Végre mérhetetlenül gazdag! – 19.09.2021

A Smirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg:
Jelenések 2:8a

​“​Ezt mondja az Elsõ és Utolsó, a ki halott vala és él: Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy), és azoknak káromkodását, a kik azt mondják, hogy õk zsidók, és nem azok, hanem a Sátán zsinagógája. Semmit ne félj azoktól, a miket szenvedned kell: Ímé a Sátán egynéhányat ti közületek a tömlöczbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A ki gyõz, annak nem árt a második halál.​“​
Jézus e szavai balzsamot jelentenek a lelkemnek: gazdag vagyok, bár valójában nincs sok mindenem. Igen, Jézus másképp mutatja be a vagyonomat. Melyik ember láthatja mindazt, amim van? A szívemben van elrejtve: a békém, a csendes örömöm, a nyugodt lelkiismeretem. Ó, én oly gazdag vagyok, bár nincs sok mindenem!!! De még mindig van annyi mindenem, amit másoknak adhatok, akiknek gyakran sokkal több van, mint nekem. A vagyonom nem csökken, hanem növekszik. Csodálatos!
Jézus másképp látja az életünket, mint mi. Nevet azon, hogy az ördög néhány keresztényt börtönbe fog vetni. Csak 10 nap a nyomorúság! És még csak nem is nagyon nehéz! Az életet nem lehet elvenni tőled, mert Nekem van jogom dönteni róla! Nevetséges, hogy mivel fenyegetnek az emberek! És mi lesz velünk? Annyira kötődünk Jézushoz, hogy elveszíthetjük a külső gazdagságunkat? Vagy ez mindig katasztrófa számunkra? Mi lesz az egészségünkkel, terveinkkel, házunkkal és hobbinkkal? Feláldozhatjuk-e őket URUNKÉRT, aki értünk a kereszten függött? – Jézus mindenek felett áll, minden az Ő kezében van, minden apró dolog, és még inkább a nagy dolgok. Bízol Benne? Bízol-e abban, hogy szilárdan a kezében tart téged még a sötét éjszakában is? Hogy Ő az ÚR a körülményeid és a helyzeted felett?  Gondold meg alaposan, amikor ÚRNAK nevezed ŐT!

Köszönöm, ÚR Jézusom, hogy ilyen szilárdan tartasz engem a gyengéd kezedben! Köszönöm, hogy megóvsz engem a viszályok közepette vagy a sötét éjszakában is, de még inkább a napsütéses napokon! Csodálatos ÚR vagy, aki mindenről gondoskodik! Köszönöm!!!

Werbung

Autor: Frank Lauermann

Guten Morgen, liebe Leute!!! Ich bin Frank Lauermann. Ich lebe nun schon lange in Litauen und es gefällt mir gut. Jeden Morgen schreibe ich eine kleine Andacht mit Gedanken für den Tag, über den Glauben an Jesus Christus, das Gebet und die Liebe unseres mächtigen Vaters im Himmel. Ich hoffe, daß meine Arbeit ermutigt, Hoffnung weckt, Glauben stärkt und uns den HErrn Jesus nahe bringt. ER ist mein Leben. Bitte, leite die Andachten weiter an Freunde und Bekannte! Einen ganz herzlichen Gruß, frank

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: