Mély vízeken át – 2017.12.30

Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg.
Ézs 43,2

Van, amikor a víz már a nyakamig ér, a tűz pedig aggasztóan forró. De az Úr engem mindig kimentett, és mindig megsegített.
A víz vagy a tűz közepén lenni nem igazán jó. Ott az ember nem érzi Isten nagyságát, könyörületességét, dicsőségét vagy szeretetét. Ez egy szorul helyzet, nincs levegő lélegezni, zsákutcában vagy, nincs kijárat a tűzből, közel vagy a megégéshez… nem ez egyáltalán nem jó. Utána, miután Isten megmentett, ujjonghatunk és örvendezhetünk. De mindez a tűzben nem igazán megy.
Muszáj a hitünket bizonyítani: szorosan tartjuk Istenünket magunk mellett? Vagy feladjuk?
Ő, a mi Megmentőnk egész, egész közel van – csak mi nem vesszük észre, mert csak a vészhelyzetben fordulunk felé, meg a tűzben meg a vízben.
Mikor az én apámnak meg kellett halnia, sok víz volt a testén és rosszul jutott levegőhöz. Ezért felolvastuk minden nap ezt az ézsaiási igét, és így eltűnt a félelme a fulladástól. Isten nagyon könyörületes, még akkor is, amikor valaki egy egész életét nélküle élt le.
Ma este volt nálunk a karácsonyi ünnepély. Ismerem az embereimet, megvannak a maguk problémáik, mindannyian nagy nehézségekből jönnek. Mégis, az örömöt hozták magukkal. Valóban vidám volt a hangulat! – és ez minden, mert Jézus is ott volt. Ő az az Úr, aki a gyerekeit nem hagyja el. Mindig, a legmélyebb vízben, a legforróbb tűzben, beletartja a kezét, és így ez nem a mi életünkbe kerül. Ő az az Úr, akiben az ember bízhat. Ő az az Üdvözítő, aki a gyermekeit szereti. Ő a Megváltó, akinek semmi sem túl nehéz. Ő a Jó Pásztor, aki a sajátjaira mindig odafigyel.

Köszönöm, Jézus, hogy veled a mély vízen is átjutok, és a tűzben sem égek meg: hisz Te vagy az, aki az én oldalamon állsz. Igen, nálad biztonságban és védve vagyok. Bízni AKAROK Benned, amikor szorult helyzetben vagyok. És meg akarom neked köszönni, énekelni akarok, és téged dicsérni, mert te az én Megmentőm vagy!

Advertisements

Ö mindent újjá tesz – 2017.12.29

Ne emlékezzetek a régiekről,
és az előbbiekről ne gondolkodjatok!
Ímé, újat cselekszem;
most készül, avagy nem tudjátok még?
Ésaiás 43, 18f.

A Karácsonyi Napok és az Újesztendö napjai általában csendesek, melyekben mi az egész Évet átgondoljuk és a lehetö könyebet hejezük az Újév elé. Isten Bátorítani akar benünket! Nemkel mindennek úgymaradnia; – Ö valami Újat akar tenni.
Isten nagyot gondol és Ö elötte Nagy van! Velünk, a mi Gyülekezeteinkben, a mi Városunkban és a mi Országunkban. Ö látja az elszáradt, Földet, a Sötétséget, amely mindenfele szélesíti magát, és az Igazságtalanságot, amely uralkodik. Ö Újat akar teremteni, avagy nemtudjátok még?
Olyan ez mint egy nagy Gát amely a kiszáradt Földet elválasztja a Víztöl. De a Víz a Tartályban nö és nö. Minden esetben, amikor mi imádjuk és dicsöitjük ÖT, nö a Vízállás.
Mindenkor, ha a mi Hitünk Akcióba van, és mi a Szegényeken Könyörületességet végezünk, emelkedik a Kegyelem Vize. Minden mi imádságunk tölti a Vízemelkedést és ö mind töltödik, míg végül is kiáramlik. Eképpen az élö Víz, kiárad a Kiszáradt Területre és minden virágozni fog. A te Életed nemmég lesz elavult, kiszáradt. A mi Országunk belesz teljesedve, Istennek Dicsöségével és Könyörületességével. A Hivatását teljesíti és Áldás lesz más Népek számára. Igen, Istennek Nagyterve van velünk és a mi Népünkkel! – nem tudjátok még?
Ö vár mireánk; – mikor állunk fel már és mikor foglaljuk el a Hejünket, amelyet Ö nekünk adott? Ö vár erre, az Ö Kegyelmét, a mi Életünkre kiárasztani; – nemtudjátok még?
Mi azt akarjuk hogy az ÚRnak újjanon a Szolgálatára legyünk felkészülve, és a mi Életünket Neki szenteljük. Ö méltó erre! A Kegyelem Áramlata és az Élet legyen a mi kiszáradt, sivár Országunkban, és Életet, Örömet, Békességet és Könyörületességet hozzon!

