A jót várni – 2019.04.18

Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle?
Máté 7, 11

Senki nem ad a gyerekeinek követ, amikor éhesek. Senki nem nyújt feléjük mérges kígyót. Nem, szeretjük a gyerekeinket és gondoskodunk róluk jó dolgokkal.
Habár néha igen gonoszok tudunk lenni könyörület és kegyelem nélkül, barátságtalanok, türelmetlenek, irigyek vagy büszkék, de mégis gondoskodunk a szeretteinkről. Habár hibázunk, de mégis a legjobbat akarjuk a sajátjainknak.
A legtöbb szenvedést a földön az emberek okozták. Emiatt mondja Jézus: Bűnösök vagytok. És a gonoszságunk nagyom mélyen gyökerezik bennünk, az egoizmusunkban, mert csak saját magunk körül forognánk, irigység, becsvágy, és sok mások – ezért nevez minket Jézus bűnösnek.
És mivel mi olyan sok rosszat cselekszünk, nehezünkre esik a jót várni az Istentől. A vérszerinti apánkat az összehasonlíthatatlan mennyei Atyához hasonlítjuk. Büntetéseket kapunk, és úgy gondoljuk, hogy Isten is így büntet majd meg. Elfordult Istenképünk van a más emberekkel való tapasztalatunk miatt. A csalódás is hat az Istennel való kapcsolatunkra.
Olyan gyakran mondja Jézus: Történjen a te hited szerint! – és nem hisszük, hogy nagy dolgokat tud és akar velünk cselekedni. Megbocsátásért kérünk, de büntetést várunk. Nem is igazán hisszük.
Jobban meg kell ismernünk a Mennyei Atyát Jézuson keresztül és a kegyelmét kérnünk. Így növekszik a hitünk és mindig jobban bízunk benne. És Ő velünk hitünk szerint bánik.
Gyerekekké kell válnunk, akik a mamától csak a jót várják. Tudják, hogyha éhesek, akkor enni kapnak. Vagy fösvény-e a mi Istenünk? Hagyja-e hogy éhezzenek a gyerekeik? Szórakozik ha a gyerekei szenvednek? Ő jobban szeret, mint az anya a gyermekeit.
Olyan mély bizalmat akar nekünk adni, hogy soha többé ne panaszkodjunk – mert tudjuk, hogy a mi mennyei Atyánk tényleg minden tekintetben gondoskodik rólunk.

Köszönöm, Jézusom, hogy úgy nézhetünk Rád mint Istenre, Atyára. Te tele vagy kegyelemmel. Te nem ítélsz el. Te csak a jót ajándékozod nekünk. Te egy csodálatos Úr vagy!

Werbeanzeigen

Szeretethiány – 2019.04.17

Terítsd rá ruhád szárnyát szolgálódra, mert közeli rokon vagy te.
Ruth 3, 9

Ez egy szerelmi történet az Ótestamentumból. Ruth, egy moábita nő, egy külföldi. Meghalt a férje és az anyósával ment az anyósával, a férjének az otthonába. Aratáskor szabad volt összeszedni a kalászokat, amelyek ott maradtak a vágás után. Ruth ezeket gyűjt9tte egész nap és Boáz, a gazda figyelte őt, és kérdezősködött utána. Éjszaka Ruth Boázoz ment a sátrába, és ő pedig már aludt. Kérte hogy fogadjon és feltárta a hiányát előtte.
Egy közeli rokon valaki, mások bűneiért kiáll. Neki egy szántóföldet kellett visszavásárolni, de Ruthot azonnal nőül vette. Az ótestamentumban voltak szabályok, társadalmi törvények, ami az emberek együttélését irányította. Ezekben mindenkire gondoltak, az özvegyekre és az árvákra, a szegényekre és a gazdagokra. És amikor az emberek Istenről többet hallottak, és a könyörület uralkodott, akkor Izráelnek jól ment a sora.
Boáz kiteregette a szeretet utáni hiányát. Szárnyai alá vette a nőt, gondoskodott róla. Mint a szeretet és a gondoskodás képe.
Jézus is így tesz. Felkarolta a menyasszonyát, a gyülekezetet. Ő hűséges, forrón szerető vőlegény, aki féltékenyen figyel a menyasszonyára. Nagyon értékes számára!

Köszönöm, Jézus! Te engem drágán vásároltál meg. Te azén rokonom vagy, aki engem a sötétségből kihoztál. Te vagy az, aki engem bensőségesen szeret, akinek hiányzik az én szeretetem. Igen, Jézus, Te csodálatos vagy!

