Jézusról tanúskodva – 2017.10.08

„…és tanúim lesztek.“
ApCsel 1,8

Jézus egyértelművé teszi a mennybemenetele előtt a küldetésünket. Milyen jó is ez ránk nézve! Nem mindannyian lehetünk próféták, tanítók, misszionáriusok vagy apostolok. De mindannyian az ő tanúi vagyunk!
Vannak keresztyének, akik hite a hallgatásra korlátozódott. Akkor nekik hallgatni kell. Még nem tudnak beszélni, sem komolyabb feladatot vállalni a gyülekezetben. És pont ezekhez az emberekhez szól Jézus így: „Bízzatok! Nem várom el azt, amire nem vagytok képesek! Csak azt szeretném, hogy tanúim legyetek! “ Nem kell sem retorika, sem meggyőzőkészség. Csak egy kis bátorság és bizalom. Jézus maga akarja a szavakat nekünk adni. És ha izgulunk, vagy nem sokat tudunk még elmondani, és gyengének tartjuk a beszédünket, Ő azt mondja: Az én erőm a te erőtlenséged által ér célba! Ő nem mindig a szavak erejét akarja használni, hanem a szívre koncentrál, hogy oda elérjen az üzenet. Nem az elmét akarja meggyőzni, hanem a szívet megragadni!
Sokszor gyöngének és erőtlennek érezzük magunkat! És ez így is van – egyedül az Úr erősíthet meg minket. Ő tudja a szavakat élővé tenni, és meg is teszi!
Az ember beszél az Istenről, és sokszor elnehezedik a nyelve. De ha az igaz tanú szól Róla, akkor sokkal könnyebben és természetesebben megy.
Jézus egyáltalán nem vár el tőlünk nagy dolgokat. Sőt, a szánkba adja a szavakat, amelyek más emberekben élővé válhatnak. Milyen jó: ő mindenért helyt áll, nekünk csak a bátorság kell a beszédhez.
Az evangélium az egész világot bejárta. És ez nem csak Pálnak és az ő missziói útjának köszönhető, hogy az evangélium hirdettetett. Sok és sok tanú van szerte a világon, akik az életükkel hirdették és magukat Jézusnak szentelték. Pál Rómába érkeztével sok házi közösség alakult, és ez tanúkat szült az Úrnak.
Lángolj Jézusnak a szolgálattól. Minden reggel helyezd magad a kezébe és imádkozz, hogy Isten mutassa meg neked, hogy aznap hol kell tanúskodnod. Minden másban hagyatkozz Rá! Ő csodálatosan véghezvisz mindent! Készítsen fel a munkára az Úr!

Köszönöm, Jézus! Óriási megkönnyebbülés, hogy nem muszáj prédikálnom és misszionálnom. Csak a tanúdnak kell lennem! Annyi mindent véghezvittél már az életemben, hogy arról igazán lehet beszélni! És de jó, hogy többet nem is vársz el! Köszönöm, hogy rám kívánod helyezni áldásodat. Köszönöm, hogy a Szentlélek működik az én szegényes szavaimon keresztül is. Ő eléri, amit én nem tudok!

Advertisements

Szeretett gyermekem – 2017.10.07

És hang hallatszott a mennyből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.“
Máté 3,17

Tulajdonképpen itt Isten Jézushoz beszél, az Ő szeretett gyermekéhez. De ugyanezt mondja nekünk is: Te vagy az én szeretett gyermekem, akiben gyönyörködöm!
Hogyan is lehet ezt megérteni? Hiszen mindannyian bűnösök vagyunk, és egyáltalán nem szentek.
Az egyik lator, akit Jézussal együtt keresztre feszítettek, azt mondta az Úrnak: Emlékezzél meg rólam a Te országodban. A hitére Jézus így válaszolt: Még ma velem leszel a paradicsomban!
Mikor Jézus erre a latorra nézett, nem nézett rám is? De, Jézus a jövőben már engem is látott ezzel a tekintetével. Rám nézett és ezt mondta: Érted is, gyermekem! Érted, miattad függök itt a kereszten és fizetek a bűneidért. Érted, mert szeretlek téged, drága gyermekem!
Isten, az Atya engem is akart és életre hívott. Az életem kezdeténél is ott volt már. Jóllehet a baráti körömből, sőt a rokonságomból senki nem keresztyén, de Isten ennek ellenére elhívott engem. Rám nézett és ezt mondta: Egyedül nem jön rendbe. Szüksége van rám! Így hívott ki engem, a fáradságát sem kímélve, hogy szeretett gyermeke lehessek.
Igen, ez rám is érvényes: Az Ő szeretett gyermeke vagyok ,akiben gyönyörködik.
Szerelme teljesen elvakítja Őt. Rám néz, és nem látja a hiányosságokat, hanem szerelme által tökéletes, tiszta és megszentelt lehetek. Hát nem csodálatos?
Olyan sokszor teszem próbára a türelmét és a szeretetét, mert nem tudok hinni. Pedig ő teljesen valódi. Türelme határtalan, szeretete nem ismer korlátokat. Komolyan gondolja: Szeretett gyermekem vagy!
Főként azoknak az embereknek, akiknek nagyon kevés szeretet jut az életükben, és sokszor voltak megcsalva, kell hinniük és tudniuk igazán: Isten határtalanul szeret, és Ő kiárasztja a szeretetét! Mert az ő szeretete és türelme valóban korlátlan.
Ne játszunk a szeretetével, Ő valóban komolyan gondolja ezt. Fogadd a teremtés Atyjának rád irányuló szeretetét!
Zárd magadba: Te az ő szeretett gyermeke vagy, végtelenül drága, kimeríthetetlen türelmével körülölel és óv. Újra és újra elmondja: Te vagy az én szeretett gyermekem, akiben gyönyörködöm!

