Az Úr Védelme alatt – 2017.09.13

Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és földet.
Nem engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad el a te őriződ.
Ímé, nem szunnyad és nem alszik az Izráelnek őrizője!
Zsoltár 121, 2-4

A Zsoltár 91 valamint az Efézusi Levélben a 6, 11.16 ban Nyillakról van szó, melyek repülnek … az ember nemtudja honnan s mirefel.
Átkokról van szó, hatékony Átkokról.
Ha egy Ember a másikra nagyon haragszik, elmegy néha egy Jövendömondóhoz avagy egy Varázslóhoz és megátkozza az Ellenfélt. A Sátán örvend ennek, mert van egy új ,,Kliense“; – és az Ellenfélnek rosszúl megy.
Nemtudja hogy átok alatt van. Az ilyen Tudatlanság ellen védekezni lehet, és az ember egy Varázslóvédöt hord. A Sátán legyen a védö az Átok ellen. És ö ezt megteszi, mert ismét van egy ,,Kliense“.
Ehejett oly egyszerü lett volna a Megoldás! Az Úr Jézus Krisztus az Erösebb, Ö Gyözelmes a Pokol, Halál, Sátán felett! Ö széttöri a Sátáni kört, az Átok és Varázslás között. Ö megváltja az Embert minden Lánc és Kötözöttségböl. Ö széttöri a Taliszmánokat és Átkokat! – és Áldást és Békét hagy Ö, maga utan.
Néhány Napig beteg voltam. Tulajdonképpen nem oly rosszul, csak a Köhögés vált mind rosszabra, amíg hogy alig tudtam Lélegzeni. Két napig mind ez az Érzelem, mingyárt megfulladok …. hát ez nem szép. Tegnap este jött az a Gondolatom, hogy ez egy Átok lehet, és én e Halálnak Lelkét elzavartam az Úr Jézus Nevében. És a félelem ezzel felhagyott. Jól aludtam, nem az állandó Lélekzet hiányával, és Köhögés nélkül. Ma reggel Bátorságom van, és nem Megfulladás félelme, habár még a köhögés nem teljesen gyógyult és Gyenge vagyok. De örvendek, és Cselekvöképes. (Legalábis amíg ülök ….).
Halleluja, énekli a Szívem, az Úr az én Védelmem, Sziklaváram! Ö az Izráelnek Örizöje, nem hagy engem elveszni, hanem megment engem az Ellenség kezéböl! Milyen nagyon jó hogy ilyen Uram van!!

Köszönöm, Jézusom, TE vagy a Gyözelem! Igen, TE gyözöl a Pokol, Halál, és Sátán felett, mert te sokkal erösebb s hatalmasabb vagy. TE megvédsz engem, mert a TE Könyörületességed és Kegyelmed uralkodik Életem felett. Köszönöm én Jó Uram!!

Advertisements

Békés álom és nyugodt élet – 2017.09.12

Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, URam, hogy biztonságban élhessek!
Zsolt 4, 9

Óh, milyen jó is, hogy az Úrban védve, őrizve lehetünk! Nyugodtan alhatunk, gondtalanul az erős viharok ellenére.
Amikor a gondolatok nem hagynak nyugodni, mikor mélyre nyomnak az aggodalmak, mikor úgy tudod, hogy innen már nincs kiút, amikor úgy érzed, hogy a bűneid sincsenek megbocsátva, amikor mindenki akar tőled valamit, és te már teljesünk kimerültél, amikor…. akkor vesd magadat az Úr felé. Akkor vagy ott, ahol Ő látni szeretne: Nélkülem – mondja Jézus – semmit nem cselekedhetsz! Azt akarja, hogy teljes függőségben legyünk tőle, teljes, szerető közösségben Vele, a világ Urával!
Ő jobban megtudja oldani a problémánkat, mint mi, vagy mások tennék. De az biztos: ő megoldja őket!
Nincs szükségünk arra, hogy az Úr előírja, hogy hogyan akar megmenteni minket, vagy hogy hogyan akar az életünkbe beleavatkozni. De ő tudja a legjobban, hogy nekünk mire van szükségünk, és hogy, mikor, hol válik ez a javunkra.
És ezzel az Úrral, aki mindig megment, aggódik sok apróságunkért, jó együtt élni. Mellette nem leszek lusta és lassú, de nyugodtan dolgozhatok, boldogan.És munka után be lehet bújni a kis menedékbe, ahol élvezhetjük a nyugalmat. Édes békében szeretnék aludni, rémálmok nélkül, rettentő hívások, nyomasztó gondolatok és problémák nélkül. Ő itt van, aki törődik velem, gondoskodik rólam, szeretetével elborít. Jól érzem magam vele!
De rájöttem, hogy vannak olyan területek az életemben, ahol nem élem meg a hitemet. Aggodalmaskodom, a problémáim vannak szem előtt. Nem szeretném ezt : Uram, a te kezedbe helyezem ezeket a területeket. És ha újra találok egy területet, ahol aggódom és nyugtalankodom, azonnal eléd fogom vinni. Azt szeretném, hogy a napközbeni munkában és éjjel is békében alhassak!
Bizony nem alszik, nem szunnyad Izraelnek őrizője – ahogy mondja a 121. Zsoltár.

