Az Élet Koronája – 2019.09.13

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját.
Jelenések 2, 10

Az Élet Célja ….. Igen, mi is az? Miért élek, hova halad ez az utazás? Vagy, kényelmessé teszem magam és azt gondolom, hogy ez így, tovább folytatódik örökké? – Az ÚR Jézus Krisztus az Élet URA, Ő megadhatja nekünk az Élet Koronáját, vagy nem, attól függően, hogy akarjuk-e.
Mi értéke van az Életemnek? Mire használom? Mire törekszem? Csak a Nyugdíjra vagy egy új Autóra? Gyerekekre, Házastársra, Szülőkre vagy más eszmékre? – Az ÚR Jézus akar lenni a Cél, a Vele való Harmónia és az Univerzum és a Menny Teremtőjével való bensőséges kapcsolat; – eggyé kel lennünk Ővele. Ez az az Élet, amelyre vagyunk tervezve. Csak ott van teljesülés a kitörésig.
Életemet odaadtam az ÚRNAK, mert Ő az Ő Életét adta értem, azért hogy nekem Életem legyen Őbenne. Átölel naponként az Ő Szeretetével. Egy Nap Ő nélküle elveszett Nap. Miként is tudnék visszatartani tőle valamit? Minden Őtőle származik: anyagi dolgaim, időm, energiám, egészségem, sőt az Életem is; – Mindez az Ő Erős, gyengéd kezében van. Bízom Őbenne, mert csak Ő az akiben, soha nem csalódtam.
Hűséges akarok lenni Őneki az életemben és halálomban. Azokra az Testvérekre gondolok akik, Észak-Koreában és másutt, akik az ÚR miatt, kínzó táborban vannak és meggyilkolásra kerülnek. A keresztényeknek, akiknek vissza kell térniük az iszlám államokba, ott pedig eltűnniük … Hűek a halálra. Ha én is megtenném? De Isten biztosítja nekem: ez úgy van mint Istvánnal, akit megköveztek Jézusért. Isten őt szorosan a Kezében tartotta, és István meglátta, hogy az Ég kinyílik, és az ÚR Jézust láthatta a Trón előtt állni. Lehet, hogy nem is érezte a kövezést, mert boldog volt az ÚRBAN. (vö. ApCsel 7, 54ff.)
A Testvérekre gondolok, akik haldoklottak, láttam őket, hogy milyen Békességük volt. Milyen áldott várakozás volt a Szemükben! Igen, ha az ÚR olyan közel áll hozzám a halál beállotta előtt, akkor én is halkan halhatok meg, Az ÚR Jézus Krisztus Ölében, az Ő Kezében. Ő hordoz engem.

Igen, URAM, egész életemben hűséges akarok lenni Hozzád. És amikor eljön az óra, TE hű maradsz hozzám. Köszönöm ezt a tudatot és biztonságot, amely kiküszöböli a félelmet. Köszönöm, a TE Jelenlétedet!!! Köszönöm, hogy TE vagy az ÚR!!!

Werbeanzeigen

Ő énbennem – 2019.09.12

Mert nagyobb az, a ki bennetek van, mint az, a ki e világban van.  
1. János 4, 4

