Jézus Krisztus tanúja – 2018.09.23

Jézus mondja:
És tanúim lesztek.
Apostolok Cselekedetei 1, 8

Igen, minden keresztyén Krisztusnak egy tanúja. Az Úr tulajdonságait tükrözi vissza, mint egy tükör. Csak rajta keresztül ismerheti meg egy másik ember Jézus lényét.
Tulajdonképpen nem olyan nehéz tanúnak lenni, és elmesélni, hogy Ő mi mindent véghezvitt már értünk. Nem mindenkinek ugyanaz az igyekezete ebben, hogy erről beszéljen másoknak. Némelyeknek szinte muszáj mindenről és mindenkinek Jézusi tapasztalataikat elmesélni. Mások visszahúzódóak, és nem ég ez a lelkükön úgy.
Miért van ilyen különbség? Azért, mert valakinek Jézus annyira nem is fontos? Vagy mert másokat nem szeretnek annyira forrón?Nem stimmel velük valami, akik nem tanúskodnak olyan túlnyomóan Jézusról? Miért muszáj az evangelistáknak mindig arról beszélni, hogy még több tanúságot kell mutatnunk? Miért van rossz lelkiismeretünk, – ez jogos?
Mennyi kérdés…
Tanúnak lenni azt jelenti: Jézus lényét magunkban hordozni. Az Ő karakterét visszatükrözni. Az Ő tetteit gondolkodás nélkül tenni, mert Ő a szívünket megváltoztatta. Az Ő szavait mondani, mert Ő alkotja a szavainkat és gondolatainkat. Az Ő érzéseit mutatni, mert úgy érzünk, ahogy Ő érez; – könyörület, öröm, barátságosság, türelem…
Jézus néhány ezen szolgái evangelisták. Nekik valóban mindig Jézusról kell beszélni, mert ez a hivatásuk. Mások imádkozók, akik boldogok ha egyedül vannak és imádkozhatnak. Némelyek tanulók, akik szívesebben olvasnak egy könyvet, mint hogy misszionáljanak. Mások pedig pásztorok, akik járnak a bárány után, de nem különösen missziós lelkületüek. Másoknak a vendéglátás adottsága van meg, valakiknek zene vagy művészet, tehát mindenkinek megvan a maga képessége. A saját képességeinket visszük a gyülekezetbe és a misszióba, hogy a gyülekezet növekedjék és egészségesen fejlődjön. De nem mindenki evangélista, tanító vagy zenész. Ne legyen rossz lelkiismeretünk, ha ők így élik meg a hitüket, és nem úgy, mint mi.
Tanulnunk kell, Jézustól függve, s csak az Ő véleményére figyelve. Szeretjük Őt, és a szívünkben hordozzuk; – mit is lehetne többet?

Köszönöm, Jézus, hogy Te Úr vagy! Köszönöm az evangélistát, a tanulót, a zenészt, a művészt, a könyörületest, az utászt, a technikust, és minden tehetséget, ami a Te uralmadban létezik. Nálad a sokszínűségünk, a sajátosságaink fontosak. Mert Te jót terveztél felőlünk!  

Advertisements

Lehet-e egy keresztyén megszállott? – 2018.09.22

Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi se árthasson nektek.
Lukács 10, 19