Köszönöm Jézus! Te egy Méltó Úr vagy! Rád bízom az életemet! Semmi okom nincs aggódni, vagy nyugtalankodni! A gondoknak nem kellene folyton a fejemben forogni és akkor békében alhatnék. Rád akarok nézni, Te csodálatos Megváltó!

Egézségesen vagy Betegen … – 2017.9.11

Körülvettek engem a vizek lelkemig,
mély ár kerített be engem,
hinár szövődött fejemre.    …
De én hálaadó szóval áldozom néked.
Jónás 2, 6.10

Egy Isten Embere megbetegedett és az Orvosok egy rosz Diagnózist állapítottak meg. Azonnal Imádkoztak a Gyülekezetben érte, ezért a Hüséges Isten Szolgájáért, aki Ezerszámra másokat segített. Mégis rosszab lett. Aztán felkérték a Szomszéd Gyülekezeteket is Imádkozni. Böjtölés is volt és sokan érdeklödtek érte ez Hüséges Ember után. Mégis meghalt.
Na, Isten tehetetlen? Hütlenné lett vagy nemhall? Avagy az Isten Emberének volt egy titkos Büne?
Ez esetben Istennek terve játszot szerepet. Neki más Gondolatai vannak gyakorta mint nekünk. Ö azt akarta hogy ez a Hü Szolga nála legyen. Ez Éveken át Istenért Munkálkodott, és mostpedig Isten magához vette és Nyugalmat adott neki. Ezért volt a nemfelelet az Imádságokra. Ö valami jobbat választott neki. Az Ember Naplójából kitünt hogy ö már tudta elöre hogy ez be fog következni. De az emberek ezt nemtudták megérteni.
Azonképpen volt mint Elizeusnál, a nagy Prófétánál. A Királyok 13 rész 14 es Versében ez van írva: És megbetegedett Elizeus olyan betegséggel, a melybe bele is halt, …. Minden tehát Isten Terve szerint történt. Ö Betegséget küldött, melyben Elizeus meghalt. Az Ö Munkájának véget vetett e Földön, és ö bemehetett az ÚR Örömébe, Nyugodalmába.
Jónás be volt dobva a Háborgó Tengerbe és ott a tenger mélyében az Úr öt körülölelte. Ezért ö nem is gondolt az Életveszéllyel. Isten a nagy Halat küldte, amely öt lenyelte.
Ezzel még nem változott a Sorsa. És mégis Imádkozta a fentebb leírt Imádságot.
Megfigyelhetö hogy ö az Imádságát Dicsöitéssel kezdi, ahejett hogy panaszkodna és a ,,Sorsával“ elégedetlenkedne.
Isten megmentette öt, és parancsolt a Halnak s az kiköpte öt a Szárazra.
Istennek Gondolatai nemmindég a miénk. Néha Nehéz dolgokat küld söt néha Problémákat is. Ö sokkal éreztet benünket s mi nyögünk: Nem birom tovább! Mégis Neki egy Célja van velünk: A mi Megszenteltetésünk. Ö teljesen Magáéva akar tenni benünket és mindent eltöröljen, ami még távol tart benünket Ötölle. Eképpen van az úgy hogy Isten néha egy Betegség egy Szenvedés által jobb eredményt ér el velünk s a régi, ,Én“ eltünik. Ö egy Szenvedö Iskolába hejez, azért hogy mi erösekké váljunk. Azért tehát mi lehetünk a Betegség ellen, de mi magunkat az Ö Akarata alá kel hejezzük. Mi nekünk Dicsöiteni és Magasztalni kel ÖT. Ezt kedveli az ÚR és Ö ezekszerint nem hagy egy Pillanatra sem benünket az Ö Szeme elöl.