A világ az ellenséghez tartozik és eszerint engedi magát meghazudni  és ők maguk is hazudnak. Rabolnak, sikkasztanak és feladják magukat a kívánságoknak és az érzelmeknek. Nem értik Isten Beszédét. Őket a gonosz irányítja. És arra készteti őket, hogy mindennek ellene legyenek, ami Istenhez tartozik, még ellenünk is.
Ezért nem kel meglepődnünk, hogy az emberek nem értenek minket, hanem idegen testnek tekintenek minket, és automatikusan ellenünk vannak. Még akkor is, ha sok jót teszünk nekik, még akkor is, ez az akadály és határ köztünk marad. Nem értenek minket, és idegen testként érzik magukat köztünk.
Ez történt minden Prófétával, és Jézussal is ezt tették; – és mi velünk is történt és történik. Csak azokat, akik folyamatosan kompromisszumot kötnek a világgal, nem tekintik idegen testnek, és ezeknek ,,nincsenek nehézségeik“.
Jézus pontosan ismeri a helyzetünket, mert Ő maga is ebben a helyzetben volt. Ezért megadja nekünk ezt a vigaszt: Ő bennünk van és Ő erősebb, hatalmasabb, nagyobb, mint bármi és bárki más a világon.
Tehát, minden nap, boldogan mehetünk a munkába: Ő bennem van!
Így énekelhetünk az esőben és a viharban: az ÚR adta ezt a napot nekem és neked; – Hallelujah! Boldogok és Örömteljesek akarunk lenni!
Igen, az ÚR bennem van, ezért érvényes: az én erőm és Örömöm az ÚRBAN van.
Még akkor is ha az ellenség ellenem van, és komolyan akar bántani, én elrejtőzhetek az ÚRBAN. Az Ő  Szárnyai alatt biztonságban vagyok. És az Ő Hatalmával, parancsolhatom az ellenségnek: Tűnj el! Az ÚR Jézus Nevében hagyj békén! Mindent elpusztítok, ami Jézus ellen felkel, igen, az ÚR Jézus Nevében!
Tehát az ellenségnek is el kell tűnnie, mert az ÚR Jézus erősebb bennem.
Ezért tehát, az ÚR Jézus minden körülmények között, körül vesz engem. És így az ÚR velem megy minden házba, minden beszélgetésbe, minden gyülekezetbe, minden munkába, vezetésbe, vásárlásba és sportba. Mennyire jó is ez a tudat!!

Köszönöm ÚR Jézus, a TE jelenlétedet! Ma velem vagy, holnap és holnapután is, TE soha nem hagysz magamra! Bárhol vagyok, TE is jelen vagy. Milyen csodálatos is ez a tudat! Adj URAM nekem többet a TE Lelkedből, hogy ezáltal higgyek és éljek!!

Istennek Szeretete – 2019.09.11

Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.
Római Levél 5, 5

A Szentlélek, az Isten Lelke nélkül semmit nem érzékelnénk Istenről és az ő munkájáról. Nem éreznénk, hogy az ÚR Jézus beszélni akar velünk. Nem vágyakoznánk Isten után. Teljes immunitásunk lenne Isten iránt.
A mi Gábrielünknek nem volt hideg érzése a baleset után, teljesen immun volt a súlyos fejsérülések miatt. Lassan ismét előjön, de éppen úgy amint ő nem érezte a hideget, vannak egyesek Isten iránt; – immunok.
Ez az Istentől származó érzelem, olyan ajándék, amelyet tovább kell képeznünk. Először is, érezzük az Ő békéjét és örömét. Utána az Őjelenlététét és a meleg közelségét. A legjobb, fürdeni Isten szeretetében; – csak nyugodtan kel maradnunk, élvezzük ezt a szeretet érzelmet, majd megtapasztaljuk azt, amint áthatol bennünk az Ő szeretetének áramlása. Csodálatos! Nehéz visszatérni a földre, örökké ott akarnánk maradni.
Mindez szép és jó, hogy ez nem megtévesztő érzés, hanem valóság. Isten érzelmekkel hozott létre minket, és mi ezt, pozitívan tudjuk elfogadni és fejleszteni őket.
Ezek a pozitív érzések képessé tesznek minket, és arra ösztönöznek bennünket, hogy aktívvá váljunk az ÚR iránt, hagyjuk el a bűnt, és ne szomorítsuk meg az URAT, és akkor ezek késztetnek bennünket, arra, hogy másoknak is hirdessük, az ÚR Jézus Krisztus Jó Hírét.
Egynek kell lennünk az ÚRRAL, egy Szív és egy Lélek.
Emberként az ÚR Jézus, nagyon pozitív személyiség volt, telveörömmel, együttérzéssel, türelemmel és kedvességgel. Ő szeretne bennünket átalakítani, hogy Hozzá legyünk hasonlóak. Önző, szorongó jellegünk átalakulása, megköveteli Isten aktív és szorongó beavatkozását és a mi erre irányuló szándékunkat. Engedelmesnek lenni e vezetésnek elengedhetetlenül fontos, különben elvész a szellemnek jelenléte. Ezért van az, hogy sok keresztény annyira tehetetlen és örömtelen

Köszönöm, ÚR Jézusom, TE megadod a Szent Szellemet, amely segít nekem Hívő Kereszténynek lenni és maradni! TE mindent megcselekszel énbennem, hogy mind jobban hasonlítsak Hozzád. Én a TE rendelkezésedre állok, mert TE csak jókat gondolsz el számomra. Bocsáss meg, ha nem mindég hallgatok Rád azonnal, és a saját utamat akarom járni!

