A Közbenjáró Imádság Ereje – 2019.02.10

Mert csak rá való tekintettel nem szégyenítlek meg benneteket, 
hiszen nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint szolgám, Jób. 
Jób 42, 8

Jób sokat szenvedett. A Barátai eljöttek hogy vigasztalják őt. De ők megvoltak győződve afelől hogy Jób valami Bünt követett el, mert különben, miért is volna oly nagy Büntetések alatt. Ezért tehát csak súlyosbították a szegény Jób életét, amely amúgy is eléggé nehéz volt. De végre, Isten megjelent Jóbnak és ő nem tehetett egyebet mint azt hogy Imádva Térdet hajtott Őelőtte. De a Barátok még most sem értették meg Istent. Ezért is Feldúlt Istennek haragja ellenük. De azért mert Ő ezeket is szerette, elküldte őket Jóbhoz, hogy az érettük Közbenjáró Imádsággal járjon el.
A Közbenjáró Imádság Életeket változtat meg. Elsőben megváltoztatja az Életét az Imádkozónak, mert ez megtanul, Isten Szemével tekinteni. Ez imádkozni és kérni fogja azokat, amelyek Istennek Szívében van. Ekkor ő alázatosabbá, könyörületesé és türelmesebbé válik a másik iránt.
A Közbenjáró Imádság pozitívan változtatja meg a másikat is. Meglehet, hogy nem minden alkalommal érjük el a Célt a Közbenjáró Imádságainkkal, de hogy az Áldássá lesz, az biztos.
Isten szereti az Ő Gyermekeit, azért tehát meghallgatja az ő Imádságaikat és a Közbenjárót is.
Mert ha valaki sírva könyörög , hogy is tehetné meg Isten hogy kemény maradjon?
A mi Közbenjáró Imáink, mindég egyértelműek kel legyenek Isten Akaratával. Én nem kérhetek valamit, amely Istennek Akaratával ellenkezik. Miképpen is kívánhatok én Sikert egy Tolvaj, Rabló munkájára? Miképpen is tudnék én egy Házasságtörőnek jószerencsét kívánni? Isten meghallgatja ezt ai Imádságot is, de nem olyképpen amint ez elhangzott, vagy gondolva volt.
Istennek Erejét akkor érezzük meg leginkább ha mi valakiért nyilván imádkozunk, aki előttünk áll, és mi a Kezeinket reá tesszük. Ekkor érezhető meg Istennek jelenléte, ezután nyílnak meg a Szívek Jézushoz, ezután lesznek az Emberek szabadok, egészségesek, hívők és boldogak!
Egyes Emberek megtértek Jézushoz, minekutána én imádkoztam értük. Isten munkálkodott az én kicsiny Imádságom felett és Csodát művelt. Én mindég megvagyok Lepődve, amikor Isten cselekszik! Csodálatos, hogy Ő a nagy Isten, énreám, egy kicsiny Emberre hallgat!
Mi közbejárunk egyes Emberekért, akiknek nehéz Problémájuk van. Néha ezek egész kemény , hosszú Harcokat igényelnek. De mi imádkozunk tovább, mindaddig míg az Öröm és a Győzelem kitör; – ekkor megvannak hallgatva az Imádságok. Köszönöm!

Köszönöm ÚR Jézus, hogy TE engem tisztára mostál és én most megjelenhetek a TE Kegyelmi Trónod előtt! TE szeretettel meghallgatod az én Imádságaimat! TE egy együtt-érző, türelmes, könyörületes, erős Isten vagy. Mily jó hogy TE vagy!!

