Pünkösd – 2017.6.6

Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.
Apostolok Cselekedetei 1,8
Ez egy Ígéret volt a Tanítványoknak, mielött Ö felemeltetett. Tulajdonképpen az hogy, Ök veszik a Szentlelket, és ök az Ö Bizonyságtevöi lesznek. A Szentlélek egy Személy, Ö nem egy nemszemélyes Erö vagy Energia. Ö teljes Erö és Energia, de ennél több is. Meglehet Öt Bántani. Meglehet Öt sérteni. Lehet Öt követni, vagy üldözni. Ö Vígasztaló, Segítö, Emlékeztetö. Ö valóban egy Személy amint Jézus vagy az Atya. Ö Eggyütesen Jézus az Atya-Isten a Szentháromság. Sokaknak Ö csak homályos, elmosódott valami, mi nemkapunk tökéletes, világos képet Róla, amint Jézusról. Ez abban rejlik hogy, Ö nemsok Kiemelkedöbb dolgot tesz magáról, hanem mindenben  Jézust dicsöiteni akarja. Ö örvend, ha mi Jézust imádjuk és Öneki adjuk a Dicsöséget. Azért is nem téves ha mi felcseréljük Imdságainkban a Szentháromságot és csak Jézust említjük, Neki köszönetet mondunk, azért amit a Szentlélek tesz. Ök ezt tökéletesen megértik. Jézus nemakar benünket kiképezni arra hogy mi a saját Akaratunkat használjuk. A Szentléleknek az Ereje nem áll a mi rendelkezésünkre, hogy mi azt tegyük amit akarunk, hanem, mi áljunk a Istennek a rendelkezésére, hogy Ö azt tegye  velünk amit Ö akar. Mi csak Kanálisok vagyunk az Ö Erejében. (Mi megjegyezzük, azt hogy a Szentlélek helyett használhatjuk az Isteni Eröt is, mely a Megtestesült  Isteni Erö). A Tanítványok és az Apostolok, semmit sem tudtak az Isteni Erön kívül cselekedni. Mi látjuk Pétert amint ö magától csak bajt idézet elö. Azonban amikor a Szentlélek hejet talált öbenne, Békességet idézet elö, Csodákat és egy Hüséges Bizonyságtavöje lett Jézusnak. Mi is tehetünk sokat magunktól, de hejesebb ha engedjük hogy a Szentléleknek az Ereje Vezessen benünket.  Minden kicsiny Munkában is sokkal könnyebb számunkra, ha Övele tesszük, és ha Öreá halgatunk. Az Isteni erö nemazért jön hogy mi Lustálkodjunk, hanem hogy Ö minket mozgásba irányitson. Mi Jézusnak a cselekedeteit kel tegyük, az Ö Hasonmásának kel lennünk és Bizonyságtevöknek kel lennünk az egész Világban. Az Isteni Lélek munkálja ezt bennünk, amint Ö bennünk Él, és idöröl idöre az egész Emberben hejet foglal, és újratervezi;- amenyiben mi ezt Neki megengedjük! Eképpen lehetünk mi Bizonyságtevök az Isteni Szeretetben. Mindeggy hogy miképpen, Evangélista vagy Miszziónárus, avagy Háziasszony vagy Irodamunkás: Mi végezzük a mi Munkánkat, aképpen amint ez Jézusnak kedves. Ezekután Cselekedhet Ö általunk.
Köszönöm Atyám, a Léleknek Erejét, mely bennem lakik! Igen én akarom hogy sok Hejet foglaljon el bennem, Öréa halgassak és Neki engedelmeskedjem. Te elökészítesz engem, hogy Hasonmása legyek a Te Fiadnak. Magamtól én erre nemvagyok képes, mert sok Bün, Hitetlenség, sok Szeretetlenség…. De Ö énbennem, ez Jó! – -s ezekszerint sikerül. Köszönöm, Atyám, hogy Te gondot viselsz rólam!
Advertisements

Megváltás – 2017.6.5

Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó; mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. …  Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?
Róma 7,18f; 24f

Amenyiben belefáradtunk a Bünnek, akkor megérthetjük Pál Apostolt mit akar kifejezni a fönnebb említett Igeversben. Miér teszem azt amit nemakarok, és nem azt amit akarok. Ki eröltet engem? Ez a Hústest, a nemi vágy, az Óember, a jólápolt, meghízlalt  Én.

