Böjtölés – 2018.06.06

De jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak.
Máté 9,15

A tanítványok egy nagyon őszinte kérdéssel mentek Jézushoz: Mindenki böjtöl, így mi is. De a tanítványok nem böjtölnek; – miért? Jézus megválaszolta nekik: Az esküvői vendégek nem böjtölhetnek! Mert ez egy ünnepség! Majd eljönnek a napok, amikor böjtölni fognak.
A böjtölés egy koncentráció az Istenre, aminél az ember minden lehetségest kihagy, amivel a koncentráció megbomolhat: evés, ivás, tévézés, facebook, élvezeti dolgok, telefon…
Van egy rövidebb böjtidő a csendességünkben, és hosszabb böjtidő, amikor napokig tart, és részböjtölés is, amikor az ember azt hagyja ki, ami a legtöbbször igénybe vesz… a fantázia nem ismer határokat! Csak az a fontos, hogy a közösséget keressük az Urral, az intenzív kapcsolatot. Talán szükségünk van az Ő segítségére, talán betegek és munkanélküliek vagyunk, talán kérdéseink vannak…
Nem böjtölünk azért, hogy valamit az Úrtól kiharcoljunk. Ez nem harc vele. A böjtölésért tesszük, és nem, hogy valamit kérjünk tőle. Mert ez nem áldozat, hanem privilégium.
Jézus megáldja a böjtölésünket. A böjt alatt az Úrral nem voltam különösen közel, de azt követően hegyeket mozdítottam. Jó volt egy napi böjtölés után egy jó vacsorát enni, hogy az ember testileg és lelkileg megerősödjön, és a házi bibliaórát vezethesse. És sok jó dolgok történnek. Igen, az Úr megáldja a böjtöt, ami számítások nélkül történik és amit az ember nem mások miatt tesz, és amivel nem hatalmat kér magának.
A böjt lemondás. Lemondunk arról, hogy valami jót élvezhessünk. Még egy kis darabkáért is meghalna az ember. A régi, zsíros énünk nem szereti a böjtöt. De ezzel szemben az Úr annál inkább!
Gyakrabban kellene böjtölnünk, hogy a hitbeli komolyságunk látható legyen Neki és nekünk. Segít, hogy magunkat legyőzzük, és a mohóságtól megszabaduljunk. Olyan sok dolog van, amit megszoktunk, ami nélkül alig tudnánk élni: kávé, tea, TV, telefon, cigaretta, sör, evés, édesség, tabletták… Jézus megakar minket szabadítani!
Néha, de csak néha, más problémát akar nálunk megoldani és meggyógyítani, amelyek a forrásai a mi mohóságunknak és a függőségünknek. A türelmünk elfogyott, és más emberek és más dolgok nem mondhatják meg, hogy mit tehetünk. Ő egyedül az Úr!

Köszönöm, Jézus! Közel vagy hozzám, és ez csodálatos! Nem akarom hogy a mohóság elterelje a figyelmemet arról, ami igazán fontos. Téged kereslek teljes szívemmel!