Az ember eljátszotta a hatalmat a föld felett a sátánnal. Jézus születése egy invázió volt az ellenség országában. Ezért játszott az ördög bolondul. Jézus az emberiséget újra megakarta békíteni az Úrral.
Mind a mai napig Isten minket az ő népét és az Ő országát terjeszteni akarja a földön. Ezek az emberek képesek kígyókon és skorpiókon tapodni, hatalmuk van a sötétség lelkei és hatalma felett.
Minden ember a sötétség befolyása alatt áll. Jézus ebből ki akar minket menteni. Ha valaki hozzá jön, nem taszít Ő el, hanem hatalommal lát el és gyermekévé tesz.
Akkor új születés van, új élet, Jézusi élet a földön.
De: lehet-e ő a sötétség ereitől megszállott?
A lelkeknek megvan a hatalmuk, hogy a bűnök miatt szenvedtesse az embereket. A saját bűneik miatt és a felmenők miatt, mint a Bibliában áll. A saját bűneink megbocsáttattak, amikor Krisztus emberévé lettünk. Ő megbocsátásért jár közbe.
A korai gyülekezetekben szokásos volt, hogy az újonnan megtértek a felmenők minden bűneitől meg lettek szabadítva. Ma már sajnos nem.
A lelkipásztorlás gyakorlata azt mutatja, hogy Krisztus megszabadítása szükséges. Még akkor is, ha valaki keresztyén évek óta, az Urat szolgálja és szereti, néha még mégis vannak kényszergondolataik, búskomorságuk vagy ellentmondásosságuk. Egy megszabadítás után újjá születünk. Ez a szolgálat egyszerűen történik, csöndesen, nagy lárma nélkül.
Átéltem, hogy keresztyének életében démonok jelentkeztek, habár évek óta keresztyének voltak, hűek és jók. Hirtelen a dicsőítés közben indult ez, és csak Jézus nevében lehetett a lelket kiűzni. A következő napon már újra újjászületett. Nagyon látványos volt rajta ez a szabadulás.
Hogy ezt hogyan lehet teológiailag elmagyarázni, nem tudom. Csak azt tudom, amit a gyakorlat mutat. Az elmélet fejlődik, de a gyakorlat nem az elképzelés után igazodik.
Talán úgy van, hogy az ember teste újjá született bár, de a teste még mindig az ellenségé. Csak Isten kegyelme által lehet ez az ember valóban megszabadított.
Nincs olyan rossz lélek, nincs olyan idegen hatalom, sem sötétség, ami nekünk árthatna. Milyen jó! De megnehezítheti az életünket.

Köszönöm, Jézus, hogy a pokol, a halál és az ördög felett is győzedelmeskedtél. Életet és szabadítást ajándékozol, a legjobbat akarod nekünk. Igen, téged követünk és a Te hatalmadat vesszük igénybe. Az ellenség elveszett, mert a győztes az Jézus!

A forrás – 2018.09.21

Az igaz virul, mint a pálmafa,
magasra nő, mint a libánoni cédrus.
Zsoltárok 92, 13

Akiket Jézus megigazított, azok az igazak. Atok minden ígéretet magukénak tudhatnak, azt is ami itt van. A pálma mindig zöld, más fák elveszítik a levelüket és pusztán állnak télen, mint a holtak. De a pálma zöldel és növekszik és virul. És az Úr ellátja friss vízzel és felette tartja a kezét. Már messziről lehet látni és felhívja a figyelmet magára. Így van az Úr igazával: Felhívják magukra a figyelmet. És rajtik keresztül áld meg az Úr.
A  libánoni cédrus a hegyekben növekszik a hóhatárnál. Elvisel viharokat és hidegeket, mert ez Ő megerősíti. A terhek alatt kitart. De az Úr az erőssége.
Így tesz velünk au Úr: Mindig zöld és friss mind egy pálma, mindig erős és egyenes mint a cédrus.
A forrásból származik ez. Ha a pálmára zavaros víz jön, akkor az elkezd betegeskedni. S ha a cédrus mérgezett vizet kap, akkor meg is hal.
Ezért nem szabad kompromisszumot kötnünk a bűnnel. Még egy kicsit sem, nem, ez olyan lenne, mintha zavaros vizet innánk. Egy kis csepp kosz, és a tiszta forrásvíz immár szennyezett is. Inkább figyeljünk oda, és óvatosak legyünk ilyen kompromisszumokkal.
Nem mérgezhetjük a vizet bűnökkel, mert meghal a hitünk. A tiszta forrásvizet az Úr forrásából kell innünk. Nem szabad magunkat manipulálni hagyni, vagy a hirdetéseknek beesni. A filmekben látott világnézetet sem fogadhatjuk be. Ő a mi életünk forrása, az örömé, a békéé, a nyugalomé és az erőé.

Uram, figyelj rám! A te élő vizedet akarom inni, és nem a világ gondolkodása által szennyezettet. Mutasd meg hogy hol van kompromisszum, mert nem kérek többé belőle! Erősíteni akarom magamat, szavadban és karodban nyugalmat találni.