Werbeanzeigen

Keménység – 2019.02.09

Ekkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt.
Márk 3, 5

Jézus egy zsinagógában volt. Ott volt egy ember akinek sorvadt volt a keze. A farizeusok kiváncsiak voltak, hogy mit tesz Jézus: Szombaton meggyógyítja-e vagy megtartja a nyugalom törvényét. De Jézus nem tartotta, Ő Isten kegyelmét adta tovább. Megkérdezte az írástudókat: Mi tilos szombaton? Rosszat tenni vagy jót? De ők hallgattak. Ekkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt. És meggyógyította a betegeket, mert a könyörület nagyobb és erősebb, mint a tan. De a tudósok gonoszok voltak, mert elhatározták, hogy végeznek Jézussal.
Így van ez sötéttel és világossal, fehérrel és feketével, könyörülettel és önigazolással: elkülönülés van köztük.
A szent szolgák, akik csak az írást ismerik, de Isten erejét és a könyörületet nem, Jézust ki akarják végezni, az Isten Fiát, a szeretetet egy személyben. Gyülölet és fanatizmus, törvényeskedés annyira elterjedt, hogy a szív mindenfelé megkeményedett Jézus ellen. Az ördög dörzsöli a kezét és örül a vitának és haragnak.
Mi nem válhatunk ilyenekké! Ne legyen kemény, makacs szívünk. Jézust, az élő Urat kell magunkban hordozni!
Emiatt kell erre figyelnünk, hogy élő kapcsolatunk legyen vele. Egymással kell beszélnünk , és nem csak hosszú monológokban imádkoznunk. Rá kell hallgatnunk.
Olvassuk a szavát és hagyjuk hogy az megérintsen minket. Nem csak a bibliai tudományokat és a helyes tanításokat, hanem Jézust akarjuk megtalálni. Figyeljünk Rá, hogy ne legyenek keserű gyökerek a szíveinkben: önsajnálat vagy vád mások ellen. Ez megöli a kapcsolatot Jézussal, aki a megbocsátás királya.
Engedelmeskedjünk Neki, és bízzunk Benne. És mégis ha engedetlenek lennénk, térjünk vissza hozzá gyorsan új esélyt kérve. Ő visszafogad.
Szeressük a gyermekeit, tiszteljük egymást, figyeljünk és segítsünk, mert Ő is szereti a testvéreinket.
Egyek vagyunk Vele, tehát nekünk semmi nem lehetetlen. Ja megkeményítjük a szívünket, elveszítjük.

Ó, Jézus, olyan sok minden van, ami engem Tőled elválaszthat. Adj többet a Te lelkedből, hogy gyorsabban tanuljak, engedelmeskedjek és bízzak Benned, hoyg gyorsabban megbocsássak és jobban szeressem a testvéreimet. Segíts, a régi énem ezt nem akarja, de én igen!

A Szeretet Palástja – 2019.02.08

Mindenekelőtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, ,,mert a szeretet sok bűnt elfedez“. 
1. Péter 4, 8

Én egy hosszú, széles, vastag Kabátra gondolok, amelyet egy nagy Ember hord, és egy kicsi Gyermekre. Valamit rosszul cselekedet a Gyermek és rohan az Apjához és elrejtőzik a Kabát alá.
Ez az Apai Kabát, ez egy Védelem számára, és az Apa befedezi az ő Gyermekét és ezzel megvédi őt. – Eképpen cselekszik velünk is Isten, amikor mi ismételten bűnt követünk el és ez nyughatatlanná tesz bennünket, vagy ha mások gúnyolódnak, vagy megtámadnak: Ő elfedez engem az Ő Szerető Kabátja alá. Megmutatja másoknak a Helyes eljárást, és nem nyilvánítja a mi Bűneinket, Adósságainkat, Ő nem nyilatkozik ezekről hanem elfedezi az Ő Gyermekét.
Mily jó, mily biztosan érezhetem én magam! Eképpen kel énnekem is eljárnom az én Testvéreim és Testvérnőimmel. A szívélyes szeretet egymás iránt, elfedezi a Testvérek tévedéseit. Miért is lennék én az aki nyílvánit minden Tévedést a másikról? Mert hát ez a ,,Testvérek Árulójának“ a dolga!
(Lásd. Jelenések 12, 10)
Sajnos sok Testvérek vannak, akik a többi Testvérek Gyengeségeivel házalnak. Miért cselekszik ezt? Miért teszik magukat az Ellenség eszközévé? Ez csak egy megsértet Büszkeség?
Kisebbrendűségi komplexus? Igazsági káprázat? – Soha, soha ne tegyük ezt meg ismét!
Isten az én Bíróm, és nem a Szomszédom vagy Testvérem, ha esetleg ők ezt nagyon is akarnák. Isten ítéli meg ha én helyesen járok el vagy nem; – és ha én bukok el, Ő megbocsájt nekem, – mily jó!
Istennek Országában, vannak sok Pletykák minden Nagyok felől. Például, hogy milyen nagyon szeretik a Pénzt, avagy a Titkárnőjüket, arról hogy miként gyűjtik a Luxus Autókat avagy hogy egy Privát Repülőgépjük van. De hát: ez az én Dolgom, hogy ezeket a Isten Férfiait megítéljem, avagy Isten teszi ezt? Tudom én tulajdonképpen ha a Híresztelés igaz? Én csak annyit tudok, hogy az ellenség minden Isten Emberét megtámad és gonoszt próbál elkövetni ellene, Isten azonban megbocsájt és hordozza őket.
Nem akarom többé a Híreszteléseket elhinni, hanem inkább az én Testvéremet mély Szeretettel fogjam körül, minden ő Gyengeségeivel, Tévedéseivel, Esélyeivel és Bűneivel, és hogy ezeket a Szeret Kabátja alá rejtsem.
Sőt a nagy nagy Bűncselekményekkor sem ( Például Házasságtörés) mert a Bibliának van erre is eljárása ( Lásd Máté 18, 15-35). Ez Úthoz kell ragaszkodnunk, és nem szabad elköteleznünk egy karaktergyilkosságot. Ellenkező esetben Isten egyszer Maga fordul ellenünk.

