A viharban – 2018.07.06

Tanítványai odamentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták: „Uram, ments meg minket, elveszünk!“ De ő így szólt hozzájuk: „Mit féltek, ti kicsinyhitűek?“ Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták: „Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki?“
Máté 8,25kk

Milyen jó, hogy Jézus az Úr! Ha azt mondjuk, hogy Úr, ezt is értjük alatta. Nincs olyan, ami fölött Ő nem lenne Úr. Ő uralkodik a természet, a szél, a vihar, eső, nap, jégeső, zivatar és a tenger, folyó, a hegyek és minden más fölött is. Ő az, aki mindent egyensúlyban tart, a napot, a holdat és a csillagokat is. Van-e valami, ami Neki nem engedelmeskedik?
Jézus ma is ugyanaz, Aki akkor volt. Ő még mindig képes viharokat csillapítani. Ő csak a kishitünkön csodálkozik, ami tényleg egy probléma. Ő azt mondta: Legyen a te hited szerint. És mi van az ítéletidővel? És hol a mi hitünk?
Mi kiabálunk utána, ha vészben vagyunk. Néha nincs is nagy hitünk, és mégis kiáltunk, – és Ő kisegít minket a kegyelméért.  Hogy mennyire is segítene Ő, ha kézzelfogható hitünk lenne! Ha biztosan tudnánk: Történjék minden az Ő akarata szerint – és így is lesz.
Ő már egyszer megmondta, hogy a tanítványai nagyobb dolgokat tesznek majd, mint Ő maga. Vagy nem hallotta meg az ítéletidő elleni imádságot?
A csendben, tapasztalaton és bátor döntéseken keresztül ismerjük meg Őt mindjobban, és tanulunk meg bízni. Így növekszik a hitünk. És ha észrevesszük, Ő bátorságot ad az imádsághoz, miközben mi néha az Ő akarata ellen imádkozunk.
Én nem szeretnék a hatalmak labdája lenni. Védve akarok lenni Jézusban. És szeretném az Ő tetteit tenni. Nem minden vihar fog lecsendesedni az imám miatt, de Ő megőriz engem és az enyéimet. Néha anyagi károk történnek, De ő ezt fáradhatatlanul kiegyenlíti. De néha magam is megtapasztaltam, hogy Ő tényleg vihart csendesít. Ezeket a tapasztalatokat inkább nem hagynám ki. Ő tényleg az Úr, és én Nála vagyok!

Köszönöm Uram! Te mindent igazgatsz, teljes bölcsességgel és kegyelemmel. Te nem akarsz ítéletet, hanem megmentést. Kérlek, csendesíts le minden vihart bennem, amelyik ellenem dúl, csillapíts le minden vihart, ami embereket fenyeget. Milyen jó, hogy én bízhatom Benned, Jézusomban. Nálad védve vagyok, mint egy kis csónakban, mikor a vihar tombol. A vihar Téged nem nyelhet el, mert Isten feletted tartja a kezét. Adj nekem még többet ebből a biztos hitből!

