A Dicsőítés Ereje – 2019.09.20

És hirtelen nagy földindulás lõn, úgyannyira, hogy megrendülének a tömlöcz fundamentomai; és azonnal megnyílának az ajtók mind, és mindnyájoknak a bilincsei feloldódnak.
Apostolok Cselekedetei 16, 26

Pál és Silas Philippi városában prédikáltak és ezzel nagy nyugtalanságot okoztak. Ezután, az emberek annyira izgatottak voltak, hogy megragadták Pált és Silást és a Főhatóság elé vezették őket, majd a csupasz hátukat megkorbácsolták, majd börtönbe vetették és bilincsekbe zárták. Hosszú időbe telt, amíg Pál és Silás felépültek a terrorból és visszanyerték az ÚR Jézus Krisztusban vetett bizalmukat. Aztán dicsénekeket kezdtek énekelni rendíthetetlenül hűséges URUKNAK, annak az ÚRNAK, aki maga is elszenvedett minden kínzást, verést és Keresztet, és most Ő az ÚR a Mennyben és a Földön, a Királyok Királya. Isten válasza, az ő hitükre és hűségükre egy Földrengés volt. Az egész Börtön megrázkódott, az Ajtók kinyíltak. Nagyon érdekes, hogy a Földrengés a foglyok láncait letörte és szabaddá lettek; – Talán egy Angyal cselekedett, és nem a Földrengés? Mindenesetre most mind szabadok voltak, milyen jó!!
A dicséretnek hatalma van a láncokat összetörni. Mert Isten hatalmasan cselekszik a dicséret idején. A Dicséret nem csak egy odaadó, boldog dal. Hanem az imádat és  isteni öröm a legmagasabb fokon. Mert a Sátán láncai már nem tarthatnak bennünket szorosan, mert felszabadulás van! Személyes börtönünk ajtaja kinyílik, és szabadok vagyunk! Mert ez az Istennek akarata.
De hol vannak azok az emberek, akik hűek Istenhez még ilyen körülmények között is, teljes szívből dicsérik Őt? Hol vannak az Istentisztelet vezetői, akik elérhetik ezt a mélységet és vezethetik Isten népét az ÚR jelenlétéhez?
Isten újra és újra álmokat, képeket és látomásokat ad, amelyek sötét, felhős égboltot mutatnak. De ekkor, felemelkedik a föld dicsérete, először csak gyengéden, de fokozatosan egyre erősebben. Ahol a dicséret emelkedik, a felhőtakaró megnyílik a föld felett, és Fény ragyog a Határon. A felhőkben lévő rés egyre nagyobb lesz, és a fény egyre jobban világít, míg az egész Határon világossá nem válik. Ezután a pogányok megismerik az URAT, akkor már nem lesznek  az ő börtönükbe és láncaikba megkötözve, akkor meggyógyulnak a mi Határaink, a mi Országunk.

Köszönöm Neked ÚR Jézus, és ismételten Köszönöm! TE vagy egyedül méltó az imádatra. TE vagy a Királyok Királya,az Uraknak URA, TE vagy a Krisztus, a Megváltó, a Gyógyító és a Szabadító!! Én Szeretlek Téged!!

PS: Wilhelm Busch lelkész és Corrie ten Boom beszámolnak a Dicséret hatalmáról, melyek bekövetkeztek a német börtönökben a Náci-Korszakban. Ugyanez vonatkozik az orosz Táborokra is: A Dicséret a szögesdrót Falak mögött is szabadságot teremt. Isten cselekszik!

Werbeanzeigen

A Dicsőítés mint Életmód – 2019.09.19

Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensõm az õ szent nevét.
Zsoltár 103, 1