Köszönöm ÚR Jézus, hogy TE befedezel engem minden én gyarlóságaimmal a TE Szeretet Kabátod alá. Nálad én biztos helyen vagyok és biztonságban, mint egy Gyermek az ő Apja Kabátja alatt. Köszönöm, TE megbocsájtasz nekem! – és én megbocsájtok az én Testvéreimnek és elfedezem az ő Gyengeségeiket.

Az Úr lakásai – 2019.02.07

Mily kedvesek a te hajlékaid,
ó Seregek URa!
Sóvárog, sőt eleped a lelkem az ÚR udvarai után. …
 Még a veréb is talál házat,
és a fecske is fészket,
ahova fiókáit helyezi oltáraidnál!
Zsoltárok 84, 2.4.

Nagyon szeretem ezt a zsoltárt. Vágyat kelt bennem egy otthon után. Ó, mennyire vágyódunk védelemre, melegre, fényre, és befogadásra. Hogy vágyódunk egy igazi otthonra. Ott az a hely, ahol szívesen vagyok, biztonságban vagyok, ahol senki nem bánt meg és nem ésrt meg, ahol én igazán ÉN lehetet … ó, Uram, hol az én otthonom?
A Biblia helyesen írja, hogy a földön sosem lesz igazi örök otthonunk. Néhány évet élünk itt, és párat ott. Felújítunk, szépítgetünk, otthonossá tesszük, de nem tart örökké, hanem csak egy ideiglenes állapot.
Jézus megígérte, hogy otthont készít nekünk a mennyben. Arról álmodom én: Egy kunyhó a tengernél, egy kis kikötő, kis csónak, erő, nap és víz. Tűz a kandallóban, és kedves emberek, akikkel egymást jól megértjük. Igen, Jézus tudja, hogy mit szeretnénk és mire van szükségünk, Ő már előkészítette azt. Ott, a mennyben van az én otthonom, az vár rám!
Jézus már megkóstoltatta velünk a mennyet. És ezért szeretné, ha már itt a földön lenn egy ilyen otthonunk. Gondoskodni akar róla, hogy tető legyen a fejünk fölött. Minden szükségünkről gondoskodik. Már most érezhetünk egy bizonyos előízt a mennyei lakásunkból.
Igen, megbízom Benne, hogy mindent jól véghezvisz, és berendezi az ottani otthonomat nyugalommal, befogadással, békével és végtelen örömmel.
Hálásak vagyunk azért, ha egy jó és kellemes otthonunk van –  hiszen ez nem mindennapi. És bíznunk kell Benne, ha nincs otthonunk, mert Ő meg adja nekünk. Ő az, aki megtartja a szavát. Köszönjük!

Igen, Jézus, megtartod a szavad.Békét teremtettél és mindenkinek megadod a saját otthonát, aki Benned bízik. Gondoskodsz az életem minden apróságáról. Milyen jó, hogy ismerlek Téged!