Aki e nyomást ismeri magában kétkedve bánkódik, az már meg van áldva avagy majdnem megvan ádva. Mert ö az ö Szükségében az Úr Jézus Krisztushoz jön. Jézus a Megmentö, Megváltó, Segítség a Szükség idején.
Jézus nemcsak megbocsájt, és minden marad a régi. És minden Nap újrakezdödik a harc az Óemberrel. Nem, Jézus a Megoldás, Aki benünket Megszabadít !
Azért írja Pál: Istennek legyen Hála ami Urunk Jézus Krisztus által! Pál ismeri a rendes Címet ahol a Bünnek megoldás van: Jézus.
Nekünk a Keresztre kel mennünk mint Jézus. A mi ápolt Bününket az Ént a Keresztre kel szegeznünk, mint Jézust. És nekünk igyekeznünk kel arra, hogy az ottmaradjon.
Különben ismét megkezdjük a Harcot az elejétöl. Megvagyunk halva és a mi Énünk, akkor tud Jézus bennünk élni. és ezután kezdödik meg a valódi Élet!
Ö adja nekünk a Szentlelke, amely benünket vezetni akar. Amikor veszély van, figyelmeztet benünket Istennek Lelke. Ö mondja nekünk, hol van a megoldás. Ö indít
benünket az Imádságra, ha valóban az Ellenség jön, s Ö az Atyához vezet. Ö Megelevenít a Biblia által. Ö a Hitünket növeli. Ö elveszi a Félelmet. Ö formálja az Életünket a Jézuséhoz hasonlóan. Igen Neki Nagy Célja van velünk! És ez így haladhat ha a mi Óemberünk a Kereszten maradt, és a mi új Jézus-Én van táplálva.
Milyen nagyon jó ha a Lelki Életet éljük! Eképpen Felszabadúlva vagyunk a Bünnek Hálójától! És ha mégis megtörténik hogy mi ismét bünt követünk el, nyilván van
hogy még nagyon messze vagyunk a Tökéletességtöl, de amire mi vágyunk, de az Út az helyes, amelyen vagyunk! Valahányszor elesünk, mehetünk Jézushoz, hogy
Bocsánatot kapjunk. Mindég, ha mi az Istenhez közeledünk, a Szentlélek jelen van, és Ö vezet az Úrhoz. És ezáltal lesz az Életnek értelme, célegyenes és nem hiábavaló.
Köszönöm Jézus, hogy Te vagy az Út, az Igazság és az Élet! Neked nemcsak elvárásaid vannak tölem, hanem Te az Útat ehez szabaddá Tetted. Eképpen jó ez  így, Téged követni és Rád halgatni. Köszönöm a Te Lelkedet,melyet Te adsz nekem. Ö az én Segítségem és Vígasztalóm.