Köszönöm, Jézus! Miattad járulhatok az Atyához! Neked köszönhetően béke lehet köztem és az Úr között. Miattad mondja azt az Úr: szeretlek téged, drága gyermekem! És neked köszönhetően élhetek, dolgozhatok és alhatok ebben a szent bizonyosságban! Köszönöm!

Magányban és egyedül – 2017.10.06

Ne félj, mert én veled vagyok;
ne csüggedj, mert én vagyok Istened.
Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.
Ézsaiás 41, 10

A Bibliában sokan vannak, akik hosszú ideig voltak egyedül. Nem úgy beszélnek róla, mintha az olyan jó lett volna. Hanem inkább úgy, hogy Isten ezt az időt felkészülésként használta fel, úgymond egy képzésként. A magányban lettek stabil emberek, akik Istent igazán megismerték – hogy Ő ott van, mikor senki más nincs.
Johannes der Täufer az egyik közülük. Pál tíz évet töltött a pusztában, Jézus pedig 40 napig böjtölt a pusztában. Mózesnek 40 év-ig kellett a sivatagban vesztegelnie a juhok között, hasonlóképp Dávidnak ugyanott, hosszú ideig.
Ők megtudtak maradni az egyedüllétben, mert beszélgettek az Úrral, és Ő is velük. Megtanulták megismerni az Urat, és igazán értékelni.  Megtanultak bízni! Lehet, hogy nem mindig volt könnyű, de az eredményért megérte!
A magány az elhagyatottság érzése. Szent kifejezésekkel nem lehet megfogalmazni.Ezek a tények tanúskodása. Ez a mi önző, kövér, régi énünk, és nem mi. Mindig sért, ezeket a rossz érzéseket juttatja eszedbe! No, kövér, régi énem, rosszul érzed már magad?  De óh, sajnálom! – és a régit csak jól helyre kéne rakni. Jézus azt szeretné, hogy múltként kelljen a magányra tekintened. Ő azt szeretné, ha megismernéd Őt! Nem csak a Bibliatanulmányozás, prédikációk hallgatása és keresztyén videók nézése szintjén. Beszélni akar veled – mosogatás, sétálás közben, autómosás, vagy akár fejés közben is. Mindig lehetőséged van beszélni vele!
Amikor megszületünk, rengeteg dolgot meg kellett tanulnunk, míg felnövekedtünk. Megtanulni járni, miközben kezdetben folyamatosan elestünk  – de mi nem adtuk fel, míg meg nem tanultuk!  Amikor keresztyénként újjászületünk, fel kell nőni, lelkileg sokat táplálkozni, próbálkozni, gyakorolni, amíg csak fel nem növünk és teherbíróvá válunk!
Talán a gyerekkor nem könnyű, de Isten mindent be akar gyógyítani – az elhagyatottság érzését is! Ezért ad ígéretet a Bibliában, és fel akarja tölteni az életedet: Mert általa áhított lehetsz!  Jézus szeret téged, és hangsúlyt helyez a veled való közösségre! Veled akar időt tölteni!
Ő valóra váltja a Szavát! A te oldaladon áll, biztos lehetsz benne! Nézz Rá, beszélj vele, és érezd, ahogy a magány és az elhagyatottság mértéke egyre csökken. Légy erős, bízz benne!

Köszönöm, Jézus! Te velem vagy, amit nem tudok nem észrevenni. Beszélhetek veled bárhol és bármikor. Köszönöm, hogy általad áhított lehetek, hogy szeretsz és velem akarsz lenni!