Werbeanzeigen

Nem e világból valók – 2018.06.05

Nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ.
János 15,19

Mindig olyan csalódottak vagyunk, ha az emberek minket nem szeretnek. Miért? – Szeretnénk ha minket mindenki szeretne, persze. És ezért fáradozunk is. Segítőkészek vagyunk, jók, kedvesek, barátságosak… és aztán egy támadás ér minket egész felkészületlenül. És a padlóra is hullottunk.
Jézus ezt a régi iskolát használja, hogy mi ne magunkban bízzunk, hogy milyen jók, és barátságosak vagyunk. Azt szeretné, ha mi világítófényként Rá mutatnánk, és ne magunkra. Szeretné a kedveskedő énünket elüldözni, hogy jobban Tőle függjünk, közösségben Vele, az élet forrásával.
Ha érte élünk és rá mutatunk, úgy növekszik az ellenállás nagyra. Akkor a Szent Lélek és a Lélek, amely a világot irányítja egymással harcban állnak majd. Ösztönösen észreveszik mások, hogy nem tartozzunk hozzájuk. Van egy korlát, egy határ. Hozzászoktam, hogy más emberek, sőt keresztyén emberek az én indítékaimat nem tudják követni. De ezen hatalmak közötti ellenségeskedéshez nem tudok hozzászokni. Szeretem az embereket, akik engem utálnak. Elfordítják az igazságot, szívesen hisznek minden hazugságnak, és mindet ellenünk használják.
És mégis: Jézus itt van, és szeretően tartja a kezét felettünk.
Mit használ nekem az egész világ barátsága? Ha Jézus nem az én középpontom már, elveszítem a bizalmat, az értelmet, minden célt, a békét. Ő nekem értékesebb, mint minden más. Emiatt ragaszkodok Hozzá, és nem keresem a békét minden áron az embertársaimmal. Ő az én békém, a csendes órák fontosak nekem, Ő tart életben, Ő az én mindenem.
Mit használ nekem, ha az egész világot megnyerem, lelkemben pedig kárt vallok? Nem, Jézust akarom, aki engem nagyon szeret.
Ezért fontosak a testvérek a hitben, akik hozzám hasonlóan Jézushoz ragaszkodnak. Mi bátorítjuk egymást, imádkozunk egymásért, találkozunk, és valódi barátok is vagyunk. Erre a közösségre van szükségem, ez tesz engem erőssé.
Dicsérd a Krisztusodat, a kőszikládat, amelyiken az életed nyugszik.

Köszönöm, Jézus, Te itt vagy! És amikor az emberek engem nem értenek, és ellenem vannak, Te akkor is itt vagy! Te bíztatsz, segítesz, békét adsz. Igen, Uram, Nálad védve vagyok!  

Ezékiás király – 2018.06.04

Ragaszkodott az ÚRhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta parancsolatait, amelyeket az ÚR parancsolt Mózesnek. Ezért vele volt az ÚR, és minden vállalkozása eredményes volt.
II Királyok 18, 6k

Itt van az, ami az Úrnak tetszik: Ragaszkodni Hozzá és parancsolatait megtartani.
Az egyik a másik nélkül nem működik. Hogy tud az ember Istenben megbízni, és egyszerre a parancsolatait figyelmen kívül hagyni, hazudni, csalni, gyilkolni, házasságot törni vagy tagadni? Hogy tarthatja meg valaki a parancsolatokat, anélkül hogy farizeussá válna, mikor az Úrban nem bízik, hozzá nem ragaszkodik és közössége vele nincsen?
Ezékiás ismerte az Urat, bízott benne, és nem tért el Tőle. Nagyon fontos volt neki, hogy az Úr hogyan ítéli meg őt, tehát nem az emberek véleménye érdekelte őt. Az Úrnak akart tetszeni, ezért áldotta meg őt az Úr.
Ha az ember a munkáját – a háziasszonyit, akár a királyit – az Úrral együtt végzi, annak nagyon jó hatása lesz. Ha minden csak görcs és harc, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy a megfelelő helyen vagyunk-e? József hű volt Istenhez, és Isten megáldotta őt a börtönben, a szolgaságban, és másodfáraóvá tette. A helyzet nem mindig tetszett Józsefnek, de Isten vezette őt, megáldotta keze munkáját, az áldássá tette sok-sok ember számára. Szükségünk van emberekre, akik mint viaszként vannak az Úr kezében, hogy őket formálja és használja.
Légy Isten erős embere! Tartsd ahhoz magad, ami Neki tetszik. Bízz Benne az egész utadon, és minden új nap. Keresd a tetszését, és dolgozz vele. Járj az Ő útján, és nem a sajátodon. Keresd Őt, és ne a sikert, karriert, luxust, vagyont, a férfit vagy nőt. Ne magad tervezd az életedet, hanem hadd tegye Ő. Ő már sok életet felvirágoztatott, amelyek egyedül kudarcba fulladtak.
Ha Tőle függünk, és Hozzá ragaszkodunk, akkor megnyitja számunkra az öröm, béke, elégedettség és boldogság forrását. Amit csak megálmodtunk, valóra váltja. Ő tényleg a cél, az eredet és a vég forrása. Milyen jól hogy Hozzá ragaszkodunk!

