Senkinek sem értékes? – 2017.12.4

Ne félj, férgecske Jákób,
maroknyi Izráel, én megsegítlek,
szól az Úr, a te megváltód,
Izráelnek Szentje!
Ésaiás 41. 14

Eképpen Beszél Isten Izráellel az Ö Szent Népével. ( Jákób ez Izráelnek a Beceneve ) Mi elhejezhetjük ott azonban, a mi Neveinket, ahol Jákóbról és Izráelröl van szó. Mert mi a választott Néppel eggyütesen, kivagyunk választva; – és most már nincsen más csak Nyáj, …. mondja Jézus.
Mi úgy érezzük néha ( egyesek állandóan ) magunkat mint egy kis Féreg, egy Férgescke. Értéktelennek. Feleslegesnek. Senki sem szeret engem. Senki sem értékeli az én belsö Erömet. Senkinek nemvagyok fontos …. Önsajnálat?
Nemcsak! Ha egy Anya az ö Gyermekének sohasem beszél az ö Szeretetéröl iránta, míly nagyon szereti öt, honnan lehetséges akkor az Önérzelem ez irányban? Miképpen tudná a Gyermek mindezt önmaga értékelni?
Ezek a Szeretetlenségek gyötörnek benünket egésszen Mélyen Lelkünkben. Söt egy kicsiny Hiányosság is, a Szeretetben, benyomással van ránk. És ezáltal áll fent ez a Érzelem: Nemvagyok értékes. Még akkor sem ha az ember mint egy örült dolgozik, söt ha Professzor is, avagy valahol egészen fent van a Karierjével, fenáll ez az Érzelem. Egyesek nem valódi képet tükröznek az ö Erejükröll és a Biztonságaikról. De Istent nemtéveszthetik meg, Ö tudja, mire van szükségük: Egy eröteljes Isteni, Igent!
És Ö mondja: Ne félj ettöl az Érzelemtöl! Te VAGY valaki, akit én teremtettem! Én akartalak, azért létezel! Add nekem az Életedet, áldozd ezt fel nekem, Én majd jót épitek fel benne! Bízzál bennem, hogy én valósággal és igazságban szeretlek, mindég és örökké; soha nemhagylak el, sem el nem feledlek, te tehecc amit akarsz. Te az én Gyermekem vagy, akit én teremtettem, akit én szeretek.
Ezek az Isteni Szavak változást hoznak a Szíveinkben. Csak hadd hogy mélyen bentmaradjon és munkálkodjon. Ö majd megoldást szerez a te Gyötrelmeidben és Nyomorgatásaidban. Mert te valóságban igen, egen értékes vagy!!

Köszönöm, Jézusom! TE vagy az, aki az Atya Szeretetét elérhetövé teszi bennem! TE vagy a Könyörület, Könyörületesség, Türelem, Igen és Elfogadás! TE egyedül értem meghaltál, mert én a TE számodra oly értékes vagyok! Bocsás meg, hogy én magamról, oly alacsonyan gondolkodom, habár én Gyermeked vagyok. TE szeretsz engem.