Jézus csakis Jézus – 2017.10.05

Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.
Róma 10, 13

Eképpen mondja Istennek Ígéje a Biblia. Teljes világosan és egyszerüen: Te az Úr Jézus Krisztus Nevét kel hívjad, aki neked segíthet és megmenthet. Függetlenül attól, milyen forma a Szükség, Ö mindeneknél Nagyobb, Ö a Gyöztes, Megmentö, Segitség és Megváltó.
Oly sok Istenség van ezen a Földön. A Hinduknak Millió Bálványuk van és Szellemük. Az Iszlámnak Allah, a Budistáknak a Nirvana, A Tibetieknek százféle ….
De a valóságban csak egy van, aki minket szeret, aki értünk meghalt, aki a mi Büneinket, Adoságainkat hordozta és megbocsájtotta, aki a Halált meggyözte, a Sátán uralma alól felmentett: Jézus Krisztus, az élö Istennek Fia.
Amenyiben Ö ezt Elvégezte, ezt a hatalmas, életszükségletes Dolgot, miként ne tudna Ö Kicsinységeinkröl lemondani? Neki van Hatalma nekem egy Parkolóhejet mutatni, az Elveszet dolgokat megtalálni, Betegeket egézségessé tenni, Magányosokat vígasztalni, új Reménységet adni az Elváltaknak …. Neki semmi sem nagy vagy kicsiny. Ö mindent tud.
És az Ö Szeretete miatt, minket Teljesen akar magának.
Miért is kéne más ,,Eljárást“ választani, ha mi már nekünk Jézusunk van? Minden rajta kivül, amikhez mi imádkoznánk, avagy köszönetet mondanánk, az csak töblet. Ez bántja Jézust, Ö egy Féltékeny Isten! Csakis az Ö Nevében találunk mi Segítségre és Mentésre!
A mi közelünkben van egy kis Kápolna. A falak televannak Cédulákkal: …. segített. Kérlek, …. , segits!! – Igen, kérdem én, és hol maradt Jézus?? Az ember elrabolja Tölle a Dicsöséget és valaki mást kér segítségül. Jézus itt felesleges, avagy csak egy a sok közül ….
A Biblia és Jézus mást mondanak: Csak Ö, Csakis Ö!
Ha mi magányosok vagyunk, ki vígasztal meg benünket? Jézus.
Ha mi betegek vagyunk, ki áll Oldalunkon? Jézus.
Ha megkel haljunk, ki vezet ezen át? Jézus.
Ha mi valamit elvesztettünk, ki segít a kereséshez? Jézus.
Amikor a Szükség gyötör, ki gondoskodik rólad? Jézus.
Állandóan Jézus, Jézus egyedül! Ö a mi Címünk, bármely Szükség is adodna. Ö a mi Segítönk és Tanácsadónk, Barát és a Jó Pásztor.
Jézus azt akarja hogy mi ÖT kérjük. Ö azt szereti! Ö kedvel benünket segíteni, ez örvendezteti meg ÖT!

Ezekszerint tudja hogy a Golgotai Áldozata nem volt hiábavaló.Igen, Jézusom, én Hozzád fordulok, és csakis Hozzád! TE vagy az én Megváltóm és Szabadítóm, Neked szól minden Köszönet! Ezt a Napot is a TE erös Kezedbe teszem, segíts nekem mindenekben. Míly Jó hogy TE jelen vagy!!

Erö és Erösség – 2017.10.04

Erőt ad a megfáradottnak,
és az erőtlen erejét megsokasítja.
Elfáradnak az ifjak és meglankadnak,
megtántorodnak a legkülönbek is;
De a kik az Úrban bíznak, erejök megújul,
szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk,
futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!
Ésaiás 40, 29-31