Isten Országa – 2019.09.10

Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa.
Máté 10, 7

Jézus kiküldi tanítványait és utasításokat ad nekik az eljárásaikhoz. Az Izrael elveszett juhaihoz küldi őket, és elmondja nekik az üzenetet: Elközelített a Mennyeknek Országa! – És utána, hatalmat ad nekik a betegségek, a démonok és akár a halál felett is. Hirdetniök kel Istennek Kegyelmét és hogy ne vegyenek el pénzt ezért. Nem kell aggódniuk karbantartásukért, étel, ital, ruházat, pénz és egy tetőért a fejük felett. A Mennyei Atya törődik azokkal, akik érte dolgoznak.
A Mennyország nem csupán szavakból, bölcs teológia és bibliai tudásból áll. Sem nem csak a jámbor hagyományokból. Hanem az Hatalom és Erő is.  Ez utóbbi, az egész életet, lelket, szellemet és testet érinti. Semmi sem marad ki. A Mennyeknek birodalma ott van, ahol Isten az ÚR és az ÚR Jézus a Király és ott Istennek akarata uralkodik.
Egyszer az ÚR Jézus vitába kerekedett a farizeusokkal és az írástudókkal.  Azt mondta nekik, hogy nem ismerik a Szentírásokat és így, sem az Istennek hatalmát. – Habár a Szentírásnak minden betűjét, szavait kívülről ismerték. A Szentírást mégsem értették meg! Az én Apám néha azt mondta: Néhány ember nem látja az erdőt a fák miatt ….
A tanítványok nem változtathatják meg az embereket új doktrínákra, sem pedig valódi hitre. Hanem megkel az embereket hívni, az Isten Országába, azért, hogy az életük, Isten uralma alá kerüljenek. Ez azt is jelenti, hogy az ellenség uralma megszűnik és széttörik. Gonosz erők, rabság, bűn, sok rossz és korai halál által okozott betegség és szenvedés (amint ez volt a mi Fiunknál, Gábrielnél, aki a baleset után meghalt, de újra lélegezni kezdett), mindezt Jézus nem akarja, vagyis ez és ezekhez hasonló estetek, az Istennek Országában nem lesznek! Aki a mennyek királyságának tagjává kíván válni, és Jézushoz kíván tartozni, igényelheti ezt a szabadságot a gonosztól való felszabadulást és imádkozhat a testvérekkel. Mi bízzunk csak továbbá a mi URUNKBAN, hogy Ő folytatja azt, amit már itt a Földön még a kezdet kezdetén tett! Hívjuk meg az elveszett embereket azért, hogy Isten Királyságának állampolgáraiává váljanak, Jézussal a Királlyal. Ő Szeret minket!!

Köszönöm ÚR Jézusom, hogy én is , egy Állampolgár lehetek az Istennek Országában! TE, Drága áron váltottál meg engem.Tudod, a gonosz megnehezíti gyakran az életem, de TE felettem tartod a Kezeidet. Köszönöm a TE Gondviselésedet, a védelmet, a gonosztól való megszabadulást, a bűnbocsánatot, a békét és az örömöt! TE újjáteszed az Életemet!