Megjegyzés: Boáz és Ruth, a külföldi, összeházasodtak és Dávid Királynak és Jézusnak lettek az ősei. Isten odafigyelt azokra, akik Dávidnak és Jézusnak a felmenői. Őket tényleg kézzel gyűjtötte össze, a hűségüket is megvizsgálta. A családfában vannak páran, akik nem felülről jöttek, mint Ruth, a külföldi, mert a moábita egy pejoratív kifejezés, de a szívükben hűek Istenhez. Igen, Jézus minket használni tud, ha hűségesek vagyunk!

Az áldozati bárány – 2019.04.16

De Izsák megszólította apját, Ábrahámot: Itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt válaszolta: Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. 
I Mózes 22, 7k

Ez a történet Izsák feláldozásáról mindig megmozdít engem. Mert úgy szeretem én is a fiaimat!
Mennyire nehezére eshetett Ábrahámnak, amikor ezt az áldozatot kérte az Isten: áldozd fel az egyetlen fiadat. De nem vitatkozhatott Istennel. Ismerte Istent nagyon jól, és tudta, hogy nem akarhat neki rosszat. Emiatt volt a válasza nem csak diplomatikus, hanem Istenben való teljes bizalmat mutat: Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam.
De nem jött más áldozati bárány, és Ábrahám kikötözte a fiát és már megfogta a kést. És ekkor, egy perccel sem korábban, megszólalt az Úr:  Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet.
Isten a gyermekáldozat ellen van. Emiatt lettek a kánaániták elpusztítva, akik korábban Palesztinában éltek. Emiatt lettek talán az Inkák és Mayák is elpusztítva, mert gyermekáldozatokat hajtottak végre. A gyermekeinknek figyelmet kell adni, és nem feláldozni a jólét oltárán.
Tudjuk, hogy milyen nehézség volt Ábrahám szívében. De Isten a tökéletes áldozatot hajtotta végre: Az egyetlen Fiát, Jézust az földre küldte, hogy az embereket mentse meg és sokakat Isten gyermekeivé tegyen. Senki nem lehet még ilyen tökéletes áldozat, Aki minden bűnt kiegyenlít. Csak Jézus, aki nem vétkezett. Milyen nehéz lehetett ez az áldozat Istennek, az Atyának! Milyen nehéz lehetett Jézusnak, aki mindezt átélte és kereszthez lett szegezve. Mennyire bízott az Atyjában, hogy Ő újra életre kelti. Mennyire örült az Atya, amikor Jézus kijött a sírból. Mennyire örül Jézus mindenek fölött azoknak, akik ezt az áldozatot elfogadják és minden bűnre megbocsátást kapnak. Az Ő áldozatát nem lehet elfelejteni, – sokan lettek azóta Isten gyermekeivé.

Köszönöm, mennyei Atyám! Nem sajnáltad a saját fiadat arra, hogy engem megments. Mennyire szeretsz Te engem! Igen, hiszek Jézusban, aki miattam keresztre ment és a bűneimet hordozta. Hiszek Benne, aki engem annyira szeret, hogy a büntetést értem elhordozta. Hiszem, hogy szentté tesz és tisztává, Isten valódi gyermekévé. Köszönöm!

A Pénz ,,szerelme“ – 2019.04.15

Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. 
Máté 6, 24

Jézus itt nagyon radikális. Nem akarja, hogy túl sok gondot vessünk a pénzre. Azt jelenti, hogy csak egy ÚR van: Krisztus vagy a Pénz.
Az ÚR Jézus tudja, hogy sokan vannak akiknek hiányaik vannak és hogy több pénzt is igényelnek. De ez a pénzért való aggodalom, ez a gondolatok körözése csak a pénzről és több pénzről, és még többről, a pénz elégséges aggodalma és arról, hogy holnap van-e új pénz, ezt egész biztosan URUNK nem akarja.
Gondolatainkban, az  ÚR Jézus körül kell lennünk, és nem haszontalan aggodalmak, félelmek és gyötrelmek körül. Az ÚR meg akar szabadítani minket ebből a rabszolgaságból!
Éveken át bennem is jelen voltak az egzisztenciális félelmek, pénzhiány, aggodalmak Malma. De az ÚR Jézus megszabadított engem, és én igen nagyra értékelem ezt a szabadságot! Ez az igazi Szabadság, amikor már nem kel aggodalmaskodnunk. Annyira pihentető és szép, enyhítő és örvendetes Állapot.
Jézus egy „üzletet“ kínál fel nekünk: add nekem a pénzed aggodalmait és kezdj el megköszönni és hálát adni. És ÉN gondot viselek a szükségeidről. De vigyázz, tesztelek, és nem fogok sokat bízni tereád az elején. Látni akarom, ha továbbra is hálásan s köszönettel járulsz e elém?
Ezért beszél az ÚR Jézus kevésbé a pénzről, de sokat szól a bizalomról, és továbbra is felhív bennünket hogy bízzuk Őreá az Életünket, minden tekintetben. Hallgassuk meg azokat a Verseket, amelyek követik ezt a figyelmeztetést, mármint ami a Pénzt illeti:
Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? (olvasd tovább a Máté 6, 25-34 es Verseit).

