Atyám – 2018.03.17

Amilyen irgalmas az apa fiaihoz,
olyan irgalmas az ÚR az istenfélőkhöz.
Zsoltárok 103,13

Az Istenünk az Atyánk is akar lenni. Nem csak egy Isten, akit a távolból kell csodálnunk, imádkoznunk hozzá és hódolnunk előtte. Ő közel akar lenni hozzánk, és minden tekintetben egy szerető, türelmes, barátságos, jóakaró Édesapává akar válni. Meg akar minket védeni, mint egy erős, mindenható Úr. Segít nekünk, hogy a jó oldalra álljunk, mint a hadsereg Istene. Nagylelkű, tele van könyörülettel, elnéző és tele van megbocsátással. Igen, ilyen a mi Atyánk.
Ő erős és szent, mindenható és mindentudó. Tisztelettel kell Vele szemben lennünk. Hiszen Ő szent, miközben mi csak por vagyunk. Félnünk kellene, s nem elszomorítani és a kegyelmével játszani.
Nem kell Tőle félnünk. Az Ő szeretete elűzi a szívünkből a félelmet. Ha Őt ismerjük, akkor nem félünk Tőle. Ő szereti a gyermekeit! Ha mi még őt személyesen nem ismerjük, akkor elfog minket az a bizonytalan félelem: Ki ő? Szeret? Valóban megbocsátott? Ő a csalhatatlan Vezető, aki minden gondolatunkat ismeri, és irányítja?
Nem ismerjük az Urat úgy, mint a saját apánkat, és emiatt félünk. De a félelem és a tisztelet két különböző dolog. Isten nem akarja, hogy a gyermekei Tőle féljenek.
A kegyelmes Istenben kell élnünk. Ő megkönyörül rajtunk, a mi munkánk, kételyeink, félelmünk, aggódásaink miatt. Itt van, mint segítő, megmentő, és barát. Ő az Atya, aki minden felől gondoskodik, és a gyerekeire gondot visel. Szeret minket, igent mond ránk, minden bűnt megbocsát, és keresztül segít mindenen.

Köszönöm, mennyei Atyám, hogy Te itt vagy velem! Szerető atyai szemekkel nézel rám, megbocsátasz és megsegítesz! Barátságos vagy, könyörületes, tele nagylelkűséggel velem szemben. Milyen jó, hogy megtaláltalak!

Advertisements

Lelkes, lelketlen, vagy hamislelkű – 2018.03.16

… a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok.
Róma 12,11b

Néhány évvel ezelőtt vitám volt arról, hogy milyennek kell lenni egy jó keresztyénnek: lélekkel telítettnek , vagy nem? Melyik a jobb keresztyén? A Szent Lélekkel rendelkező ,vagy a nem? Lehet-e egyáltalán valaki tele a Lélekkel? Mi egyáltalán a Lélek általi megkeresztelkedés?
Azóta már kicsit higgadtabban látja az ember a dolgokat.
Először egy előszó: Jézus a Megmentő és az Üdvözítő. Ő ment meg, kivétel nélkül. Ez a hitünk fundamentuma. Sok keresztyén halad tovább a hitben: növekedésnek és megszentelődésnek nevezzük mindezt.
Sok keresztyén keresztelkedik Szent Lélekkel, és pontosan emlékeznek erre az eseményre. Ez nem feltétlen a megtérés, hanem az , amikor Isten jelenléte kitöltetik bennünk.
De sok keresztyén van, akik ilyet sosem éltek át, és mégis jó keresztyének, égnek az Úrért. Igen, Isten bennünk a Szent Lelken keresztül dolgozik. Megragad minket, hogy megtérjünk Jézushoz. Aztán vezeti majd az életutunkat és segít. Sok keresztyént ismerek, akik nem keresztelkedtek meg Szentlélekkel, és mégis az adottságaikat használják, és a lélek gyümölcseit termik. És Isten rajtuk keresztül működik.
Úgy van ez, mint a vízzel. A páratartalom mindenhol ott van, a sivatagban is, ahol amúgy szárasság van. És néha amikor esik, vagy a tusoló alatt állunk – sok a víz, látható és érezhető. És amikor fürdünk, minden vízzel van beterítve. Talán ez egy jó példa a Szent Lélekre. Minden emberben dolgozik. Néhányan többet akarnak, és kiállnak az esőre. Valakik még többet kapnak, és fürdőznek a Szent Lélekben.
Ez egyaltalán nem az értékelés kérdése, hogy ki a jobb, ki érdemel többet, ki dolgozik jobban Jézusért, vagy ki imádkozik jobban, stb.
Ez a hitünk segédeszközének kérdése. A Lélek segítségét ajánlja fel az Úr, mint az apostolok cselekedeteiben vagy az evangéliumokban olvashatjuk. Aki megragadja, és a Lelket kéri, csodás segítséget kap. De nem szabad a másikat emiatt lenézni, és őt megmisszionálni. És a többieknek sem szabad őt elítélni, mintha rossz Lélek segítségét kérné. Ne legyen rosszakaratú megítélés, hogy az a Lélek alulról jött, az ördögtől.
Kedves testvérem, álljunk össze. A közösségben együtt húzzuk az Úr Jézusért a kötelet. Szükségünk van egymásra. Adjunk hálát az Úrnak mindenért, a testvéreinkért, és bocsássunk meg nekik, ha ítélkeztek, átkozódtak, irányítottak vagy idegesítettek minket. Az Úr az ,aki irányít, és nem mi. Szeressétek egymást! Égjetek az Úrért, az Üdvözítőért, a Jézusért!

