A közbenjárás terhe – 2018.03.02

Péter látta Jánost, és megkérdezte Jézust:  „Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem!“
János 21,22

Péter aggódott Jánosért. Jézus feltámadása után találkoztak a Mesterükkel, és beszéltek egymással a jövőről. Péter magához ragadta a szót az Úrtól, amikor meglátta Jánost: Vele mi lesz? De Jézus egyenesen elmondta: Nem tartozik rád. Te csak kövess engem!
Így van ez a közbenjárással: Kérhetjük az áldást és az Isten védelmét mások számára. De Isten az Úr mások fölött, és az Ő uta mindenkivel szemben helyes. Mit is tudunk mi az Ő terveiről?
Egy nő rákos lett, és sokan gyógyításért imádkoznak. De én tudom, hogy az Úr azt szeretné, ha ez a nő maga elkezdené Őt keresni, és nem csak a gyógyulást. Ő sokkal többet akar, mint a legtöbb imádkozó. Örök életet, örömöt, békét, kiteljesedést, ami már kész van számára, ha keresné, megismerné, és elfogadná. A gyógyulás ebben az esetben kevés, az Úr többet akar. Egy barátom csalódott a templomi hagyományokban. Ő büszke, és mindent szeretne értelemmel felfogni, a nagy teológiai dolgokat is. S az Úr úgy döntött, hogy neki el kell esni. De Isten gyermeke, és az Úr rendbehozza. Nem engedi ezt a barátomat egyszerűen elesni, hanem meg akarja törni a büszkeségét, hogy egyedül Jézusban bízzon. Így tűnt ez nekem, miközben érte imádkozom.
Az Ő akaratának kell történnie, és nem az enyémnek. Vagy, jobban mondva: Az én imámnak kell az Ő akaratáról szólnia. Akkor Isten igazán meghallgatja.
Nagyon ellepett engem az aggódás a barátomért. De Jézus azt mondta nekem: Ez az én terhem. Ő az én gyermekem. Ne írd nekem elő, hogy mit kell tennem. Tudom az utat, és ismerem a célt. Nem láthatod, de megbízhatsz bennem!
Nehéz volt az aggódást feladni érte. De megtörtént, és úgy imádkozhatok érte, hogy hálát zenghetek. Jézus nem engedte őt elesni, és nem felejtette el, habár letért az útról. Milyen jó, és milyen megnyugtató ez a számomra.
Így háríthatjuk át Rá, az Urunkra a közbejárás terhét. Minden körülményt ismer, a nyomort, a veszélyeket. És a legjobbat akarja az embereknek. Imádkozzunk másokért úgy, hogy hálát adunk értük. Így a teher áldás lesz, szabadulás, és öröm.
Figyelnünk kell, hogy Jézusnak ne írjünk elő semmit, amit szerintünk meg kellene tennie. Szabad másokért imádkoznunk, de nem úgy, mintha rábeszélnénk az Urat, vagy bármit erőltetni akarnánk. Mi nem csikarhatunk ki belőle semmit: mert már így is kegyelmes!

Köszönöm, Jézus! Te törődsz az embereimmel, akikért imádkozom. Te a legjobbat akarod nekik. Rád bízhatom őket, még akkor is, ha aggódom. Jó terveid vannak számukra, amelyeket nem ismerek. Uram, megbízom Benned!

Advertisements

Halálfélelem – 2018.03.01

A nép, amely a sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt.
Máté 4, 16