Advertisements

A Szeretet – 3.12.2017

Az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe.
Máté 5, 5

Nincsen szebb annál, mint amikor az Isten Szeretetéröl beszélünk vagy írunk. De nekem Problémáim vannak, azokat szavakban alkotni! Ez valamiféleképpen leírhatatlan! Nem elegendök a Szavak, ezt leírni, ha gyakorta is, igen, erröl a Hatalmas Részröl, mellyel Isten minket szeret.
Jobb ha, egyenesen ezt a Szeretetet tapasztaljuk. Ha mi imádkozunk, elkezd a Szentlélek bennünk munkálkodni. Aztán áthalad bennünk az Ö határtalan Szeretete. Azután pedig a határtalan Békesség, a legmélyebb Öröm és egy Elvagyok-Fogadva, melyet még eddig nem éltem át. Csodálatos és leírhatatlan, az Istennek Szeretete! Ez kitöltetett a mi Szíveinkben. Azonban egyesek bezárták az Ajtót, avagy nehéz nekik, szkepticizmus, Kritizálás vagy Felhánytorgatás Öellene, csakhogy elutasítsák ÖT. Csak, ha a mi értelmünk Istennek Bölcsességéhez elérne?
A mi Keserüségünk megakadályozza a Szeretet Özönét.Ez egyedül tapasztalanná teszi az Embert. Mi mindnyájan ismerjük azokat a Gyermekeket, akik nincsenek szeretve; – nehezek, rakoncátlanok, akikhez nehezen lehet közeledni. Ök nem értik ezt, ha valaki öket egyszerüen szereti. Az ö számukra csak egy Kérdés van a Használatról és a Költségröl. Minden az Én – Enyém – Nekem – Nálam. Mi magunk vagyunk az Akadálya nnak hogy nemtapasztalhatjuk, Istennek Szeretetét. De ha mi elkezdünk nyilatkozni és Öneki megengedni hogy benünket szeressen, elkezd Ö benünket megváltoztatni. És holnap már egy kevéssel több Szeretet átvenni és holnapután még egy kevéssel többet. Aztán van egy Visszaesés …. De mi ismét felállunk és elkezdünk ismét a Szeretettel foglalkozni. Ez menni fog. Nemszabad felhagyni!
Csakis Istennek Szeretete változtathat meg benünket. Ö képessé tesz, a Tartozásainkat, Büneinket elismerni és Bocsánatot kérni. Mert Ö nemhánytorgat fel semmit nekünk, ezt tapasztaljuk mi is. Ö melletünk áll és nem Ítélkezik. Éppen ezért van az hogy oly súlyos a az Adóság Terhe, mindaddíg míg megtörünk, térdethajtunk és elfogadjuk a Bocsánatot.
Istennek Szeretete képessé tesz arra is hogy mi is megbocsássunk. Ezzel végre Békesség lesz a Családban és a Házasságokban! Mert Ö mivel Ș nekem Igent mondott, megbocsájthatok. Söt az ,,Ellenségeimért” is imádkozhatok, hogy jól legyen dolguk!
Igen, Csodálatos indítás, ha mi megengedjük hogy Istennek Szeretete betöltse a Szíveinket. Újemberré, szeretetteljessé, örömteljessé, nyugodt Emberekké, teljes Türelmessé, Könyörületessé és Irgalmassá lehetünk.
Istennek Szeretete ezt lehetövé teheti!

Köszönöm, Jézusom! TE engem Isten Gyermekévé teszel, TE megbocsájtod az én Büneimet, TE segítesz megbocsájtani. TE Magad vagy az Istennek Szeretete. Jöjj és lakozzál az én Szívemben! Szükségem van a TE Szeretetedre!

Vakon vagy látva – 2017.12.2

Akkor Jézus megállván, mondá, hogy hívják elő. És előhívják vala a vakot, mondván néki: Bízzál; kelj föl, hív tégedet.
Márk 10, 49

Jézus Jeruzsálem fele tartott. Ott kellet Önmagát Feláldoznia, mint egy élö Áldozat a mi Megbékélésünkért. Ö akarta ezt eképpen.
Útküzben áthaladt Jerikón. A Sokaság hangosan Üdvözölte ÖT. Sokat közülök meggyógyított, sokaknak átment Szíveikben az Ö Beszéde, sokan voltak akik általa megbékültek Istennel. Mostpedig örömmel éljenezték, mert ök azt akarták hogy Ö legyen a Király. Ö elkelett volna távoztassa a gyülöletes Rómaiakat, és egy Igazságos Isteni Királyságot állítson fel. De Jézus sokkal, sokkal tovább tervezett, – Ö gondolt mireánk is.
A nagy Zaj közepette, Jézus hirtelen megállt. Valaki hívta ÖT. Az Üdvkiáltás most nemérdekelte ÖT. Valakinek Segítségre volt szüksége. Istennek Lelke figyelmeztette ÖT erre.
És ezért hivatta Ö a Vak Koldust, habár oly sok Urasságok vették ÖT körül.
Eképpen van ez ma is: A Léleknek kiáltását meghalja Ö.
Akkoris ha sötét Éjszaka van, akkor is Neki nyitott Füle van. Ö halja a Kiáltást, amely egy magányos Szívböl jön. És Ö azt mondja: Jöjj hozzám! Én megakarlak vígasztalni. Én szeretni akarlak. Jöjj, ne félj! Valódi Életet tartok fel számodra, Reménységet, Bizalmat és Vígaszt. Igen, Gyermekem, én tudok rólad. És én vártam, míg Te hozzám kiáltasz. Mostmár Válaszolni akarok neked és minden én Szeretetemet neked megmutatom. Jöjj, és tedd le a te Terhedet elöttem. Én Gondodat viselem, én foglalkozom majd a Te Sebeiddel, én Jövöt szerzek számodra!
A Vakot Jézus Látóvá tette. És számunkra Istennek a Nagy Szeretét akarja megmutatni, megnyitván Szemeinket.
Csak a Vakok nemláthatják ezt.

