A Mennyei Öröm – 2019.04.25

És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: …..  És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent … 
Lukács 2, 9.ff

Öröm uralja az Eget! És Isten azt akarja megvalósítani, ezt az örömet itt ezen a földön is, hogy már itt is a Meny szerint érezzük magunkat. Dicsőséges, hogy Isten mit gondol és cselekszik számunkra!
Igen, Húsvétkor és a Kereszten az ellenséget legyőzte, és mi szabadok vagyunk. Azért jöhetünk Istenhez, mert a kegyelem ideje van most, nem az ítélet ideje. Mindenkinek szabad az ÚT Isten felé, mindannyian az Ő irgalmas Trónjához juthatunk. Mennyire jó is ez nekünk!
Isten irgalmas számunkra, és már nem Bíró. A Kereszt óta Isten az Atyánk, és már nem az ismeretlen Teremtő. Az ÚR Jézus szabaddá tette az Utat!
Amikor dicsérjük Istent a dalokban, az öröm terjed. Amikor együtt imádkozunk és köszönetet mondunk, öröm uralkodik. Ahol Ő van, ott öröm van.
Amikor mentem a Gyülekezetbe, még mindig stressz és nyugtalanságba voltam. De amikor elkezdtem imádkozni, körülfogott a köszönet, hála, hitt és öröm, nyugalom és mély béke: Ő jelen volt. Mily Jó is volt ez nekem!!! Mivel, oly szabadon énekelhettem a dicséretet. Öröm uralkodott, és nem érdekelt hogy melyik Ének, mert én csak énekelni akartam!
Volt egy Film, amint a „Bajor a mennyben“ találtatott. Ott a szegény bajor ült egy felhőn, és folyamatosan kellett mondania, bágyadtan és unalommal: H´luja, és egész nap ezt csinálta, de vágyott a Hofbräuhaus-hoz, a sörhöz és a barátaihoz. – A Meny minden bizonnyal más, nem unalmas és nem kellemetlen. Az Ég telve van örömmel, és állandó énekekkel és a Hála és Dicséreteknek és a Hallelujáknak nincsen vége. Nincsen megállás, énekelni kel az Örömnek kikel bontakoznia! 

Köszönöm ÚR Jézus Krisztus, hogy megváltottál mindentől, ami engem elnyomott. Most szabad vagyok, és a TE Lelked adja nekem a Hit örömét: Halleluja! TE vagy az ÚR, aki mindent csodálatosan irányít!!! Köszönöm, ÚR Jézus! Te vagy az én Üdvözítőm!!

Werbeanzeigen

Az Új Élet Krisztusban – 2019.04.24

Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, 
és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. 
1. János 5, 4

Többé nem akarjuk szolgálni a bűnt, a régi Ént, az ördög vagy a világ szokásait. Többé nem akarunk nagy dolgokat csinálni, nem akarunk felfuvalkodni, nem beszélünk szennyesen, nem beszélünk gonoszul másokról, nem hazudunk, nem veszünk el olyan dolgokat, amelyek nem tartoznak hozzánk, nem élünk mások rovására, nem ölünk szavakkal, sem cselekedettel, nem féltékenykedünk, nem vagyunk többé büszkék, sem sértődöttek, túlérzékenyek, sem depressziósok, reménytelenek, haragosak, szenvedélyesek, kapzsik és még sok sok más. Azt sem akarjuk, hogy uralkodjanak azok, felettünk akik ezeket a dolgokat űzik. Szabadok akarunk lenni Krisztusban. Szeretnénk magunkat Jézushoz igazítani, Jézus Szívét akarjuk! Hogy egy Szív egy Lélek legyünk az ÚRRAL! Ez a a mi Célunk!
Mindezt, a Hit lehetővé teszi, meghódíthatja a Világot és mindent magunk körül. Ha az ÚR Jézus a Szívünkben él, akkor Istentől vagyunk, s Ő pedig formál bennünket. Akkor Isten Lelke ébredeztetheti és növekedni hagyja a Hitet és a Bizalmat. Akkor ez az Istenbe vetett hit nevethet az aggodalmak felett, és már nem kell féltékenynek, nyüzsgőnek, túlérzékenynek vagy mohónak siránkozónak és vitatkozónak lennünk. Ezután a dolgok felett állunk! Gyönyörű, még jobb, mint a repülés!
Ez az átalakulás az ÚR Jézus karakterévé, az ő képére, kiváló harcunkat és akaratunkat követeli meg. Jézus ezt akarja elérni velünk, abban az esetben ha a régi jól kezelt Énünkkel felmondunk! Ha csak minden kis dologban követjük ŐT! Akkor új Emberekké válunk, Istennek Visszatükröződésévé
Mindezt a Hit lehetővé teszi! Csak ekkor engedhetem el, fojthatom meg a kapzsiságot. Csakis ez az egyetlen módja, hogy a gondokat eltörölhessem. Csakis ekképpen lehetek biztonságban Őbenne, az én szeretett Uramban.
A Hit felmerül és növekszik, amikor én csakis Ővele, egy leszek. Csendben és a közös imában és dicséretben, a Biblia olvasásakor, miközben séta közben is beszélgetünk Istennel. Amikor minden ilyen alkalommal hallgatok és nem csak én beszélek. Ha én az Övé vagyok, és Ő az enyém. Mily jót tesz ez!!!