Köszönöm ÚR Jézus Krisztus, a Felszabadítást az Aggodalmak és Félelmek felett! Köszönöm hogy bízhatok Tebenned, mert TE még soha nem okoztál nekem csalódást, Köszönöm hogy szabad vagyok, hogy a Figyelmemet sok igen fontos Dolgokra összpontosíthatom. TE vagy az én Megváltóm!

Az Isten keresés – 2019.04.14

Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel 
folyamodtok hozzám.  Így szól az ÚR 
Jeremiás 29, 13f.

Isten keresése az a Szív kérdése. Ő nem válaszol gyönyörű szavakra vagy bonyolult rituálékra.
Ő a Szív Kérdésére válaszol. A Böjt, a Csend és az Imakönyvek segíthetnek, de csak akkor, ha a Szív Isten után vágyik.
Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, 
úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem! 
Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után: 
Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? 
Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? 
Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért! 
Zsoltár 42, 2.3.6
Ha mellékesen keressük Istent, és más dolgok sokkal fontosabbak számunkra, hiába keresünk. Néha a víznek nyakunkig kell érnie, hogy végül is, komolyan hívhassuk Istent.
Ez történt Jónással. Csak akkor kezdett el imádkozni, amikor a Tengerbe dobták, és magán kívül volt a Félelemtől, hogy megfullad. Istenem ments meg engem! Ekkor Isten odarendelte az óriási
Halat, amely Jónást lenyelte. Három nap múlva Jónás komolyan imádkozott. Istenem, én azt akarom cselekedni amit TE parancsolsz nekem. Pontosan ezt várta Isten, hogy Jónás már nem minden dolgoknak legyen a saját Ura, hanem végeredményben is elismerje Istent, és az Ő Akaratát cselekedje. Tehát Isten meg tudta menteni, A Hal kiköpte őt a Partra. Ezután Jónás sietett oda, ahova Isten küldte, és nem volt többé semmi kifogása.
Isten arra vár, hogy feltétlenül lemondjunk a saját magunk erejéről és bölcsességünkről, hogy Ő megmenthessen bennünket az Ő meglátása szerint. Mindaddig, amíg mi akarjuk meghatározni, a Megmentést, hogyan és mikor kell ennek megtörténnie, akkor bizonyára hiába várunk. De ha már  semmilyen Kiutat nem találunk, akkor jön Ő. És amikor végűlis sírva kiáltunk, Uram Segíts, ments meg engem!!! Már semmit sem nem tudok magamon segíteni! – akkor Ő ott van az Ő segítségével. Várja a Szíveinknek kiáltását. Várja azt, hogy ismét Magához ölelhesse Gyermekét, azonban az Ő Dicsőségét sem a Szeretetét nem akarja megosztani semmiféle más dolgokkal. Csak egyedül Ő az ÚR, egyedül ŐT akarom hogy az én URAM és Megváltóm és Szabadítóm legyen.

Köszönöm, ÚR Jézus Krisztusom, TE soha nem késel! Amikor én teljes Szívből hívlak, TE hallasz engem. Igen, te vagy a Szívem Királya, az Isten, Akit én szeretek, Akiért élek és Akinek minden Kérésének eleget akarok tenni. Igen, én szeretlek, mert TE engem előbb szeretettél.

Az elszakadás érvénytelen – 2019.04.13

Ó, mily szép és mily gyönyörűséges,
ha a testvérek egyetértésben élnek!

Zsoltárok 133, 1

Zsidó keresztyének akartak minket meglátogatni, de valahogy nem sikerült. És mégis arról beszéltünk, hogy a zsidók, akik Krisztusban hisznek, és itt vagyunk mi, a pogányok.
Izráel Isten népe. Ő választotta ki őket Ábrahám Ősatyától kezdve. Szemmel tartja a népét, mert az neki nagyon fontos. Szeretné, ha Jézusr elismernék, hogy Isten velük magát megbékéltethesse és a törvény beteljesedhessék. Az ígéretek még mindig érvényesek az Ő népére, és Ő vár, amíg elismerik. Isten azonban más népeket sem felejtett el. Akár németek, akár angolok, amerikaiak, vagy az oroszok, litvánok, románok, magyarok, arabok, egyiptomiak vagy indiaiak. Akiket Ő teremtett, azokat Ő szereti. Mindegyiket különbözőre teremtette, hogy az adottságaival szolgálhassák Istent. Ő nem felejt el minket. Mert fontosak vagyunk neki.
Szeretné mindkét részt, Izráel központi népét és más népeket is egy nyájjá tenni. A szakadék, ami elválaszt minket, Jézus keresztjével át lett hidalva. Mindannyiunknak szükségünk van a megbocsátására, és a kegyelmére egyaránt. Senki nem jobb Isten előtt. Senki nem jobb. Csak a megbocsátás teszi lehetővé, hogy Isten elé álljunk.
Sokat tanulhatunk hívő zsidóktól, akik nagyon jól ismerik az Ó testamentumot. És ők is sokat tanulhatnak tőlünk, mert a mi tudásunk az Új testamentumból lett naggyá.
Egyetlen nyájat szeretne Isten. Ő közös istentiszteletekről álmodik. A dicséretekkor ő ül a trónon és munkálkodik: békét teremt, örömöt, szentséget és megbocsátást.
Miylen jó, hogyha zsidók és keresztyének összeállnak és Istent dicsérik és magasztalják. Mennyi isteni erő szabadul úgy fel! Béküljön meg Izráel és a más népek, hogy imádkozzanak, és Irzáel is, és mi is ismerjük el Jézust Megváltónként. Hogy béke lehessen!