Advertisements

Állj újra fel! – 2018.07.05

Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon.
Zsidók 12,12k

Néha elfárad a hitünk és reményünk. Minden olyan hosszúvá  válik, ha elveszítjük a hitünket. Fáradtan és remény nélkül a padlón fekszünk.
De Isten ezt nem akarja! Azt szeretné, ha ma újra felállnánk, felemelnénk a fejünket azt mondva: De, én hiszek!
Ez a mi döntésünk, hogy fekve maradunk, vagy felállunk. Az biztos, hogy az ellenség elveszi tőlünk a bátorságot és a reméynt, de hagyjuk mi ezt neki? Ha felismerjük, fel kell állnunk!
Ő a mi élő reménységünk. Pálnak volt egy problémája, amit Isten nem akart megoldani. Tövis volt a húsban. És gyakran imádkozott Istenhez, hogy szabadítsa meg. De Istennek szüksége volt erre a problémára, hogy Pál magát Rábízza, és ne a saját erejére. Ő sokkal erősebb mint a mi problémáink.
Nem tudjuk mindig a terveit, de tudjuk: A nehézségek erősebbé tesznek. Az akadályok szárnyakat adnak a hitünknek. Nem hisszük, hogy Isten minden akadályt kiküszöböl, hanem hisszük, hogy Ő a mi oldalunkra áll. Benne hiszünk, de nem egy probléma megoldó automatába. Élő hitre van szükségünk, egy szoros kapcsolatra Vele, Aki olyan sokat szenvedett; békét kell találnunk a szívében, bátorságot, reményt és erőt nyerni Tőle. Ha felállunk, kézen fog és haladhatunk tovább. Csak bátorság! A Belé vetett reményünk sosem csalódhat. Ne maradj fekve, mint akinek semmi reménye nincs; – mire várnál így? Bizalomhiány, depresszió, gyengeség…
Nem, a fény gyermekei vagyunk, és menjünk az Urunkkal kéz a kézben a nehézségeken keresztül, és a jó napokon, és így megyünk Vele egész életünkön át, és végül megérkezünk a trónja elé.

Köszönöm, Jézus, hogy veled együtt birkózhatok meg az élettel. Bocsásd meg, hogy néha reménytelen vagyok. De Te itt vagy és bátorságot beszélsz belém. Te vagy az én célom. Te vagy az én reményem. Benned védve vagyok!

A Király – 2018.07.04

… hogy Jézus nevére
minden térd meghajoljon,
mennyeieké, földieké
és földalattiaké;
és minden nyelv vallja,
hogy Jézus Krisztus Úr.
Filippi 2, 10k

Kétezer évvel ezelőtt Jézus meghalt a kereszten. Kisgyermekként jött, emberként a földre, hogy nekünk megmutassa és felszabadítsa az utat az Atyához. Mert le volt zárva a bűneinkkel. De Jézus magára vette minden bűnünket és kifizette az árat. Megbocsáttattak a bűneink, megszabadultunk és meg vagyunk mentve! És Jézus legyőzte a halálon kívül a bűneink következményét is. Most már nem kell az örökké tartó halálba mennünk Jézusnak hála! Örökké fogunk élni az Atyával együtt.
Mindez 2000 évvel ezelőtt történt.
Akkor visszament Jézus a mennybe, és az Atya a jobbjára ültette Őt. Átadott Jézusnak minden hatalmat minden fölött, a csillagok és a felhők, a föld és a városok, a kontinensek, államok és népek fölött, minden ember fölött, még mifölöttünk is.
Ő a Király, Aki uralkodik. Ő a Messiás, aki hamarosan eljön. Ő az, Akinek mi hódolunk: Jézus Krisztus, aki előtt minden térd meg fog hajolni. Hozzá tartozik a dicséretünk, Őt illeti minden tisztelet, mert Ő az Úr!
Ha megértettük, hogy Jézus a mi közbenjárónk, hogy Ő a közeledő Messiás, hogy Jézus a Királyok Királya, akkor előtte minden térd önkéntesen, vagy kötelességből meg fog hajolni, akkor lesz a dicséretünk erőteljes: Ő az ÚR, most és mindörökké! Ő a Király, aki csodásan uralkodik! Ő az, aki minden hatalmával tesz a gyermekeiért!
Jézus a bűneink és vétkeink Megváltója. Ő a függőségektől és az egoizmustól is megszabadít. Ő a győztes a halál és a sátán fölött. Ő az Úr!
Erre a hatalmas Úrra szívesen bízzuk az életünket. Ő az, aki gondoskodik a gyermekeiről; – mert van hatalma hozzá. Szereti a gyermekeit, a nyájának bárányait. Nem téveszt szem elől, minden egyes juhot nevén szólít, és kivezeti a gazdag legelőre. Ma adjunk az Ő nevének tiszteletet, és éljünk Érte.  Az én egész életemnek egy dicshimnusznak kell lennie.

Köszönöm, Jézus! Drágán vásároltál engem, az egész életedet adtad értem! Most már csak érted akarok élni, a Királyomért és Uramért! Igen, Te vagy a hatalmas Király, az r az élet és a halál fölött. Te az Isten jobbján ülsz, és közbenjársz értem. Milyen csodálatos vagy! És mennyire szeretsz!

