskét a Facebookon!!! Ez segít, az Áhitatokat továbítani.
Még sokan vannak akiket Isten még nem ért el, ök még nemismerik Istennek a nagy Szeretetét. Mi átvesszük aktívan a Felelöséget, hogy mások is az Úr Jézus Krisztust megismerhessék!