Korlát nélkül – 2018.12.16

… ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: „Ilyet még sohasem láttunk!“
Márk 2, 12

Csodálatos dolog történik, ha Jézus cselekszik. Itt meggyógyított egy bénát. A farizeusok azt mondták, hogy Istent káromolja, de az igazság megmutatkozott nekik a gyógyításban. Jézus az embernek megbocsátotta a bűneit, és a farizeusok nem tudták felfogni, hogy egy ember ilyet tenni tud. Istenkáromló! – gondolták a szíveikben. De hatalmának jeleként történt a gyógyítás.
Olyan sok dolog van, amit el sem tudunk képzelni. Isten gyakran olyan utakon jár,amiket mi magunk biztos visszautasítanánk. De nem foglalkozik a véleményünkkel, azt mondja, hogy inkább nekünk kellene az Ő véleményével törődnünk. Mi olyan szépen megállapítjuk, hogy mit szabad és mit nem. Olyan sok minden van tévtanításnak bélyegezve, ami amúgy színtiszta evangélium. Sokakat hiszik tévtanítóknak, akik Isten szolgái és Jézust bensőségesen szeretik.
Van egy csoport új farizeusokkal. Megvan a saját bibliamagyarázatuk, ami nagyon szigorú. És mindennek eszerint kell működin. Sajnos ezek az emberek elveszítették a kapcsolatot Jézussal, és a Bibliát fölé állították. Csak a Biblia alapdolgaiban hisznek. Rossz, valódi farizeusok.
Isten olyan más! Új utakat mutat, és elcsodálkoztat minket az Ő jóságával. Ismerek néhány embert, akik Jézust hirdetik és teljes szívből szeretik Őt. De a Bibliaismeretük elég csekély és sok mindent meg kell még tanulniuk. De Isten megáldja azokat, akik a hatalmán keresztül prédikálnak.
Ez a mi szeretetünktől függ. És, hogy mi mindent Rá bízunk-e vagy inkább bekorlátozzuk.
Tartsuk magunkat távol ezektől az új farizeusoktól, akik mindent tudnak és elítélnek, és Jézust csak a fejükben hordozzák, nem a szívükben.
Inkább ápoljunk erős kapcsolatot Jézussal, minthogy csak a bibliát olvassuk és okos kommentárokat hallgassunk. Ő olyan más, mint amit mi eltudunk képzelni.

Uram, imádkozom Hozzád! Te vagy a bölcsesség, a béke, a gyönyörűség egy személyben. Nálad van minden hatalom. Te vagy az Úr, aki engem szeret!

Advertisements

Nagylelkű – 2018.12.15

Jézus azonban ezt mondta nekik: „Nem kell elmenniük: Ti adjatok nekik enni!“
Máté 14, 16

Jézus életstílusa teljesen más volt, mint más embereké.Mindenki magára gondol, főleg, ha egy kis áldozatot kell hozni. Mindenki gondoskodik a sajátjairól, joga van valamihez, figyel a saját nyereségére és nem hagyja magát elárulni, hogy neki hazudjanak vagy becsapják. Kevés a szeretet, a tisztelet és az udvariasság. A szívünk nem másokért ég.
Jézus türelmes volt. Nagylelkű, minden kapzsiság nélkül. Ő hagyja hogy elárulják és becsapják. Sőt még Júdásnak is mindig új esélyt ad. Az egész életét az emberekért adta, akik Őt meg nem értették, hanem kihasználták. Ő barátságos volt, udvarias, jókedvű és nyugodt…
Egyáltalán nem volt szükséges kenyeret megsokasítani. Az emberek tudtak volna a falvakban vásárolni. De Ő elakarta őket kényeztetni. Sajnálta őket, hisz egész nap csak Őt hallgatták. Enni akart nekik adni.
Mi Jézus szétosztói vagyunk. Ahogy mi szétosztjuk, úgy osztja be Isten közöttünk is. A tanítványok azt mondták: Nekünk olyan kevés van! – és így is volt. De amikor azt a keveset feláldozták, Jézus megsokasította.
Georg Müllernek sem volt semmije. Mégis naponta 10 ezer árvát lát el. Isten gondoskodásában bízva élt és ez kitűnően működött. A mi életstílusunknak olyanná kell lenni, mint Jézus élete volt. Nagylelkű, barátságos, türelmes, megosztó, tele szeretettel és bőkezűséggel, anélkül hogy magunkra figyelnénk. Teréz anya egy jó példakép. Kicsiben is megélhetjük Jézusnak ezt az életstílusát. Ő mellettünk áll!
Mostanában a legtöbb embernek a társaságunkban van mit ennie. De lelki táplálék után minél többen éheznek. A magány uralkodik. A reménytelenség egyre nagyobb, azzal együtt az alkohol, az altatók és a drogok. Ezeknek az embereken az éhségét lecsendesíthetjük. Úgy mint a szent hadsereg bátrán előrenyomja a meneteit és Isten hihetetlen sikereket ajándékoz, úgy munkálhatjuk ki a csodát, mert Isten így akarja.
Jézus azt mondta a hívőknek: Élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Igen, áradnia kell, ömlenie, és nem megállapodnia bennünk, és megposhadnia.