Amikor Isten teremtette az embert, tökéletesség és harmónia iránti vágyakozással látta el és partneri vágyra – Istenre. Bármi más, amely állítólag kielégíthetné az éhségünket, nem igazán értékes, azok csak árnyékok, egy ragyogás utáni üldözés, egy illúzió.
Csak Istenben pihen meg valóban a Lelkem, csak Vele találom meg azt, amit igazán keresek. Csak Vele vagyok határtalanul boldog!
Az egyik Út Istenhez a dicséret. Úgy készített engem, hogy szeretek valami magasabbat keresni, ott találni menedéket, és az életem felhasználni. Ezért olyan fontos a dicséret számomra, ez az én legmélyebb igényem.
A 22. Zsoltár kijelenti, hogy Isten, az Ő trónját állítja dicséretünk fölé. Jól érzi magát, ahol dicsérünk – ott aktívvá válik. És jól érezzük mi ismagunkat, és aktívak leszünk, amikor dicsérjük Őt. Ez egy interakció. Dicsérjük és Ő reagál, szeretettel és közelséggel. Oly sok problémák oldóttak meg a dicséret során, oly sokan gyógyultak meg a dicséret ideje alatt, hogyan változik az élet dicséret és hálaadás útján, egy morcos szakállasból egy boldog Emberig!
A dicséret az életmód, életstílus. Reggel ha felkelsz ne panaszkodj, hanem adj köszönetet az új napért IstennekI és az Ő Segítségének.Délben ne panaszkodj a burgonyával kapcsolatban, hanem adj hálátIstennek a zöldségért. Ne panaszkodj este, hanem adj hálát Istennek a napi segítségért, és hogy még élünk …. Sok ok van a panaszra, de még sokkal több van a köszönetre! Ő az ÚR nevezetesen még mindég.
A hálás emberek nagyon vonzóak mások számára. Boldogok és gondtalannak néznek ki. Békés és nyugodt a tekintetük. Ezután vágyakoznak sokan mások, és mi vonzzuk őket, amint a fény vonzza  a Lepkéket. Az ÚR Jézus Krisztus volt egy olyan vonzó Személy.
Távoztass el minden Tanácsadót, afelett, hogy miként lehet boldog emberré válni, és helyette kezdj el dicsérni az URAT. A depresszió eltűnik, az álmatlanság legyőződik, és öröm jön helyükbe. Ő az ÚR, nevezetesen!!

Köszönöm az új életmódot! TE URAM, szeretsz engem, vigyázol rám! Csodálatos vagy, TE vagy a célom, az életem, az egész boldogságom! Milyen jó, hogy megtaláltál, engem, elfogadtál, és én a TE Gyermeked vagyok! Köszönöm!!

Eltévedve és Elveszve – 2019.09.18

Mit gondoltok? Ha valamely embernek száz juha van, és egy azok közül eltévelyedik ….
Máté 18, 12

… vajon a kilencvenkilencet nem hagyja-é ott, és a hegyekre menvén, nem keresi-é azt, a melyik eltévelyedett? És ha történetesen megtalálja azt, bizony mondom néktek, inkább örvend azon, mint a kilencvenkilencen, a mely el nem tévelyedett. Ekképpen a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül.

Tehát, eképpen beszél az ÚR Jézus, és eképpen véli is. Nem akarja hogy az Ő Juhai eltévelyedjenek és elvesszenek. Keresi őket, utánuk megy, sövényen, cserjésen, erdőn és mezőn keresi őket, amíg meg nem találja. És akkor az öröm annyira nagy, hogy minden más dologelfelejtésre kerül. Igen, nagy öröm van a Menyben, amikor egy bűnös megtér az ÚR Jézus Krisztushoz. Akkor Jézus áldozata nem volt hiábavaló! Olyan sokan vannak, akiknek nincs szükségük Jézusra, és vannak sokan, akiknek nincs szükségük másra, csakis az ÚR Jézusra
Jézus most a Menyben van, és mi vagyunk az Ő képviselői. Az Ő munkáját kel végezzük, és keresnünk kell az elveszetteket. Hol tévedtek el? Hol vannak csapdában? Milyen problémáik vannak?
A Börtönben voltam, Foglyokat látogattam. Nekik általában egy a problémájuk, és én ezen csodálkoztam, hogy a legnagyobb probléma a honvágy! Haza akarnak menni! Milyen jó, hogy az ÚR Jézus válaszol erre a problémára. Mi Otthon vagyunk, Őbenne, bárhol is vagyunk. És Ő, elkészített nekünk egy mennyországbeli lakást, amely sokkal szebb, amint mi azt eltudjuk képzelni. Ott van a mi Otthonunk, ott vagyunk otthon; – itt csak vendégek vagyunk. Ha közel vagyunk Jézushoz, akkor a magány már nem jelent problémát: Az ÚR, minden szeretetével, irgalmával és kegyelmével velünk van. Az Atya Isten velünk van, az összes Atyai szeretetével és védelmével. Békesség van a Szívemben; – bár sok problémáim vannak. De a problémák kívül vannak, a Béke pedig bent a Szívemben. Milyen jó dolgom van!
Igen, ezeket az eltévedt, elveszett juhokat keresi az ÚR, és ezért küld ki minket, hogy keressük meg őket, találjuk meg és hozzuk haza őket,az Atyához. Őneki, nagy vágya van a „bűnösök“ iránt!! Ne pazaroljátok az Energiátokat az „igazakkal“, keressétek a „bűnösöket“, az eltévedteket, az elveszetteket! Istenünknek, ezek vannak a Szívén.