Köszönöm, Jézusom! Igen, dicsöséges, ha én a TE Szeretetedet látom! A Felhökben és a Csillagokban ismerlek én fel Téged. És amikor TE az én közelemben vagy, majdnem hogy elmullok a TE Hatalmas Szeretetedtöl. Uram, TE oly nagyon szeretsz engem!!!!

Folyamatosan fris Víz – 1.12.2017

Izsák szolgái pedig ásnak vala a völgyben, és élő víznek forrására akadának ott.
1 Mózes 26, 19

Miképpen foghat hozzá az ember Palántákat ültetni Víz nélkül? Miképpen lehet az ember Állattenyésztö, ha nincsen Víz az Állatok számára? Miképpen élhetnénk mi Víz nélkül?
Fris Víz, ez folyamatos és nem régi, állott Víz.
Néha egész lent, lent vagyunk a Völgyben. A mi Érzéseink azt mondják: Vége, nincs Lehetöség tovább. Elszomorkodás, Bátorság- és Reménytelenség jön elö. Nincsen Energia, nincsen Bátorság, nincsen Bizalom …. csakis Nyugalmat kíván az ember.
De Jézus nemhagy benünket nyugton. Ö ezt megígérte! És eképpen kezdünk mi a Völgyben, a legmélyebb Ponton, ásni és keresni. Hol van Ö? Miképpen van az Ö Beszéde és Akarata?
Ha még egy Reménység van, akkor csak Ö, az Élö ÚR! És valóban, sok Fáradalom után, van fris, élö Víz, ott ahol mi majdnem Eltikkantunk a szomjuságtól. Igen, Ö nem felejtett el benünket, hanem ad nekünk egy Kútat, melyben fris Víz van! Ö az Élet Beszédét szólja! Ö ad ismét Reménységet és Bizalmat! Míly hamar és mélyen változhat meg egy Ember, ha Jézussal találkozik. Igen, Jézus nemcsak Felüdülést ad, hanem Újéletet is!
Mi ezt a Változást azonnal észrevesszük magunkban, amint mi elkezdünk hálálkodni és dicsöiteni. Ha én Autót vezetek és én dicsöitem öt, Németül , Litánul, vagy Mennyei Imádság nyelven, azonnal jön a Jókedv, egésszen boldog vagyok, habár még az elöbb bátortalan és morgó voltam.Eképpen jár el velünk a ,,friss Víz”!
Miért is volna ez csak egy néhány Pillanatig? Ez egy folyamatos Wíz! Ez ömledezik állndóan! Azért is tudunk mi Vele Kapcsolatban lenni és állandóan ez az Örömünk bennünk legyen.
Ha egyszer kiástad már szabadra ezt a Kútat, akkor ezután élvezheted ezt az állandó fris Vizet!
Mi dicsöiteni akarjuk ÖT szüntelen, megköszönni, dicsöiteni és minden Kicsinységbe ÖT megkérdezni és megkérni, akkor az Öröm és Egyszerü és Derüs lesz a mi Életmódunk. Akkor a fris Víz Forrása, Jézus lesz bennem.

Köszönöm, Jézusom! Nemkel immár mindenfele keresnem, mert én Téged megtaláltalak. TE vagy az én Életemnek a fris Víz Forrása! Míly jó, hogy TE bennem élsz és én állandóan Hozzád folyamodhatok. Míly jó ha a TE Eröd bennem munkálkodik és új Életet kelt! Köszönöm!!

