A szavaid jelzik a jellemedet – 2017.08.21

Jézus mondja:
Nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, az teszi tisztátalanná az embert..
Máté 15, 11

A farizeusok azt sejtetik meg, hogy a tanítványok valami kis rendelkezést nem tartottak tiszteletben. De Jézus adott nekik egy jó választ. Azt mondta nekik, hogy azok sértik az Isten parancsolatát a vallási hagyományok miatt , akiknek a szívük süket és Isten előtt zárva van. Csak szájukkal dicsérik őt. Tisztelik a hagyományokat, amelyben a főszerep a tisztességtelen és „különleges szabályoké”, amelyek a pénz szeretetében gyökereznek.
Ma is hasonló a helyzet. Közösségekben és templomokban íratlan parancsolatok és hagyományok vannak. Ha valaki ragaszkodik hozzájuk, akkor ő a „jó keresztény”. De ha inkább elsősorban Jézus szavait követi, akkor nehézségei akadhatnak a hagyományokkal.
De az Isten beszédeit a nép hallja, amikor a szíve valójában Rá figyel. Hiába jámbor valaki beszédbem, tiszteli a vallási hagyományokat, vagy „teológilag korrektnek“ mondható. Ha Jézus nincs a szívben, akkor mindezek a szívek egyformák és hasonlóak.
Gondolataink alakítják beszédünket. Ha valaki folyamatosan az idegen nőkre gondol, ez formálja a beszédét. Ha csak a focira gondol, akkor csak a fociról van szó. Nagyon kiábrándult gondolatokkal a beszéd is keserűvé válik. Mi van a szívben, az jön ki a szájon! – és ez mutatja meg szentségtelenségünket és tisztátalanságunkat.
Ha Jézus él a szívünkben, Ő formálja a gondolkodásunkat, az érzelmeinket és tetteinket. A szavak balzsamként hathatnak másokra, mert Jézus van a szavainkkal. Csípős a farizeusoknak, de szép az Isten gyermekeinek.
Ha egy ember Istenről beszél, rá lehet ébredni az Isten szeretetére, mert az a szavai mögött rejtőzik. Az ember nem lehet dühös rá, mert rá kell ébredni, hogy nem akar ártani. Nem tud megsérteni minket, mert Jézus beszél a szavakon keresztül. Valódi együttérzését és aggodalmát érezhetjük ki azokból.
Az ilyen ember imája olyan, mintha Jézus mondaná. Ő áldásként van jelen mindenhol. Szavai gyógyulást és vigasztalást adnak. Imáira erőteljes és változó szív az eredmény.
Legyünk szoros kapcsolatban Jézussal, hogy a mi szavaink az élet forrása lehessen! Szomjúságunkon Isten szavai segít – az Ő szeretete, igaz együttérzése, megértése és tanácsadása. Azt akarjuk, hogy a Jézus szájával szólhassunk. Hogy lehetne ennek megtörténni, ha Ő nem él bent a szívünkben?

Igen, Uram, szólj Te az én számmal. Adj életet szavaim által azok számára, akiknek szükségük van rá! Tisztítsd a szívem, a szavaim forrását! Te élsz a szívemben, járd át a gondolataimat, érzéseimet, szavaimat a te jellemeddel.

Werbeanzeigen

Izráel Örizöje – 2017.8.20

Szemeimet a hegyekre emelem:
onnan jön az én segítségem? …
Ímé, nem szunnyad és nem alszik
az Izráelnek őrizője.
Zsoltár 121, 1.4