Köszönöm ÚR Jézus Krisztus! Teveled egész közel lehetek Istenhez és „elcsenhetek” Istennek Energiájából; – Örömet, Békét, Erőt és Szeretet. URAM, szeretném legyőzni a Világot Önmagamban, kérlek, segíts nekem, és erősítsed meg a Hitemet!

Mindenre kiterjedő Megváltás – 2019.04.23

Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. 
János 8, 36 

A Megváltás, amit az ÚR Jézus Krisztus Kiharcolt, a Golgotai Kereszten, mindenre kiterjedő. Először is a bűnből való megváltás, majd a halál fölötti győzelem ugyanolyan felemelő. Azonban sok más Kerületek is vannak, ahol az ÚR Jézus győzelmet ért el számunkra.
Azonban mi még mindig itt élünk a Földön, és még nem a Menyben. Csak ott lesz az Üdvösségünk száz százalékban elérve. Az Ő Kegyelméből, az is megvan, hogy itt e Földön is, gyakran megkapjuk a teljes Megváltás ízét.
Ő meg akar szabadítani minket bármitől, ami bánt, zavar minket, és sajnos ezekből rengeteg van. Stressz, sietés, függőség, elnyomás, manipuláció, zsarolás, pénzhiány, lakáshiány, rossz étel és víz, munkahiány vagy rossz munka kör, szokások, kötözöttség, szexuális perverziók, átkok és varázslások, álmok és jövendőmondások – a Lista oly hosszú , végtelen. Még egy kulcs vagy parkolóhely keresése is idetartozik.  Az ÚR Jézus, azt akarja, hogy ezekből, lépésről lépésre felszabadítson bennünket. Ezért tehát a Megváltásnak az Áldása, mindenre kiterjedő.
Milyen nagy volt a felszabadulás számomra, amikor megtanultam az ÚR Jézusban bízni minden elveszett dologért. Ő Tudja, hol vannak ezek, és megmutatja nekem. Valahányszor megkérdeztem Tőle: Hol van a Szemüvegem? És mielőtt befejeztem volna az imádkozást, már tudtam, hogy hol felejtettem el. Vagy egy parkolóhely fárasztó keresése. Mindezekben az ÚR Jézus csodálatosan segíthet. És így, ezeken a „kis dolgokon“, a meggyőződés egyre nő afelett, hogy Ő nagyobb dolgokat is képes kezelni számomra.
A legszebb és legnagyobb, volt és van, hogy Jézus meghódítja a halált. Megújíthatja az Embereket, vagy a halálon keresztül is hordhatja őket. Az Ő erős Kezeiben, ők a halálnak órájában is  telve vannak békével, nyugalommal és bizalommal. Apám halála nagyon világosan megmutatta ezt nekem. Ezért nem félek a haláltól, mert az ÚR Jézus erősebb.
Nem szabad kísértenünk Istent, de megkérdezhetjük Őt, ha akar e segíteni nekünk. Még ha kicsiny is a hitünk, mindenkor kérhetjük az Ő segítségét. Csak őszintéknek  kell lennünk. Mert Ő AZ aki, örömmel segít!

