Helytelen imák – 2017.09.04

Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek, és megnyittatok néktek.
Máté 7, 7

Ez Jézus szava, ami igaz. Mégis sokszor tapasztaltuk, hogy bár kérünk, de nem kapunk semmit. Mi akkor az igazság: ez talán mégsem Jézus szava, vagy félreértettünk valamit?
A Lukács 18-ban Jézus azt mondta: Két ember ment fel a templomba imádkozni; Az egyik a farizeus volt, a másik a vámszedő. A farizeus azt mondta imádságában, hogy hálát adok neked Istenem, hogy nem vagyok olyan mint a többi ember, kapzsi, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Hiszen böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek.  A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.“
Jézus maga mondja, hogy a farizeus imádsága szemtelenség, és nem lesz meghallgatva.  Jakab levelében is ezt találjuk, hogy vannak imák, amelyek nem meghallgatottak. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni.
A felfuvalkodottakat, büszkéket, irányítókat az Isten eltaszítja, ahogy a mágnes két pólusa taszítják egymást. Másrészt önzés elrejteni a vétkeinket az imádságban. Szükség van rá, a segítségedre az elvégzéséhez, adj erőt, úgy érzem nélküled nem talál rám a boldogság.
A vámszedő Istent kereste, de nagy bűnei is voltak.. És ezt tudta, ezért alig mert közeledni Istenhez. De Isten kegyelmes akkor, ha valaki alázatos. Ő egy szerető apa, ha valaki az Ő gyermeke akar lenni, Ő nagylelkű király, amikor valaki követni akarja az Ő akaratát.
A Miatyánkban is így hangzik, igen: legyen meg a Te akaratod úgy a földön, mint a mennyben. Az Ő akarata történik a mennyben, és azt akarjuk, hogy ez történjen a földön is. Ezért kell imádkoznunk!
Amikor Jézus a Gecsemáné kertben imádkozott, és félt a haláltól, azt kívánta: Atyám, ha lehetséges, múljon el tőlem ez a keserű pohár! De mindenben legyen meg a te akaratod. Ő kifejezte kívánságait, de az Úr akaratában bízott. Ez volt az ő szíve hozzáállása volt és nem csak egy vallásos parafrázis.
Amikor imádkozunk, meg kell gondolni nagyon jól, hogy miért akarunk imádkozni. A kéréseink során együtt imádkozunk Istennel. Az Ő jelenlétében vagyunk, mert a szívünkben él. Nem egy hasonló emberrel beszélgetünk, hanem Vele, aki uralkodik. Nagy a különbség ha csak listákat küldünk Neki és befejezzük egy Ámen-nel, mint mikor valójában beszélgetünk Vele!
Uram, taníts minket imádkozni!

Advertisements

Munka – 2017.09.03

Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek.
Kol 3, 23

Isten azt akarja, hogy dolgozzunk. Fejleszteni és erősíteni kell magunkat, fizikailag és mentálisan. Ez jót tesz az egészségnek és a fejnek egyaránt. Ő azt akarja, hogy boldogok legyünk a munkahelyen, dicsőítsük Őt miközben várjuk az Ő segítségét és áldását.
Ádámnak az volt a feladata, hogy gondozza az Édenkertet, és egyre kreatívabban fejlessze.. De elveszett az Isten szemében, mert arról a fáról evett, ami bölccsé teheti őt. Tehát a bűn is szerepet játszott a történetben. Amikor Ádám kivettetett a paradicsomból, Isten megátkozta a munkát, de azt nem mondta, hogy az ember ne dolgozzon. Néhány generációval később, Nóé megszületett és az apja ezt mondta róla: Ő vigasztal meg bennünket kezünk fáradságos munkájában a termőföldön, amelyet megátkozott az Úr (1. Mózes 5, 29). De Noé nem volt a Megváltó; hanem eljött a Szabadító , Jézus, hogy kibékítse az Istent és embert. Azóta tudunk az átoktól elválni és az áldáshoz térni.
Most már élvezhetjük a munka áldását, és együtt tudunk örülni a munkának. Amikor Jézusra nézünk és nem a siránkozó tömeghez csatlakozunk.
Isten minket dolgozó embereknek és nem lustáknak teremtett. Ő szereti a kreatív munkát, amikor arra van szükség. Azt szereti, ha egy személy a saját lábán áll, és megkeresi a saját kenyerét – nem él vissza az állam jólétével és nem szorul másokra adófizetéskor.
A munka örömében megismerjük Jézust. Amikor dolgozunk érte, vele, az Ő dicsőségére! Akkor van értelme az elégedettségnek és a kiteljesedésnek. Isten áldásával dolgozni!
Meg kell tudni határozni, hogy a munka átkát tapasztalod, vagy Jézus megáld téged a munkában. Nem Érte dolgozol? Csak magadért? Csak a pénzért? Hálás vagy-e?
Ha olyan a munkád, hogy egyáltalán nem vagy vele elégedett, akkor beszélj az Úrral erről, kérd az Ő segítségét. Igen ,a pénzt ki kell érdemelni, de öröm nélkül dolgozni nem érdemes.
Meg kell beszélnünk a helyünket az Úrral, és bízni benne, hogy Ő vezet minket , és valójában bátorságot ad, ha változtatni kell. Ő segít megelőzni a bajt.
Bízzuk Rá az utunkat, és a munkánkat is. És ha mi dolgozunk, akkor ő így szól majd: Jól vagyon!