Míly jó, hogy Ö nem alszik és soha nem szunnyadozik! Ha én éjjel alszom, Ö az Örizöm. Ha nekem szükségem van rá, az Autovezetésben vagy valahol, Ö jelen van. Ö körülvesz engem minden oldalról, általölel, s az Ö erös Szárnyai alá hejez,és nem enged el engem az Ö gyengéd szeretetteljes Kezéböl.
Igen, néha a Hegyek hatalmasak, melyek körülvesznek és szétzúzni akarnak.Néha elbénitó Kérdések vannak, hogy miként döntsön az ember. Valódi hegyek ezek melyek szétzúzni akarnak engem. Mégis: Az én Uram, az Izráel Örizöje nem alszikés nem szunnyadozik. Tulajdonképpen Ö a Teremtöje a Hegyeknek; Ö tehát sokkal nagyobb és Hatalmasabb mint ök. Ö teremtette öket és ö tudja öket kiegyenlíteni mintha nem is lettek volna.
Mért vannak az Aggódások és Kérdések oly magasak mint a Hegyek? Mert én azokat egy téves Szögböl nézem. Ha én a magasból, Isten szerint nézem, akkor kicsinyek. A földön fekszem, ök hatalmasak.
Izráel Története megmutatja nekünk az Örzö s Gondviselöjét e Népnek. Már Ábrahámnál és Izsáknál, Jakab és József, Mózes és Józsué, Sámuel, Illés és Elizeus, Dávid, Ésaiás, Jeremiásnál, Istennek Nagyságát ismerhetjük meg; – és az Ö Elövigyázatát, és Gondviselését. Azonban az Ö Szentségét is.
Nemkedveli, ha mi máshol valamire vagy valakire alapozunk Segíségért és Vígaszért. Ö azt szereti ha mi Öreá alapozunk és a Segítséget ötölle várjuk. Ö kedveli ha egy Szív mint egy daccos Kastély és rettenthetetlenül Öbenne reménykedik. Ö az ijennek nem okoz csalódást.
Igen, a mi Örizönk, a mi Gyámolitónk nem alszik és nem szunnyadozik soha! Ö minden kicsinyességre is gondot visel. Ö úgy rendez mindent hogy az hejes legyen. Ö messze a Jövöbe lát, és késziti számunkra az Útat.
Még tanulnunk kel az Ö Iskolájában. De nemsokára Hitben Felszárnyalunk mint a Sasok és Hegyek, melyek most még eltávolítani akarnak, a Mennyei Perspektívától.

Köszönöm, Mennyei Atyám! Te vagy aki gondot visel rólam. Akkor is ha én alszom, Te jelen vagy, felvigyázol az én Lélegzetemre és a Testem minden Kamrájára. Ha felkelek, Te már a Teendön vagy és készíted elöre a Napot. Igen, én hozzád ragaszkodom, én Örizöm és Gondviselöm!

Minden oly csodálatosan alkotva – 2017.8.19

Jézus mondja:
Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak; De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.
Máté 6, 28b – 29

Isten mindent csodálatosan és szépen alkotott. A Szépség nem Öérte van, hanem hogy a mi Szemeink ezeknek örvendjenek! Az Angyalok a Menyben ezért dicsöitik és magasztalják Istent, Isten maga szereti a Szépséget és a Virágokat, amely által az Emberek Istennek Szépségét és Alkotóerejét megtalálhassák. Ök örvendhetnek és Csendet és Eröt találhatnak.
Isten oooly csodálatosan alkotott mindent! – engem is meg téged is. Ö szereti a Teremtményt! – és engem is és téged is!
Isten a Zenét is alkotta, a Színeket a Festéshez és a Müvészetet, Ö az Aranymüvest is alkotta, a Sportot, a Virágokat … Oly sok külömbözö Dolgokat az Ö Teremtményébe hejezett, hogy mi ezt élvezzük és örvendeni tudjunk.
Ha nem volna ez a romboló Lélek … Vannak Gyülekezetek és Templomok, amelyek mindent megtíltanak és Bünnek ítélik mindazt ami az Életet széppé teheti.
Néhány Napja olvastam egy cikket egy Fiatalemberröl. Ö egy úgynevezett Szabadkeresztény Gyülekezetben nevekedet fel. Majdnem minden nap volt Gyerekóra, Gyerek Istentisztelet, Énekkar és mások.
Ö egy erös kitünö Csoportban érezte magát és úgygondolta, hogy minden ami a Világban van Bün és Istentöl eltávolodott Szemét. Megvetöen tekintett a Fiatalokra akik Labdarugók voltak, avagy akik a Lányok után érdeklödtek. Amikor azonban elkelett hagyja ezt a kis jól örzött Szigetet, és a Világban kikelett lépjen tanulmányozni, a Világgal találkozott és azt vette észre hogy a valóság szerint nem éppen minden rosz! És lassan a Sportnak adta magát és a továbbiak után is érdeklödött, és ezekután kiesett az ö Gyülekezetéböl. Ilyenek azok a ,,Gyülekezeti Támaszok”, akik az Úrjézust nem iserték meg amint kellet, és az nekik immár Unalmas! Saul is ( Pál ) egy eféle jól örzött szigetelt Farizeusi Világban nevekedett. Ö magát a Legjobbakhoz hasonlította, ök voltak a kitünök, Istentöl kiválasztott Földi Harcosok; – mindaddíg míg míg Jézussal nem találkozott. És rájött hogy a Vallás nem az amit Isten akar.
Mi azt akarjuk hogy a mi Gyermekeinknek ne egy a Világtól elszigetelt, szigoruan örzött környezetben nevekedjenek, hanem nekiek Örömeket és Jókedvet teremtsünk! Sokkal fontosabb, hogy Jézust mint Isteni Személyt világosan megismejék és emelett mint Barátot és Segítöt! Labdarugás, eggyüttesen az Úrral a Szívben, ez jó!!