Köszönöm ÚR Jézus, a Megváltás oooly Kiterjedő! Egyre jobban kezdem megérteni, hogy ez mindent magában foglal. Sőt betegségekben is imádkozhatunk, és a halálnak Órájában is. És még akkor is, ha a bűn újra el akar bennünket téveszteni, van Segítségünk Tőled és Bocsánatunk. TE oly erős vagy, oly türelmes, oly szerető és Hatalmas! Számomra egyszerűen érthetetlen …. Igen, URAM, a TE Jóságod magasabb az Egeknél!!

A Kereszt Győzelme – 2019.04.21

„Elvégeztetett!” 
János 19, 30 

Ezek voltak, az ÚR Jézus Krisztus utolsó szavai a János evangéliumában, mielőtt meghalt volna. Elvégeztetett!
Ő Beszélt az ő Küldetéséről, amelyet a Mennyei Atyától fogadott el: Hogy felszabadítsa az Embereket, és hogy visszavezesse őket a Mennyei Atyához.
Az Emberek a bűn állapotában élnek, az Istentől való elválasztás állapotában, még akkor is, ha még túl jók is. De önmagában senki sem közelíthet Istenhez. Isten összehasonlíthatatlanul Szent és Tiszta, Fény és Hatalom. Hogyan is lenne lehetséges egy Embernek Őelőtte megálnia?
Amikor az ÚR Jézus azt mondta: „Elvégeztetett!“ Megnyerte a Bűn elleni küzdelmet. Minden Büntetést, minden bűnt és adósságot Önmagára vett. Ezek által vagyunk mi tiszták és ártatlanok. Mindezek után,Istennek Lelke lakhat a Szívünkben, ha mi ŐT behívjuk. Ekkor már a halálnak, ami a bűn következménye, semmi ereje felettünk. Igen, mert Elvégeztetett!!! Szabad az Út!
Most már kezdődhet bennünk az Isten által elképzelt élet: Békesség, Öröm, Áldás, Kegyelem, Tisztaság, Szentség, Igazságosság …. Ez az ÚR Jézus áldozatának minden következménye.
Ezért mondhatja Jézus: Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Senki nem jöhet az Atyához, csakis Énáltalam. Továbbá a Biblia azt mondja:  Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében. (János 1, 12).
Jézus Krisztus Áldozatának következményei egyértelműen pozitívak számunkra. Végül is Szabadság. Végül is Megbocsátás. Végül is, bizonyosság, hogy Isten szeret engem. Végre biztos, hogy nem a halálnak van, az utolsó szava. Hit és bizalom. Nincs többé bosszús gondolat. Sem gyűlölet. Sem öngyűlölet. Végre szabadság …

Köszönöm ÚR Jézust Krisztus, hogy mindezt TE tetted értem, a Kereszten! Minden büntetést, vétket, a bűntudatot, TE szenvedtél el helyettem. Immár szabad vagyok! Immár tiszta vagyok és megszenteltetett! Immár a TE Jó Lelked lakozhat énbennem. Immár, az Atya elé állhatok! Immár, közösségem lehet Istennel! Az Ára mindennek magas volt, de a Győzelem még magasabb. Köszönöm, ÚR Jézus Krisztus hogy mindezt TE érettem tetted!! URAM, én a TE Tulajdonoddá akarok válni; Kérlek költözz be az én Szívembe!!

Jézus az én Megváltóm – 2019.04.22

Ő mghalt az én Adóságaimért. Azonban Húsvétvasárnap Ő Feltámadt, Ő ÉL! Igen valóban, Ő ÉL! És Ő ugyanaz, aki tegnap, ma és mindörökké! Boldog Húsvétot!!
—————————————————–
És ha szétosztom az egész vagyonomat, 
és testem tűzhalálra szánom, 
szeretet pedig nincs bennem: 
semmi hasznom abból. 
1. Korinthus 13, 3 

Eképpen  van az ÚR Jézus Krisztussal. Őbenne megvolt ez a Szeretet, ami szükséges, vagy jobban mondva Őbenne volt ez, mert személyesen Ő a SzeretetCsakis azért tudott eljutni odáig, hogy a Keresztfára ment, mert téged és engem, és mindnyájunkat igen nagyon Szeretett!
Ő előre látta azokat a napokat, amelyek következni fognak. Látott engem és téged, és azt mondta, ÉN szeretem ezeket! Nélkülem elvesznek. Meg akarok halni értük a Kereszten, Vétkeiket és Bűneiket magamra veszem, hogy ők szabadok lehessenek. Igen, meg akarok halni értük! Mert szeretem őket hevesen és őszintén.
Eképpen gondolt és érzett Jézus, mert Ő maga volt a Szeretet!
Isten látta Jézus Áldozatkészségét és Jézus Szeretetét. Ezért Isten feltámasztotta ŐT, Jézust és visszahozta az Életre, és minden Dicsőséggel Koronázta!
Azóta az ÚR Jézus Krisztus, a mi Istenünknél a mi Szószólónk. Amikor a Vádoló a Testvéreket gyalázkodással vádolja, Jézus azt mondja: A dolog már rendezve van, ezelőtt, 2000 Évvel ezekért én meghaltam a Kereszten. – És a Vádolónak elkel tűnnie és mi szabadok vagyunk.
E Szeretettel az ÚR Jézus minden szenvedést elviselt, hogy Isten gyermekei szabadon legyenek.
Néha azt gondoljuk, hogy Jézus Isten volt, és ez Események nem nagyon zavarták ŐT. Talán ki tudta volna kapcsolni a fájdalmat, az éhséget, szomjúságot, hőséget és hideget. De a Biblia egészen másképp írja le, mindezt: A 22-esZsoltárban olvashatjuk, hogy milyen emberileg élte át mindezeket.
Néha azt gondoljuk, hogy Ő tudta, hogy Isten felfogja támasztani. De te is tudod, hogy felfogsz támadni és szeretnél mindezért meghalni? – Jézust körülfogta a félelem, a haláltól való félelem, tartott attól, hogy az ördög és a halál kezébe kerül. Ember volt, mint te és én.
Csak a Kimondhatatlan Szeretete által volt képes, hogy elviselje a Keresztet és hogy bízzon Istenben. Igen Ő Nagyon Szeret téged és engem. Hallelujah!

Köszönöm, ÚR Jézus Krisztus, hogy TE mindezt értem tetted! TE valóban szeretsz engem! Milyen nagyon jó, hogy Isten visszahozott téged a halálból, és élsz! URAM Jézus, én bízhatok Benned, életemben s halálomban is.

Többé nem lesz Gonoszság – 2019.04.20

Nem árt, és nem pusztít
szent hegyemen senki,
mert tele lesz a föld
az ÚR ismeretével,
ahogyan a tengert víz borítja.
Ézsaiás 11, 9

Ez paradicsomi állapot lesz! Ezt kívánja az én Szívem, erre vágyik. Én magam nem akarok többé,. sem gondolni többé sem érezni semmilyen gonoszságot, és mások sem éljenek egy önző Életet. Végül is, hadd legyen Béke a Világba!
Ha az ÚRNAK  Tudata, Ismerete  mindent/mindeneket betölt, akkor lesz Béke.
Azért hogy megismerjem ŐT, a Szívemnek telve kel legyen Ővele. A Családom, a Szomszédok és a Kollégák és a Barátoknak is telve kéne legyen a Szívük. Mindenkinek fel kell ismernie és Imádnia ŐT, az ő Szíveikben: Jézust, a Királyt, a Könyörülőt, a Szabadítót és a Megváltót. Akkor a Meny a Földön lenne.
Ha Jézus valóban Uralkodik, akkor valóban béke van. Ott Isteni Ismeret van és ezért Irgalom és Könyörületesség, Öröm és Béke van. Mindaddig, amíg az Önzésben élünk és ha csak gondolatban is, messze vagyunk a Békétől.
Az ÚR Jézus Krisztus, Uralkodni akar. Nemcsak a Népek és az Emberekkel való együttélésében megszervezésében, hanem az Istennel való személyes életemben is. Ezért igen nagyon fontos, hogy teljes mértékben ismerjem, felismerem ŐT.
A felismerés nemcsak a fejünkbe kel legyen, hanem ŐT a Szívnek Szemeivel látni. Igen, Jézust látni a Szív szemével.
A Bibliában van egy Szó az ,,Ismeretről“ a megkülönböztetés, itt a házassággal van említve. Ismerte a feleségét, és az terhes lett… eképpen van ez néha említve. Ez az Egyesület azt jelenti, hogy tudjuk: Ő, Jézus és én, mi egyek leszünk, Párok, egyedülállóvá válunk. Ő teljesen az enyém és én pedig az Övé. Intimebben nem létezik.
Ha Jézus a Szív Királya, akkor a Szíved tele van Ővele, mint a Tenger Vízzel; – végtelen Mennyiségű Kegyelem, Irgalom, Öröm és Béke árad. Igen, ahol Ő van, ott a Béke!