Megelégedetség/Kívánságok/Vágyak- 2017.6.4

Nem hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék; mert én megtanultam, hogy azokban, a melyekben vagyok, megelégedett legyek. …  Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.(Filippi 4,11.19)
A Bünöknek eggyik alapja, gyökere a Kapzsiság, valamint a Fösvénység s a Vágyak. Ádámot és Évát, Katasztrófához vezette. Vajon nem ehettek volna sok ezer Fákról Gyümölcsöt? De mégis eggy amejröl tilos volt enni, megszegték a tilalamat és ettek belöle. A Kapzsiság és vágy vezette öket az Eseményhez. Én kívánom,nekem mindenáron kel, volt a vezetés és ettek belöle. Nekem ez kel,enélkül nemtudok létezni… Így halad a Vágy. Mindeggy ha mostmár az Evés, Ivás, Vagyon avagy Szex. Ennek megkel lenni és még most azonnal. És mindenáron! A Vágyak Szólgává tesznek benünket. A BIblia azt mondja hogy ezek a Legalapvetöbb Bünök amelyek sok másokat vonnak maguk után. Van még más Alapvetö Bün is, például a Gyülölet, Irigység, Lustaság, Büszkeség. Mind egyenesen Isten ellenirányába van, és megítéli a mi Hitünket az ÚrJézusKrisztusban való alapunkat.
Miképpen lehet a Vágynak ellenállni? Úgy hogy az ember aképpen jár el amint az ÚrJézusKrisztus és Pál Apostol. A Megelégedés egy „Varázslószer“ a Vágy a Kapzsiság ellen. Ha én nekem Megelégedésem, Békességem van, nincsen immár szükségem mindenáron erre vagy arra. Pál teljesen az Úrral élt és Általa. Ö Rábízott mindent. Ö bízott az ÚrJézusKrisztusban és az Úr nemhagyta öt soha Cserben. Voltak alkalmak hogy csak Szárazkennyeret kapott, de Pál megelégedett volt. Mirefel érdemelhetett ö többet? Ö egy Bünösember volt, de aki Kegyelmet nyert. Azért volt ö oly Hálás és Boldog, mert minden ami volt még, az csak mellékessé lett. Ö tudta tökéletesen hogy Kegyelmet nyert és nem többet s valóban nem többet, de ez elég volt! Éppen ezállapotban osztódnak meg a Lelkek: Nekünk vannak Nevezetesen Autónk, Ruházatunk, Ennivalonk,drága Hobbynk …. Mirefel dolgozunk mi tehát? Eképpen mi is megelégedettek vagyunk, de nem Isten. Miképpen akarunk mi az Ö Kegyelmében élni? Ha mi belátjuk hogy semmifélekképpen nem érdemeltünk semmi Jót, akkor mi leszünk Megelégedettek, azzal amit Isten ad. Istenünk az ÚrJézusKrisztusban soha nem Takarékos az Adásban! Ö nem Fukar; Ö ad Örömmel. (Hasonlítsad Máté Evg.6,24-34 et is) Ha mi Istennek Adományaival még Szükölködünk, akkor ez azt jelenti hogy még mndég nemértettük meg a Kegyelmet s az Evangéliumot. Ha mi úgylátjuk hogy még többhöz volnának Jogaink akkor miért van szükségünk Istenre? Ha amugyis minden balul sikerül? A Megelégedés Lelkinyugalmat Békességet teremt. Mert az Úr Gondot visel rólunk. Megelégedés, Hálaadás Örömet idéz elö. Mert az Ö Adományai megeörvendezteti a Szíveinket. Ez hiányzik azoknak akiknek mind töbre és töbre van szükségük és ök valják is azt hogy többhöz van Joguk. Tehát a Gyógyszer az Elégedetlenségnek megvan oldva: Megelégedetség, Hála,Öröm! Ha ezek Tenálad is megvannak akkor a Vágyakozás hatalma elveszti erejét feletted. Örvendezzél az Úrban, mert Ö tudja hogy mire van neked szükséged és mi a Jó számodra.

Köszönöm JóÉdesAtyám az ÚrJézusKrisztusban hogy Te Gondot voselsz rólam, mindenekben s Gazdagon! Neked vagyok ezért Hálás és Örvendek. Milyen nagyon Jó ha a Szív nyugalomba hejezkedik azoktól hogy ; „kel,kel,kel és kel“! Nálad találom mindég a Nyugalmat, Élvezhetem az Életet, Eröt merítek Nálad, Te Jó vagy hozzám.