Épitsed az Ö Házát – 2017.11.30

E naptól fogva megáldalak. ( azt mondja az ÚR).
Aggeus 2, 19

Csodálatos! Mátol kezdve nincsen Szerencsétlenség, Gyógyíthatatlanság, Veszteség, semmi Gonosz többé! Ö az ÚR, és Ö mondja: E naptól megáldalak. Na, ezekszerint minden jó lesz …
A múltban minden rendetelenül haladt Izráelben. Az ember sokat vetett, és keveset aratott, a Pénztárca jukas volt ( valahogy a Pénz volt mindenben az elsö, az ember megtakaríthatott belöle, amint csak akarta ….). Betegség és Gyengeség vett körül sok Embereket. Elégedetlenség, Zaklatotság volt jó böven. Mindenhol Szükség, mindenütt csak kevés ….
Isten megkérdezte a Népet, mit gondoltok, miért van mindez? Mert az én Házam Romokban áll! Ti csak rohantok a ti Kedvezményetek szerint és elfeledkeztek az ÉN Házamról. Ezért áldjalak meg?
Nem!- Mennyetek fel a Hegyre, hordjatok Fát, törjétek a Követ és tegyétek Használhatóvá! Aztán Áldhatlak meg ismét.
És az Izraeliták meghalották és elindultak a Munkában az Ö Istenükért. Ezért jött az Istenek Válasza: Figyeljetek arra ami mától kezdve történik, mától a Templom Alapkövétöl kezdve. Ha még uralkodna nálatok a Gyógyíthatatlanság? Ha még Szükség és Elégedetlenség lenne? Nem, mert mától Megáldalak!
Ha a te Életed Szükségben van, egyszereüen nincs elegendö és kielégedetlenség van, hát lehet hogy itt ezen áll: Az Úrnak Háza Romokban áll. Az Ö Temploma, az a te Szíved, és ez az Úr Jézus Krisztus Gyülekezete. Tisztítsd meg a Szívedet újra és szenteld azt az ÚR Jézusnak! Hadd ÖT hogy legyen ismét ott az ÚR és Király! És szenteld magad a Gyülekezet Templomának. Hozd be a te Adományaidat, és légy szorgalmatos, hogy a Gyülekezet viruljon! Ha te úgy gondolod, hogy nincs szükséged Gyülekezetre, tudd meg hogy a Gyülekezetnek szüksége van reád! Eképpen akarta Isnen és eképpen akarja Ö hogy maradjon. Meglehet hogy te nehezen találod meg a Hejedet a Gyülekezetben. De Istennek egy egész különleges Terve van számodra. Kérdezd meg Öt! – Ö majd válaszol.
Meglehet, hogy te csak egy Megfigyelö vagy egyelöre a Gyülekezetben, avagy Kritikus és Elövigyázatos, avagy csak magadért, hogy te megelégedetteb légy mint a többi; lehet hogy te mindég hátul ülsz, hogy mindent jól megfigyelhes. Kérlek, álj fel! Hadd el a Hejedet, légy aktív a te Testvéreidel szemben! Te vagy ezért felelös , eképpen látja jól Isten. Találd meg a valódi Hejedet, amelyet Isten készített számodra, Wedd fel a Felelöségedet a te Testvéreidel szemben! – és Isten megfog Áldani.

Köszönöm, Jézusom! TE vagy az én Uram és TE vagy az ÚR a Gyülekezetben! TE határozod meg mindennek a Rend jét,hogy miként legyen, és én Neked akarok engedelmeskedni. Igen, én Neked szentelem Szívemet és a Testvéreim irányában is. Mert TE vagy az, aki engem oly nagyon szeretsz, és oly nagyon megáldasz; – Te érted megteszem!

Nap és Esö – 2017.11.29

Ö aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.
Máté 5, 45

Az Esönek mindegy hogy Iagazakat vagy Nemigazakat áztat meg.És a Napnak is mindegy hogy az Gonoszra vagy Jóra süt. De Isten, Ö egy Személy, neki nem mindegy, Ö nem közömbös, avagy véleménynélküli, és hogy nem godolkozna.
Nekünk Embereknek egyáltalán nemmindegy ki az Áldozat és ki a mi Igazság keresönk, ezt érezni megkapni. Mi ezeket igen jól megfontoljuk és tervezünk felette mit érünk el vele.
Istennek egészen egyszerü lenne, hogy csakis az Igazra süssön a nap. De Ö elhatározta: Ö szeret
m i n d e n Embert egyformán, függetlenül attól ha az Igaz vagy nem, jó vag y gonosz. Az Ö Áldása leszáll mindenkire, Ö megadja az Esöt, az Életet, Egézséget és sok mást, amelyen az Embernek fogalma se nincsen. De Isten szeretné hogy ezeken a mindennapi Áldásokon kívül, még sokkal többet is áldjon. Neki megszámlálhatatlan Gazdagsága van, s Ö kész adni annak aki ezt akarja. Ez valahogy úgyvan mint nekünk régebben a Karácsony eljövetele. Jött a Mikulás és osztogatta a Karácsonyfa Ajándékokat. És mi vártunk erre a Konyhában. És amikor ö készen volt, kopogott az Ablakon és mi behettünk a Szobába és az Ajándékoket átvehettük.
De sok Ember jól érzi magát a Konyhában és nemmenek tovább! Minden készen, minden Ajándék ott van, de ök nemveszik át! Elképzelhetö ez?
A Bünbocsánat megtörtént, a Megváltás Elvégeztetett, a Lélek Ereje az Élethez Istennel jelen, de mi úgy teszünk minha mindenezek elérhetetlenek lennének, messze vannak, vagy nagyo nehezek lennének. Elképzelhetetelen!
Isten már a Születésedkor Igent mondott. A Büneidnek Bocsánata megtörtént 2000 Évvel ezelött, a Kereszten. Minden Kötözötségböl a Megváltás tökéletesen megtörtént. A bemenetel Istennek Országában kifizetve. És mégis oly nehezen értelmezzük ezt. Mikor hisszük elvégre és hittel átvéve, azt amit Isten nekünk elöre elkészített?