Köszönöm ÚR Jézus, hogy TE kerestél és megtaláltál engem. Most pedig én el akarok menni és megkeresni, más elveszett juhokat, és visszahozni azokat az Akolba. TE Szereted őket!!

Istennek Beszéde – 2019.09.17

És lõn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodik vala a sokaság az Ő tanításán: Mert úgy tanítja vala õket, mint a kinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.
Máté 7, 28f.

Én sok Istentiszteleti összejövetelen vettem részt, ahol inkább aludni szerettem volna. Még néhány hangos prédikáció sem tett benyomást rám, kivéve a fáradtságot és az unalmat: Miként volt ez az ÚR Jézus Krisztussal? És az Apostolokkal? Ők is csak elméletileg, vagy kifejezésekkel beszéltek, szólták az Istennek Igéjét? Hangosan, vagy tele retorikus trükkökkel?
A Biblia azt mondja, hogy az ÚR Jézussal és az Apostolokkal nem így volt. Az Egyház történetében és az én megfigyeléseimben is, sok hatalmas prédikátor volt, akiknek prédikációi az embereket és engem is felállítottak, sőt felráztak a Székről; Maga Isten beszélt ezeken az embereken keresztül, és ezek engedelmesen hagyták magukat használni. Akár hangos, akár csendes, hosszú vagy rövid, csak Isten hatalma éltette az Igét bennem és másokban.
Az, hogy a te prédikációd ragyogó vagy unalmas, az a te tehetségedtől és a képzettségedtől függ. Az, hogy Isten terajtadkeresztül beszél-e, az függ a te kapcsolatodtól, közösségedtől, ami az ÚR Jézus Krisztust illeti. Ha egy Szív és egy Lélek vagy Ővele, örömmel beszél rajtad keresztül, és a szavaidnak hatalmat ad.
Isten beszélni akar. De, hiszünk mi valóban Őbenne?! Ha mi valóban Őreá hallgatunk, avagy követjük, csak a mi személyes vezetésünket és elképzeléseinket?
Még a buta juhok is keresik a legkövérebb legelőt. Ha választhatnak, hát nem maradnak szárazon. A keresztényekkel ellentétben az van, hogy megrekedtek az ő szokásaikba, és minden Vasárnap egy szép, de értelmetlen, semmitmondó prédikációt hallanak. Hát ezek csak ilyen gyötrelemre születtek?
Erős, egészséges ételekre van szükségem, szellemileg is. Miért iskellene, unalmas prédikációkkal és összejövetelekkel ölni az időmet?
Az ÚR Jézus, Istennek Beszédét hirdette. És ezért haladt át az a Beszéd, az emberek Szívében. Úgy érezték, hogy mindez Istennek cselekedete és ezért is reagáltak. Többet akartak. Egyre inkább , nagyobb mértékben akarták inni az Élő Vizet. Azt akarták, hogy az ÚR Jézus Krisztus alakuljon ki az életükben.

Köszönöm ÚR Jézus, A TE Szavad nekem az Életet jelenti! A TE Szavad által, sok Problémák oldódtak meg, a TE hatalmadnak, Szavaidnak ereje van és ez gyakran megnyugtat, építi a hitemet, válaszol a kérdéseimre és csodákat teremt. URAM én Szeretlek Téged és a TE Beszédedet!!!