Ha Ö benünket Felövez …. – 03.06.2017

Bizony, bizony mondom néked, a mikor ifjabb valál, felövezéd magadat, és oda mégy vala, a hova akarád; mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet és más övez fel téged, és oda visz, a hová nem akarod. (János 21,18)
Amikor én még Fiatal voltam, rohantam elöre az ÚrJézusKrisztus Nevében. Mindenfele beszéltem az Úrról, és magyarázkodtam Örólla. Senki sem tudott ellentmondani az érveim felett és Logikáimmal lépést tartani. De Sajnos senki sem tért meg, habár én minden beszélgetést megnyertem. Igen én Öveztem fel saját magamat és arra mentem ahova én akartam. Az én saját nevemben Vitatkoztam Jézusért. Én Úrnak neveztem Öt, de nem Neki adtam a Dicsöséget. Én gyüjtöttem az érveimet de nem törekedtem a Vele való közösségre. Valahogy jámbor önmegvalósítás volt ez. És ez soknak rosszat tett.. Ma igennagyon bánom. Aztán jött egy Idö amikor saját magamat kérdezgettem. Kiben avagy miben hiszek én tulajdonképpen? Olvastam a Bibliámban az ÚrJézusKrisztusról és az Ö Követöiröl. S mégis az én életem másképpen volt jelen. Bün uralta a Gondolataimat és nemtudtam töllük menekülni. De milyen nagyon jó hogy Isten könyörült rajtam! Ö szándékosan hagyott engem zavarba jönni, hogy végeredményben is én Öt keressem. Az Ö Orcáját, az Ö Jelenét, Öt személyesen a sok személyes Logikáim hejett,,Bibliatudásom és Teologiáim felett. Sok keresés után és kétségbeesés után, elvégre Kijelentette Ö Magát nekem. Milyen nagyon jó hogy Ö ezt Tette. Nemvolt többé Akció hanem Békesség. Nemmég voltak érvek és Logikák hanem Öröm. Nemvolt többé az Igaz és a Törvény, hanem Irgalom, Kegyelem és Könyörületesség. Ki nem szeretné ezt az átalakulást megérni?? Így találtam meg én a Békességet, amely sokkal magosabb minden okoskodásnál. És mostmár Ö Övez fel engem, kielégít Erövel, és Hatalommal és küld engem az Útakra melyeket én nem kerestem volna. Kallandossá lett. Az Ö Erejének Öve, a Szentlélek. Ha Ö az Életünkbe belép, akkor ez egy Robbanószer. Ez Erö és Öröm! Néhány napig nemsokat aludtam, hanem csak Dicsöitettem Öt Örömben! Milyen jót tett ez, minden sok keresés után, kétkedések után önvádolás után és kudarcok után. Ez egy Balzsam volt az én Sebeimre. Isten gyakorta küld benünket oly Útakra melyekez mi magunktól nem választottunk volna. Neki Jó Elgondolásai vannak. És Ö Felövez benünket Erövel hogy haladjunk az Öáltala kiválasztott Útakon. A Szentlélek így mind több és több helyet foglal el az Életünkben. Ez a valódi Örömet szerzi bennünk. Ez az Öröm izgató. Olyannyira hogy mások is Istenhez járulnak. Na igen,eképpen hozunk Gyümölcsöket!-és nem száraz magyarázatokkal.
Köszönöm ÚrJézusKrisztus, hogy Te Kijelentetted Magad nekem! Köszönöm, hogy Te Élsz bennem a Szentlélek által, az Erö és Öröm  Lelke által. Te valóban Csodálatos vagy, Veled bizonnyára nemlesz soha unalmas! Igen, én többet akarok a Te Élet Szellemedböl, A Te Örömödböl és a Te mély Békességedböl, mely mindent értelmet felülhalad !