Köszönöm, Jézusom, TE jelen vagy! Akkoris ha engem a Fejfájás gyötör, az Orrom csepeg és a Hömérséklet emelkedik. TE az én Uram vagy, aki hüségesen gondoz engem. Igen, Uram, Veled gyözök én a Gripa és minden Szorultságok felett!

Az Isten öröme – 2017.09.10

Ahogy a vőlegény örül menyasszonyának, úgy örül majd neked Istened.
Ézsaiás 62, 5

Igen, Isten szereti a gyermekeit, és örül nekik! Ezek a gyerekek nem tökéletes szentek, ő azt egyértelműen tudja. És bár gyermekek, Ő felnőttként látja valamennyit.
A nagy emberek mindent tudnak, és mindenhez értenek. Senki sem taníthatja őket, és senki nem tud segíteni nekik. Nincs is egyáltalán szükségük az Istenre – hiszen ők már szentek.
Gyermekei vagyunk, és néha valóban úgy viselkedünk, mint a gyerekek. Ha örülünk neki, kifejezzük az örömünket, még ha kicsit esetlen módon is. Amikor boldogok vagyunk, hangosan énekelünk, és nem érdekel minket, hogy a megfelelő hangot kaptuk-e el. És Isten ezt örömmel szemléli!
Ha így akarunk örülni, el kell mennünk az óvodába, megnézni ,hogy milyenek a gyerekek. Csodálatosak!
Viszont néha ők is irigyek, féltékenyek, verekednek – akárcsak a felnőttek. De nekünk kellene gyermekibbnek lenni, és nem a konfliktust keresni. Visszatérni az igazsághoz, és elzárkózni a rossz beszédtől (és gondolattól). Egymásért is ki kellene állnunk. Fel kell végre ismerni, ahogy Jézus Úr mindenek felett, és nem állandóan a jogainkért harcolni.
A felnőttek nem mindig olyanok, amilyennek Isten tervezte őket. Csak a saját gondolataikra reflektálnak, és csak önmagukat értik meg. Milyen jó, ha valaki ezektől már szabad, és az Urat látja mindenben.
Jézus örül neked, mint a vőlegény az ő szeretett menyasszonyának. Ő feldíszíti és megáldja őt. Ő megbocsát és minden foltot és hibát elfelejt. Kelj fel, gyermek, és fogadd Jézus szeretetét! Ő az egyetlen, aki teljesen elfogad téged. Ő az egyetlen, aki törődik veled, örül neked,megbocsát és körülölel szerető kezeivel. Boldoggá tesz és táncba visz.
Jézus azt kéri az Ő menyasszonyától: Jöjj, szerelmem, mert én nagyon szeretlek! Kiválasztott vagy, elfogadott, akart és kívánt. Rád mindig van időm. Türelmem van hozzád, kedvességgel megvédelek és felruházlak. Fogadd a szeretetemet, mert vágyom rád!

Köszönöm, Jézus! Te nem a büntető bíró vagy, hanem maga a kegyelem személyesen! Szeretsz engem, ahogy a vőlegény a menyasszonyát. Te mindent megteszel értem, hogy jól legyek. Köszönöm !!