Uram, tölts meg a lelkeddel! A kapzsiságunknak és a gyengeségeinknek véget kell érniük. Add a Te bátorságodat, bizalmat, hitet és egy teljesen új, forró szeretetet az elveszettekért.

Úr a halál és a romlás felett – 2018.12.14

Ha ezren esnek is el melletted,
és tízezren jobbod felől,
téged akkor sem ér el.
Zsoltárok 91, 7

A gazdag bőséges aratásokat tart. Mindenhol halnak meg emberek, akik nincsenek megváltva. Olyan sok ember volt, akiket jól ismertem, és mostmár halottak, sőt én is meghalok egyszer, ha persze az Úr vissza nem jön addig. Néha ezekre az emberekre gondolok, barátaimra, iskolatársaimra és rokonaimra, nagymamáimra és szüleimre. És nagy szomorúság tölt el akkor. Egyszerűen meghaltak.
De örül a szívem, hogy sokan megváltottak és még élnek. Ez egy nagy különbség. Máris elmagyarázom.
A halál meglő a nyílvesszőjével és ha eltalál, az ember meghal. Mindegy, hogy nyolc vagy nyolcvan éhes, meghal. Mindegy, hogy jó agy nem, mennyit dolgozott, szeretett és kedves volt, halott.
De azok akik Jézust a szívükben hordozzák, nem halnak meg, csak elalszanak. Őket nem a halál nyílvesszője találta el, mert Jézus védi őket. rajtuk az üdvösség sisakja van, az igazságosság páncélja és a hit pajzsa. Ha az életük véget is ér, az is csak azért van, mert őket az Úr hívja. A halálnak nincs hatalma felettük.
Ha az Úr visszajön, összehívja az övéit. Isten gyermekei, akik még élnek, elragadtatnak. Sírok nyílnak meg, ha Jézus hívja az embereit. Azok, akik meghaltak, új testet kapnak tőle és hozzá sietnek. Nála van a béke hatalma, az öröm uralkodik és a szívünk szeretettel lesz tele, mert folyton énekelhetünk neki. Csodálatos lesz!
Jézus ebben a zsoltárban egy erős biztatással lát is el.
Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt,
oltalmazom, mert ismeri nevemet.

Köszönöm Jézus, hogy Te sokkal erősebb vagy, mint a halál! Ha Hozzád ragaszkodom, akkor a halálnak nem lesz hatalma felettem. A te erős kezeidben védve lehetek, biztonságban élhetek, és békésen elalhatok. Mert Te vagy az Úr!