84. Zsoltár:
Mily kedvesek a te hajlékaid, ó Seregek URa!
Sóvárog, sőt eleped a lelkem az ÚR udvarai után.
 Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez.
Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket,
 ahova fiókáit helyezi oltáraidnál, Seregek URa, királyom és Istenem!
Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Szela.)
Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol.
Ha a Siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt,
az őszi eső is elárasztja áldásával.
 Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon.
URam, Seregek Istene, hallgasd meg imádságomat!
Figyelj rám, Jákób Istene! (Szela.)
 Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkented személyére!
 Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer.
Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni.
 Mert nap és pajzs az ÚR, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten.
Nem vonja meg javait az ÚR azoktól, akik feddhetetlenül élnek.
Seregek URa, boldog az az ember, aki benned bízik!

Csapatmunka – 2019.02.06

És ő „adott“ némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul,
Efézus 4, 11

Jézus a gyülekezet, a Jézushívők feje. Nem egy ember, hanem Jézus a fej. Minden más ember a test egy része, mint a kar, mint a láb, mint a has vagy az ujjak. De ez egyedüli fő Jézus, és Ő is marad, akármilyen az egyházi szervezet.
Minden testrésznek megvan a maga adottsága, amelyek végzik a feladatukat. Úgy kell, hogy legyen a csapatmunka, hogy mindegyik használatba legyen véve, hiszen mindegyik szükséges. Lehet, hogy egy ember, mint a vezető egyénsiég elől meg, prédikál, és a nevére veszi a gyülekezetet – ahogy az én nevem  áll az áhítatoknál, habár az emberek együtt dolgoznak. Egy vezetőnek alázat kell, nem, hogy mindenért felelős legyen, hanem hogy minden végezhesse a feladatát. Meg kell Istenben bíznia, hogy a felelősséget kiadja a kezéből néha. Csapatban a gyülekezetet jobban lehet vezetni, mint egyedül.
Kis csoportban lehet jobban gyakorolni az alázatot, ami megtérül, ha végül vezetni akar az ember. Nagyobbra kell értékelnünk másokat, mint magunkat, hogy Isten az embereit megerősítette és megláthassunk, ahogy minket fel akar kenni. Isten vezető alázatosak. Jézus gyülekezete sokszor egész más, mint a miénk.
Arra a gyülekezeti rendszerre, amit Ő szeretne, nagyon sok áldást és erőt fektet. Mindannyian együtt erősebbek vagyunk, mint egyedül.
A gyülekezet célja a következő:
… hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától;  hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus.

Köszönöm, Jézus, hogy Te mindenre gondoltál! Minden stressztől meg kell szabadítanunk a gyülekezetet, és nyugalomban Rád hagyatkozunk. Te vagy az Úr, aki elhívja az embereket. Mindenről gondoskodsz! Uram, adj alázatot, hogy egymással dolgozzunk, imádkozzunk és a Te országodat építsük. Ahol Te vagy, ott szabadság és béke van!

Isten báránykája – 2019.02.05

Jó legelőn legeltetem majd őket, és Izráel magas hegyein fognak tanyázni. Jó tanyájuk lesz, ott heverésznek, és kövér legelőn legelésznek Izráel hegyein.
Ezékiel 36, 14