… és még egyszer az Isten Lelkéről – 2017.09.09

Mert szívünkbe áradt Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.
Róma 5, 5

Isten szeretete mindent tartalmaz, ami számunkra pozitív hatást tud gyakorolni: az öröm, a béke, a megbocsátás, az elfogadás, az igazságot, a szentség, irgalom, türelem, kedvesség, és segítőkészség. Mindez és még ráadásul az Isten szeretete. Az Isten és ember közötti harmónia a legmagasabb cél, amit elérhetünk. És az Istenen keresztül megvalósuló szerelem! Ez a kötelék, amely mindent összetart.
A Szentlélek Isten Lelke. Az Isten lélek! – mondja János.
Ő személyes Isten szeretete dolgozik a szívünkben, és azt akarja, hogy az életünkbe jöjjön és kibontakozzon.
Ha szomorúak vagyunk, vagy gyászolunk, Ő a Vigasztaló. Ha van, hogy búcsúznunk kell egy szerettünktől, Ő jelenlétét biztosítja és segít. Mert Ő a Szentlélek. Ő mélyen keresi az embert. Búcsúban, halálban, különélésben és válásban, életünk drasztikus tapasztalatai között. És ott van a Szentlélek, a Vigasztaló, aki szerelmes szavakat mond, megújítja hitünket, békénket, örömünket az ilyen szörnyű helyzetekben. Ő a Vigasztaló!
Ő a mi Tanácsosunk. Ha azt érezzük, az emberek rosszak, vagy ellenségesek velünk, Ő megerősít bennünket, a védelem és a győzelem szavait adja, bölcsességet az eljárásban, minden apró dologban, az Isten akaratát megérteti velünk, és megóv az ellenségtől.
Ő a Szószóló, Isten szószólója a szívünkben. Ő beszéli el, amit Isten üzen. Hidd el, ha nem találjuk a békét, elérhetetlennek tűnik az öröm, amikor úgy tűnik, hogy semmit nem vagyunk képesek tenni a helyzet megjobbítására. Ha nem tudjuk elfogadni Isten bocsánatát vagy nem tudunk megbocsátani másoknak. És Ő ekkor munkálkodik, és kipótolja a hiányosságokat. Ezt Ő okozza. Azt munkálja ki, amit az Úr szeretne.
És igen, Ő az Emlékeztető, ahogyan már írtam. Ő emlékeztet minket bibliaversekre, és a megfelelő időben eszünkbe juttatja az Isten igéjét. Ha reggel el is alszunk, Ő időben felébreszt. Segít megtalálni az elveszett dolgokat. Vele ingyenes parkolóhelyet találhatunk. Annyi apróság, isteni jelek, amik a Lélekre mutatnak. Ő az életünk része és a valóság.
És Ő Tanító: Az igazságot tanítja és semmit nem rejt el. Vele megértjük a Bibliát. Ő az Isten a cselekedetekben, az eljáró Isten.

Mily jó, Jézus, hogy itt, a mi Megváltónk és Üdvözítőnk! Milyen jó, hogy érdeklünk Téged, és adod a Lelket. Így tudunk hinni és bízni; – köszönjük a segítséged, vigasztalásod, tanácsod, tanításod és emlékeztetésedet!

Kicsoda a Szentlélek? – 2017.09.08

Jézus azt mondja a Szentlélekről:
Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek..
János 16, 14

Jézusnak sok gondolata volt a Szentlélekről. Ő becsüli a Lelket nagyon! (- ellentétben sok teológussal vagy lelkésszel …)
A Szentléleknek az a célja, hogy Jézust dicsőítsük,  hogy Jézus naggyá legyen, és mindannyian megismerjük, hogy ki is Ő valójában. Akiben nincs meg Isten Lelke, az nem tudja dicsérni Jézust. Más lelkek csak vitát szítanak Jézus neve alatt. Így ismerhető meg, hogy ki keresztyén valójában és ki nem az.
A Szentlélek az igazságot hirdeti. Ő maga az igazság Lelke. Nem egészíti ki az igazságot, és nem hagy el semmit, ami a Bibliában meg van írva. Erről ismerjük fel, hogy kik hirdetik a teljes evangéliumot, és ki az, aki visszaél vele valamilyen módon. Hány meg hány gyülekezetben nem él a Szentlélek jó tanítása, és hiába járnak az emberek, az eredmény halott közösségek, amelyek nem növekednek, csak egy hétvégi klubbá válnak az idősek számára.
Jézus úgy beszél a Szentlélekről, hogy Ő az, aki életed ad.  A János 6, 63 azt mondja: lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet.
Tehát van remény a „halott közösségek“-nek és a halott embereknek is: Ő ad életet! Kelj fel a kanapéról, a lustaságodból, hadd töltse ki a Lelkét rád, és elevenedj meg újra! Ő a remény minden bűnös számára – neked mégis jobb a reménytelenség állapotában maradni?
A Szentlélek öröm, béke és igazságosság. Amennyiben cselekszik, az öröm utat tör. Többre van-e szükségünk , mint a valódi, fertőző, úttörő öröm?
A Szentlélek az emlékeztető. Ő  élővé teszi bennünk Jézus szavát és a Bibliát. Emlékeztet minket a bibliai versekre, amikor nehéz helyzetekben vagyunk. Megvilágítja, hogy mit tenne vagy mondana Jézus. A tanítványok gyakran nem értették Jézust, egészen pünkösdig, mert akkor eljött a Szentlélek  és végre mindent tisztán láttak. Arra kell kérnünk az Urat Bibliaolvasáskor, hogy a Szentlélek nyissa fel és értesse meg velünk a Szentírást. Ezt követően az unalmas Bibliaolvasás izgalmas és élettel teli lesz.
Ó, olyan sokat lehetne még a Lélekről írni. Mi nem tudunk élni nélküle! És nem, mi keresztyének nem is létezhetünk nélküle. Ő a pártfogó, vigasztaló, segítő, emlékeztető, az igazság, a világra hozó … Ő számunkra minden! És Ő csak azt szeretné, hogy dicsőítsük Krisztust, mint csodálatos Üdvözítőnket és Megváltónkat.