Köszönöm, Jézus! A veled élés kiteljesedést hoz. Olyan rövidlátóak vagyunk egyedül, és rosszul döntünk. Neked rálátásod van, Te a célon tartod a szemed. Veled lesz az élet stabil és értelmes. Köszönöm, hogy itt vagy!  

Bűnös vagy csak szenteskedő? – 2018.06.03

„Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.“
Máté 9,13

Jézus Máténál volt enni, és a szenteskedők zúgolódtak. Ő egy iszákos, a bűnösök barátja. De Jézus azt mondta, hogy az orvos a betegekhez jön, és nem az egészségesekhez. Ő irgalmasságot akar, nem áldozatot. Aztán jön, hogy a bűnösöket hívja, s ne az önigazultakat.
Bűnös vagyok én? Hogy látom magamat? Minden megbocsátok magamnak? És másoknak? Vagy egy vagyok a szenteskedők közül, akik mindent helyesen csinálnak, akik minden hibát meglátnak másoknál, és mindent nagyon jól tudnak. Hidegszívü vagyok és önigazult?
Elméletileg mind bűnösök vagyunk, igen, tudjuk, mert megtanultuk. De legyünk konkrétak: Hol vannak a te bűneid? Mit kell még elvégezned? Szükséged van a Megváltásra, vagy megcsinálod egyedül? A bűneid terhe alig nyom valamit? – Talán nem nézted meg rendesen Isten fényében.
Jézus nem akarja, hogy egész nap a bűneink felett sírjunk, vezekeljünk, és dolgozni elfelejtsünk. Ő meg akar minket menteni. És akkor örömmel hálát énekelhetünk! Igen, Ő boldogan megteszi, és nem kényszerből.
Amikor először megértjük, hogy mi a megbocsátás, már nem esik nehezünkre a bűneinket meglátni, és a megbocsátást a szívünkbe kérni. Akkor a megbocsátás öröme tölt ki bennünket.
Akkor nem leszünk többé kicsinyesek és akaratosak, hanem nagylelkűek és irgalmasok, ahogy Jézus is az hozzánk.
Ha egyszer megértjük, hogy milyen nagy a bűneinknek a súlya, akkor a megbocsátás súlyát is felismerjük, és Isten szeretetét. És akkor szívből boldogok leszünk, együtt érzők, irgalmasok, a törvényességünket elhagyjuk, és minden vallásos hűhót, akkor végleg megmentettek leszünk!
Jézus nem akar tőlünk áldozatot. Ő teljesen akar minket, szőröstől-bőröstől. Nem csak egy keveset belőlünk, hanem egészen. Minden hibánkkal, kudarcunkkal, vétkünkkel, de minden tehetségünkkel, adottságunkkal és tulajdonunkkal. Mindent akar, mert mindent meg is ad.
Légy egy kicsit csendben, és kérd őt, hogy mutassa meg, milyen is vagy valójában. Ha ezt nem bírod így ki, akkor jön a kegyelme, és átélheted a hatalmát, megbocsátását, elfogadását, és határtalan szeretetét. Mert Ő irgalmas hozzád!

Köszönöm, Jézus! Te olyan nagy vagy, tele irgalommal, és olyan csodálatos, Uram, imádkozom hozzád! Megmentettél, habár bennem semmi jó nincs. Használsz engem, és betöltesz a Lelkeddel. Hogy is érthetem meg ezt a túláradó szeretetet? Köszönöm, és még egyszer – köszönöm!