Az Új Ember – 2018.12.13

És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.
Efézus 4, 24

A Nyáron nézegettem az én Almafámat és örvendtem, hogy azon oly sok kicsiny almák voltak és növekedtek.
Azután látom hogy a Fa Szivszaggatva sírt. Állandóan rátekintet egy kicsi Ágra, amelyen nemvolt alma. Ö zokogott és azt mondta, hogy talán ö nem is egy Almafa, amiért azon az Ágon nemvolt alma. Könnyek között mondta hogy ö teljesen értéktelen, nem gyümölcsözö … Én megvigasztaltam öt és azt mondtam hogy a többi Ágak telve vannak Almával, de ö nem hagyta magát vigasztalni. Ekkor hoztam a Metszö ollót, hogy a vad Ágakat lemetszem. Ekkor felordított a Fa, hogy miért akarom öt elpusztítani …
Hasonlóképpen történik velünk Keresztényekkel is.. Ha az ÚR Jézus a mi haszontalan vad állapotunkból kiakar vagdosni, sírunk és védekezünk, teljes Eröböl, mintha Ö megakarna benünket ölni.
És ilyenkor nem is érezzük magunkat Isten Gyermekeinek, mert mert úgy látjuk hogy, egy Része a mi Karakterünknek, vad és Gyümölcstelen.
Néha úgy látunk Keresztényeket, hogy ök teljes Hatalommal eröltetik magukat, egy Isteni Képet bemutatni. Annyira eröltetik magukat, hogy olyképpen beszéljenek, cselekedjenek, mint Jézus. Egy hiábavaló fáradságos Harc!
Sokkal könnyebb, amint Jézus ezt velünk elképzeli, hogy mit akar cselekedni velünk. A mi régi vad Ágainkat, Természetünket, szolgáltassuk ki Neki. Úgy hogy nemet mondunk a mi forró Kívánságainknak, amelyek uralni akarnak bennünket. Kiszolgáltatjuk magunkat Jézusnak, amint a Virág teszi ezt s a Naphoz fordul. Mi keressük az Ö Jelenét, keresvén ÖT az Istennek Beszédében a Bibliában. Mi Rátekintünk, és az Ö Képmása, kirajzolódik rajtunk. Mi imádkozunk: URam, tégy engem alázatossá! Tégy engem könyörületesé!! – és Jézus gondoskodni fog afelöl, hogy Lehetöségünk legyen, mi magunkat megalázni, Például: amikor valamiért  Bocsánatot kel kérjünk.
Ö tulajdonképpen mindent megtesz afelett hogy Istennek Képére formáljon bennünket, de mi csendben kel maradjunk és cselekednünk kel az Ö Beszéde szerint. Ö majd megáld bennünket mindenek felett.

Igen, Jézusom, én felakarom ölteni az Új Embert, amely Istennek Hasonlatosságára van formálva! Kérlek, vagdosd le a vad, hiábavaló Kívánságokat és segíts engem, alázatos és könyörülö legyek. Jézusom éljél TE énbennem és formáld az én Gondolat Világomat a TE meglátásod szerint! És ott ahol énnekem cselekednem kel, segíts, olyképpen ezt tenni, amint ezt TE akarod. Köszönöm a TE Segítségedet!

Jézus Parancsa – 2018.12.12

A miképen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben! 
János 15, 9

Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem és a ti örömetek beteljék. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, a miképen én szerettelek titeket. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, a miket én parancsolok néktek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak; mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura; titeket pedig barátaimnak mondottalak; mert mindazt, a mit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek! (10-17 Versek)

Az ÚR Jézus Szeretete oly kiváló nagy, hogy én ezt nem is tudom megérteni. Ö szeret bennünket! Ö Barátjainak nevez bennünket! Ö  mindent beakar tölteni a mi kéréseinket illeti! Ö m inden Mennyei Titkokat tudatni akar velünk! Ö Gondot visel afelett, hogy mi Gyümölcsöket teremjünk és hogy ezek a Gyümölcsök megmaradjanak.; – egy Jelentöségteljes Életben. Ö beakar tölteni bennünket Mennyei Örömökkel! Csodálatra méltó hogy menyire  értékel bennünket Jézus, szeret és hogy közösséget akar minduntalan velünk.
És mi? Miképpen beszélünk mi a mi Testvéreinkröl, akiket Jézus oly nagyon szeret?
Ö Barátjainak nevez bennünket, akiért az Életét áldozza fel.  Ez a Szeretet munkáljon bennünket és mi éppen ezért, szeressük a mi Testvéreinket és Embertársainkat ugyanazzal a Szeretettel, amint Jézus is teszi. Miért is nekünk ez oly nehezünkre esik, azért is mondja Jézus ismételten: Szeressétek egymást! A Szeretet nem illeti gonosszal a másikat! Ez a másiknak csak a Javát akarja, támogatja, kiemeli, szolgál neki … Tekintsed csak meg a Jézus Szeretetét magadnak, és járjál el te is a te Embertársaiddal hasonló képpen. Mert ekkor betöltötted a Jézus Parancsát és Ö Mennyei Örömöt ad neked, és Gondot visel afelett hogy te Gyümölcsöket teremthess az Ö Nagy Neve Dicsöségére és hogy ez a te Gyümölcsöd megmaradjon az Örökkévalóságban.