A züm-méhekről és a morgó-méhekről – 2018.09.20

Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak.
Efézus 5, 19

Vannak a méhet ,melyek már reggel örülnek. Micsoda szép nap lesz! Az embereim mind itt vannak, és én is velük vagyok. A nap süt, a virágok várakoznak, milyen jó róluk gondoskodni. Igen, együtt jót tesz, egy boldog züm-zümmel a szájon, milyen móka!
És néhány méh először kinyitja csak a szemeit. Ó, újra felkelni, ó, újra munka, a szárnyacskáim fájnak, nem érzem jól magam, és mindenki idegesít ezzel a züm-zümmel.
Ők a morgó-méhek.
Nálunk is hasonló ez, keresztyéneknél. Ha nem minden szerintem megy, akkor morgolódni kezdek. Ha róluk senki nem gondoskodik különösen, akkor harapósak lesznek. Ha nem kapok figyelmet, akkor mérgelődök, és észre is veheted: Minden csak én, engem, nekem rólam. Mindig csak én és én. Én vagyok a lényeg. Az én érzéseim az isteneim. Én magam játszom a középpontot.
Nem hosszú ideig tart, amíg a boldog hangulat elrepül, és ezek a morgó méhek újra találnak valamit, ami őket zavarja.
Emiatt mondja azt Jézus: Nézz rám! Tégy engem az életed középpontjává. Hadd uralkodjam és kormányozzam feletted. Tégy mindent az én kezembe! Ne higgy önnön magadban, és nem a buta véletlenekben, hanem csak bennem.
Amikor mi vele olyan nagyon mélyen összeköttetésben állunk, az öröm utat tör, és az öröm az Ő névjegye. Mindent legyőzök, ha mi együtt vagyunk, az Úr és én. Akkor nem tart soká, míg a zavargásból dicséret lesz. Még a nagy megpróbáltatásokat is elviseljük, ha a szívünkben hordozzuk és Őt elfogadjuk. Ő az Úr!
Ha ezt az erős bizalmat tápláljuk, hogy minden aprósággal és nagy dologgal is foglalkozik, akkor a dicséret és a hálaadás megérkezik.
Akkor valóban móka lesz a testvérekkel együtt mézet gyűjteni és dolgozni, akkor öröm lesz mindent elintézni. Vele és a testvérekkel együtt megcsináljuk!

Köszönöm, Jézus! Te ma is itt vagy, az oldalamon állsz és a szívemben élsz. Tőled mindent elfogadhatok, még a kellemetlenebb dolgokat is. Te győzedelmeskedsz! Igen, nevethetek és boldog lehetek, mert te az én Uram vagy!

Istennek Gyermekei – 2018.09.19

Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.
Máté 19,14

Isten szereti a gyermekeket. Annyira, hogy elhagyta a mennyet hogy lejöjjön a földre őket megmenteni. Ő az életét adta értük, hogy szabaddá tegye őket az ellenség befolyásától. Tudja, hogy a bűnök, a betegség, a halál mind az ellenség következményei.
Az ellenség tényleg egy hazug és áruló, egy gyilkos és rabló. Ezt a hírekből is láthatja az ember. De az emberekkel való mindennapi munkában is láthatjuk ezt. Hogy hogyan lehet ölni, hazudni, elárulni szavakkal és tettekkel.
Jézus védelemként tartja felénk a kezét. Vannak néhányak, akiknek már gyerekkorban meg kell halniuk. És némelyek még a születést sem érik el. Ilyen az ellenség befolyása: halál és kárhozat! De Jézus az Úr, és az Úrnak jó tervei vannak, amiket véghezvisz. Az övé az utolsó szó! Magához veszi a kisgyermekeket. Micsoda bizalom, ha tudhatjuk, hogy a gyermekünk Nála lehet, és nincs elvesze.
Néhányszor olvastam emberekről, akiknek egy látomás lett adva a mennyből. Ott látták ezeket a gyermekeket. Ők várnak a mamájukra. Minden bántást megbocsátottak már, elfeledtek mindent. Már csak forrón és bensőségesen szeretik a szüleiket. Várnak rájuk, a megérintő találkozásra bűntudat és előitéletek nélkül!
Isten nem hagyhatja, hogy a gyermeki szenvedjenek, vagy megöljék őket, mindegy hogy betegség árán vagy másképp. Teljes népekről lemondott, mert ők a gyermekeiket az isteneknek áldozták. Ők, akik teljesen védtelenek nagyon értékesek számára.
Jézus minket gyermekekhez hasonlít. Azt szeretné, ha olyanokká lennénk: tele bizalommal, gyermeki naivsággal. Rá kell bíznunk magunkat teljesen. Az emberek, mint kisgyerekek tartoznak a mennyei királyságba. Ő nem fog csalódást okozni.

