Igazán szent – 2018.06.10

Vigyázzatok: a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól.  …
… a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked.
Máté 6, 1.4

Olyan sok ember van, még a gyülekezetben is, akik magukat az előtérbe állítják, akik örömmel parancsolgatnak, a színpadon elől állnak, és mindig fontossá teszik magukat. De a legtöbben inkább csendben ülnek, és nem keltenek feltűnést. Betöltik hűségesen és bátran a kötelességüket. Mégis néha irigyen néznek azokra, akik magukat előrenyomják és felnagyítják.
A csendesen ülőkhöz szól a szavunk ma. Isten látja azt is, ami titokban történik. Szereti, ha a csendben a gyülekezetben hűen a szolgálatunkat elvégezzük. Ő értékeli a csendet!
A nagyok elkérik a bérüket. Elismerést akarnak és meg is kapják. De a kicsik és a csendesek Istentől magától kapják a bérüket. Ő minden rövid imát hall a szükséget szenvedőkért. Minden beteglátogatást lát. Igen, még egy felajánlott pohár vizet is megjegyez az Isten. Ő a könyörület Atyja, és ezért helyez olyan nagy hangsúlyt a kis dolgokra. Egy sem lesz belőlük elfelejtve.
Az ítéletkor a könyvből fel lesz olvasva: Egy pohár víz a szomjasnak, egy beteglátogatás oda, ahová senki nem megy, egy szolgálat a börtönben, egy rövid, szívélyes közbenjárás a mamáért… Minden fel van írva, és nem lesz elfelejtve. A sok szituáció, ahol valaki valamit neked mondott ,de te nem védted meg magad. A sok kicsi igazságtalanság, amik érnek téged, mert te Krisztus szeretetét visszatükrözöd. Az érmék a rászorulóknak, a sajnálatod, a buzgó rövid imádságok másokért, minden, tényleg minden, az élet könyvébe fel van írva. És ezért mondja Isten: Büszke vagyok rád, gyermekem!
Az összes bűnöd megbocsátva és elfelejtve, de ezek az apróságok maradnak. Hát nem csodálatos?

Igen, Jézus! Csodálatos, hogy Te mennyire szeretsz engem, és mennyire odafigyelsz az ilyen apróságokra, amik tulajdonképp természetesek. Igen, Te vagy az igazságosság Istene, Aki sosem felejt el engem. Milyen jó, hogy Nálad védve vagyok!

Werbeanzeigen

Kegyelmi idő – 2018.06.09

De még vár az ÚR,
hogy megkegyelmezhessen,
még hallgat,
hogy irgalmazhasson.
Ézsaiás 30, 18

Isten által minden nehézség és akadály ki lesz küszöbölve. Ő megtud minket áldani, és tiszta szívből szeretni. Ő közel tud lenni hozzánk. Jézus volt a megbékélés áldozata.
Csak nekünk tűnik úgy, hogy nehézségeink vannak. Nem hiszünk igazából annak, hogy ez most a kegyelem ideje, hogy Isten minket határok nélkül szeret, hogy a mi bűnünk törlesztve van, hogy már semmi nincs a Mindenható Szerető Atya és miközöttünk.
Nem hiszünk neki, és ezzel Ő csak szomorúbb lesz. Mindent megtett értünk, és mi? Visszalökjük Őt, nem akarjuk az ajándékait és szeretetét. Nem bízunk annyira, hogy valamit elfogadjunk. Túl büszkék vagyunk, hogy segítséget kérjünk. Az orvoshoz megyünk az Úr helyett, pszichológushoz a lélek Gyógyítója helyett, tablettákat szedünk ahelyett, hogy az öröm lelkét hívnánk magunkhoz. Elég bolondok vagyunk, úgy tűnik, – nem?
Néha valóban vannak valamilyen akadályaink. Például a pajzsmirigyünk egy alfunkcióját nem látja el, egyáltalán nincs kedvünk, és ilyenek. Ezek a depresszió jelei, de nem az, csak a pajzsmirigy hanyagsága. Ott nem segít megszabadító szolgálat, vagy belső gyógyulás. Csak a tabletták segítenek, hogy a pajzsmirigyet helyreállítsák. Az Úr segít, hogy a diagnózist megtaláljuk, és ő meggyógyulni is segít.
Más akadályok az elrejtett megterhelések. Egy nő félelemtől és depressziótól szenvedett. Imádságban beugrott egy kép: Egy krokodil felfal egy gyereket. Amikor a férfi ezt mesélte, a nő könnyekre fakadt. Elszorította, de a Szentlélek emlékezetbe idézte, hogy meggyógyulhasson. Afrikában nőtt fel gyerekként. A testvére épp fürdött amikor egy krokodil elkapta. Ez a sok és az önvád okozta elő a depressziót. Most a nő megszabadult!
Igen, Jézus könyörületes. Még akkor is ha hosszú ideig várunk, a kínoknak is határt állít fel, megszabadít és meggyógyít. Megtartja a szavát!