Köszönöm, Jézus! Te adsz nekünk a Szentlelkedből! Lakozzék bennem, birtokoljon sok helyet az életemből! Ő az igazság Lelke, a vigasztaló, az én segítségem, az én tanácsom! Milyen jó, hogy Ő bennem él!

A Szentlélek – 2017.09.07

Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké.
János 14, 16

A Szentlélek az elöljáró Isten. Már a második vers a Bibliában beszámol arról, hogy az Isten Lelke lebeg a vizek felett, és „kitölti” azt, ami egyszer sivatag és üres föld volt.
A Szentlélek él Jézus dicsőítése miatt. Számára nem érdek, hogy a középpontban legyen, habár nekünk ez egyre fontosabb és fontosabb. Jézus annyira fontosnak tartja a Lelket, hogy azt mondja: bár én elmegyek, de elküldöm a Pártfogót, mint segítséget. Jézus mindig is csak egy ponton volt a földön, a telefonvonal tartósan blokkolva lenne, és a sorban 756 millió ember állna. Mikor érne oda mindenki? De: a Szentlélek jelen van mindenhol és bármikor. Ő az úgynevezett tanácsadó, pártfogó, segítő, vigasztaló, erőadó és emlékeztető.
A Szentlélek a szívünkben működik; megváltoztatta minket, megmutatja nekünk Jézust, elhozza a Benne való hitet, segít megbocsátani, Isten szeretetét ajándékozza nekünk, együtt érez velünk, általa az öröm és a béke növekszik bennünk, megadja a szükségeseket: betegeket gyógyít, bölcsességet, vezetést ad, tanít, csodák tesz és különbözővé tesz másoktól.
A tanítványok látták Jézust, meg is érintették, de a szívük a régi maradt. Eljött a Szent Lélek ideje, hogy egyengesse az Úr Jézus útját, a feltámadott Istenét, a Királyok Királyát. Segít nekünk Őt tükrözni, követni és nevére dicsőséget hozni.
Szentlélek nélkül a saját erőnkből kell az életünket élnünk. Pont ezért milyen jó, hogy Jézus adja az Ő Lelkét. A világ nem tudja megragadni őt, csak ha átadjuk magunkat Jézusnak teljesen. Kérjük a Szent Lélek nagyobb, hatékonyabb szerepét az életünkben. Vonuljunk vissza, és hagyjuk, hogy tegye! Nekünk nem kell embereket meggyőzni vagy rászedni, a Lélek munkája ez, hogy Jézushoz vigye az embert. Ő adja az erőt, adja a tisztességet.

Köszönöm, Jézus a Szentlelked! Mi is lenne velünk nélküle? Minden üres beszéddé válna. De a Lélek élővé teszi a szót. Emlékeztet és megértet. Milyen jó, hogy Te az erő, a szeretet és a józanság Lelkét küldted el hozzánk!