ÚR Jézusom, TE engem elöbb szerettél. A múltban, amikor én még az én nyomorúságos Büneimben voltam, TE Könyörültél rajtam. Köszönöm a TE Szeretetedet és Könyörületességedet! Segíts nekem, hogy én is az én Testvéreimmel és Embertársaimmal oly Türelmesen és Szeretett teljesen járjak el amint te ezt teszed velünk! Segíts, a TE Parancsolatodban élnem! Köszönöm a Szent Lelket, az én Segítségemet. Ö segít engem, a TE Parancsolatodat betölteni.

Az Ö Hangját hallani – 2018.12.11

Ennek az ajtónálló ajtót nyit; és a juhok hallgatnak annak szavára; 
és a maga juhait nevökön szólítja, és kivezeti őket. 
És mikor kiereszti az ő juhait, előttök megy; 
és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. 
Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól: 
mert nem ismerik az idegenek hangját. … 
Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, 
és engem is ismernek az enyéim. …  
Az én juhaim hallják az én szómat, 
és én ismerem őket, és követnek engem:
És én örök életet adok nékik; 
és soha örökké el nem vesznek, 
és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. 
János 10, 3f. 14. 27f.

Jézus megállapítása szerint: Normális, hogy mi Keresztények az Ö Hangját halljuk. Ez nem valami kiváltság.
Nekünk megvannak a Parancsolatok és a Biblia, és mi ezek után, akarunk igazodni, amint ott van megírva. Ha mi ezeknek a Parancsolatoknak ellenére járunk el, azonnal jelentkezik a mi Lelkiismeretünk és vétkesnek érezzük magunkat. Ekkor mi Istenhez kel Bocsánatért járuljunk és szakítanunk kel a Bünnel. És Ö megtisztít minket a mi Kudarcunktól és a rossz Lelkiismerettöl.
Ha pedig nem akarunk Jézusnak az Útjára visszatérni, hanem inkább a Bünben maradunk, akkor Megbocsájtásra van szükségünk Istentöl és magunktól. És ez néha valóban Kalandos, amint mi a mi vétkeinket fedezzük. De Jézus nem még van oly közel hozzánk, az Ö Jelene nem még érezhetö és az Ö Hangja hallgat. Ezek a Keresztények akik ha még azok akarnak maradni, megpróbálnak más Parancsolatokat betartani és a Biblia ezek szerint, csak egy Paragrafus-Dologgá válik. Ezt kel az embernek hinni, ezt kel tenni, és amazt elhagyni. Ezek a Keresztények általában hüséges, tisztességes, meggondolatlan Állampolgárok, mert ezek szorosan betartják a Törvényt. Van az úgy, hogy egy Keresztény, vissza utasít egy Utat, melyre Jézus hívja, Például egy bizonyos Munkára mint Jónást, hogy hirdesse Istennek az Ítéletét. Ez a visszautasítás, ez is Bün, elszakítja az embert Jézustól és a Keresztény ezek után, él a Törvénykönyvvel, avagy Bünbánatot tart, mint ezt Jónás is tette.
Jézus a Szabadságra akar minket vezetni. Szabad a Törvénytöl (mert Ö ezt már betöltötte helyettünk), szabad az Adósságtól szabad a Nyomás alól, szabad a Gondoktól szabad minden az ellenség Láncaitól. És ez nem megy a Törvénnyel, hanem csak a szoros Közösséggel Övele. Ö adja a Lelkét belénk, hogy az segítsen, minden Körülmények között, Istennek Hangját meghallani és Ö ad Bölcsességet és Eröt, Isten Hangját követni.
Mi nyitva akarjuk tartani Füleinket az Ö Hangját meghallani! És ha mi eltévedünk és az Ö Hangja nem halható, akkor egész gyorsan vissza kel térjünk Öhozzá!
Mi távol kel tartsuk magunkat a halott Cselekedetektöl és Tanításoktól,, és vissza kel térjünk, az Élö Istenhez!
Mi akarjuk az Ö Hangját hallani és Neki, engedelmeskedni. Ez átvezet benünket az Életen és alkalmakkor új Utakon járunk, amelyeken mi magunktól soha nem mertünk volna járni. De Ö elöttünk megy és mi követjük ÖT.