Köszönöm, Jézus! Miattad most lehet a kegyelem ideje! Ó, Uram, urald az időt felettem! Igen, szükségem van a kegyelemre és a Te könyörületedre! Köszönöm, hogy örömet adsz, és szeretsz könyörülettel, megbocsátasz és felém hajolsz, hogy velem legyél együtt! Olyan csodálatos vagy, Uram!

Gondtalanul elaludni – 2018.06.08

Békében fekszem le, és el is alszom,
mert csak te adod meg, URam, hogy biztonságban élhessek!
Zsoltárok 4,9

Ó, ha én ezt tudnám! Egyszerűen lefeküdni és elaludni… De a gondolatok köröznek, és az aggodalmak nyugtalanítanak: Mi lesz reggel? Mi lesz a gyerekekkel, a betegséggel, a munkával, a kollégákkal? Hogy vannak a szeretteim, akik jelenleg nehézségeken mennek keresztül? Olyan sok kérdés kering a fejemben, és elrabolják az álmomat. Milyen jó lenne, ha úgy tudnék, mint Dávid király: Az Ő kezében védve elaludni.
Aztán észreveszem, hogy már javultam azért. Régen még rosszabb volt a gondolatokkal és elalvással. Mostanában még egész jól megy. De méginkább meg kell ezt tanulnom, minden terhemet és mindent, ami lenyom, az egész életemet és a szeretteimet az Ő kezébe helyezni és ott hagyni. Mégjobban meg kell tanulnom, hogy rábízzam az ügyeimet és a szeretteim dolgait. Ő az Úr, aki minket szeret! Nála nyugszik az én problémám, és nem jön újra vissza.
Igen, így kellene lennie ezzel a nyugodt pihenéssel. Aggodalmak nélkül, kínok és szörnyű gondolatok nélkül, félelmek nélkül. Gondtalan vagyok, mert Ő gondoskodik rólam.
Olyan sok dologra tudok visszaemlékezni, amelyeket Ő számomra elrendezett. Megtettem, amit tudtam, és a maradékról Ő gondoskodott. És sokszor már azelőtt segített, mielőtt még aktív lettem volna. Milyen csodálatosan kényeztet engem. Lustaságot s hamis nyugodtságot nem szereti, hanem inkább a bizalmat és a szorgalmat!
És amikor a nap elmegy a mindennapi egyformaságokkal, akkor fáradt vagyok, és az ágyamra vágyok. Milyen jó is az! Korábban sokat ültem a TV előtt és alig mozogtam. És attól nem fárad el az ember, mert az értelmetlen és időpocsékolás. De Vele az élet más lesz. Ő célokat ad, segít a hétköznapokban,és az egész életet átfogja. Biztonságban élhessek – mondja az igénk. Igen, Benne nyugodt lehetek a munkám közben, és elalváskor; … s így lesz az életünk nyugodt, erős, célratörő és gondtalan.

Köszönöm, Jézus, hogy Te engem átfogsz. Így elalhatok félelmek és aggodalmak nélkül, mert Te itt vagy, az én Pásztorom és Segítőm, az én Barátom és Támogatóm! Te vagy a válasz minden kérdésemre!

Nem csak kenyér – 2018.06.07

Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.
Máté 4, 4

Amikor az izraeliták Egyiptomból megszabadultak, át kellett menniük a sivatagon. De ott nincs kenyér. Kiáltottak az Úrhoz, és Ó adott nekik kenyeret a mennyből, édes mannát.
Negyven éven keresztül vándoroltak. És mégis nem szakadt el cipőjük, ruhájuk. Így mutatta meg, hogy Ő az atyjuk.
Jézus negyven napot és éjjelt böjtölt a sivatagban. Aztán jött a kísértő, és azt mondta, hogyha éhes vagy, csinálj kenyeret a kövekből. De Jézus tudta, hogy Ő csak az Atyának engedelmeskedhet.
Ő tudta az élet titkait. Egy ember, egy élőlény sem élhet egy pillanatot sem anélkül, hogy a Szent Lélek mindent rendben nem tartana. Ha Isten az Ő lelkét elveszi, akkor beáll a halál. Minden csak azért működik a testben, mert Ő akar minket. Az egész mindenség amiatt nem omlik össze, mert a Lélek mindent egyensúlyban tart. Ő határozza meg a csillagok állását. Mint ahogy az emberek kicsi sejtjeit is. Isten Lelke nélkül nincs élet.
Ahogy Isten a hasról gondoskodik, úgy gondoskodik a lelkünkről is. Azt akarja, hogy éljünk, és teljes életet éljünk. A célja velünk az öröm, béke, harmónia, egészség a hasnak és léleknek, boldog közösség, megbocsátás, barátság és szeretet. Emiatt akarja, hogy mi teljesen közel éljünk a szívéhez. Nélküle az életünk nem más, mint álomvilág.
Mennyi példa van a reklámokban arra, hogy valaki csak luxussal lehet boldog. Nem, az élet sokkal több a birtoktárgyaknál.
Ő gondoskodik az gyomrunkról, a kenyerünkről, ruhánkról, a tetőről a fejünk felett, sőt munkáról is gondoskodik. Ő figyel a lelkünkre is. Minél szorosabban ragaszkodunk Hozzá, annál inkább betölt a lelkével minket.