Köszönöm, Atyám, hogy Te valóban Atya vagy, türelmes szülő. Megmented a gyermekeidet! Befogadod a királyságodba őket. Segíts, hogy a gyermekeink a hit erejében növekedhessenek. Hadd legyünk példaképei ezeknek gyermeki, bízó hitben. Add a lelkedet, amelyik így imádkozik: Abbá, Atyám!

Megjegyzés: Vannak nők, akik abortuszt végeztek el és tele vannak bűntudattal. Jézus megbocsátott nekik. Ő azt mondta: Még ha a vétkeitek skarlátpirosak is, fehérré lesznek, mint a hó. Kérlek, keresd az Úrban a megbocsátást. És kérd a segítségét, hogy ebben a megbocsátásban hinni tudj, és a szíved újra boldog lehessen. Kérd a lelkét, amelyik benned mindent élővé tehet, amit megígért: megbocsátás, öröm és béke…

A Pillangók és a Méhek – 2018.09.18

… aki a fej, a Krisztusban.Belőle van összerakva és egybeszerkesztve az egész test, egymást támogató minden ízével.
Efézus 4, 15f

A színes Pillangó repdes  a Napsütéskor, rászál a Virágokra es onnan kiszívja a friss Nektárt. Mi szeretjük öket, mert ök oly sok színekben szépek, és csodáljuk is öket.
Vannak Méhek is, a Munkás állatok sorában. De ezek együttesen akarnak lenni, hogy eképpen valami nagyot érjenek el. Virágról, Virágra repülnek, büszkék az ö Nektárjukra mejet a Királynéhoz visznek.
A Méheknek van teendöjük. Mi szeretjük öket és a Mézüket.
Egyes Keresztények, olyanok mint a Pillangók. Repdesnek színekben ide oda és mindenhol megtalálhatóak, ahol valami ,,fris Nektár“ van. Sehol sem maradnak sokáig, mert ök szeretnek a Napos Napokon rebdesni,és szabadok nehézségnélküliek akarnak maradni. Ök nemakarnak egy bizonyos Közösséghez tartozni, hanem inkább a saját életüket akarják élni. Világos, ök szeretik az URat, de csak az ök Elképzelésük szerint.
Sok Keresztények olyanok mint a Méhek. Ök a Kaptárnak élnek, hogy az jól ellátva legyen és hogy növekedjen. Egyik Méh gondját viseli a másiknak. Együttesen jobban megy, együttesen mi Erösek vagyunk! Ök dicsöitik az ö URukat, és nem tartják magukat oly fontosnak, és Ö gondjukat viseli, mert Ö ezekben megbízhat.
A Gyülekezet, a Krisztus Teste, növekszik. Ö, a Fej, gondot visel az Ö Testére. Mindezek meglesznek Ideg által, Vér, Izom és Kötelékek által erösen egymásban foglalva és jól ellátva. Mindegyiknek jól megy, mert Ö mindegyikre gondol. A Gyülekezetben, mindegyiknek megvan a Heje és mindegyiknek van ,,fris Nektárja“. Míly jó is ez, a Gyülekezetnek Védelmében élni!
Mi Jézusért jelen akarunk lenni, és nemakarunk Pillangók lenni, ahol ezek a Legjobbakat kiszipantsák és tovarepülnek.
Azonban nemakarunk csak ,,Munkás Méhek“ lenni, akik csak dolgoznak és az Ö Nektárjukat kiárasztják, anélkül hogy gondviselést kapnának; – egyes Gyülekezetek elhanyagolják, éheztetik az egyes ,,Méheket“. Hát ez nyilván van, hogy ezek egy más Gyülekezetet keresnek majd, ahol az Úr Jézus Krisztus Elképzelése szerint halad minden. Tökéletes Gyülekezet nem volt s nem is lesz, azonban éhezni semmiképpen nemakarunk! Ö viseli Gondunkat, egy Gyülekezetben, ahol Ö a Fej.