Ez a vers az Ézsaiás 9,1-ben is ott áll. Isten nem felejtette el az ígéreteit, hanem beteljesíti Jézusban: A nép, amelyiknek nem volt reménye, a nép, amelyik a halál árnyékában élt, most csak egy reménye és fénye létezik: és ez a Jézus Krisztus fénye.
Legyőzte a halált. A halál rémisztése megtört, már nem végérvényes, már nem mindennek a vége, már nincs többé a sivár befejezés. Jézus óta van kiút.
Ma meghalt a kutyánk, és a gyerekek nagyon szomorúak voltak (ahogy én is). Most még nagyon hiányzik. S nyugalomban beszélhettünk a halálról és Jézusról. Hogy van remény!
Megkérdeztem Jézust, hogy vannak-e állatok a mennyben. És azt válaszolta: Látod-e a madarakat, hogy milyen gyönyörűek, milyen csodásan trilláznak? Látod-e az őzeket, a nyulakat és a rókákat? Ha a Földön is szépnek találod őket, a mennyben még szebbek. Mit gondolsz, szeretnék-e én madarakat, állatokat, halakat, a teremtményeimet a mennyben? És arra gondoltam aztán, hogy a mennyben vannak-e növények. Azt válaszolta. Miért vannak virágok a földön? Mert szépek! És ez ne lenne a mennyben? Emlékeztetett engem az élet fáira, amelyek az élet folyójának a partjánál nőnek. Igen, fák, hisz erről is beszél a Biblia. És ha növények, virágok, és fák – akkor állatok is! Persze!
Isten eszembe juttatta az apámat, hogy hogyan halt meg, és hogy Ő hogyan vigasztalt engem. Igen, és a halál nem jelentett problémát. Már nem létezett a halál rettentése. Az angyalok hazavitték apámat, és ő már a mennyben vár rám. Egy csodás viszontlátásban lesz még részünk. Amióta ezt átéltem, a halál végérvényesen elveszítette a rémisztőségét. Tehát – Jézus karjai között meghalni már nem ijesztő.
Erről a reményről beszél a Biblia. Nincs végérvényes befejezés, ha az embernek Jézusa van. Ez a híd a szakadék felett, az út az életbe. Legyőzte a halált a kereszten. Azóta van remény és fény mindenkinek, akik a halál árnyékában éltek. Bízz Benne!

Jézus, nehéz nekem elhinni, hogy te legyőzted a halált. Ezért add nekem a Lelked, hogy hihessek! Emiatt van jelen ez a halálfélelem, emiatt félek, hogy valaki balesetet szenved és meghal. De Te legyőzted a halált, és bizonyossággal az uralmadba vezetsz engem. Hálás vagyok a biztonságért. Te teszel erőssé és bátorrá! Senki nem érhet hozzám sem, mert Te itt vagy! És még ha meg is halok, Veled lehetek. Te határozod meg az időpontot, a módot és a helyet. Igen, nem távozom magam! Köszönöm!

Csak Jézus – 2018.02.28

Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete,  amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében …​
Márk 1, 1k

Igen, az evangélium Jézussal foglalkozik. Egyedül Ő áll a középpontban. Minden prófécia és minden bölcs mondás felé mutat: Ő a kiteljesedés!
Ő az Isten Fia, akit Ő nekünk ajéndékozott, hogy megmentsen és megváltson. Ő a megbocsátás a bűneinkre. Ő Isten szeretete egy személyben. Ő a könyörület, és nem a bíró. Ő a jövőnk és reményünk. Ő a fény a sötét éjszakában.
Ma már olyan sok egyházi irányzat van, közösségek, amelyek nem a központként tekintenek Jézusra. Ők talán Hozzá hívnak téged, de másképp viselkednek.
De az evangélium nem változik. Nem lehet rövidíteni, egyes részeket kivenni, se nem hosszabbítani és az új időkről beleírni. Ahogy ez Jézussal volt, úgy helyes, és úgy kellene lennie.
Vannak a nagy evangélisták, lelkészek és apostolok, akik maguk állnak a középpontban. Amikor imádkoznak, gyógyítások és csodák történnek. Jézusról beszélnek, de önmagukról vannak meggyőződve és túl magabiztosak. Így nem követ, és nem Isten szolgája. Az Isten szolgája nem akar a középpontban állni, dicsőséget és pénzt kérve.
Vannak az újabb lelki irányzatok, amelyek az újkorral jelentek meg. Az ember csak elvontan beszél Istenről és a Lélekről. De nem említi Jézust, hanem csak utalgat. Vagy beszél a szentségről, a misztikáról, ami a Bibliában van elrejtve, az evangélium figuráiról, de Jézusról, mint az egyetlenről – nem. Jézusnak konkurenciái akadnak.
És új evangéliumokat fedeznek fel, ami által minden teljesen másképp van megvilágítva. – Nincs ezekre szükségünk, Jézus evangéliuma elég.
Egyedül Ő a Megmentő, és senkivel nem osztja meg dicsőségét. Ha Jézuson kívül más emberek, angyalok, lelkek dicsőségben részesülnek, akkor ez veszélyesség válhat.
Emberek, ne hagyjátok, hogy bolondként eladjanak titeket! Jézus evangéliumát olvassátok, mindig újra és újra. Akkor megmenekültök ezektől a tévedésektől. Mindegy, hogy újak az irányzatok, vagy régi tradíciók és rituálék: Mindennel el! Csak Jézus az egyedüli.
Szeretnéd Őt, mint szentedet és megmentődet? Akkor fordulj el azoktól a tradícióktól, amelyekben nem Ő áll a középpontban, fordulj el a modern mozgalmaktól, amelyekben nem Jézus az alap. Fordulj el, és koncentrálj egyedül Jézusra. Ő a jó pásztor, a Megmentő. Meg fog téged menteni – Ő egyedül.