Köszönöm Jézus! Te vagy a Megmentő!

Végre látni! – 2018.03.15

Láss! A hited megtartott.
Lukács 28,42

Néha előfordul, hogy az ember elveszíti a látását. Nem látja az Úr tetteit, a következő napot sem, és nem tudja, hogy mire számíthat. Néha nem értjük az életet, és az Istent, és semmiben nem találjuk az értelmet. Néha elszomorodunk, elcsüggedünk, és az orrunkat lógatjuk. De a porban az ember semmi pozitívat nem lát. Néha csak az hiányzik, hogy belássuk – nem is értünk semmit.
Isten ismeri ezt. Tudja, hogy épp hogy vagyunk. Emiatt mondja: Látni jó, bízni pedig még jobb.
Herrman Hesse írja:
Egyedül a ködben sétálni,
magányos a tönk és a fa.
Egymást nem is látni,
mindenki megy önmaga.
Igen így van ez sok emberrel. Magányos és egyedüli. Nem látják a fényt, a reményt, a jövőt.
Ha el kezdenénk Jézusban bízni, és vele közösségben élni, elkezdünk végre látni. Ő felnyitja a szemünket a legcsodálatosabb dolgokra. És akkor együtt énekelünk a madarakkal, csodáljuk a csillagos eget, és új bátorságot kapunk! A Lelke bennünk felébred, és minket és élővé tesz! Milyen jó, hogy nem kell mindig lesütnöm a szemem, hanem felemelhetem a fejemet, hogy a Teremtő csodáit meglássam. Milyen jó, ha látom, hogy a nem minden ember rossz, és gonosz, hanem vannak emberek, akiknek szeretetre és törődésre van szükségük. Néhány ember annyira tehetséges, és segíthetek nekik azokat felfedezni anélkül, hogy irigy lennék.
Ez a vers egy ígéret az Isten gyermekeinek, hogy nehéz idők jönnek, és nem látnak több fényt. Isten nem felejtett el téged, és soha el nem hagyott. Ő véghezviszi, hogy újra láss. Mert újra meg kell látnod a fényt. Bízz Benne, akkor is, ha nem látsz kiutat. Ne add fel! Ő közel van, akkor is, ha nem érzed. És mindent a javadra fordít majd!

Ó, Uram, nyisd meg a szemeimet, hogy a csodálatos teremtésedet láthassam az emberekben! Engedd, hogy lássam, ahogy te látsz. Nem akarom tovább a lábfejemet bámulni, hanem a tekintetemet Rád irányítani! Te csodálatos vagy, nagyszerű, nagyságos és hatalmas!

Szex – 2018.03.14

Ezért a férfi elhagyja apját és anyját,
ragaszkodik feleségéhez,
és lesznek egy testté.
I Móz 2, 24