Köszönöm, Jézus! Te szabaddá tetted az utat Istenhez, hogy a céljait és terveit velünk megvalósítsa. Neki jó tervei vannak az életünkről. Milyen jó, hogy a Te közösségedben élhetünk.
Istenem, mindenről lemondok, kenyérről, kávéról, autóról. De Rólad sosem tudnék lemondani. Szükségem van Rád!

Böjtölés – 2018.06.06

De jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak.
Máté 9,15

A tanítványok egy nagyon őszinte kérdéssel mentek Jézushoz: Mindenki böjtöl, így mi is. De a tanítványok nem böjtölnek; – miért? Jézus megválaszolta nekik: Az esküvői vendégek nem böjtölhetnek! Mert ez egy ünnepség! Majd eljönnek a napok, amikor böjtölni fognak.
A böjtölés egy koncentráció az Istenre, aminél az ember minden lehetségest kihagy, amivel a koncentráció megbomolhat: evés, ivás, tévézés, facebook, élvezeti dolgok, telefon…
Van egy rövidebb böjtidő a csendességünkben, és hosszabb böjtidő, amikor napokig tart, és részböjtölés is, amikor az ember azt hagyja ki, ami a legtöbbször igénybe vesz… a fantázia nem ismer határokat! Csak az a fontos, hogy a közösséget keressük az Urral, az intenzív kapcsolatot. Talán szükségünk van az Ő segítségére, talán betegek és munkanélküliek vagyunk, talán kérdéseink vannak…
Nem böjtölünk azért, hogy valamit az Úrtól kiharcoljunk. Ez nem harc vele. A böjtölésért tesszük, és nem, hogy valamit kérjünk tőle. Mert ez nem áldozat, hanem privilégium.
Jézus megáldja a böjtölésünket. A böjt alatt az Úrral nem voltam különösen közel, de azt követően hegyeket mozdítottam. Jó volt egy napi böjtölés után egy jó vacsorát enni, hogy az ember testileg és lelkileg megerősödjön, és a házi bibliaórát vezethesse. És sok jó dolgok történnek. Igen, az Úr megáldja a böjtöt, ami számítások nélkül történik és amit az ember nem mások miatt tesz, és amivel nem hatalmat kér magának.
A böjt lemondás. Lemondunk arról, hogy valami jót élvezhessünk. Még egy kis darabkáért is meghalna az ember. A régi, zsíros énünk nem szereti a böjtöt. De ezzel szemben az Úr annál inkább!
Gyakrabban kellene böjtölnünk, hogy a hitbeli komolyságunk látható legyen Neki és nekünk. Segít, hogy magunkat legyőzzük, és a mohóságtól megszabaduljunk. Olyan sok dolog van, amit megszoktunk, ami nélkül alig tudnánk élni: kávé, tea, TV, telefon, cigaretta, sör, evés, édesség, tabletták… Jézus megakar minket szabadítani!
Néha, de csak néha, más problémát akar nálunk megoldani és meggyógyítani, amelyek a forrásai a mi mohóságunknak és a függőségünknek. A türelmünk elfogyott, és más emberek és más dolgok nem mondhatják meg, hogy mit tehetünk. Ő egyedül az Úr!

Köszönöm, Jézus! Közel vagy hozzám, és ez csodálatos! Nem akarom hogy a mohóság elterelje a figyelmemet arról, ami igazán fontos. Téged kereslek teljes szívemmel!