Isten jó! Ő minden báránykáját nevéről ismeri. Pontosan tudja, hogy hol vannak, mit tesznek és mit kívánnak. Ő az Atya, aki sosem téveszti szem elől az övéit. Türelmes, mint Atya, – még akkor is, amikor a gyerekek tévednek, már a megbocsátásra és a kényeztetésre vár. Ő egyszerűen jó! Sok évig bárányaim voltak. Nehéz a fiatal juhokkal. Olyan buták! És mégis szeretetreméltóak.Olyan pimaszok is. És mégis félősek és védelemre szorulók.
Vannak még az erős, zsíros, túlbuzgó és sértődékeny tyúkok, és bárányoknál minden van, ami elképzelhető. Egyáltalán nem egyszerű mindenkiről gondoskodni. De Istennek sokkal több lehetősége van, mint a pásztoroknak. Ő tökéletes, mindent tud, szeretettel néz minket, és nem keresi a hibáinkat, amiért rágalmazhatna, minden problémánkra megoldást tud. Ő tényleg tökéletes.
Mi vagyunk a nyája, és mind közülünk különböző. És mégis Isten képes belőlünk alkalmast csinálni. Némelyek tényleg súlyosan sérültek. Mások állandóan megsértődnek. Egynek folyton az előtérben kell lennie, a másik mindig kommentárokat ad, némelyek magánytól szenvednek, mások csalódtak és nem találják a vissza utat, valaki meg valami különös tanítással jelenik meg, – mindenkinek megvannak a saját problémái, erősségei és gyengeségei.
Olyan jó, hogy Isten mindenkivel jól bánik. A nőkkel is, akik egyedülállóak és partnert keresnek. Vagy a férfival, aki nem talál egyszerűen egy nőt.
Vagy a fiatalokkal, akik nehéz időben vannak, vagy a gyerekekkel a sajátos gyermeki hitükben.
Mindenkihez megvan a helyes szava és a teljes megértése. És a megfelelő megoldása.
Hozzá fordulhatunk, a szerető mennyei Atyánkhoz, és Neki a szívünket kiönteni. Kereshetjük az Ő megoldását, bízhatunk benne, habár pont nehéz nekünk. Ő minden problémát jobban ismer, mint mi magunk, és tudja a helyes utat.

Köszönöm, mennyei Atyám! Nem vagyok egyedül a földön minden problémámmal és kérdésemmel. Te magad itt vagy és egy nyitott füled van nekem. Milyen jó, hogy Benned bízhatok!

Az én Pénzem – 2019.02.04

Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, 
hadd legyen eleség a házamban, 
és így tegyetek próbára engem – 
mondja a Seregek URA. 
Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, 
és bőséges áldást árasztok rátok. 
Malakiás 3, 10

Szüksége van egyáltalán Istennek az én Pénzemre? Nincs, mert az Övé tulajdonképpen a mindenség. Ő egyáltalán nincsen rászorulva az én Pénzemre. Ő elvárja azonban tőlem, az én Lelkületemet. Ő azt sem akarja, hogy én mogorván az én keserves keresetemet Eladományozzam. És itt van a helytelen Eljárás, ez a Mogorvaság akkor amikor ,,Adni“ kel. Ez azért van, mert azt hiszem, hogy én magam, nehezen kerestem meg ezt a Pénzt; ez az enyém; Jogom van reá. Ez tulajdonképpen z Önzőség és Büszkeség a saját Teljesítményre. És itt kezdi el Isten. Ő azt akarja hogy én Függve legyek Tőle. Ő akar mindenekfelett az Életemben Uralkodni. Ő akar engem mindennel ellátni. És ha én ezt a Függőséget az én URAMTÓL, az én Ellátómtól, elismerem, akkor Ő valóban gondomat viseli. Mi nem akarunk Törvényeket teremteni, menyit kel az ember adjon, hanem azt hogy lassan ebben a Függőségben növekedjünk. Én azt akarom, hogy az én URAMNAK adjam az én Munkámat az én Bejövetelemet és én magamat csak egy Adminisztrátornak tekintsem. Hálás akarok lenni Neki, a Lehetőségért, a Pénz keresethez. Azt akarom hogy meglátásom legyen, hol kel nekem segítenem, mint Istennek szolgája. Mindég megfontoltan akarok lenni, afelett, hogy hova adom ki a Pénzt, és úgy amint ez az ÚRNAK kedves. Arra gondolok, hogy mily sok Javítást megtakaríthattam Ővele, és hogy mily sok Lyukat megstoppolt a Pénztárcámba. Egy hálás, örvendetes Szívem legyen az ÚR irányába, mert Ő oly készségesen, hűségesen, viseli gondomat.

Köszönöm, Atyám, TE vagy az én Ellátóm. Mindenemet Neked adom, amim van, ős hagylak, hogy viseld gondomat. Mutasd meg TE nekem, hol és miként építhetem a te Királyságodat és hol segíthetek másokon, amint ezt a TE Fiad az ÚR Jézus Krisztus is tette. Kérlek szedd rendben az én Pénzügyemet, ahol és esetleg még Adós vagyok, mert egy Királyi Gyermeknek nem illik hogy Adóssága legyen. TE én Istenem, TE vagy az én Bizalmam.