Az egyetlen, aki ehez az Ígérethez tökéletesen Méltó volt, az az Úr Jézus Krisztus volt,amikor e Földön élt. Ö nem volt fáradt, és nem lankadt meg, Ö nem tartozott a Kétségesekhez és Lemondókhoz, Ö nemhagyta abba, hanem Sugározta az Isten Szeretetét, teljes erövel reggeltöl estig. Söt lehetett ÖT ,,zavarni“ éjjel is, de nem a ,,zavarni“ szó nem is hejes kifejezés, mert Ö nem az volt akit zavarni lehetett. Jelen volt mindég és megtette a Tennivalókat. Az Ö Eröforrása az volt, hogy Annak az Akaratát tegye Aki Öt Elküldte. Furcsa számunkra, az Eljárást avagy a Misziót mint Eröforrást tekinteni. Mivel ez Eröt igényel, Annak az Akaratát tenni aki minket kiküld… Lehet egy Alap ezen elgondolkodni, miért is volt ez másképpen az Úrjézusnál mint velünk? Ö Istentöl volt küldve és csak azt tette amit Ö rendelve kapott, Istentöl. Lehetséges hogy mi többet teszünk? Avagy Tévesen?
Például nem rohant Ö egyenesen a Kórházba, amikor meghalotta hogy az Ö Barátja beteg volt. Ö várt, míg Lázár meghalt. És nyugodtan használta fel az idöt, nem Sürgösen! Az Elhagyatott állapot gyakran volt Nála, – mert Isten állandóan az Útját változtatta; De Ö nemjött késön, a Lázár esetében sem. Istennek más Terve volt, ezt Ö tudta Jézus, mert Ö az Atyával oly szoros Közösségben volt. ( Jézusnak kikelett hoznia Lázárt a Sírból, és Lázár valóban kijött onnan!)
Az én Izgalmam és Sürgösségem sok Energiámba kerül. Milyen jó, tudnom, Istenem gondoskodik mendenek felett. Nyugodtan Bizalmasan végezhetem a Munkát.
Jézus az Atyából élt. Mindent amit az Atya neki mondott, Kenyere volt, mind Táplálék. Ö érzte a Höséget, Hideget, Éhséget és Szomjat, de mindent kiegyenlített az Atya neki. Jézusnak nem volt Ideje és Szüksége magára gondolni. Ö az Atya Szemével látta a maga Életét. Ezért volt ez a Bizalom. Míly gyakran volt Ö csalódva! De azért nemtöltötte el a Keserüség. Mert Ö ismerte az Atyát és Öszerinte gondolkozott.
Számunkra ez nehéz, a régi sürgetö Életviszonylatot letteni és Jézus Életviszonyát átvenni. Néha egy egész Életbe kerül. De amenyiben ez nekünk sikerül, annál nyugodtabban és bizalmasabban élünk, ha nincsen a sürgetés, Cselekvéseink hanem Istennek Tettei. Mi olyanok szeretnénk lenni mint Jézus ezt elöttünk cselekedte! És mi ezt minnél elöbb megakarjuk tanulni, hogy ne kerüljön egy teljes Életbe. Mi az Atyával szoros Közösségben akarunk lenni, és nem állandóan magunkra tekinteni.

Jézusom, én Rád tekintek! TE megmutatod nekem, miként éljek. A Mennyei Atya gondot visel rólam, míly jó ez!! Én a TE Útadon akarok járni, és TE vagy az én Eröforrásom. Köszönöm!!

Isten Temploma – 3.10.2017

Az én házam imádság házának neveztetik minden nép között.
Márk 11, 17

Jézus bevonul Jeruzsálembe, nagy Sokaság követésével, akik hangosan Halleluját és Hozsannát kiáltottak. Amint a Farizeusok Csendet kértek, Jézus azt mondta: Ha ezek halgatnak a Kövek fognak kiáltani! …. nem olvastátok: A Kisgyerekek szája által leszel Dicsöítve?
Ahol Jézus van, ott nincsen csend. A Menyben is kiáltanak az Anygyalok állandóan s hangosan. Dicsöség az Úrnak! – mert ök telve vannak Örömmel, Istennek Dicsöségével s Mindenhatóságával.
Az Ö Temploma, az Úrjézus Gyülekezete, nemmindenáron egy Hatalmas Épület. És az Ö Temploma, a Jézus Tanítványainak Szíve. Ott Ö Othol érzi Magát.
Ott akar Ö Uralkodni, és a Mezöt nem egy lehetö Teológusnak átadni, akik csakis az ö Kiképzésük által, a Hatóságukat akarják felmutatni a Gyülekezetben lévö Hívök Élete felett.
A Hatóságot majd Jézus ossza ki az Embereknek akik hüségesek és alázatosak.
Eképpen voltak a múltban Feszültségek, azok között akik Emberi elképzelés szerint avagy a Jézus az Isten ,,Temploma szerinti“ eljárással munkálkodtak. Ez a Feszültség ma is megvan.
Mindenkinek van Heje az Isten Templomában. Ök mindnyájan külömbözöek. Eggyesek hangosan, mások inkább halkan vannak az Imádatban. Csak az a fontos hogy a többi halgatókra is figyelemmel kel lenni, mint önmagára, eképpen halad Istennek Gyülekezete. Vannak külömbözö Tanítások külömbözö Templomokban; – legyünk mi azok akik az Alapvetö és Közösre tekintünk, és megmaradjunk abban hogy mi nem a saját magunk Elképzelése szerint sem valami Melléktanítás szerint járunk el.
Imádságnak Háza: Az Imádságnak Feladata a Gyülekezetben az, hogy az Istennek Dicsöségét a Földre hozza le. Az Ö Akarata legyen meg elvégre itt is, mint a Menyben.
Eképpen van az hogy gyakran a Gyülekezetben és a Hívök Életében hogy röviden Imádkoznak. A Fellépés Népszerübb. De Isten Imádságot igényel! Ö azt akrja,hogy mi Vele legyünk Öszhangba, ez az Imádságnak a Célja. Ö az Örömét akarja kiönteni az Isten és Emberek közti Társaságban. Ö Békességet akar teremteni. Ö beakarja magát biztosítani dicsöséges Jelekkel. Ö jelen van …. – és hol vagyunk mi?