Nem e világból valók – 2018.06.05

Nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ.
János 15,19

Mindig olyan csalódottak vagyunk, ha az emberek minket nem szeretnek. Miért? – Szeretnénk ha minket mindenki szeretne, persze. És ezért fáradozunk is. Segítőkészek vagyunk, jók, kedvesek, barátságosak… és aztán egy támadás ér minket egész felkészületlenül. És a padlóra is hullottunk.
Jézus ezt a régi iskolát használja, hogy mi ne magunkban bízzunk, hogy milyen jók, és barátságosak vagyunk. Azt szeretné, ha mi világítófényként Rá mutatnánk, és ne magunkra. Szeretné a kedveskedő énünket elüldözni, hogy jobban Tőle függjünk, közösségben Vele, az élet forrásával.
Ha érte élünk és rá mutatunk, úgy növekszik az ellenállás nagyra. Akkor a Szent Lélek és a Lélek, amely a világot irányítja egymással harcban állnak majd. Ösztönösen észreveszik mások, hogy nem tartozzunk hozzájuk. Van egy korlát, egy határ. Hozzászoktam, hogy más emberek, sőt keresztyén emberek az én indítékaimat nem tudják követni. De ezen hatalmak közötti ellenségeskedéshez nem tudok hozzászokni. Szeretem az embereket, akik engem utálnak. Elfordítják az igazságot, szívesen hisznek minden hazugságnak, és mindet ellenünk használják.
És mégis: Jézus itt van, és szeretően tartja a kezét felettünk.
Mit használ nekem az egész világ barátsága? Ha Jézus nem az én középpontom már, elveszítem a bizalmat, az értelmet, minden célt, a békét. Ő nekem értékesebb, mint minden más. Emiatt ragaszkodok Hozzá, és nem keresem a békét minden áron az embertársaimmal. Ő az én békém, a csendes órák fontosak nekem, Ő tart életben, Ő az én mindenem.
Mit használ nekem, ha az egész világot megnyerem, lelkemben pedig kárt vallok? Nem, Jézust akarom, aki engem nagyon szeret.
Ezért fontosak a testvérek a hitben, akik hozzám hasonlóan Jézushoz ragaszkodnak. Mi bátorítjuk egymást, imádkozunk egymásért, találkozunk, és valódi barátok is vagyunk. Erre a közösségre van szükségem, ez tesz engem erőssé.
Dicsérd a Krisztusodat, a kőszikládat, amelyiken az életed nyugszik.

Köszönöm, Jézus, Te itt vagy! És amikor az emberek engem nem értenek, és ellenem vannak, Te akkor is itt vagy! Te bíztatsz, segítesz, békét adsz. Igen, Uram, Nálad védve vagyok!  

Ezékiás király – 2018.06.04

Ragaszkodott az ÚRhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta parancsolatait, amelyeket az ÚR parancsolt Mózesnek. Ezért vele volt az ÚR, és minden vállalkozása eredményes volt.
II Királyok 18, 6k

Itt van az, ami az Úrnak tetszik: Ragaszkodni Hozzá és parancsolatait megtartani.
Az egyik a másik nélkül nem működik. Hogy tud az ember Istenben megbízni, és egyszerre a parancsolatait figyelmen kívül hagyni, hazudni, csalni, gyilkolni, házasságot törni vagy tagadni? Hogy tarthatja meg valaki a parancsolatokat, anélkül hogy farizeussá válna, mikor az Úrban nem bízik, hozzá nem ragaszkodik és közössége vele nincsen?
Ezékiás ismerte az Urat, bízott benne, és nem tért el Tőle. Nagyon fontos volt neki, hogy az Úr hogyan ítéli meg őt, tehát nem az emberek véleménye érdekelte őt. Az Úrnak akart tetszeni, ezért áldotta meg őt az Úr.
Ha az ember a munkáját – a háziasszonyit, akár a királyit – az Úrral együtt végzi, annak nagyon jó hatása lesz. Ha minden csak görcs és harc, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy a megfelelő helyen vagyunk-e? József hű volt Istenhez, és Isten megáldotta őt a börtönben, a szolgaságban, és másodfáraóvá tette. A helyzet nem mindig tetszett Józsefnek, de Isten vezette őt, megáldotta keze munkáját, az áldássá tette sok-sok ember számára. Szükségünk van emberekre, akik mint viaszként vannak az Úr kezében, hogy őket formálja és használja.
Légy Isten erős embere! Tartsd ahhoz magad, ami Neki tetszik. Bízz Benne az egész utadon, és minden új nap. Keresd a tetszését, és dolgozz vele. Járj az Ő útján, és nem a sajátodon. Keresd Őt, és ne a sikert, karriert, luxust, vagyont, a férfit vagy nőt. Ne magad tervezd az életedet, hanem hadd tegye Ő. Ő már sok életet felvirágoztatott, amelyek egyedül kudarcba fulladtak.
Ha Tőle függünk, és Hozzá ragaszkodunk, akkor megnyitja számunkra az öröm, béke, elégedettség és boldogság forrását. Amit csak megálmodtunk, valóra váltja. Ő tényleg a cél, az eredet és a vég forrása. Milyen jól hogy Hozzá ragaszkodunk!

Köszönöm, Jézus! A veled élés kiteljesedést hoz. Olyan rövidlátóak vagyunk egyedül, és rosszul döntünk. Neked rálátásod van, Te a célon tartod a szemed. Veled lesz az élet stabil és értelmes. Köszönöm, hogy itt vagy!