Isten Országa – 2019.09.09

Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa.
Máté 10, 7

Jézus kiküldi tanítványait és utasításokat ad nekik az eljárásaikhoz. Az Izrael elveszett juhaihoz küldi őket, és elmondja nekik az üzenetet: Elközelített a Mennyeknek Országa! – És utána, hatalmat ad nekik a betegségek, a démonok és akár a halál felett is. Hirdetniök kel Istennek Kegyelmét és hogy ne vegyenek el pénzt ezért. Nem kell aggódniuk karbantartásukért, étel, ital, ruházat, pénz és egy tetőért a fejük felett. A Mennyei Atya törődik azokkal, akik érte dolgoznak.
A Mennyország nem csupán szavakból, bölcs teológia és bibliai tudásból áll. Sem nem csak a jámbor hagyományokból. Hanem az Hatalom és Erő is.  Ez utóbbi, az egész életet, lelket, szellemet és testet érinti. Semmi sem marad ki. A Mennyeknek birodalma ott van, ahol Isten az ÚR és az ÚR Jézus a Király és ott Istennek akarata uralkodik.
Egyszer az ÚR Jézus vitába kerekedett a farizeusokkal és az írástudókkal.  Azt mondta nekik, hogy nem ismerik a Szentírásokat és így, sem az Istennek hatalmát. – Habár a Szentírásnak minden betűjét, szavait kívülről ismerték. A Szentírást mégsem értették meg! Az én Apám néha azt mondta: Néhány ember nem látja az erdőt a fák miatt ….
A tanítványok nem változtathatják meg az embereket új doktrínákra, sem pedig valódi hitre. Hanem megkel az embereket hívni, az Isten Országába, azért, hogy az életük, Isten uralma alá kerüljenek. Ez azt is jelenti, hogy az ellenség uralma megszűnik és széttörik. Gonosz erők, rabság, bűn, sok rossz és korai halál által okozott betegség és szenvedés (amint ez volt a mi Fiunknál, Gábrielnél, aki a baleset után meghalt, de újra lélegezni kezdett), mindezt Jézus nem akarja, vagyis ez és ezekhez hasonló estetek, az Istennek Országában nem lesznek! Aki a mennyek királyságának tagjává kíván válni, és Jézushoz kíván tartozni, igényelheti ezt a szabadságot a gonosztól való felszabadulást és imádkozhat a testvérekkel. Mi bízzunk csak továbbá a mi URUNKBAN, hogy Ő folytatja azt, amit már itt a Földön még a kezdet kezdetén tett! Hívjuk meg az elveszett embereket azért, hogy Isten Királyságának állampolgáraiává váljanak, Jézussal a Királlyal. Ő Szeret minket!!

Köszönöm ÚR Jézusom, hogy én is , egy Állampolgár lehetek az Istennek Országában! TE, Drága áron váltottál meg engem.Tudod, a gonosz megnehezíti gyakran az életem, de TE felettem tartod a Kezeidet. Köszönöm a TE Gondviselésedet, a védelmet, a gonosztól való megszabadulást, a bűnbocsánatot, a békét és az örömöt! TE újjáteszed az Életemet!

Isten nem felejt el téged – 2019.09.08

Isten megígérte: Nem hagylak el, sem el nem távozom tõled.
Zsidók 13, 5

Egy Történet, amelyet olyan élénken képzeltem el:
Néhány nappal ezelőtt Isten a mennyben ült a Trónján, és nem volt mit tennie. Aztán elővette a Távcsövét, és megkereste a Földet. Csodálatosan nézett ki, és örült neki. Aztán tovább állította a Távcsövet és megtalálta az Országot. Csodálatos! – mondta az Úr, olyan gyönyörű Ország!! És még élesebbre állította a távcsövet, és megtalálta a mi Városunkat. Szép!! – és boldog volt. És még élesebbre állította a távcsövet, és megtalált téged. Annyira tele volt örömmel, hogy megtalált téged. Nem minden részletre nézett, csak a jóra, és ez igazán boldoggá tett. Emlékezett rá, amikor létrehozott téged, nagyon boldog volt. Egy ilyen kedves Gyerek! Meg akarom őt áldani!! Örülök ennek a Gyermeknek! Így gondolta akkor. És most mint Felnőttet látta ezt a kis, tiszta, ártatlan Gyermeket. Ő annyira szereti, mint amikor Kisgyermek volt, de látta az élet által hagyott árnyékokat is, a bűnt és a bűnnek a következményeit; – mások bűnei és bűncselekményeit is, e Gyermekben. És monda az Ő Fiának az ÚR Jézusnak: Meg kel látogassuk ezt a Gyermekemet. Gyerünk!
És így, az ÚR Jézus elindult és elérkezett e Gyermekhez. Először a karjában vette, és örült, hogy vele lehet. Aztán megtisztította és tisztára mosta a Gyermeket belül és kívül. A szappan nem segített itt, mert szükség volt a Kereszten kiontott Vérre. Csak akkor válhat mindenki, újjá, tisztává és ártatlanná.
Először a Gyermek, immár a Felnőtt, ellenkezett. De tehetetlen volt az ÚR Jézus Szeretetével és Türelmével szemben. És így elfogadta az URAT, Jézust, megbarátkozott vele és elkezdte ŐT szeretni. És a Gyermek virágzott, annak ellenére, hogy már Felnőtt volt. Az unalmas Életből, Örömteljes Élet vált! Az öröm és a béke uralkodott a remény kiterjedt! Új Élet a régi törmelékből, milyen jó!!! Igen, az ÚRJézus soha nem felejtette el a Gyermekét, Ő mindig kereste.
Soha nem akarja elhagyni, elfelejteni vagy cserbenhagyni. Őneki a Gyermek igen nagy érték volt és az is van. Annak ellenére hogy már jó Idős és szürke lesz a Haj, Ő még mindig Gyermekeként látja őt.