Köszönöm Jézusom, TE mindenre gondoltál. TE ismered az én nehézségeimet, és Neked megvan hozzá a Megoldásod. Adj nekem több Bátorságot, több Hitet, több Háládatot! Igen, én átvehetek és átvehetek és átvehetek, és a Számla az Hozzád megy. Míly Nagy vagy TE, Te engem oly nagyon szeretsz!!

Figyelem: Csoportunk megerösítést keres! Ha volna valaki aki idönként lefordítana Németröl Magyarra Áhitatokat? Nagyon megörvendenénk!
Kapcsolat: frank.lauermann@gmail.com

Egy elveszett Isten Gyermeke – 2017.11.28

Az pedig monda néki: Fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd.
Lukács 15, 31

A tékozló Fiu hazatért, és nagy Ünneplés követte ezt. Minden Pénzét eltékozolta, de mégis az Apja örvendett hogy még életben visszatért, hazatért. A nagyobik Fia mindezt Igazságtalanságnak nevezte. Oly sok éve szolgált ö az Apjának, s nem járt el aképpen mint a Testvére, soha nemkért valamit, hogy a barátaival mullathatot volna, csak a Munka és a Munka és a Munka! És most jön ,,ez” haza s nagy Ünnepség veszi körül, – ne-em, ez nem lehet Igaz!!
Ezekszerint ö jobban elveszett volt mint az ö Testvére. Ö nemtudott semmit a Kegyelemröl és a Szeretetröl. Ö csak a Munkát és a maga Önfeláldozását tekintette. Ünnepek, ez az ö számára egy idegen valami volt …. Ezért nemismerte a Testvére irányában való Szeretetet, mikor az mindent Eltékozolt. Nemvolt fogalma sem a Kegyelmröl sem a Bocsánatról, melyet az Apja bemutatott. Önigaz, zúgolodó, keserü, haragos volt, és ö azt hitte hogy az Apa Szeretetét megkel érdemelni. S ezekszerint ez a Fiu sokkaljobban elvolt veszve mint az ö Testvére! Mert ez utóbbi jobban tudta értékelni a Megbocsájtást és a Kegyelmet, amit az elsö sajnos nem. Ö csak sanyargatta saját magát az ö Önigazságával és Bocsánatjával. Keserükedvü és haragos volt az Apjával szemben.
Eképpen van sajnos sok Keresztényeknél is, akik valamely módon Isteni szolgálatot tesznek. Minden ami az Istené az az övék is, de ök nem veszik át azt. Ök mindent megkel érdemeljenek. Bocsánatra nem nagyon van szükségük. És ha mégis ezért ök megkel dolgozzanak érte. Nagyon hejtelen egy ilyen értelem a Mennyei Atyáról!!
Ha te is egy olyan Második vagy, egy Munkaállat, egy, aki mindenhez ragaszkodik, a Sikertöl vagy Függö, s ha enélkül semmi nemmegy jól, hát állj meg és tégy egy Pontot az egészre! És jön ekkor egy Örömhír számodra: Tégy Bünbánatot az Önigazságod felett! És a másik ellen való Ítélkezésröl, s még Isten ellen is azt teszed, hát ezért is! És a Büszkeségröl is lekel mondanod.
Ha te valóban Bünbánatot tartol, akkor valóban megnyillik a Meny Fölötted és az Ö Gazdagsága is reád lesz Árasztva. Minden csak Kegyelem, semmi sem Érdem! Gyermekem, vedd elvégre a Kegyelmet át és minden Mennyei Jókkal leszel elárasztva: Öröm és Békességgel, Megbocsájtással és Könyörületességgel! Mit kíván a Te Szíved többet?!

Köszönöm, Jézusom! TE értem is meghaltál hogy engem felszabadítsál. Míly nagy Érték vagyok én Számodra!! Bocsás meg, hogy én mindég csak a Munkára s más egyébre gondolok. Bocsás meg, hogy én a TE Szeretetedet nem tudtam értékelni! De ezután azt akarom tenni! TE engem is Végtelenül szeretsz!!!