Imameghalgatás – 2017.06.02

Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.
(Jakab 1,17)
Most eszembe jút egy Ének amelyet a Házikörben énekeltünk nagy örömben még Németországban: Az Atya Világosság Ö örvend az Ö Gyermekeinek.
Nagy és kellemes benyomással énekeltünk. A Mennyei Atyánk valóban Örvendez az Övéinek. Egy Atyának volt két Fia. Ha eggyik közülök valamit kért,akkor elöadott minden esemányt,magyarázkodást,hogy meggyözze az Atyát, hogy végeredményben is megkapja. Amikor aztán a másik is kért valamit az is összeszedett hetet havat,vicceket is csakhogy meggyözze az Atyát. Az Atya megadta mindkettönek a kérteket. Az eggyik megkapta amit kért állítólag szerényebb dolgot kért,a másiknak többet adott mint amennyit kért. Az eggyiknek adott töbletet is a másiknak szükebben. Ugyan az Atya Igazságos akart lenni,s eggyenlöen akart adni,de ez mégis valahogy nemment aképpen. Így vannak a mi Imádságaink. Az Atya ad nagy Szeretettel s örömmel,de kérni kel,s minnél többet. Imádkozni kel. Ö Reggeltöl estig Jót akar tenni az Ö Gyermekeivel, mindenkor. Ö a Világosság Afyja, a Világmindenség Alkotója, és mégis Ö Szereti a Kicsinnyeket. Ö Szeret ha mi kicsiny dolgokat is elmondunk és kérünk Tölle, söt Szereti azt is ha mi Tanácsot kérünk tölle. Ö Nagyon Szereti ha mi kicsiny módra járulunk az Ö Hatalmasságába. Ö Szereti a kis vídámságot, magyarázatokat, elöjátékokat, Kívánságokat s különösképpen ha elmondjuk Neki a Nap Problémáit. Ha mi 60 éven felüliek is vagyunk, Ö mindenkivel szemben eggyenlöen jár el. Hol van ez hol van amaz, mibe öltözzek? Miképpen érem én el a célt? Ezek mind oly kicsinységek mejek mégis oly fontosak úgy Gyermekeknek mind Felnötteknek. És Ö megoldást akar elérni velünk eggyütt. Ö Örvend az Ö Gyermekeinek.!!! Ö nem mindenáron teszi de mégis nagy türelemmel van ahoz is aki Öhozzá jön s mindenáron Öt ráakarja beszélni valamire ami Ö tegyen. Az sem kívánatos Neki ha egy Isten Gyermeke jön s magyarázza Neki hogy mijen Jogai vannak. Öneki nemkellemes ha az Ö Szeretett Fiát az ÚrJézusKrisztust állandóan bántalmazzák. De Ö Türelmes és Szereti az Ö Összes Gyermekeit. Vannak alkalmak amikor Nehéz Imádság szál fel Hozzá de Ö meghalgat Imádságokat s Szereti az Ö Gyermekeit De az Igaz Öröme abban rejlik ha a Gyermekek, valóban Gyermekek.
Köszönöm Atyám, hogy Te oly Nagy és Eröteljes vagy, és hogy Te ismered minden Te Gyermekedet! Te Örömmel töltesz idöt köztünk, és kellemes ez Számodra. Igen Te törödsz a mi kicsinyességeinken is, szükségünk van Rád s nemszükséges hogy mi meggyözzünk avagy jogainkat állítsuk elö sem pedig az Igazainkat. Te adsz Örömmel.

Ésaiás41,10 – 2017.06.01

Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.(Ésaiás41,10)
Isten az én Megtartóm.Mégis van az úgy hogy néha elvesz töllem valamit,amit én szeretnék megtartani.Valamiféleképpen a Biztonságomat egy Emberbe helyeztem avagy a Hivatásomban.És Isten azt akarta hogy én Egyedül csak Ötölle fügjek. Úgyhogy Ö lassan elvesz töllem mindent amihez ragaszkodtam,azért hogy csakis Öbenne bízzam. Mostmár mondhatom nyugodtan; Ö segít,Ö megtart,az Ö Mindenható Karjával/Jobjával.Eggyáltalán nem kellemes amikor az Úr Körülmetél,de végeredményben is Jó és Szép.Legyünk tehát engedelmesek amikor Ö a mi Életünk felett munkálkodik, s amikor eggyes dogokat elvesz töllünk,még olyat is amelyröl mi úgygondoljuk,hogy azok nélkül mi nem tudunk élni.Ö Jelen Van ezek közepette és azt mondja ;
Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.
Köszönöm JóAtyám az ÚrJézusKrisztusban,hogy Te az én Megtartóm vagy! Még akkor is ha minden megrendül,Te Jelen Vagy.Végeredményben is Te vagy a Gyöztes.Köszönöm,hogy én Benned bízhatom,még a sötét Éjszakákon is.Te Látod elöre a Reggelt ! Te Vagy az az Isten Aki az Ö Gyermekeire Felvigyáz !