A fák fölött – 2018.06.02

Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.
Zsoltárok 1, 3

A gyümölcseiről fogjátok megismerni! – így mondja Jézus. És tovább: Jó fa jó gyümölcsöt terem, rossz fa rossz gyümölcsöt.
A kertemben áll egy kicsi almafa, de nagyon jó fajta. Múlt évben sok alma rossz volt rajta. Hogy lehet: egy jó fa rossz gyümölcsöket terem? Ismerek néhány keresztyént, akiknek ugyanígy nem csak jó gyümölcsöket teremnek. És ismerek nem-keresztyéneket, akik jó gyümölcsöket teremnek.
Látok magamon jó gyümölcsöket, amelyekről Jézus gondoskodik. És rossz gyümölcsöket, amelyek a régi énem miatt vannak ott. Akkor milyen fa is vagyok, egy jó vagy egy rossz?
Mennyi, mennyi kérdés!
A megoldás egyszerű: A rossz gyümölcsöket hagyjam Jézusnak leszedni, és el is tűnnek – a megbocsátás lehetővé teszi: Köszönöm! .. és csak jó gyümölcseim maradnak. Milyen jó nekem!
Jézus nagyon szélsőséges. Ő minden fát kivág, amin rossz gyümölcsöket talál. Sok türelme van, és hosszan vár, trágyázza és locsolja a fát, levágja a halott ágakat, és törődik a fával. De mégis néhány fa nem akarja, hogy a rossz gyümölcsöket Ő leszedje. Talán azt gondolják: Sokkal több jó gyümölcsöm van, mint rossz, hát olyan nagy baj csak nem lehet.
Láttam egy fácskát tele rossz gyümölcsökkel. Rendesen bűzlött. Aztán jött Jézus és ezeket a gyümölcsöket leszedte. Akkor a fa újra virágot hozott és jó gyümölcsök teremtek rajta. Hogyan ítélhetek el bárkit, akit Jézus igazgatni akar, és jó gyümölcsöket életre kelteni?
A levéből jön fel. Ha egy fa vízben áll, ha a szőlő a tőkével összeköttetésben áll, akkor minden automatikusan növekszik. Ha mi Jézussal közösségben élünk, mindegy hogy lelkészként, vagy egyszerű munkásként, ő minket virágoztathat. Az életünk sokkal több gyümölcsöt terem így majd. De ha a saját utunkon járunk, és akkor is ha nagyon jónak néznek ki, de mégis rossz gyümölcsök vannak rajtunk. Ilyen egyszerű ez!

Köszönöm, Jézus, Te csodálatos vagy! Köszönöm a bocsánatodat, az Szent Lélek erejével gyümölcsöket teremhetek. Egyszerűen növekednek, ha Veled össze vagyok kötve. Segíts, hogy harcoljak a régi énemmel, hogy a ne nőjön több rossz gyümölcs. Vágd le a korhadt ágakat, amelyek nem teremnek gyümölcsöt. Uram, szükségem van Rád!

Nagyon örülünk a Like-oknak és a szívecskéknek! Köszönjük! Kérjük, küldjék az áhítatokat tovább! Szükség van a megosztásra, hogy az áhítatok sokakhoz eljussanak, és a mű növekedhessék. Köszönjük a támogatást!

Higgadtság – 2018.06.01

Mert így szól az én Uram, az ÚR, Izráel Szentje: A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek!
Ézsaiás 30, 15