Köszönöm Jézusom, Te mindent oly csodálatosan teremtettél! Igen, én Örömet és Jókedvet és Csendet akarok találni a Te Alkotásodban! Köszönöm a Müvészetet és a Zenét, az Irodalmat és a Sportot! Köszönöm, hogy Te velünk vagy ha mi Sportolunk, avagy Zenét halgatunk. Te valóban Szabaddá teszel benünket!

Istent megtalálni és megismerni – 2017.08.18

„Te pedig, fiam, Salamon, ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az ÚR minden szívet, és megismer minden gondolatot és szándékot. Ha keresed, megtalálhatod.“
1 Krónikák 28, 9

Dávid király már öreg volt, és utasításokat adott a templomépítőknek. Fiáról, Salamonról, ezt lehet elmondani: Ő minden ember feletti, becsületes és istenfélő, igazi szent. Szíve mindenkoron Istenbe kapaszkodik.
Sokan őszintén keresik Istent. És különböző módokon igyekeznek őt elérni. Ő Szent, Teremtő és Bíró. Ő a trónon ül. Hogyan lenne lehetésges , hogy istentelen emberek megtalálják, sőt meglássák őt?
A vallás egy út. Ünnepekről és rituálékról szól, imákról, egyházi eseményekről, adakozásról és jó cselekedetekről. Isten örömét leli ebben, De többet akar: azt akarja, hogy  akik őt keresik, megismerjék!
Sokan más Istent keresnek, kompromisszumot kötnek a külvilággal. Nem tanulták meg még, hogy szent az egy Isten. Ismer Isten, és mégis „hazugságokat” mondunk neki.  Éltetjük a mottót: Találjuk meg mindenben azt, ami nekem előny. De Isten egy szigorú bíró, Ő ismeri a szív gondolatait! A jámbor megjelenés és jámbor beszéd önmagában nem segít.
Ha keressük Őt, el kell felejteni mindent, ami eddig nekünk fontos volt. Meg kell Neki üresíteni a szívünket. És akkor mi is pártatlanul neki szolgálunk majd, hogy a vallásos és a pogány, a filozófius és az egyszerű ember is elismerje – Ő a király, akit meg lehet találni. 
Ő válaszol az imára, ha kérdezünk. Beszél a Bibliában, ha kérjük. Itt van! Nagyon közel! 

Próbáld ki ha komolyan: Kérd, hogy léphen az életedbe, Ő majd megadja a vágyat, hogy Őt hogyan hívd a szívedbe. Meg lehet Őt találni, amint megígérte.
És akkor tökéletes szívvel és teljes akarattal úton leszel az Úr felé. Nem veszélyeztet majd a világ, a barátok, a vágyak és a  saját önigazult jóságod.  Ő a szent Isten.
Jézusban látjuk Istent. Amilyen  Jézus, olyan az Isten; – ugyanaz a karakter, ugyanazt a szív. Olvasd az evangéliumokat, akkor meg fogod tudni, hogy milyen Jézus.

Köszönöm, Jézus, Te vagy az út az Atyához! Általad felismerem és megtalálom az Atyánkat. Most Isten közel jött hozzám, és én is a nyomába eredhetek, mert Te mindenen átíveél, ami elválaszt minket egymástól. Jézus, gyere be a szívembe, és tégy Isten gyermekévé! Azt akarom, hogy követhessem Őt készséges szívvel.