Végre Jóllakva – 2019.09.16

És mindnyájan evének, és megelégedének.
Máté 15, 37

Igen, így van ez az ÚR Jézusnál: eszel, és valóban jóllaksz.
Ellenkező esetben nem sok idő múlva az étkezés után újra éhes lesz az ember, aztán az édes dolgok nem töltik ki az éhséget. Amikor az én Gyermekeim nem kapnak ebédet, egész nap körülnéznek, ezzel azzal Táplálkoznak, kortyolgatnak édes italokat. Ha üres a hasam, akkor rossz hangulatban vagyok. És amikor valamit tévesen ettem, akkorrendkívül kényelmetlenül érzem magam, és dörmögő is vagyok … Így érezzük magunkat, ha szellemileg nem táplálkozunk megfelelően,  elégedetlenek vagyunk, nyugtalanok, undorítóak, önsajnálatosak; – Egyszerűen boldogtalanok.
Nagyon függ attól, hogy mivel tápláljuk Szellemünket és Lelkünket. Milyen könyveket olvasunk és milyen filmeket látunk, mit szörfözünk az interneten, és milyen információkat kapunk a barátainktól. Ezek alakítnak bennünket, és formálják az elmét, szívét, és erőt. De rendesen jóllakva, csakis az ÚR Jézusnál lehetséges. Őnála minden megvan amely bennünket kielégít: megbocsátás, szeretet szavak, irgalom, elfogadás, idő … Minden, ami hiányzik. Csak az Ő Karjaiba  kell bocsátkoznom, és hagynom, hogy Ő cselekedjen. Amikor sétálok és elkezdek megköszönni és dicsérni, akkor jön Ő és arra késztet, hogy kezdjek el énekelni. Természetesen ez nem oldja meg a rám váró nehézségeimet, és a munka nem működik önmagában. De merészen és örömmel visszatérek a közönségből az Uraknak URÁTÓL, és ezután már nem is oly nehéz a munkám. Ő Áld!

Igen, ÚR Jézus, Tenálad van a megfelelő eledel. Tenálad én ehetek és valóban megelégedésig, és mindig jöhetek Hozzád, amikor ez az „éhes” érzelem előjön. Naponta akár tízszer is jöhetek! Van számomra Időd és nyitott Füled. Milyen jó is hogy Nálad megelégedésig táplálhatom a Lelkemet!!

Az ellenség trükkjei – 2019.09.15

Jézus Krisztus mondja:
A tolvaj nem egyébért jõ, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bõvölködjenek.
János-Evangéliuma 10.10

Ezek a legnagyobb ellentétek, amelyeket el tudsz képzelni! Az egyik oldalon csalók, hazugok, rablók és gyilkosok, másrészt a fény, az Élet forrása, az élő Isten Fia, a Megváltó: az ÚR Jézus Krisztus.
Az ellenségünk nem ember, még akkor sem, ha az gonoszul cselekszik velünk, hanem maga a gonosz. A Biblia ezt: fény angyalának, hazugság atyjának nevezi, mert tudja magát álcázni és elrejteni; farkas a juh ruházatában, mert annyira ártalmatlan és hibátlan; csaló, mert elakar tiltani minket a Mennyei Kincseinktől, mint például az öröm és a békétől; gyilkos, mert embereket bújtat egymás ellen és a gyilkosságot élvezi; egy csaló és a fény angyala, mert a vallás által, távol tartja az embereket az ÚR Jézustól; a Testvérek vádlója, mert vitát és ellenségeskedést vet el Istennek Egyházában. – Az ellenség ismeri az összes trükköt, hogy megóvjon minket Jézustól és hivatásunktól.
A vele folytatott harc valódi. Az ÚR Jézus segíteni akar nekünk és segít is, megértenünk, hogyan kell megvédeni és oltalmazni magunkat. Mindenekelőtt az Imádság és a Közbenjáró Imádság a szenteknek pajzsai. És a tiszta Élet, mert a bűn és a szennyeződés mindig meghívó az ellenséghez.
Néhány Hónapja, nagyon fáradtnak éreztem magam, amely egyre intenzívebbé vált. Gyakran órákig ültem tehetetlenül, és nem volt energiám semmit megtenni. Ebből elég volt számomra, mert azt hittem, hogy ha ez így folytatódik, néhány hónap múlva tényleg meghalok. Az ÚR Jézust kértem segítségül, néha könnyekkel. Néhány Testvér célzottan imádkozott értem; – Köszönöm!! És eszembe jutott Corrie ten Boomnak egy régi könyve. Negyedszer olvastam el, és amikor odaértem a helyre, ahol őt a fáradtság és energiahiány sújtotta, megértettem: éppúgy, mint ő, az ellenség áldozatává váltam. Energia tehetetlenné, gyengévé és fáradtá tette, és engem is. Azonnal megparancsoltam a fáradtságnak, hogy tűnjön el, az ÚR Jézus Nevében, és megköszöntem az Úrnak a szabadítást. Természetesen az ellenség még néhányszor megpróbált gyötörni. De most már tudtam és elküldtem a fáradtságot, Jézus, az ÚR Nevében. És azt mondtam magamnak: nem vagyok fáradt, nem! Ez már egy jó ideje volt, és azt kell mondanom, hogy ez a Letargia, ez a bénulás, ez az energiahiány, ez az ülés, ez a fáradtság, valóban eltűnt. Ő segített. Nagyon hálás vagyok Neki. Ő azért jött, hogy nekem, Életem legyen, bőségesen!!