Köszönöm, Jézusom, hogy TE bennem élö vagy s nem vetsz el. Én a TE Templomod vagyok! – mivel érdemeltem meg ezt? Ez Kegyelem és csakis Kegyelem. TE kedveled a velemvaló Társaságot. És miért? Mert TE engem szeretsz! Köszönöm, Jézusom, teljes Szívböl Köszönöm!!!

Csak egy a Közbenjáró – 2.10.2017

És ezért új szövetségnek a közbenjárója Ö.
Zsidók 9, 15

Ö Jézus a Krisztus. Ö egyedül és senki más. Ö a Közbenjáró Isten és az Emberek között. Ö elvégezte a Megváltás munkáját. Ö megmentet benünket és Örökéletet adott. Minden Dicsöség, és Tiszteség és minden Köszönet az Övé, az Úr Jézus Krisztusé!
A régi Izraeliták féltek Istentöl, ök nemakartak közvetlen elébe járulni.
Ezért küldték Mózest Öhozzá, a Szenthegyen. Ök Joggal féltek, mert tudták hogy Isten az ö Szivükbe lát. Ez nekik kellemetlen volt, igen, ök ezért féltek.
Mózes egy Közbenjáró volt a régi Izráel és Isten között. Ö egy Elöljáró volt, aki értük közbelépett.
A Törvény Szövetsége azonban nemvolt jó. Az Emberek ezt állandóan megszegték; nemtudták Szívböl megtartani. Söt maga a külsöbsége a Törvénynek megtartása is távol Állott Istentöl.
Ezért Isten elküldött egy Közbenjárót, Jézust. Ö kibékítette a Kerszten az Istent és Embert, amikoris Ö minden Adóságot Önmagára vett.Ö meggyözte a mi legnagyobb Ellenségünket, a Halált, az Ö Feltámadása által. Mostmár Ö az ÚR, aki a Trónon ül és Igazságot szólgáltat. Ö jönni fog, ítélni eleveneket és Holtakat.
Ez a Jézus, tele Könyörületességgel és Kegyelemmel, egy jó ÚR. Telve Türelemmel és szelidséggel, alázattal, barátsággal. A Bün leigázza az Embert, Jézus azonban szabaddá teszi.
Mi csak egyhez akarunk Imádkozni: Jézushoz! Mi csak egynek adunk köszönetet: Jézusnak! Nekünk csak egy Közbenjáróra van szükségünk Istenhez: Jézusra! A mi Szíveinkben csak egy Királyra van szükségünk: Jézusra!
Eképpen mondja nekünk a Biblia is: Ö az Egyetlen! Ö a mi Elöljárónk, a mi Vígasztalónk, a mi Megmentönk! Minden további felesleges.
Vannak azonban sok Keresztények, akiknek szükségük van egy Közbenjáróra, egy Apostolra vagy egy Szentre, az Istennek Áldását megkapni. Ök lealacsonyitják Jézust.
Ha mi valaki máshoz imádkozunk s nem Jézushoz, akkor ÖT s az Ö Megváltó Munkájának árulója vagyunk. Ha mi valaki másnak a mennyei Világban adunk köszönetet, a mi Hitünknek nincsen értéke Isten elött. Akkor nekünk egy ,,vegyes Lelkünk“ van, eképpen mondja ezt Jézus, és mi nemlehetünk eképpen soha a tökéletes Szabadságban ami a mi Hitéletünket illeti.

Köszönöm, Jézusom! TE vagy nekem Minden!! Nincsen szükségem Közbenjáróra, mert TE vagy nekem. Minden elvárásom Tölled van. És minden Köszönettel csak Neked egyedül tartozom. Nekem nincsen szükségem az Életemben más Lelkületre csakis Töled várom ezt!!