Köszönöm, Jézus! Te vagy egyedül a Megmentő. Nincs szükségem semmilyen szokásra, lelki élményre, hanem csak Rád! Te vagy a Megváltó, a Szentség maga, a Jó pásztor, és a Megmentőm!

Elhívva lenni – 2018.02.27

„A juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti.”
János 10,3

Jézus hív bennünket. Egyesével hív mindannyiunkat. Ez nem általános, hanem egy személyes elhívás. Kihív az istállóból a rétre, a napra, az új tettekre és az új útra!
Az istállóban meleg és otthonos, kint pedig hideg, szeles és nedves.
Az északiak hívása az hideg, s az emberek akik hallják, szívük északra tartozik. Ugyanakkor van a vadak hívása, s akik ennek engedelmeskednek, örömmel kirándulnak, kempingeznek, s egyszerűen odakint élnek. A zene hívását is ismerjük, és aki erre figyel, megjegyez és magán átenged minden dalt. Vagy a képek és a színek hívása. Mindenhol olyan dolgok vannak, amiket mások nem látnak, például alakokat fedeznek fel a felhőkben. Így az emberek különbözőek, és a jó pásztor ezt nagyon jól tudja. Ezért minden bárányát külön-külön a nevén szólítja, hogy valóban felkeljen és ne a meleg istállóban maradjon.
Hallgasd meg, hogy hogy hív a szíved. Mit helyezett Ő oda. Vannak gyerekek, akik egyáltalán nem foglalkoznak öregekkel. Tanulni kell, úgyhogy nem énekelnek a kórusban. Törődj azzal, hogy az evangéliumot hirdeted, és ne bújj el a könyvek mögé!
Próbáld meg Jézussal felfedezni, hogy hogyan lehetne erre a hívásra válaszolni.
Ez úgy van, mint a kisgyerekekkel, akik olyan örömmel szaladgálnak. Még ha a hasra is esnek, nem adják fel, mennek tovább. Van Isteni elhívásod valamilyen munka iránt? Akkor menj! Tanulj, gyakorolj! Ne hagyd magad elbátortalanítani. Elesel és felállsz majd, míg meg nem tanulod.
Jézusnak mindenki számára van egy szeretetteljes név, egy különleges hívás, amelyre csak az a bizonyos valaki tud válaszolni. Hallod-e hogy hív a szívedben? Ne maradj ülve, ne maradj a meleg, biztonságos istállóban. Az unalomba is bele lehet halni…
Menj bizalommal az Úrhoz. Védeni fog és talpra állít, ha megsérültél. Bízz Benne te, aki nem tudsz. Ő a Jó Pásztor!

Uram, itt vagyok, engem küldj!… és bocsásd meg, hogy olyan gyakran gyáván kitérek előled. Kérlek, próbáljuk újra! Hozzád akarok tartozni, menni, ahová hívsz. Te vagy az én Jó pásztorom, hozzád tartozik életem, és rád bízom azt.