Köszönöm Jézus, hogy a kereszten legyőzted az elszakadást, a keserűséget, a gyűlöletet, a bosszút, a bűnt és a sötétséget. Uram, hadd álljunk össze! A katolikusok és a luteránusok, a baptisták és a metodisták, a pünkösdisták, a karizmatikusok és mindenki más. Csak egy Urunk van: Jézus Krisztus! Hozzá akarunk imádkozni és az Ő népe lenni. Köszönöm, hogy Jó Pásztor vagy!

Az Ő Igenje számomra – 2019.04.12

Bizony te alkottad veséimet, 
te formáltál engem anyám méhében.
Magasztallak, hogy oly megrendítően csodálatos lettem. 
Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt lelkem. … 
Szemed látta alaktalan testemet, 
és könyvedben ezek mind le voltak írva, 
és a napok is, amelyeket rendeltél számomra, 
holott még egy sem volt meg közülük. 
Zsoltár 139, 13.14.16

Ez a Zsoltár sokat segített nekem az én Keresztény Életem kezdetén. Valójában véve mindég csak játszottam a saját életem megfogalmazásával, mert úgy láttam, hogy semminek sem nincs értelme és célja. És ezért gyakran ültem órákig, és komor gondolatokban, az Öngyilkosságot gyakoroltam. De ebben a Zsoltárban minden benne van. Ezen keresztül szólt Isten hozzám. Az én-önmegtagadásom és az öngyűlöletemnek megvolt az oka, és Isten lassan meggyógyított. Egy teljes átalakulás kezdődött, amikor Jézust URAM és Királyomként fogadtam el. Teljes átalakulás. Ez nem néhány másodpercen belül történt meg, mint egy csoda, hanem nagyon lassan, Évek és Évtizedek folyamán. Valahányszor csak én magamban voltam Istennel, az Ő öröme és békessége árasztott el. És amikor újra egyedül voltam és használtam a homályosságot, ismét előjöttek a sötét gondolatok.
Ez az ÚRNAK a Zsoltára, mindent megtett. Az Istenem, a Teremtőm; – nem a szüleim, vagy egy hülye véletlen. Istenem, az Atyám; – Nem az az ember, akinek soha nem volt ideje és mindig csak kinevetett. Istenem, anyám; – és nem az a Nő, aki merészen megtagadta a terhességet. Ő az ÚR akart engem. Ő formált engem és nem a véletlen. Ő akart engem, akkor is ha senki más nem akart engem. Ő azt mondta, Igen, amikor mindenki azt mondta, hogy Nem. Ő gondoskodott rólam, figyelt rám, szeretettel és melegséggel körülvett, amikor minden magányos és hideg volt. Hol található még egy ilyen Isten?
Minden én Napjaim ismeretesek voltak Neki, mikor még meg sem voltam. Ő Tudta, hogy én milyen nehéz Ember vagyok; – és mégis azt akarta, hogy én Éljek. Mennyire jó is ez számomra!!
E Zsoltár Szavai együttműködnek Istennek teljes Szeretetével. Hogy miként fordít figyelmet minden kicsiny részletre, hogyan formál és előállít, hogyan szeret és értékel. Nincs szava a véletlennek, csak a Mennyei Atyának. Vele az Életnek Célja és Értelme van. Őnála megtaláltam a Békességet sőt még az Örömöt is talál. Elvagyok fogadva. Őnála az vagyok aki vagyok.

Köszönöm, Mennyei Atyám!!! Te Szeretsz engem valóban. Oly sokat munkálkodtál értem! Igen, TE szeretsz engem. Már jóelőre tudtad a hibáimat, és mégis Igent mondtál. Ó, Atyám, milyen nagyon jó, hogy Megtaláltalak!