Köszönöm, Jézus! Te magad is úgy dolgoztál, mint egy asztalos az építőiparban. Ismered a meleget és a hideget, az elégedetlen vásárlókat és bosszankodókat. Igazságtalanságot kellett elszenvedned. Igen, én is számíthatok rád, mert Te megértesz, és megáldasz, ha bízom benned és Érted dolgozom. . 

Isten hűsége – 2017.09.02

Az Úr azt mondta Ábrámnak … Nagy néppé teszlek és megáldalak, naggyá teszem neved és áldás leszel.
1Mózes 12: 2

És ő hitt az Isten ígéretének és eljutott az ígéret földjére. Hitt és bízott Istenben. De az évek múlásával Ábrám is öregebb lett. És ugyanúgy felesége Szárai is egyre öregebb. Hogy Isten mégsem teljesítette az ígéreteit?
Minden este Ábrám elhagyta a sátrat, és felnézett a csillagokra. A tágas univerzumra. Milyen nagy az Isten, a Teremtő !! Milyen csodálatos, hogy mindent megteremtett! Nincs olyan, hogy ő nem tudott véghezvinni.
De néhány év után még mindig nem történt semmi. Nincs leszármazottja Ábrámnak. Csak azt látjuk, hogy Ábrám és Szárai is öregszik …
Ábrám továbbra is minden este kiment, hogy felnézzen a csillagokra. Látta bennük az erős és csodálatos Istent. És továbbra is hitt.
Most képzeljük el, hogy 20 év után, amikor Ábrám 95 éves, és Sara sem sokkal fiatalabb, és azt mondja az Úr, hogy nem vagytok már a régiek, sem te, sem Sára. Semmi nem érvényes tovább. Érted? Hogy nincs mostmár utódra szükségük? Ez lehetetlen. Ábrám bár realista, de mégis bele vetette a bizalmát, rábízta sorsát… Sajnálom, de nem lesz gyermek.
De nem, nem így történt!
Minden este, amikor Ábrám kijött a sátorból, Isten megítélte, hogy ő milyen tekintetet emel rá. Nem volt más, csak ez a hűséges ember, akit az Úr megáldott. És hogy megáldotta Őt! Mert a barátja volt. És Isten büszke volt a szeretettjére.
Isten a lehetetlent valósággá tette: Szárai valójában terhes lett Ábrámtól, közel a százhoz. Mert Ő megtartja azt, amit ígér! Mi vagyunk ilyen hűségesek? Számítunk az ígéretére és bízunk az Ő szavában? Feltekintünk Rá úgy, mint Ábrahám tette?

Uram, szeretnék olyan lenni, mint Ábrahám, aki hitt a Szavadnak kitartóan! Bár voltak gyenge pillanatai, de mégis a hűségesen hitt Neked. Igen, én is azt akarom, hogy hű lehessek hozzád, benned bízzak teljesen. Mert Te törődsz velem is !!!