Isten teremtette a szexet. Ő mindig jót akar nekünk, hogy egy pillantást nyerhessünk a mennyei világba. Alapjában véve emiatt a szexszel is jót akart.
De az ördög mindig utánozni akarja, az Isten majma akar lenni. Minden, amit Isten teremtett, leutánozná, csak negatív képpen.
Istennek megvannak a prófétái, az ördögnek a jósai. Istennek a csillagai, amivel a nagyságát csodálhatjuk – és az ördögnek az asztrológia és a horoszkóp.
Isten álmokat ajándékoz, és az ellenség ugyanúgy. A zene isteni, mert egydarab mennyet kaphatunk általa. De a zene a halálba való menetelési dallammá is válhat – emiatt a háborús dobok is, ami az embereket a háborúban késszé teszi ölni, vagy az a zene, ami agresszívvá tesz.
A szex lett a leginkább kiforgatva az ördög által. Egy jó házasságban a szex a mennyei világ előíze. És az ördög ezt mindennapos sporttá és versennyé tette. Eldeformál minket, hogy valakik még állatokhoz is közelednek.
A szexnek egy jó házasságot a mennyhez közelebb kell vinnie. Ez egy hasonlat a Jézus és a közösség közötti kapcsolatra. Egy gyülekezet nem lehet ennyire belsőséges. Mert Jézus hű, mindig itt van, és soha nem felejt el téged. Milyennek kell lennie egy jó férjnek? Aki gondoskodik rólad, aggódik, és becézget téged. Ugyanúgy egy jó feleség is. Mint Jézus is. Szolgál, alázatos velünk, és mindent megad. Hogyan is fordulhatnánk másképp a szeretett házastársunkhoz?
Ez nem tartalmazza a szexualitás eldeformált változatait. Jó, ha tudatosítjuk magunkban, hogy a házasság és a szex az Istentől jött, és értünk jött létre. Akkor a jó, ha a házastársunkat nagy szeretettel támogatjuk, és minden hibája ellenére elfogadjuk és szeretjük. Mert Jézus is az élettársunk, akivel szemben a szerelmünket talán újra lángra kell lobbantani.

Köszönöm, Jézus, hogy Te megajándékoztál minket! Te egy előízt adsz nekünk a mennyből. Segíts, hogy a Te akaratodban éljek. Olyan sok vétek és bűn létezik, olyan sok deformáció és perverzió. Tiszta akarok maradni! Segíts nekem ezzel a próbálkozással. Köszönöm az ajándékaidat, amelyek egy darab mennyként vannak jelen a Földön.

Hit – 2018.03.13

Hitt Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul.
Róma 4,3

Mi kell ahhoz, hogy Isten előtt igazaknak bizonyuljunk? Mit kell tennünk, hogy Isten barátaivá váljunk? Hogyan kaphatjuk meg azt a békét, amit csak Isten adhat? Hogyan találunk az Úrral harmóniára?
Ez csak a hiten keresztül lehetséges. A hit nem csak egy vélemény Istenről, hanem a Belé vetett bizalom, a Rá hagyatkozás. Ez a hit felszabadítja az energiánkat. Tettek nélküli hit – az halott hit.
Ábrahám elhagyta a biztonságot, a rokonságot, és idegen országnak vette az irányt. Csak az Isten szava volt, amire hagyatkozhatott. Már az apját Kánaánba vezette volna az Úr, de ő félúton megállt, és letelepedett Háránban. De Ábrahám tovább vonult a szeretett föld felé. A hit és a bizalom felszabadítja a tettrekészséget és a bátorságot.
Isten bocsánata csak akkor lesz hathatós az életünkben, ha rábízzuk magunkat. Akkor érkezik az öröm, amikor megragadjuk és Benne bízunk. A béke akkor, amikor a szívünket az övéhez illesztjük.
A hit cselekedetei először bennünk jelennek meg. Dönthetünk, hogy akarunk-e Benne hinni. És ez a hit a mennyei meggyőződést bennünk erővé változtatja.
Aztán jöhetnek a hit cselekedetei odakint a világban. Misszió, tanítás, gyermekmunka, gyülekezeti munkatársság, és minden jöhet, ha bennünk a hit valóban valódi.
Légy bátor, és vedd az Úr beszédét! Légy még bátrabb, és az Úr szavát valósítsad meg tettekben. Soha nem okoz csalódást!
A hit hatással van az életünkre, ha akarjuk, ha nem hagyjuk magunkat a bajban vesződni. Emeld fel a szemeidet az Úrra, állj fel, bízz Benne, és Ő cselekedni fog benned és általad.

Köszönöm, Jézus, Te vagy a bizalom és a hit legjobb példaképe. Mindig hallgattál és figyeltél az Atyára. Ahogy Te, én is úgy akarom az életemet Neki szentelni és csak Neki engedelmeskedni. Bízni akarok a beszédedben!