Köszönöm, Jézusom, Te eljöttél mint kicsiny tehetetlen Gyermek. De Isten felmagasztalt és immár TE egy nagy, mindenható Krály vagy! Mi imádunk Téged, mert TE vagy erre méltó! Mi Készenlétben vagyunk Számodra, kérünk, áraszd ki az élö Vizet, Életünkre és a mi Országunkra!

Légy bátor és erös – 2017.12.28

Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős?
Józsué 1, 9

Eképpen akarja Isten látni az Ö Gyermekeit: Bátornak s erösnek. Ö ezt megparancsolta!!
Ö nemkeresi a Munkakarülöket, és nem az Íroasztalembereket, akik mindent pontosan tudank elméletileg. Ö azokat az Embereket keresi akik az Ö Beszéde szerint élnek.
Ö nem azokat keresi akik állandóan a Reckért mérik és nemhalgatnak Istenre, ha az ügy hevessé válna.
Ö azokat az Embereket keresi, akik Öbenne biztosak. Ök Megbízhatóságot sugároznak, Stabilokat (Ellenálókat) Nyugodtakat és mély Békességben levöket. Még akkor is ha nemminden jól halad, és egyes Ajtók zárva vannak, ekkor is biztosak, biztonságban vannak az Ö Kezében.
És ha az is eljön hogy megkel halni, akkor jön Jézus és Kézenfogja öket. Nemhagyja öket egyedül.
Meghalni Jézussal nem nehéz. Mert Ö karonfogva hordoz benüpnket és óvatosan Haza visz.
A Kereszténység egy néhány Évtízed alatt az egész ismert Világot elfoglalta. Mindenütt vannak kis és nagyobb Gyülekezetek. És az egész Világ odaáramlott, mert ott olyan Emberek voltak, akik nemféltek a haláltól, aki öket legyözhette volna. A többiek mind féltek és bátortalanok voltak, ha a Halál közelgett. A keresztény Hívök azonban elkezdtek énekelni. Ez volt az Evangélium Magva, a Jó Hír: Jézus legyözte a Halált!!
És mivel Ö a leggonoszab Ellenséget legyözte, hát akkor a többieket is legyözheti. Tehát: Légy Bátor és erös! – mert Ö melleted van.
A Sikertelenséget is ha ez is elöjön mi továbmehetünk.
Feladatokkal is bátran megküzdünk, mert Ö segít benünket.
Az Újhazában is bátran beléphetünk, mert Ö már vár ott mireánk.
Légy bátor és erös, nemcsak ezen a Napon, hanem az egész Életedben! Ö, az egész Universzum Ura, melletted van!! Vígasztalva vagy, ne félj, emeld fel a fejedet és haladj elöre.

Köszönöm, Jézusom! Benned van a Gyözelem teljessége, mindenben ami engem Bátortalanná és Félövé akar tenni. Míly jó is, Benned biztonságban lenni! Milyen Derü és Bátorság van bennem! És minden, mert TE engem oly nagyon szeretsz.

Ö Eljött …. – 2017.12.27

A mi Istenünk nagy irgalmasságáért, a melylyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból, Hogy megjelenjék azoknak, a kik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek; hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára!
Lukács 1, 78f

Ez valóban Evangélium, Jó Hír! Meglátogat benünket a Fenti Világosság, mert Isten a mi Atyánk, Könyörül rajtunk. Ö nemakarja hogy a Sötétségben maradjunk, vagy a Halál Árnyékában. Ö azt akarja hogy irányitson benünket a Békesség Útjára. Ezért jött tehát Jézus! Ö a Krisztus, akinek az örökkévaló Tiszteség illik!
Sokan nemtudják a Karácsonyt a Családi Körben tölteni. Egyesek a Börtönben vannak, mások betegek, mások Utaznak, mások Külföldön dolgoznak.Karácsonykor, nagyobb Vágykozás van, a Közelséghez, a Családhoz, Biztonsághoz és az Örömhöz. Megjmutatkozik az ami hiányzik. Azért van a félelem és a gyülölet sajnos ez Ünnepen is.
De Jézus kiválóan ezekért az Emberekért jött el. Ö a Békességet akarja hozni, a Közelieknek és a Távolvalóknak.
Vedd ÖT a te Szívedbe, kérd ÖT, hogy legyen a Te Királyod, imádd ÖT, a Királyok Királyát, öntsd ki elötte a Szívedet! Ö az aki Könyörülhet rajtad.
Ö Reménységet adott az Embereknek: A Halállal nincsen mindennek vége; Egy Út van amely az Atyai Házhoz vezet! Ne légy Bátortalan, bízzál Benne! A legnehezebb Útakon is biztonságban tartja és vezeti az Ö Gyermekeit. Te az Ö számára, nagyon, nagyon fontos vagy! Ö óvatosan jár el veled! És amenyiben a dolog a Véghatárhoz is ért, amit mi nehezen viselhetünk el: Ö ekkor is jelen van. Az Ö Vígasztalása erösebb!!
És ha ekkor nincsen Békességed, ennek te vagy az oka. Békesség Istennel az Úr Jézus Krisztus által, lehetségessé vált. Tedd ezt Hitben magadévá, avagy kérd ÖT, hogy segítsen! A Békesség magaddal szemben lehetséges! Ö akart Téged; Ö nemfog soha téged elútasítani vagy elfeledni! Békesség a te Felebarátoddal lehetséges! Bocsás meg és kérj Bocsánatot a te Részvételedért a Vitatkozásban. Az ÚR Jézus alázatos volt, és mi is lehetünk. Az ár lehet magas, de az Isteni Békességért megéri.
Igen, Jézus óta ez világos: Nekünk van egy Segítségünk, mindenekben. Van egy Vígasztalónk, amely nem nehéz, sem reménytelen sem bánatos. Ö van Nekünk, az élö Megváltó, Szabadító, Vígasztaló és Segítö!