Jézusra nézni – 2017.09.01

Nézzünk fel Jézusra …, a hit szerzőjére és a beteljesítőjére.
Zsidók 12, 2

A Biblia gyakran beszél azokról  a dolgokról, amikre mi nem szeretünk nézni:  a bűnök, gondok, problémák, betegségek, halálesetek, balesetek és még más dolgok. Pedig érintkezni kell ezekkel a témákkal, foglalkozni velük, hogy meghatározzák gondolatainkat és cselekedeteinket.
Jézus érdemessé tesz minket arra, hogy magunkba nézzük és Jézusra mélyen. És ez nem az a Jézus, aki mint egy kisfiú Szűz Mária karjaiban alszik a szentképeken. Ez a feltámadott Úr, akinek minden hatalom a kezében van. Jézus, a Krisztus, a Megváltó, a Messiás és Segítő.
Amikor Reá 
nézek, olvasom az evangéliumokat, a csodálatos tetteit, és megismerhetem az ő valóját önmagában. És érzem, mert egy ihletettséget kapok a létezéséről. Nincs róla képem, de ismerem a karakterét.
És minél többet nézem Őt, annál színesebbnek látom.
Néha az emberek, olyanok szeretnének lenni, mint a sztárok, sportolók, mert emberek a példaképeik. Utánoznák őket, mintha bálványaik lennének. Bárcsak mi is versenyezve szeretnénk Jézust utánozni.
Csak meg kell emlékeznünk róla, hogy mi az, amire valójában képesek lehetünk – hiszen mi csak emberek vagyunk, és Ő az Isten. Mert: Ő a mi hitünk szerzője és beteljesítője. Ő idézi elő a hitet bennünk, és Ő is viszi véghez.
Nálunk így működik a burgonya. Tavasszal elvetjük a pince sötét mélységéből, és a addig kell nőniük, míg eljutnak a fényig. Jézus az, aki minket a sötétből a fényre visz. Ez a bennünk lévőnövekedési folyamat. És a hittel növekszik a hála, és a lélek gyümölcsei mind: a szeretet, az öröm, az önmegtartóztatás, a jóság, a szelídség, türelem, szívesség….
Nincsenek olyan szentek vagy Istennek nagy emberei, aki nem imádkoznának sokat. Rengeteg időt és energiát fektettek a Szavának olvasásába, szívben való forgatására. És így ők Jézus választott eszközei.

Köszönöm, Jézus! Te vagy az én fényem a sötétben. Amikor rád nézek, a problémák és aggodalmak kicsivé válnak, és a hitem növekedni fog. Szeretek veled lenni !! 

Nagy bűnök – kis bűnök – 2017.08.31

Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: „Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged?“ Ő így felelt: „Senki, Uram.“ Jézus pedig ezt mondta neki: „Én sem ítéllek el téged.“
János 8,10-11

Az írástudók és a farizeusok egy nőt Jézus elő hoztak, akit házasságtörés közben kaptak. Középre állították és bemutatták Jézusnak, miszerint Mózes törvénye szerint meg kell kövezni. Mit szólsz ehhez Jézus? Ő ekkor ujjával írni kezdett a homokba. Megkérdezték ekkor újra. Az Úr felegyenesedett és azt mondta: az dobja rá az első követ, aki nem bűnös, – és folytatta az írást a földön. Néhány pillanat múlva csend lett és a vádlók elmentek. Jézus és a nő egyedül maradtak, és ekkor az Úr megkérdezte őt. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Senki, Uram. Jézus pedig azt mondta neki: Én sem ítéllek el téged, menj el, és többé ne vétkezz!

Henry tetten érte a szomszédait. Szörnyű volt, borzasztó. Ilyet még nem is látott a világ. Borzalmas, hogy lehet valaki ilyen…
Vett egy nagy követ, amit alig tudott felemelni. Ez a bűne volt a szomszédjának. És Henry megmutatta Jézusnak. Hát, ha ez valóban megtörtént, akkor ennek legalább 12.000 év pokolra szüksége van, ekkora komoly bűnért cserébe. Elhoztam a kőmérőt, 57 kg! Ekkor Jézus vett egy hátizsákot, átadta neki, és sok-sok apró kavics volt benne. Az összes bűnöd benne van, mondta. Mindegyik bűn olyan kicsi, annyira emberi, nem igazán érdemes megemlíteni. Tehát egy kis csavar az igazságon, néha egy kicsi durvaság és türelmetlenség …. mindenből csak egy kicsit. Ezek emberiek és normálisak, – hiszen emberek vagyunk. Isten mindent nagyon közelről lát. Itt a hátizsákod, adta át Henrynek. De jaj, ez kemény, ez nehéz. Mit mutat a mérleg? Pontosan 57 kg. Henry – kérdezi az Úr – melyik a súlyosabb? A szomszéd nagy bűne, vagy a 12.000 kicsi, „normális”, „emberi” bűn? Nos, mit gondolsz, neked mennyi ideig kellene a pokolban szenvedni??
De a jó hír az, hogy van megbocsátás! Másképp hogyan rónánk le a tartozást vagy tennénk jóvá minden rosszat amiket elkövettünk? Jézus kitart, amíg már nincs kő a hátizsákban, és ott függ a kereszten. Halott vagyok, de az Úr mondja, hogy elvégeztetett. Büntetést nem kaptam és tovább léphetek, elmehetek. Mert az Atya szeret engem, és a szomszédaimat is.

Ó, Jézus! Örök szeretetben élünk veled majd. Bár néha olyan semmirekellő emberek vagyunk. És másokra is így nézek. Milyen jó, hogy nálad van a hátizsákom, a kereszten, és most már nem húz lefelé. Szinte megkönnyebbültem, boldog és szabad lehetek. Köszönöm!