Köszönöm ÚR Jézus, TE megszabadítottál engem! TE vagy az ellenség minden támadásának URA. Erõs Kezedben tartasz engem. A TE Neved Szent és telve Hatalommal!! Köszönöm!!

Isten Hangját Hallani – 2019.09.14

A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.
Jelenések 2, 11

Valójában véve, nagyon világos, hogy a Biblia azt mondja, hogy hallani tudjuk Isten hangját, amikor Gyermekei vagyunk és az ő nyájának Juhai vagyunk. Egyszerűen kijelenti, hogy: Így van, hallják az ÚR Jézus hangját, minden ,, és ha és de ha“ nélkül.
De mi oly nehezen halljuk ŐT! – Ez a mi állapotunk, és mi meg akarjuk változtatni ezt az állapotot.
Ha meg akarom hallani a feleségem hangját, akkor nem megyek sétálni a környéken, akkor nem hallgatok hangos zenét, vagy nem isrejtőzködöm a számítógép mögé. Hanem keressem a jelenlétét, és megpróbálom kibontani valódi gondolatait a szavaiból. Mit gondol? Mit érez? Mit akar?
Tehát, az Istennel való kapcsolatainkhoz is hasonlóan járunk el: keressük ŐT ott a hol van; – Halljuk, mit is mond; – olvassuk a Bibliát, csendes Imában, időt töltünk Ővele a Böjt idején, a sétálás közben is Hallhatjuk ŐT, felfigyelünk arra amit mond az Ő Igéje által, amelyet egy Testvér, Isten Lelkének ihletésével beszél. (Így történt velem ma.) Pontosan nem tudtam, mit tegyek a következő lépésben, aztán egy Testvér véletlenül elmondja, hogy mi a legkönnyebb, nos, örülök, hogy az Úr úgy döntött, hogy a Testvérre figyeljek.)
Istenek vágya az, hogy közösségbe lépjen velünk és beszéljen velünk. Isten már a paradicsomban kereste Ádámot késő délután, és beszélni akart vele. Ádám azonban elrejtőzött! Isten vissza akarja állítani a közvetlen kommunikáció ezen állapotát, mert szereti ezt a közösséget.
Ő, a Szentlélek által mindent működtet bennünk. Hitet, bizalmat ad nekünk, érezzük magunkat Isten szeretete mellett, segít a megbocsájtásban, ahol mi már nem tudjuk megtenni, örömöt és békét ad. A Szentlélek azt is lehetővé teszi, hogy meghalljuk Isten hangját, mert Ő a mi testünkben él.
Akusztikusan Isten hangját nagyon kevesen hallották. De sok keresztény még mindig tudja, mi az Isten akarata, mert észreveszik, érzik és teljesen biztosak Őbenne. Kicsit gyakorolni kell, és ha tévesen értettünk valamit, akkor ez sem oly rossz. Csak bátorság tartozik még ide! Mert csak akkor vesszük észre, hogy az valóban Isten hangja volt-e, amikor azt cselekeszük, amit Ő mond.

ÚR Jézusom, adj bátorságot, hogy kövessem a TE hangodat, és engedelmeskedjek! Szeretném meglátni a TE csodáidat! Igen, én Hozzád akarok tartozni, és mindent megtenni Érted. Csak azt akarom hallani, amit TE nekem személyesen mondasz. Köszönöm, hogy TE segítesz ebben nekem!! Köszönöm, a TE Jelenlétedet!