A hit – 2018.02.26

Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! – mondja Istenetek.
Egy hang szól: Kiálts! Én kérdeztem: Mit kiáltsak?
Itt van Istenetek!
Ézsaiás 40, 1.6.9.

Isten népében mindenhol nagy problémák vannak. Azt mondja az Urunk: Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! És azt kérdezem: Mit is mondhatnék: Azt válaszolja: Itt vagyok!
Sokaknak a hit egy isteni bemutatkozás. Gyakran vannak hitbeli alapok, amiket el kell egyszerűen hinni. Például, hogy Isten a teremtő. De ennek csak icipici hatásai vannak az életemre, sokszor. Emiatt még egy lépést kell tennünk: Ő a Teremtő, aki engem is teremtett. Ő a szeretet Istene, aki engem szeretettel alkotott és formált meg. Ha ezt elhiszem, annak ám nagy hatásai lesznek rám.
Ő akart engem, és nem véletlen vagyok! Csodálatosan megalkotott, ahogy neki tetszik. Igent mondott rám, habár az életemet az elejétől a végéig végig nézhette. Ő a Teremtőm, már az anyaméhben megformált, már akkor is ott volt! Mint most, velem, mellettem, felettem és bennem! Igen, pontosan itt van! Ez nem az általános meggyőződés, hogy Isten mindenhol ott van, ez sokkal, sokkal több: Ő, a Mindenható Úr az én oldalamon áll. Igen, Isten itt van!
Úgy gondolom, ez sok problémát megoldana, ha az általános hitünk személyes és konkrét hitté növekedne. Ő itt van! Számára minden probléma megoldható. Szeretettel bánik velünk. Nagylelkű Isten. Nem bírálni, hanem inkább megbocsátani akar. Ő az Atya, és nem a bíró.  Annyi téma van, ami ezt a személyes hitet érinti. Teóriák és gondolatok az Istenről jók, de az Isten gondolatai jobbak.

Köszönöm, Jézus, hogy Te ilyen megfogható Isten vagy! Te valóban itt vagy, az én oldalamon. Segítesz mindig és mindenhol. Bármit kérhetek Tőled, és minden imámat meghallgatod. Milyen jó, hogy én Benned a legjobb barátomat találtam meg!

Nincs ismeret – 2018.02.25

Elpusztul népem, mert nem ismeri Istent.
Hóseás 4, 6

Isten mérges volt Izráel papjaira. Minden lehetségest megtanítottak az embereknek, csak az Úr szavát nem. Mindenről okossággal beszéltek. Mindenhez volt hozzászólásuk és tanácsuk. De a hadsereg Istenét nem ismerték.
Ma is hasonlóképp van ez. Isten egyszerű népének néha gőze sincs arról, hogy mi áll a Bibliában. Összekevernek mindent mindennel. Az evangélium örömhíre az, amikor azt hallják: Minden jó lesz. Minden úgy lesz, ahogy hiszed. Egészséges, gazdag leszel, minden sikerül majd, meg lásd. Isten nem kedveli ezeket a hamis prófétákat és evangélistákat, akkor sem, ha csodákat és jeleket tesznek.
A mi hitünknek erős gyökerei és fundamentuma kell, hogy legyen. Nehézségekben is minden esti dicsőítés és jó hangulat nem garantált. De épp ezt akarja az Isten: stabil, derék embereket, akik nem esnek el minden széllökésnél.
Az egyszerű nép egy keresztyén szupersztárt játszik másoknak. Ezt az örömhírt akarja hallani: jön az ébredés, és aztán minden jó lesz! Egészséges leszel. A családod és házastársad szentté válik. Sikereid lesznek a munkában … És amikor veled imádkozom, azt mondja a Szupersztár, hogy nagy dolgok történnek.
Isten népe elpusztul, mert az ismeret hiányzik. Kár, hogy Isten népének tartották magukat.
A szeretetnek és a keresztyéni kötelességnek a nevében nő és férfi összekapcsolódik, házasságon kívül, vagy amikor mással vannak házasságban. Az egység és a szeretet utáni vágy alapján sokan eltévednek és szakítanak egymással. Olyan sok egészségtelen, dermesztő kapcsolat van. Olyan sok bűntudat, és haldokló hitélet, annyi látszat-szentség. Elég baj!
Bárcsak olvasná Isten népe a Bibliát. Mennyi szentségtelenség lenne akkor megakadályozva. A vasárnapi prédikáció és ezek az áhítatok még nem elegek! Egy erős fundamentumra van szükségünk, mély gyökerekre, és egy erős hitre, hogy a következő idők viharjaiban és katasztrófáiban állva maradjunk – mert másképp elesünk, ahogy előttünk sokan. Kár lenne érted!
Reggelire olvass fel egy zsoltárt, mint imádságokot, és a szüneteidben Jézus életéről történeteket az evangéliumokból. A hited erősebb és erősebb lesz! Beszélj Istennel! És válaszokat fogsz kapni – ha meghallgatod!
Hogy akarsz másképp a nehézségekben kitartani?