Az Ő útja velünk – 2018.07.03

Bölccsé teszlek, és megtanítalak,
melyik úton kell járnod.
Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.
Zsoltárok 32, 8

Isten egy csodálatos ígérete! Ő maga rajtam tartja a szemét, és az életutamon. Még az is Rajta múlik, hogy hogy telik el a napom! Ő az Úr mindenek fölött, e fölött a nap fölött, az életem és másoké fölött is.
Ha megnyitom magam Neki, beszél a gondolataimban. Néhány nappal ezelőtt majdnem elfelejtettem egy fontos időpontot. De Ő nem hagyott nyugodni, úgyhogy eljutottam az időpontig is. És itt ültem, pedig egy óra múlva ott kellett volna lennem. De Ő ismeri a restségemet és nem hagyott nyugodni, amíg fel nem keltem, és meg nem tettem, amit mondott. Még az apróságokban is vezetni akar, és emlékeztetni, és figyelmeztetni. És a nagy dolgokban igazán!
Fontos Neki, hogy az utunkat nagy kerülők nélkül tegyük meg. Emiatt akar bölccsé tenni, az utat megmutatni, tanácsot adni, és a szemét rajtunk tartja.
Ő bölccsé akar tenni: Olvasd a Bibliát! Akkor tudni fogod, hogy mi az igaz, és mi a hamis. Az ember sok bajt megspórol, ha tudja, hogy mit szeretne az Úr, és mi számít neki utálatnak. Ha mi a mi gondolkodásunkat és a viselkedésünket a szavához igazítjuk, sok bűntől és tévedéstől meg leszünk óvva.
Ő megakarja mutatni nekünk az utat: Megtanultuk meglátni Őt és a műveit, az utat is megláthatjuk, amit mutat. Benne maradtunk a kishitben, az állandó kérdések között: Talán, esetleg …, és sosem lesz világos. Bátran hinni! – ez a megkérdőjelezett. Bátran megállapítani: Ez Isten munkája, és nem véletlen. Bátran bízni Benne, és előre menni a tudásban, hogy Ő minket korrigál, még akkor is ha mindent rosszul értettünk. Vagy engedi-e, hogy a Benne bízó gyermeke téved útnak vágjon?
Tanácsol: Nem parancsol úgy, mint egy kapitány. Ő mindent megbeszél velünk, mint barátok és partnerek. Ő nem használ hangos parancsoló szavakat, és nem dönt felőlünk. Nem, Ő partnert keres. Emiatt van szükség időre, hogy döntést hozzunk. És csendre is, hogy biztos legyen, hogy mi Isten szándéka.
Rajtunk van a szeme: Bízhatunk Benne, főleg mikor rosszul hallunk, döntünk és viselkedünk. Főleg amikor a rossz úton járunk, korrigálni akar, még ha a bizalmunkat el is veszítettük. Ő vigyáz a hitünkre!
A következő vers egy figyelmeztetés: Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az ÚRban, azt ő szeretettel veszi körül.

Köszönöm, Atyám, hogy a szemeidet rajtam tartod! Bízom Benned, hogy a gondolataimat és a lépteimet vezeted. Néha lassan értelek meg Téged, és lassan kezdelek követni. De akarlak! Segíts, hogy hallgassalak Téged és Rád! Te jót akarsz velem!

Kicsoda Jézus? – 2018.07.02

Simon Péter megszólalt, és így felelt:
„Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.“
Máté 16, 16