Amikor az ember megöregszik, kicsinyes lesz és önfejű, de néha ugyanúgy jószívű és higgadt. Hányszor mentett és segített meg már az Úr? – miért kellene hát felizgatnom magam?
Mikor fiatal voltam, harcoltam a saját erőmből, de most hogy öreg vagyok, muszáj az Úrba vetnem bizalmamat. Ez így sokkal jobb. Ez jót is tesz az idegekkel. Nincs több feszültség. Az ember higgadt maradhat, mert Ő sokkal jobban gondoskodik rólunk, mint mi magunkról tudnánk.
Mikor fiatal voltam, muszáj volt megharcolnom a helyemért a világban. Elismerésért és az identitásomért is harcolnom kellett. A kihívásoknak megfelelnem a munkában. Az életemet és az utamat a szüleim ellen is kiharcolnom. Muszáj volt, és muszáj volt, és muszáj volt.
Látszólag nem sok tudtam még a gondoskodásról, és Isten szeretetéről, a mennyei Atyáról. De már jobban ismerem Őt, és most már a mindennapok aggodalmainak búcsút inthetek: Vele stressz nélkül élek! Vele hozzám tér a nyugalom és a higgadtság. Vele nyugalmi ponttá válik az élet. Milyen jó ez!
Most már ülhetek a kertben a padon, és a gyomot várhatom reggeltől. Most már beszélhetnek az emberek, ahogy akarnak (mindig rosszat másokról). Szívből örülhetek a fiaimnak, ahogy teljesítményt hozzák, és az elismerést megtapasztalják; – nincs szükségem a figyelmeztetésre, hogy valami esetleg még hiányzik. Ez így csodás! És ez jó! Igen, hagyd hogy az Úr az Urad legyen! Jézus soha nem okozott még csalódást. Emberek már igen, és én is túlbecsültem gyakran magam. És mélyre is estem. De nála bizalom van, remény, bátorság a holnaphoz, megbocsátás, elfogadás, szeretet, és apai tanács. Milyen jó Vele élni!

Köszönöm, Atyám! Olyan jó vagy hozzám! Hogy szeretem a csendes órákat veled! Nem csak beszélsz velem, hanem cselekszel is! Gondoskodsz rólam. Nálad valóban védelemben vagyok. Köszönöm a nyugalmat és a higgadtságot, köszönet a csendért, a kimentésért a stresszből, rohanásból, és harcokból. Végül itt a béke. Köszönöm, hogy hinni segítesz!

A nem igenné válik – 2018.05.31

Jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja: jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik.
Márk 14, 21

Júdás elárulta Jézust. Jézus barátja akart lenni, de Júdás a keresztre feszíttette néhány aprópénzért. Jézus harcolt érte, de Júdás maga mást döntött.
Mi a legrosszabb, ami velünk történhet? – a pokolra jutni. Még a halálnál is rosszabb.
Kinek lenne jobb, ha meg sem születne? – Annak, aki a pokolra jut. Ott már semmi nincs az Istenből. Nincs zene, sem színek, nincs nap, öröm, béke, nincsenek virágok, nincs semmi, aminek örülhetnénk, csak kín, egyedüllét, kétségbeesés, fájdalom és halálvágy; elfelejtve teljesen elfelejtve.
Az rosszabb, mint a halál, rosszabb, mint a legrosszabb élet. De Jézus megakar minket menteni ettől a sorstól, emiatt jött a világunkra.
Soha meg nem születni… itt abortuszokra gondolok. Jézus megbocsát azoknak az anyáknak, akik ehhez folyamodtak, és az apáknak, akik ezt nem akadályozták meg. Ő magához veszi a megölt gyermekeket, mint az életben maradtakat. Ő lesz az apjuk, egy jó apa, aki szereti és megerősíti őket. Sok anya még ma is elutasítaná kisbabáját. Hadd vegyen magához Jézus! Ő a rosszat is jóra fordítja.
A gyerekek, akiket elvetettek, a mennyben várnak a szüleikre hogy majd azt mondják: Megbocsátottam neked, és örülök hogy itt vagy anya és apa!
Ha Jézus azt mondta, hogy élned kell, akkor élj! Hadd erősítsen Ő, az Úr! Bensőségesen és forrón szeret. Ő valódi Atya. Mindig jót akart velem. Az Ő szeretete hat át teljesen téged, és másokat is ezzel a végtelen szeretettel érhetsz el. Ő az Atya, aki igent mond rád. Minden problémádat és nehézségedet ismeri, de a megoldásait is. Bízz Benne, fond Hozzá magad, és várd a szeretetét, elfogadását, bizodalmát. Hiszen Ő csodálatos!

Köszönöm, Jézus! Megőriztél egem. Megbocsátottad a bűnömet, még akkor is, ha az vérvörös volt. Minden embert megújítasz, aki hozzád jön. Milyen jó és csodálatos vagy Te! Igen, te minden rosszat jóra fordítasz!