Köszönöm, Jézus! Te mindenre gondoltál, csak mi vagyunk néha lusták, és nem olvassuk a Te igédet. A megoldások egyszerűek, de nem tudjuk őket, mert nem olvassuk a szavadat. Bocsáss meg érte! És segíts, hogy minden másképp legyen!  

Jézus tekintete – 2018.02.24

„Ha ő volna ama próféta, tudná, ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér: bűnös.“
Lukács 7, 39

Jézus egy farizeusnál vendégeskedett. Ebédeltek, amikor egy nő bejött, Jézus elé térdepelt. Bebalzsamozta a lábát drága olajjal, a könnyeivel mosta és a hajával szárította. Simon ismerte ezt a nőt, ő az ismert prostituált volt. Meglepődött, hogy egy ilyen próféta, mint Jézus egy ilyen tisztátalan nőt megillet; – ő maga ezt nem hagyná.
Simon úgy látott, mint az emberek néznek: Csak a felszínt és azt a keveset, amit mi az emberekről tudunk. De Jézus mélyebbre látott.
Mi magunkat sem látjuk objektíven, nagyon gyakran bocsánatot kérünk és felnagyítjuk a jót. Ahogy a Facebookon megszépítjük a kinézetünket, és kiretusálunk minden hibát.
Ha más emberekre nézünk, csak a külsőt látjuk: Ápolt-e a haja? Megborotválkozott? Lyukasak a zoknijai? Talán napok óta nem zuhanyozott? És adataink vannak a másikról, milyen munkája van, milyen családja, és hasonlók. De nem a saját szívünkbe tekintünk így, és a mások szívébe. Simon jól bírálta el a nőt. De nem tudott mélyebbre látni. Nem látta a szívét.
Jézus sokkal, sokkal mélyebbre lát. Ő a szívünk gyökeréig lát. Látja a sebeket, a félelmet, a gyengeségeket, az elutasítást… Ő mindent lát.
Ő megbocsátja, és nem lekicsinyeli a bűneinket. Tudja, hogy a bűnök összetörik az embert.
És túláradó, határtalan szeretettel nézi az embereket. Ez nekünk embereknek felfoghatatlan, de ez Isten: szeret téged!
Látja, hogy mi vezérel téged a mélyen, és jó jövőt tervez számodra. Ha teljesen Rá hagyatkozol! Ha teljesen bízol Benne!
Azt mondta Simonnak: Ez a nő nekem több szeretetet mutatott, mint ti nekem adni tudnátok. És te? Mit teszel a javaiddal?
Ha Jézust szeretni akarod, akkor mutasd meg neki a bűneidet. Minél rosszabbak, annál jobban tudsz örülni a megbocsátásnak és a szeretetnek.
A szíved hideg Jézussal szemben, vagy csak langyos? Lehet, hogy sosem néztél még magadba rendesen.

Köszönöm, Jézus, hogy megbocsátod az összes bűnömet! Megbocsátod egyszerűen, és határtalan szeretettel vagy felénk, emberek felé! Igen, Uram, csodálom a szereteted, és szeretnélek szeretni így. Szeretnék mindent tudni Rólad, állandóan Veled beszélni, és mindent Érted Tenni; – mert Te tényleg végtelenül szeretsz.