Nincs olyan intézmény vagy hatalmasság a földön, amely minden emberre érvényes lenne. Egyedül Isten tudja megadni a választ, és ezt a választ a Bibliában találjuk, nem csak az új testamentumban, hanem az ótestamentum zsoltáraiban is. De minden embernek meg kell azt állapítani, hogy neki személyesen kicsoda Krisztus. Egy ateistának más véleménye van, mint egy hívőnek, egy mohamedánnak is más egy hinduéhoz képest … Mindegyiknek megvan a maga elképzelése. És mi ? Kicsoda Jézus? Mi a mi elképzelésünk Róla?
Ez a kérdés rendkívül fontos, mert Jézus a tartalom és a cél, a hit középpontja.
A Biblia Jézus sok felületét leírja. Ő a Jó Pásztor. Ő a világ világossága. Ő a hit, a remény, a szeretet. Ő a Próféta. Ő a Messiás, a Megváltó, a Megmentő, a Barát, a Segítő, a Bíztató, az Isten Fia, az Úr, Király, és még néhány. Mindegyik Jézus lényének címere vagy egy bizonyos képe.
Teljesen másképp találkozunk Jézussal, ha Őt csak Megváltóként látjuk. Teljesen másképp, ha Királyunkat és Urunkat látjuk Benne. Ha Ő a Megmentő és a Segítő, akkor is másképp nézünk Rá… Mi a te képed Jézusról?
Ő egy élő személy, és minden személynek vannak adottságai, és sok különböző megjelenése. A férfiak teljesen másak a focinál, mint amikor autókról beszélnek. A nők a gyerekeikkel teljesen másképp viselkednek, mint a főnökükkel szemben. – Kicsoda Jézus?
A képem Jézusról biztos, hogy hogyan viselkedek Vele szemben, hogyan imádkozom, és mit bízok Rá. Ő egy élő személy, akit egyoldalúan nem nézhetünk. Ő felszabadít a bűnökből, de Ő a nagy Király és Úr is, itt és most. Megismerhetjük az ő képét az evangéliumokban. Lényének mindig új felületeit láthatunk. Nincs vége, mert Ő egyszerűen túl nagy, hogy Őt néhány szóval hitelesen leírjuk.
A legjobb az, amikor egy személyt személyesen megismerünk és közelien összebarátkozunk. Akkor hallgatunk a kéréseire. Ő vár ránk, Ő kiakarja magát előttünk nyilatkoztatni.

Igen, Jézus, amikor téged megismerlek, annyi kérdés kitisztázódik. Akkor béke költözik a szívembe. Te vagy a Királyom, az Uram, a Megmentőm és Megváltóm! Milyen jó, hogy Te engem megtaláltál!

A gonosz fecsegés – 2018.07.01

Az Úr mondja: Hogy mertetek hát beszélni szolgám, Mózes ellen?!
4. Mózes 12, 8

Áron és Mirjám, Mózes testvérei irigyek voltak Mózesre, és ellene beszéltek a külföldi nő miatt, akit ő elvett (ami tiltott volt a törvény szerint). De az Úr hallotta, hogy mit beszéltek. Mózes egy nagyon alázatos ember volt, a föld minden emberénél alázatosabb. Isten hívta Mirjámot és Áront a kijelentés sátrához, és beszélt velük. Mózes az én szolgám, vele szemtől szembe beszélek. Az egész házam rá van bízva. Hogy mertetek hát beszélni szolgám, Mózes ellen? – Az Úr haragra gerjedt ellenük, és elment. Mirjám megfehéredett a leprától. Áron rögtön megértette, és kérte Mózest: Kérlek téged, ne hagyd, hogy bűneink következményét hordozzuk, amit olyan könnyelműen elkövettünk! Ekkor Mózes az Úrhoz kiáltott: Ó, Uram, gyógyítsd meg! – De hét napig szenvedett még Mirjám a leprától és elzárták, és akkor meggyógyította őt az Úr a leprájából.
Óvd magad attól, hogy Isten egy szolgájáról így beszélnél! Helyezz kaput és reteszt a szád elé, hogy ne mondj ki dolgokat könnyelműen, amikkel Istent haragra gerjeszted. Megszoktuk, hogy kritizáljuk a vezetőt, politikust, és más személyeket, akik a felelősséget átveszik. Ez igen könnyű! Mi nem tudjuk a feladataikat átvenni, és mégis irigyek vagyunk; – és úgy is beszélünk róluk.
De Isten egy igazságos igazgató. Nem szereti, ha rosszul beszélnek a szolgáiról! A következmények olyanok, mint Mirjámnál: Lepra és elizolálás. Elválasztjuk magunkat a szeretettől, és Isten jelenlététől, és a testvérek közösségétől. Isten szereti őt, és igazolja, Ő cselekszik a testvéreken keresztül; – és ekkor jön valaki, hogy ilyeneket mondjon. Vagy lehet-e ez jobb is?
Muszáj magunkat nagyon fegyelmezni, hogy ne vétkezzünk Isten szolgái ellen, és másoldalról a tévhírek veszélyeit felismerjük – néha nem olyan egyszerű!
Isten védelme alatt állunk, amit gonosz hírek támadnak. Ő gondoskodik rólunk igazságosan, de néha használja ezeket a gonosz fecsegéseket, hogy alázatosabbá legyünk és legyőzzük a büszkeségünket. Hadd igazoljon Ő minket, mi ne tegyük ezt magunkért, a mi tiszta nevünkért! Mert még vétkezni fogunk így. Mi az Ő személyes védelme alatt állunk.