Jézus neve – 2017.08.17

… és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.
ApCsel 4,12

A Zsidókban ki van fejezve: (7. fejezet, 25), Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük.
Csak Jézus nevében van üdvösség, gyógyítás, segítség, kegyelem, Isten irgalma és csak ő járhat közben az Istennél. Őt illeti egyedül a dicséret és a hála, mert Ő mindent megtesz értünk. Csak Jézus érdemes a királyi címre.
Sok minden van, ami Jézussal kapcsolatban vitát szül. És sok más van, amit választani lehetne Jézus helyett, miközben csak tőle várunk segítséget és üdvösséget. De Isten szilárdan ragaszkodik ahhoz, hogy a tisztesség és hálaadás az Ő Fiának járjon.
Néhány nappal ezelőtt volt egy műsor a tévében. Egy lány csodálatosan festett. Azt mondta, hogy Isten mutatja neki a képeket, és segít a festés közben. A festményekből gyógyító erő árad, még rákos betegek is meggyógyulhatnak a képeket nézve. A lány Istenre utal; – de hol van Jézus? Ő nem játszik szerepet az egészben Úgy tűnik, a forrás nem a mi Istenünk, hanem valami más volt számára.
Korunk apostola Jézusról beszél, de minden ettól az embertől függ, mint Isten emberi képvislejétől. Milyen szép, hogy imádságban és annak hatalmában erős, de a reklámok, videók, sőt még a prédikációk közepében is olya gyakran az ember áll. Az emberek szeretnék, hogy imádkozzanak értük, amíg csodára várnak. És mi a helyzet Jézussal ?? Azok, akik ezekhez a földi és jogi tettekhez ragaszkodnak, elpusztulnak , amikor Ő eljön a maga idejében. De aki Jézushoz ragaszkodik , megmenekül.
Az emberek úgy vélik, hogy a szentek és Mária is tud közbenjárni, bíznak bennük, hálát adnak, dicsérik és imádják őket, várják a segítséget – És hol van Jézus? Ő az egyetlen közbenjáró számunkra, akinek joga van Istenhez menni. Miért helyezzük a bizalmunkat azokba, akik már rég halottak? ? Ők ugyanolyan emberek és bűnösök voltak, mint mi. Csak Jézus volt bűntelen , így tudta, mint egy ártatlan áldozati bárány felvállalni bűneinket, és tisztázni minket Isten előtt.
Mi bízunk, bízunk a biztosítóban, a munkaadóban, az államban, az orvosokban, a barátokban, a házastársban, a gyerekekben, a szülőkben, hogy szerencsénk lesz a sorsoláson …. alig van valami, amibe az ember nem helyezi a reménységét. Ám sokszor csalódik . Mert egyedül Jézus tartja meg, amit ígér.
Az Úr mondja – egyedül az Ő nevében találhatunk üdvösséget.

Milyen jó, hogy létezik Jézus! Kivel kell még beszélnünk? Megtakarítás engem bűntudat. Te segítesz nekem a halál ellen. Te utat jársz nekem a Mennyei Atyához. Te az Isten irgalma vagy számomra, köszönöm !!

Istennel való megbékélés – 2017.08.16

Add nekem a szívedet, fiam, és tartsd szemed előtt utaimat.
Péld 23,26

Isten most kér tőlünk. Pedig általában mi kérjük Őt. És most mégis arra lyukadunk ki, hogy Isten nem kívánhat tőlünk semmit!
Az Ő szívügye ez, hogy a szívünk és az Övé összetartozzanak. Valóban egy szívvé és egy lélekké kell válnunk vele, a világegyetem Teremtőjével! Ez a harmónia tökéletes, megszakítás nélküli béke, a határtalan öröm és a megjátszás, hazugság és csalódás nélküli szeretet. A szívem és az Ő szíve egyszerre ver majd, azonos ritmusban …
És miért fordul ez elő olyan ritkán, és miért olyan nehéz ezt megtalálni az Úrral? Azért, mert szemünk nem talál örömet a vele való járásban! 
Vádoljuk az Urat, hogy Ő állítólag rossz úton vezet minket, mert Ő nem akadályozta meg a  katasztrófákat, mert néha szenvednünk kell miatta, mert nem áraszt el minket egy vagyonnal, mert …. A lista végtelen is lehetne. . Nem értünk egyet azzal, hogy milyen utakon vezet Ő minket! Ezt hitetlenség hívják, nincs belé vetett bizalmunk – ez ilyen egyszerű!
Jézus egyszer azt mondta, hogy a bűn az, hogy nem hisznek őbenne, és nem bíznak őbenne. És mi, keresztények, valóban hiszünk benne? Vagy vádoljuk Őt? Nyafogunk és panaszkodunk?
El kell fogadnunk: Jézus mindig azon az úton vezet, amin az Ő szeretete elkísér. Ő mindig szeretetteljesen gondolkodik rólunk.  Dolgai velünk mindig kegyesek és kegyelemmel teljesek! Valójában azt gondoljuk, hogyha Ő minket testével és vérével megmentett a bűntől és haláltól, ne tudná a mi kis problémáinkat is megoldani?
Ezért Isten azt kéri: a szemünk legyen az Ő útjaira függesztve. Ez az igazi kegyelem! Amikor eggyé válunk vele, és megismerjük Őt igazán. Ő emlékeztet:  nagyon szeret minket, örökké megbízhatunk benne, Ő véghezviszi; – egész életünket rábízhatjuk most és a jövőben, sőt a múltban is megláthatjuk szerető kezét.