30.05.2017

Nagyon szép reggelt kívánok,legyen áldott a napod !
Ha valaki látja, hogy az ő atyjafia vétkezik, de nem halálos bűnt, könyörögjön, és az Isten életet ad annak, a ki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn; nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön.
1János 5,16
Néha látjuk világosan hogy valaki közülünk bünt követ el,vagy téves beálitása van!Avagy hirtelen megjelenik például mint Elismerés,vagy Bün egy Tetvérünk Életében,legyen az Büszkeség,Engedetlenség,Szakadás,Keserüség.Bizonnyára jön a Kérdés miként járjak el?Eggyesek hangosan kidobolják hogy mindenki halja,XY Testvér ezt vagy amazt tette.A kérdés az ,vajon a Testvér örvendeni fog?Avagy Isten szólni fog hozzá?Mások pedig igyekeznek arra hogy a Testvérnek a Lelkivilágára szóljanak,míg meggyözik öt,s lassan Önmagába szál s Igazat ad a velebeszélönek,s csend következik.Mások pedig önmagukat megfigyelés alá hejezik a Többiek elött.Dehát eképpen akarunk mi eljárni Testvérünkel?E az eljárás ami Istenünknek tetszik,hogy ismét Szabaddá legyen a Testvér a Büntöl?Ez lenne az Isteni eljárás?Isten Elfedezi a mi büneinket a Szeretet Palástjával. Ö nemakarja hogy mindenkinek tudtára legyen hogy milyen rendetlen az Ö Gyermeke.Ö Megvédi Öt.Isten másképpen mutat rá a mi büneinkre,valahogy aképpen amint János Apostól ezt Tanácsolja:“Aki látja hogy az Ö Testvére vétkezik ,könyörögjön Istenhez érte és Ö Életet ad annak.A másiknak a Büne és persze a magamé is,legyen egy Teher a Szívünkben.És mi ezekröl, Beszéljünk az ÚrJézusKrisztussal.Mi kérdezzük,hol van a Megoldás,Megvál-
tás,Felszabadulás.Mi beszélünk Az Úrral mindaddig míg Ö nekünk nyilvánosságra adja hogy mi a Terve az Embertársunkkal,Testvérünkkel.És eképpen szabadon és megbizonyosodva tudunk érte imádkozni.egy másféle Szinten.Máskor mi imádkozunk hogy Isten dolgokat úgy rendezzen,amint ezt mi kívánjuk,látjuk,képzeljük.De Istennek más a Gondolata Terve. Ha mi eggyek vagyunk az ÚrJézusKrisztussal,megteheti Ö hogy az Ö Gondoltait,a Szívünkben hejezze és az elménkbe. Ezután amikor imádkozunk,az ÚrJézusKrisztus szerint tesszük az Ö Elve szerint az Emberekért.Eképpen hogy lenne lehetséges hogy Isten ne halgassa meg imáinkat?Az imában való Közbenjárás egy Közösüggyé válik,amit az ÚrJézusKrisztussal, eggyüt tárjuk ügyünket az Atya elé,és  Ö nemtehet egyebet csakhogy meghalgasson. Ez egy olyan valami ami a Csenben lehetséges,aminek semmi köze a világi

Nyilvánossághoz.Ha Isten meghalgatta az imádságot,ami ez is alkalomadtán idöt igényel,örvendezni fogunk amint a Násznagy a Völegénynek;-miden Dicsöség az Övé legyen!

Köszönöm ÚrJézusKrisztus hogy Veled mindent megbeszélhetek. De adsz mindég Választ!Köszönöm,hogy Te a Gondolatokat ismered.Szeretnék úgy gondolkozni,beszélni és cselekedni mint Te !