Köszönöm, Jézus! Nálad védve vagyok az intrikáktól és hazugságoktól. Igen, Te Igent mondtál rám, velem vagy, és minden kárt jóvá teszel. Bocsáss meg, amikor én magam fecsegek másokról, és ne engedd, hogy újra megtörténjen!

A tűz Istene – 2018.06.30

Ott megjelent neki az ÚR angyala tűz lángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor.
2. Mózes 3, 2

Mózes a pusztában volt és az apósának a bárányait legeltette; – negyven évi pásztorkodás… elég rossz dolog egy hercegnek! De Isten türelmes volt vele, és formálta a pusztaság idejében. Most a célnál volt már az Úr, és megmutatta neki egy csipkebokorban, és elhívta Mózest, hogy Izráel népét megszabadítsa.
Az Úr a csipkebokorban volt, nem… Ő a tűzben volt, amelyik a bokrot égette. Isten tűz. Sok helyen olvassuk a Bibliában, hogy Isten tűz, tüzet küld, és a szava tűzként éget.
Ha Isten tulajdonába kerülsz, akkor az olyan lesz, mint a tűz – az minden becstelent eléget. Helyrehoz téged mindenféle piszokból. Ez melegséggel és bátorsággal tölt el, erővel és elszántsággal. Isten tüze jót tesz!
Ha Isten a Földre tüzet küld, az akkor igazság, mint Sodománál és Gomoránál, vagy az a hit tüze és az ébredésé, mind Indonéziában vagy Walesben a Jesus-People esetében.
Hogy talál meg téged Isten tüze? Elakarod viselni a helyreállító igazságosztó tüzet? Vagy inkább elfogadod az öröm és a lelkesedés tüzét?
Elégetsz-e mindent, ami az Úr előtt útban áll, mindegy, hogy piszok vagy elismert dolog? Mindegy, hogy bűnök azok, vagy értékek? Jézus előtt minden akadály lehet;  a jó a legjobb ellensége.
Akarod-e a Szent Lélek tüzét? Akkor égni fogsz Jézusért. Nem fog Téged elégetni, ahogy a csipkebokor sem égett el – ne félj a nagy erejétől!
Tégy úgy, mint Mózes, menj a pusztába, a magányba, oda, ahol senki nem zavar. Öntsd ki Előtte a szíved, és hagyj Rá mindent. Mondd el újra a kívánságodat: Uram, Hozzád akarok tartozni, rendelkezésedre bocsátom magam, mert szeretlek, csak Téged egyedül. Kérlek, tölts be engem a hit és a Lélek tüzével! Kérlek, uralkodj felettem! Kérlek, használj engem!
És aztán várj, amíg az Úr téged feltölt és elküld. Megfogja tenni.

Igen, Jézus, a Te tüzed jó! Mindent feléget, ami nem elég jó, és bennem is csak érted ég! Nem az én dicsőségem ez, csak a Tiéd! Mert Te vagy a Messiás, a Jó Pásztor, a csodálatos Király, a Megmentő, Megszabadító, a csodás Tanácsadó… ó, Uram, Te a minden vagy nekem!