Köszönöm Jézus, hogy megtaláltalak! Igen, valóban, már kerestél engem, és akaratod szerint megállítottál. És most szeretnék bízni benned, még ha nem is minden megy az életemben kívánságaim szerint. Mikor találkoztunk, úgy éreztem, hogy a jelenléted szeretete és fénye boldoggá tesz. Igen, én bízom benned, a múltban, a jelenben és a jövőben egyaránt! 

Itt és most – 2018.08.15

Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.
Zsidók 13, 8

Mert Istennél nincs idő. Mindig, minden esetben most van. Ő már tudta, még az ég és a föld teremtése előtt azt, ami ma van. Ismert már téged és engem, tudta, hogy mit csinálunk ma, vagy mit nem, hogyan gondolkodunk, és hogyan érzünk, mik a terveink, örömünk vagy bánatunk. Ezért mondja: Ma, aki hallja az Ő hangját … (Zsid 3, 7 és 4, 7)
Azt akarja, hogy közösségben legyünk vele, és vele, ez az ő szándéka most és mindörökké – a örökkévelóságban. Amikor majd odefent leszünk vele teljes, meleg közösség jön létre közöttünk. Itt csak egy kis ízelítőt  kapunk a csodálatos melegségből, ha hallgatunk a szavára. Az Ő szava szeretet, nem parancs.
Néhány ember úgy gondolja, hogy Istennek tökéletes terve van az életünkre. De néha eltérnek ettől a tervtől, talán „rossz” szakma, illetve a „rossz” házastárs mellett döntenek, és Isten jó terve tönkrement. Aztán az életben valahogy elhibázzák a célt . De jön az Isten B-terve off B, mert az A nem működött; – szentsgtelennek, bűnösnek, meg nem hallgatottnak érezzük magunkat …. és nagyon bűnösnek.
Számomra Isten talán már a Z tervet adja, mert nem voltam mindig az Ő útjain. Sok napig nem hallgatyam a hangját. Mégis Jézus azt mondja: Amit elkezdtem, elszeretném benned érni. És Isten adja az akarot véghezvinni.
Istennél tulajdonképpen csak A terv létezik. És ez az, hogy bevigyen minket az Ő közösségébe. Akár mosogatnunk kell ma, akár kirándulnunk, Neki kell a szívünk közepén lenni. Ha minden nap együtt élünk vele, akkor az Ő akarata történik!
Minél többet ragadjuk meg a pillanatot, hogy Istenre hallgassunk, és együtt éljünk vele, annál inkább kezd Isten használni bennünket. Mózes 40 évig a sivatagban őrizte a juhokat, de olyanná nőtt Istennel, hogy az Úr őt bízta meg Izrael kivezetésére. Dávid pásztor volt. A magányában kereste és találta meg az Istent. És az Úr királlyá tette.
Légy eggyé Istennel, Ő tehet bennünket képessé bármilyen munka elvégzésére! Maradj a mostban, a mában – a múltat hagyd pihenni, ne nézd az „elszalasztott lehetőségek”-et, ébredés után élj, és ne az álmokban. Maradj a mostban!  Mert ma hallhatod a hangját.

Köszönöm, Jézus! Te vagy az Úr az életemben. Úgy érzem, az én útjaim gyakran görbék, és tele vannak kitérőkkel. Igen, te keresztülviszel mindenen. Veled akarok élni minden nap!