Köszönöm Jézusom, Hogy TE bejöttél a mi Sötétségünkbe. TE ajándékozod a Kibékülést, TE meggyözöd a Halálnak Árnyékát, TE vagy a valódi Megváltó és Üdvözitö! Míly jó hogy TE az enyém vagy, s TE egész, egész közel vagy hozzám. Igen, Uram, munkáld az Életemet, hogy a TE Életed Teljes legyen énbennem. TE vagy a Szívemnek Királya!

Ö a mi Békességünk – 2017.12.26

Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat.
Efézus 2, 14

Tehát ezért jött Jézus! Ö lerontotta a Választófalat, amely benünket elválasztott Istentöl! Ö megszüntette az ellenségeskedést a Zsidók és más Népek között! Ö Békességet állított elö az Emberek között! Ö a mi Békességünk, mivel Ö megbékített benünket Önmagával!
Ö a Békesség Fejedelme!!
Mindenki aki Öreá épít és az ö Szívét a Békesség Királyának megnyitja, be lesz töltve az Ö Békességével.
Végre Öszhang az Emberben, amely különben belül szétvolt zúzva! Végre Öszhang a Teremtménnyel, ahol a barbárokhoz hasonlóan éltünk. Végre Öszhang más Emberekkel, mert a Megbocsájtás ezt lehetövé tette.
Isten lemond az Ö igazságos Követelményeiröl, velünk szemben és hazavisz az Úr Jézus Krisztus Érdeméért az Ö Othonába.
Végre Békeség, az Elválasztás Istentöl törölve!
Igen ezért jött el Jézus ebbe a Világba. Ömaga a Békesség, aki mindenekkel megbékéltet. Az Ö Személyében, lehetséges Békesség a Földön, nem egy Dogma avagy Ideológia.
Néhány Napja látogatóban voltam egy Családba. Sajnos ott egy komor Hangulat volt, valahogy olyképpen mint egy Temetésen. Elmesélték ott nekem hogy egy Rokon sokat ivott és a Mája felmondta a szólgálatot, és meghalt. (Utólag ablak tisztitzó szert ivott) Ennek a Fia tegnap halt meg, s ma lesz a Temetése. Egy asszony 5 Hónapja, egy Szót sem szólhat, Kómában van. Ennek a Férje egy Ápoló Othonban van …. És a Vendéglátó ö maga is a Végén van …. Én érdeklöttem ezeknek Hite felől. Én elmondtam hogy Jézus Fény és Reménység. Az Igevers jútott eszemben: Akik a Halál Árnyékában ültek ….. ezeknek egy fényes Világosság jelent meg. De ök nemakartak ezzel valamit is kezdeni, ök azt tarották, hogy a Halállal mindennel bevan fejezve és vége mindennek. Furcsa, inkább semmi Reménység és nem Jézusra alapozni ….. néha úgygondolom, egyes Emberek valamiféleképpen vakok vagy megvannak butulva …

Köszönöm, Jézusom! Míly jó hogy TE eljöttél! TE vagy valóban a Reményseg Fénye, TE Megérintendö vagy valóban! TE vagy az én Megmentöm! TE adsz az én zaklatott Szívemnek Békességet! Benned találom én meg a nagy Örömöt. Míly jó, Téged ismerni, és Veled élni!