Köszönöm, ÚR Jézusom! TE oly csodálatos vagy! Nálad vannak az Istennek Ismeretei, Öröm, Béke, Irgalom! Minden Dicséret, minden Dicsőség és minden Köszönet egyedül csak a Tied! TE vagy a Békesség Királya.  

Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy – 2019.04.19

Jézus mondja:Ti tehát így imádkozzatok: 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy
Máté 6, 9

Isten a szeretet Istene. Ő küzd azért, hogy szeresen minket, és hogy mi is szeressük ŐT. Ő Tökéletes, mi csak Emberek vagyunk, nem Szentek sem Tökéletesek. A mi szeretetünk ezért tehát nem homálytalan, hanem tökéletlen és korlátozott.
Az, hogy Isten miként szeret minket, az 1. Korinthus 13-ban van leírva:
A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.   
Csodálatos szavak! Mindez, Jézussal valóra vált: az Isten szeretete minden embernek megjelent. Ő volt Isten Képmása, Isten Szeretete. Megvalósította azt, amit mi nem tehetünk meg: A tökéletes, önzetlen szeretetből odaadta Magát a Kereszt Halálra, mert annyira határtalanul és feltétel nélkül szeretett minket. Ő Feláldozta Önmagát, azért hogy nekünk Közösségünk legyen az Atyával. Annak érdekében, hogy a mi Bűneink ellegyenek törölve, és már itt elkezdhessük az Örök-Életet. Ő a Szeretet és nincsen Őbenne semmi homály. Ő Világosság.
Amennyiben az ÚR Jézus Krisztus mibennünk lakik, Ő átformálhat bennünket a Szerető Istennek Hasonmására. De mindez, sok türelmet és erőt vesz igénybe. De ezután, megtanulunkmegbocsátani, és elveszti a keserűséget és bosszúságot mibelőlünk. Ő Türelmet ad nekünk.. Megmutatja azt, hogyan látja Ő a többi embert, és megtanulunk az Ő Szemével tekinteni.
De mindez csakis Ővele lehetséges. Lehet, hogy 10-szer már átolvastad a Bibliát, még az is lehet hogy kívülről ismered a Szavait: Nem segít. Csak Jézussal együtt válunk Új Emberekké.
Istennek Szeretete megváltoztat. Amikor elfogadjuk ŐT, Isten megváltoztathat bennünket. Ezek az Ő Jelenlétének következményei: öröm, kétségtelen öröm. Reménység önmagunkhoz és más emberek irányában is. Béke, oly széles amint a Víz áradata. És a Tudat: Szeretve, elfogadva, kívánva vagyok! Igen, Isten Szeretete olyan számunkra, mint a Napfény a Virágoknak.

Köszönöm Mennyei Atyám, az ÚR Jézus Krisztusban! TE már akkor szerettél engem, amikor még én nem léteztem. Már ismerted az összes Napjaimat, és úgygondoltad: Én akarom őt, ő kellemes nekem! Milyen nagyon jó hogy egy ilyen Atyám és Istenem lehet!