ÚR Jézus, TE vagy az én Jó Pásztorom! Benned bízhatok és Téged követhetlek. Én nem tudom hova vezet az én Utam, azonban, tudom, hogy TE az én javamat akarod és mellettem haladsz. URam, tisztítsad meg, a Szívemet és az én Fülemet, olyképpen hogy hajalak Téged és hogy jobban megértselek! 

A Hit – 2018.12.10

És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.
1. Mózes 15, 6

Ábrahám megöregedett, és nemvoltak Gyermekei, Útódok akik örököltek volna. Ekkor Isten egy Ajánlatot adott neki: Én akarok neked Utódokat ajándékozni, oly böségben mint a Csalliagok az Égen. És Ábrahám átvette és Hitte Istennek e Beszédét. Ö Hitt Istennek teljes Szívböl. Ekkor Isten egy Lépésel tovább ment és megígérte neki hogy az egész Föld, amelyikbe most költözni fog az övé lesz. És Ábrahám Hitt Istennek. Ekkor Isten még egy Lépéssel ment tovább és megmagyarázta neki a Jövöjét. És Ábrahám eképpen vette át, Hitt Istennek Beszédében.
Az ÚR Jézus itt hozzáteszi: Legyen a ti Hitetek szerint. és egy más Hejen: Semmi sem lehetetlen annak aki hisz.
Immár az ember Hihet is nemcsak cselekedhet. Az ember nemülhet le és Higye hogy valami elöjön. Ezt nem hihetjük semmiféleképpen és Isten sem ért egyet ezzel.
Azonban mi csendesek lehetünk Istenünk elött, és alkalomadtán Kérdezhetünk. És ezekutén megláthatjuk miképpen rendezett Isten mindenekett mindezidáig. És ezekután a mi Bizalmunk az ÚR Jézus Krisztusban, növekedni fog. Veszünk maid egy kis Idöt és megkérdezzük az Ö Véleményét és haljuk majd a mi bensönkben, melyik Feleletet hejezett Istennek Lelke a mi Szíveinkbe. Gyakran ezek Gondolatok, melyekre mi magunktól soha nem gondoltunk volna el, mert ezek valamiféleképpen idegennek tünnek; – ezért is az ember felismeri hogy az ÚRtól származnak.
Istennek Lelke e Feleletére egy erös Biztonságot és Elismerést hejez a Szívben, ha mi egy keveset tovább maradunk az ÚR elött. És majd ha a Kételkedések és Kísértések jönnek, Ö megújitja ezt a Biztonságot, amenyiben mi ÖT keressük és kérdezzük.
Hit, Remény, Bizalom, Bizonyosság áll elö ha  mi az ÚR elött elcsendesedünk. ÖT látjuk, kérdezzük, dicsöitjük, és megköszönjük.
Magunkban ezt mi nemérjük el, ez egy Összejátszás Isten és Ember között.
Ábrahám és Mózes jó Példák, miképpen ,,tanulunk“ meg Hinni.
Én örvendek állandóan, ha az én Gyermekeim megbíznak bennem és énreám hagyatkoznak.
Eképpen örvend Isten is, ha mi Öbenne hiszünk. Jézus úgy véli, legyünk mi olyanok mint a Gyermekek.

Köszönöm, Jézusom, TE magad munkálod a Hitet énbennem. Igen én nyilatkozni akarok és Reád akarok halgatni és Benned bízni, amit TE nekem mondasz azt akarom tenni. TE vagy az Isten , aki Csodát teremt!
TE engem sem feledsz el.