Csillagunk, Jézus – 2017.12.25

„Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.“
A csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük.
Máté 2, 2.10

Egy egész kicsi fény elűzte a sötétséget. A remény kicsi fénye elzavarta a sivárságot, a félelmet, a kétségbeesést és a depressziót. Engedd be Jézus fényét a szívedbe.
Nem csak ez az egyedüli kicsi fény létezik. Fent a mennyben számtalan fény ragyog, mindegyik Isten nagyságára és szerelmére mutat.
Jézus eljött, a megígért megváltó, hogy a népét a bűnből megmentse, mindenkit, aki a halál árnyékában ül, onnan kiszakadhasson. Ő, az Úr és a Megváltó, neki van egyedül hatalma ehhez.
Jézus egy csillag a mi egünkön. Ő tudja az utat vissza az apai házba. Ő megszabadít minket , és a szívünk békét talál. Jézus béketűrő és alázatos, barátságos és szerető, igazságos és szemrehányás nélküli. Hol lehet még ilyen vallást találni? Hol lehet még egy ilyen Istent találni?
Ő szeret a közelünkben lenni. Emiatt emberré lett. Sebezhető lett, isteni hatalom emberi testben. Heródes kereste,, már gyerekként meg akarta ölni, de Isten megakadályozta. A farizeusok, meg az istenfélők is megakarták őt ölni, de nem sikerült. Sokan elhagyták, mert nem tudták elviselni a szavát. Sokan Jézuson keresztül közeledtek Istenhez, és megijedtek. De az Úr azt mondta , ne félj! A jelenlétem félelmet keltő, erős, leleplező, de mégis nem találsz máshol nyugalmat, csak az Ő megkínzott szívében. Csak a keresztnél, csak Jézusnál találsz mély örömöt és Istennel való megbékülést. Ezért ünnepeljük Jézus születésnapját,  az Ő tiszteletére. Ő a mi királyunk! Ő a csillag, amelyik a mi szívünkben világít, mutatja az utat, remény hoz és a szívünket Istenhez viszi.

Köszönöm, Jézus, hogy te eljöttél, hogy engem megmentsél! Olyan jó vagy hozzám! Te vagy az életem fényessége! Ki lennék nélküled? Te vagy a fény a szívemben és az utamon. Te vagy a remény és a bizalom ragyogása. Egyedül Te…

Egy magányos utca – 2017.12.24

 Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: „Kelj fel, és menj Dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen.“
ApCsel 8,26

Úgy mutatom be Fülöpöt, mint egy boldog, erőshitű, hálás embert, aki az Istent jól ismeri, szereti, és minden sejtjével rajta függött. Megbízható és hűséges volt, a Jeruzsálemi hét diakónushoz tartozott. A boldogsága és öröme a karakteréhez tartozott – állapíthatom meg. Ismerte az Urat és az Ő hangját. Nem tudjuk annyira pontosan, hogyan beszélt hozzá az Isten. Nekem úgy tűnik, hogy Ő minden emberhez más művészettel közeledik. Valakit álmon keresztül szólít, valakivel hallhatóan beszél, vagy egy belső kapcsolat áll fent, vagy hirtelen ismereteken keresztül jön, vagy valamilyen dolgokban való erős hit az Úr hangja, vagy azokon a szavakon keresztül, amikket nekünk szán…
Olyan sok-sok lehetőség van érthetően beszélni. Tehát, hogy ezt megérthessük, amikor..igen, amikor ezek a hátsó kérdések jönne. Először érthetően pontosan megértettük, a következő napon pedig már itt van a „Talán“. Így nem fogjuk Isten hangját megtanulni meghallani. Muszáj, hogy amit Isten nekünk mond, azonnal befogadjuk, és ne kérdezősködjünk újra.
Fülöp egész szorosan volt kapcsolatban az Úrral. Így tudta a nehéz felelősséget a szolgálatában örömmel hordozni. Szerette a munkáját Vele végezni. Ha ő a Jézussal való közösségben hanyag lett volna, nem hallotta volna a hangját. A munkaadó sokkal fontosabb, mint a munka. Sokan úgy végzik a szolgálatukat, hogy közben elvész az Úr, és csak egyedül szenvednek azzal…
Fülöpnek egy magányos utcán kellett járni. Nem tudta, hogy mire vár, és mire nem, hogy az etiópi gyülekezetet meg kell alapítania. De ment. (Nem úgy, mint Jónás, aki azonnal távolra rohant, amikor az Úr a feladatot kiadta). Ő ment a magányos környéken ,de Isten ott volt. Nem rémítette meg a sivatag vagy az útonálló – ő ment.

Köszönöm, Jézus! Te itt vagy! És amikor egy magányos úton járok, akkor is. Amikor nem értem, hogy mit akarsz, akkor is. Amikor nem akarok imádkozni: az én akaratom történjen a földön, mint a tiéd a mennyben, hanem a te akaratod történjen, akkor is. Uram, keresem a te arcodat. Szeretném a jelenlétedet és a közelségedet. Egyedül te keresel engem teljes szíveddel.