A régi test – 2018.03.11

A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk.
Róma 6,4

A Biblia beszél lelki és testi keresztyénekről. Az egyik hagyja, hogy a Lélek vezesse és irányítsa, a másik pedig testre és a vágyakra hallgat.
A biblia nagyon jól ismer minket. Ezért beszél erősen, gyakran ezellen a langyos, félszívű keresztyénség ellen.
Nem ismerek senkit, aki teljesen egy lenne Krisztussal, hogy nincs több testi bűne (én sem vagyok egyáltalán olyan szent), de mégis ennek kell a célunknak lenni: Egy Krisztussal. Csak így tudunk a vágyaknak ellenállni.
A vágyak tesznek minket bűnössé! Ez és az nekem feltétlen kell! Muszáj megszereznem! Enélkül nem tudok élni (és ez a halálba visz). Magamnak mindig valami jót kívánok. És ezek a szavak megmutatják, hogy a vágy az úr, és mi ezt megbocsátjuk.
Jézus meghalt a kereszten a bűneinkért, és mint Neki, nekünk is úgy kellene a halálba menetelni. Az énünknek meg kell halnia! A keresztelésnél kellett volna elsüllyeszteni és vízbe fojtani. De mindenki láthatja: Ez a szörnyeteg tud úszni.
És így megy a harc a régi, kövér, zsíros énünk ellen. Minden nap új és új. És minden nap azért harcolunk, hogy egyek legyünk Krisztussal. Minden nap újra és újra.
Örökkétartó harcnak tűnik. De lépésről lépésre hasonlóbbakká válunk. Minél inkább olyanok, mint Ő. Ő formál minket, amikor már egyek lehetünk Vele. Tudja, hogy visszaesők vagyunk, és a vágyaink újra előtörhetnek. De hisz bennünk. Megbocsát mindig és azonnal. És aztán újra felállunk, és Vele megyünk tovább az úton.
Légy kész harcolni magad ellen. Légy egy Krisztussal. Fáradozz a mennyei dolgokért, és nem a földiekért. A harc és a kudarc alázatossá tesz minket – és ez tetszik az Úrnak. Nem szereti az embereket, akik minden tudnak és mindenre képesek. Nem szereti a szuperhősöket. A kicsi, gyenge embereket szereti, akikért Jézus az életét adta. Mellettük áll a mindennapi harcokban, és szereti őket forrón és bensőségesen.

Ó, Jézus, a Te szavad számomra megszabadítás és ösztökélés. Igen, a kívánságok és a vágyak olyan gyakran erősek, és nem tudok mindig nemet mondani. De Te kitartasz nálam, szeretsz engem, megbocsátasz, és vezetsz mindig egy kis lépéssel tovább. Milyen jó, és türelmes vagy Te velem! Igen, hozzád tartozik a tiszteletem és szeretetem. Te egy csodálatos Isten vagy!

Kegyelmi adottságok – 2018.03.10

A nekem adatott kegyelem által…
Róma 12,3a

…mondom tehát közöttetek mindenkinek: ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel. (3-8.)

Miközben a címet kerestem, és a szöveget már háromszor elolvastam, észrevettem az első szavakat: A nekem adatott kegyelem által… Igen, minden kegyelem, még karizmatikus területeken belül is. Minden adottságot kegyelmen keresztül kapunk, hogy azokkal ne dicsekedhessünk. Gyakran a legkisebb kapja a legnagyobb ajándékot, és a többiek iriggyé válnak. De Isten az ajándékozó, aki minden fölött dönt; – és mi ellene lázadunk megakarva mondani, hogy mi helyes és mi nem az?
A vezetőnek, prófétának, evangélistának, apostolnak, és mindenkinek csak szolgákká kell lenniük. De ha valaki megtanulja először a mosdót kipucolni, jó vezetővé válhat – mert az alázat a fő kérdés.
Nem szeretem azokat a vezetőket és evangélistákat, akik magukat a középpontba állítják, akik hencegnek az adottásgaikkal, és úgy gondolják, hogy mindent tudnak. Nem, Isten birodalmában nincs nagy és kicsi, mert mindenki a másikat szolgálja – ezért vannak az adottságok.
Isten nekünk különböző adottságokat ajándékoz, hogy használjuk őket. Nem a saját hasznunkra, hanem másokéra. Különböző adottságokat ajándékoz nekünk az Úr, és még ezeknek a különböző adottságoknak is száz meg száz személyes változata van. Mert Ő egy teremtő Isten! Olyan mint te, nincs több! Ezért használd, fejleszd és próbálgasd az adottságaidat. Itt az Isten iskolája, és minden iskolás hibázhat. Csak bátorság! Próbáld meg, és ne add fel az első kudarc után. Minden egyes embernek megvan a maga tehetsége – neked is! Találd meg Isten segítségével, és csodákat fogsz átélni.

Uram, veled olyan izgalmas! Köszönöm a kegyelmedet, ami minden fölött áll. Te nem hagysz minket egyesül, hanem a Lelkedet adod, amely mindenhol és mindig segít. Köszönöm!