Köszönöm, Jézusom! TE gondomat viseled. TE adsz nekem Testvéreket és Testvérnöket, akik Téged szeretnek, és ezért engem is elfogadnak. Igen, TE mindent csodálatosan vezetsz, senkisem éhezik! TE csilapítod az én nagy Szenvedélyemet, Vágyamat a Közösség iránt, a közös Örömben és Dicsöitésben, egy belsö intim Barátság után és a Leki táplálék után. TE jó vagy !!!

Külömbözö Ajándékok – 2018.09.17

És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul.
Efézus 4, 11

A Biblia azt tartja, hogy minden egyes keresztény aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, legaláb egy Adotsága, Ajándéka van. Mindegyiknek normális Mértékben. Ezért egyesek ezeket úgynevezik hogy Evangélisták, mások Tanitók, megint mások Prófétáknak ….
Mindegyik Krisztus Bizonyságtevöje kel legyen. Azonban egyeseket Isten megáld a Bizonyságtételben kiválóan; – a halgatók megértik és gyakran, Jézushoz fordulnak. Amint ez Billy Graham-nál. Amikor ö az Evangéliumot Prédikálta, az Emberek megértették és jöttek s elhatározták magukat Jézust követni. Aztán voltak egyesek hogy ezt utánozták, de semmi Hatás, semmi Eredmény nélkül. Úgy vann ez ha Isten valakinek egy bizonyos Munkát ad, azt be is Bizonyítja.
Amint valakinek a Billy Graham mint Evangélista ismeretes és normális, az a másiknak esetleg ez egy Csoda.; – nekik nincsen meg ez a Bizonyitványuk vagy Adotságuk. Nekik bizonnyára más az Ajándékuk! Az Evangélisták azt tartják hogy az Evangélizálás a fontosabb, és nekik Igazuk van. Azonban ha valakinek egy más Adotsága van, Például, egy Imádságra való Felhívás,akkor a szegény Embernek egy rosz Lelkiismeretet formálnak. Ök azt akarják hogy elöremenöleg, mindegyik tegyen Bizonyságot és állandóan Jézusról beszéljenek. Azonban ezt csak az Evangélisták teszik!
Az ember kikutatta és rájött hogy a Kereszténységnek kb. 10%-a egy Evangéliumi Adotsága van. Nemmindegyiknek van meg a Bátorsága állandóan Bizonyságot tenni. Nemmindegyik keresi a Lehetöséget, Jézust hírdetni.
Én ismerek Pásztorokat, akik nagyon búzgók az egyenkénti Juhokkal foglalkozni és hogy azok, követök legyenek; Tanítók, akik a Hitnek Alapját elérik; Segitök, akik mindenfele felvannak készülve, Mások a Szeretetvendégségnek élnek.
Mindegyik fontos a Jézus Gyülekezetében! Ott senki sem állíthatja, csakis az én Adotságommal kel számolni. Ott senki sem eröszakolhatja a másikat, egy Adotságot Gyakorolni, amely neki niuncsen megadva! Ott senkisem tehet rosz Lelkiismeretet a másiknak, hogy az talán keveset evangélizál vagy imádkozik, vagy vagy vagy …
Mindezeket az Istennek Lelke rendezi, amint ezt Ö akarja és amint ez Jobban van.
Mi nemakarunk rosz Lelkiismeretet keriteni, azzal hogy mi egy bizonyos Adotságnak nemvagyunk a Tulajdonosai; és mi nemakarjuk, hogy másoknak is ugyanaz az Adotságuk legyen, és hogy azt tegyék mint mi. Mi tudjuk, hogy egyikünknek a másikra van szükségünk és ezért mi arra figyelünk fel, hogy a másikat nagyobra értékeljük önmagunknál.

Köszönöm, Jézusom! TE nekem Ajándékokat adtál, amejek nincsenek meg másoknak. TE bebizonyítod ezeket az Adotságokat. És én a TE Uralmadban az én Hejemen Teérted elöállok és szólgálok. Nekem nemkel olyannak lennem mint a másik! Köszönöm, TE mellettem vagy, TE enngem fontosnak minösítesz és TE egyedül mindent megértesz. TEnálad vagyok én BIztonságban.