Köszönöm ÚR Jézusom, TE soha nem felejtettél el engem, annak ellenére, hogy én oly hosszú Időn keresztül jártam a saját Utamon.De most TE jelen vagy és TE hívsz engem és én azt mondom, hogy igen, itt vagyok! Kérlek, jöjj a Szívembe, gyógyítsál meg, tisztítsál meg és tölts be új Élettel, Reménységgel, és Örömmel!! TE Jó vagy hozzám!

(Hajléktalanok menedékhelyén voltunk, ahol egy Barátunk bizonyságot tett Isten Szeretettéről. 14 évig börtönben volt, és most telve van örömmel, arca pedig ragyogott az ÚR Jézus szeretetéért, és egy ismerős Nő, akit a kábítószer szinte teljesen elpusztított. Az ÚR Jézus, őt is elhívta és megszabadította a Drogoktól, most úgy ragyogott mint egy Hercegnő.
Ha az ÚR Jézus annyira szereti ezeket az Embereket, megkereste és megszabadította őket, akkor van remény a te számodra is. Ő jelen van, kinyújtva a Kezét tehozzád.  Fogj kezet  Vele!! Te sem vagy elfelejtve, sem elhagyva, az ÚR jelen van!)

Egy új Lehetőség – 2019.09.07

És monda az, a ki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek.
Jelenések 21, 5

Amikor születtünk, tiszták és fehérek, és ártatlanok voltunk. De később mások könyörtelenül beléptek kicsi, érzékeny szívünkbe és súlyos sebeket okoztak nekünk. És mi magunk is játszottunk a bűnnel és a szennyeződéssel, és még több sebet okoztunk magunknak. Az ártatlanság, a tisztaság és a fehérség eltűnt. Csak a szennyeződés, a bűntudat, a sérülések és a fájdalom maradt.
És akkor jött az ÚR Jézus Krisztus, és azt mondta: Gyere, add ide a Szíved! Én mindent újjá teszek. – Ő azt akarja, hogy ezt a szennyes, a bűntudattal tele Szívet, átformálja és hogy neked egy tiszta, ártatlan, tiszta szívet, érzékeny, egészséges szívet adjon.
Néhány héttel ezelőtt egy régi léggömböt találtam a Gyerekszobába a szekrény mögött. Természetesen nem volt már levegő benne, és teljesen poros volt. Régebben fehér volt, de most szürke és fekete. Szinte undorító érinteni egy ilyen dolgot. De a vízcsap alá tartottuk, majd megpróbáltuk ismét felfújni. És akkor láttuk, hogy valaki egy arcot festett a ballonra, egy mosolygó, arcot.
Amikor megtaláltuk ezt a régi dolgot, oly csúnya, piszkos és kellemetlen volt. És most, a mosás és felfújás után, oly nagyon jól nézett ki.
Tehát, az ÚR Jézus Krisztus, azt akarja, hogy megtisztítsa és betöltse szellemével, és élő Lehelettel az Életünket. És akkor újra láthatóvá válik a mosoly!
Csodálatos, igaz? – Őneki, hatalma van erre.
Megkérlek, ha te is egy ilyen üres, mocskos, haszontalan léggömb vagy, akkor gyere az ÚR Jézushoz. Kérd meg, hogy tegyen mindent újjá. Ha az életednek nincs értelme, ha minden összetört benned, ha mások az érzéseiddel játszadoztak és súlyosan megsértettek, ha a bűn uralma alatt állsz és az rabszolgává tett téged, ha te magad is nagyon sok bűnt tároltál magadba, akkor gyere! Kérd meg ŐT, hogy tegye újjá a Szívedet, és ne engedd el, amíg el nem kezdett uralkodni a Szívedben. Ő nagyon szeret téged!!

ÚR Jézus, az életem értelmetlen, pazarolt, szennyes. Kérlek, jöjj a Szívembe és tégy újjá engem! Tisztíts meg és gyógyíts meg! URAM, szükségem van Reád!!