Örömmel tele – 2017.08.30

Jézus így válaszolt a papoknak és írástudóknak:
Sohasem olvastátok: Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet! … erre otthagyta őket …
Máté 21, 16

Amikor Jézus a jeruzsálemi templomban volt, bénák és vakok jöttek hozzá, és meggyógyította őket. És a gyerekek hangosan dicsérték Jézust és örömmel kiabálták: Hozsánna a Dávid Fiának! A papok és az írástudók dühösek voltak emiatt. Jézus így válaszolt nekik: Sohasem olvastátok, gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet! A farizeusok is azt mondták neki, hogy Mester, utasítsd rendre a tanítványaidat. Jézus erre ezt válaszolta: Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani!
Isten azt akarja, mi örömmel dicsérjük Őt! Nem lehet betelni a dicsérettel, nem lehet elég hangosan zengedezni-, mert aki teljesen elégedett, az elveszíti gátlásait, és hangosan kiáltja: Hallelujah! Isten szereti ezt. (Természetesen az is lehet dicséret, ha egy csendes, jámbor ember mélyen a szívében dicséri az Istent, elrejtve, végtelenül boldog, mégsem veszi észre senki.)
Egy hétvégén voltam mintegy száz másik emberrel. Az örömvonat közöttünk járt. Szinte megállás nélkül. Elég zajos esemény volt, ahogy az emberek egymást ölelgették, és boldogok voltak. És igen, az Úr megkönyörült, és voltak gyógyulások, testben és lélekben egyaránt. Sok könnyek hullott, de Isten adta gyógyítását sok év szenvedés és pusztítás után. Mennyi felszabadulás történt itt! Mindenki csak halleluját tudott zengeni az Úrnak! Senki nem tudta csendesen elrejteni ezt a hálát a szívébe! Hogy nem tudta bezárni csendben az ember szívében! Ki kellett hallatszania!
És amikor mindannyian együtt énekeltünk, alig lehetett hallani a dobokat… Már majdnem angyali volt ez a harmónia, férfiak dala, akik korábban csak a kocsmában énekeltek, és most már mély béke, a szabadság, és az égi öröm az ismérvük.. . Csak a mennyben lesz szebb!
Persze van olyan, aki mindebből kimarad… aki nem engedi magához az Úr lelkét, és magában ül mint csendes megfigyelő és kritikus . De hány áldástól, örömtől, szabadságtól, békétől és gyógyulástól rabolja meg magát!
Isten ott van. Azt akarja, hogy működjön a Lélek. Azt akarja, hogy meggyógyulj, szabad légy és örvendezz! Ő az egyetlen, aki minket igazán boldog tehet.

Köszönöm Jézus! Maga az Úr megérint, és megragad, amikor egyek vagyunk az örömben Veled. Jó, hogy együtt haladunk egy egész életen át. Uram, én ott szeretnék lenni, ahol te vagy.. Még akkor is, ha sötét völgyekben járok, újra csúcsra juthatok Veled. Te vagy az én Jó Pásztorom, aki vezet engem.

A Könyörületes Úr – 28.8.2017

És mikor Jézus tovább ment onnét, két vak követé őt, kiáltozva és ezt mondva: Könyörülj rajtunk, Dávidnak fia!
Máté 9, 27

Mikor pedig beméne a házba, oda menének hozzá a vakok, és monda nékik Jézus: Hiszitek-é, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: Igen, Uram. Akkor illeté az ő szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint. És megnyilatkozának azoknak szemei. (V.28-30)
Néhány Verssel tovább ez van írva:
És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget a nép között. Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indula rajtok, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Akkor monda az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. ( V. 35-38 )
Az Úrjézus a Könyörületesség Ura. Csakis a az Ö Könyörületessége által jött Ö el erre a Földre. Ö nem akart benünket a mi elesett állapotunkban hátrahagyni! Ö megakart menteni benünket és Magához vonzani. Ö nemakart benünket cserbenhagyni kifáradt és kimerült állapotunkban. Öneki minden emberrel szemben van Könyörületessége, leginkább a szükségben lévöknek. Ö minden Segélykiáltást hall és azt mondja: Amiképpen hiszel, aképpen történjen ez veled. A te Segélykiáltásodat is halja Ö és megakar Szabadítani! Amikor az Éjszaka a legsötétebb, akkor van Ö jelen.
Ö keres Személyeket akik az Ö Munkálatát továbítják és az Ö Könyörületességét e Világban. Kérlek, légy Könyörületes más Emberekkel szemben, olyképpen amint ezt Ö veled is teszi! Amint Ö az Életét adta érted, áldozd fel te is magad másokért. Légy egy Világosság a Sötétségben!

Köszönöm, Jézusom, TE Könyörületes és Irgalmas vagy! Hol is volna olyan Isten mint TE? Te nem egy könyörtelen Bíró vagy, hanem egy teljes Szeretet Király, aki türelmes, gyengéd és barátságosan uralkodik. Én benned bízom, és kivánom hogy a TE Munkádat Magamra vegyem. Kérlek, hogy a TE Lelkeddel készíts fel!