Bőséges és túlcsorduló – 2017.08.13

Pál mondja:
… teljetek meg Lélekkel.
Ef 5, 18

Egy nő az ókori Izraelben is nagy vészhelyzetben volt. A férje meghalt, és most ahogy hitelezők jönnek, és azt akarták, hogy fiát elvihessék rabszolgának, mert nem tudták fizetni az adósságot. Elpanaszkodta Elisa szenvedéseiket. A próféta azt kérdezte: Mi van a házban? Csak egy korsó olaj! –válaszolta a nő. Azt mondta neki ekkor: kérd el a szomszédoktól a fanalakot, fazekakat, korsókat és edényeket, mert nem lesz elég! Aztán menj haza, zárd be az ajtót, és öntsük az olajakkal tele az edényeket. Ezt tette, és megtöltötte az összes korsókat olajjal. Amikor mindegyik tele volt, az olaj már nem folyt tovább. Elisa azt mondta, hogy az olaj értékéből ki lehet fizetni az adósságot, és a fiaival együtt élhet tovább: (1Kir 4, 1-7)
Az olaj a Szentlélek Istent szimbolizálja. Olyanok vagyunk, mint üres edények! Teljes korsók semmi nélkül. Jézus a Szentlelket önti minden emberbe, akik üresek, és nincsenek telezsúfolva, akik felé nyitva vannak, és Tőle várják a segítséget, és nem szkeptikusak, kritikusok és kétkedőn beszélnek róla. Még sok edény bűnnel szennyezett,ahogy az emberek is, így Jézus nem pazarolja az Ő szent olaját ott.
Minél több nyitott edény van, annál jobb. Együtt akarjunk várni az Urat, hogy Ő betöltsön minket a Szentlélekkel! Csak egy kicsit túl kevés. Azt akarjuk, hogy fusson ki belőlünk, és bőséges legyen! Ahogy azt már az a Zsoltárok 23-ban olvashatjuk: Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam.
Nem kell félni a Szentlélektől, mert Jézus az ajándékozó. Ez az Isten Lelke, aki azt akarja, hogy töltse be a szívünket. Túl kell hogy csorduljon a Lélek, így Jézus tulajdonságait birtokolhatjuk, és élünk!
Efézus 5 így folytatja: mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.

Igen Uram, szükségem van a öröm Lelkére! Szükségem van a Lélekre, amely új életet lehel Belém! Szükségem van rá, a Vigasztalóra, Segítőre, Emlékeztetőre, Tanítóra és a Támogatóra! Kell a szeretet, együttérzés, öröm, békesség, türelem, szelídség és fegyelem termése! Köszönöm, hogy te rengeteget adsz! Kész vagyok arra, hogy örömmel betölts!

Advertisements

A megbocsátás nehézsége – 2017.08.12

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
Máté 6, 12

… Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok is megbocsát nektek. De ha nem bocsátjátok az embereknek, akkor Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. 14. vers u. 15.
Alig van olyan téma, amiről Jézus úgy beszélne ahogyan a megbocsátásról. Ő figyelmezteti az embereket, hogy aki nem megbocsát meg, pokol lesz a jussa, – még most, ebben az életben.
Érdemes megjegyezni, hogy Jézus a következőképpen szól: az embernek kell először megbocsátani, és akkor Isten is megbocsátja a mi vétkeinket. Ezúttal az embernek kell megtennie az első lépést.
Isten tudja, milyen nehéz számunkra a megbocsátás. Ezért akar segíteni. Ha a döntés súlyos, a Szent Szellem a szívünkben a megbocsátást kimunkálja: mi is megbocsátunk az adósainknak teljes szívből. Igen, ahogy Jézus tette, nekünk is imádkozni kell értük, és minden jót kívánni nekik! A megbocsátás és a megváltás ezekből fog kimunkálódni lassan – lépésről lépésre szabadokká leszünk. Az emlékek elhalványulnak lassan, ha ragaszkodunk a mi döntésünkhöz, hogy megbocsátunk. A sérülések visszhangja fel-feltűnik még, de ez egyre gyengébb.
Ha keserű és sértődött vagyok, akkor mindig a többiek hibájára gondolok, és nem vagyunk szabad arra, hogy megbocsássak, mert mindig a másik hibáit emlegetem. És így mi magunk szenvedünk a legtöbbet. A fejünkben forognak a rossz gondolatok újra és újra, és így szennyezzük az egész gondolkodásunkat és érzésvilágunkat. Hány keresztények forog maga és a saját érzései körül, és így taszítja lejjebb és lejjebb magát. Ezt önsajnálatnak és a keserűségnek hívják.
A Máté 18-ban Jézus mond egy példázatot, hogy vannak valakik, akik nem bocsátanak meg. A gonosz szolgák jönnek és kínozzák ezeket az embereket. A rossz és a főbűnös hozzáfér az emberekhez és kínozza őket.
Jézus megmutatja a különbséget nekünk a választás előtt: megbocsátás és szabadság, vagy keserűség, önsajnálat, és a sötétség. Ő megbocsát nekünk, emiatt meg kell bocsátanunk maguknak. Van választásunk…

Köszönöm Jézus, hogy megbocsátod a nagy, nagy vétkeimet! És tudom, hogy így mentes lehetek a rossz lelkiismerettől, boldog lehetek, és elmehetek könnyű szívvel! Igen, Uram, bocsásson meg azoknak, akik nekem tettek rosszat, és azoknak is, akik nem szándékosan. Áldom őket, és kívánok nekik minden jót! Köszönjük ezt a szabadságot !!

Gyenge és megvetett – 2017.08.11

…  és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek; és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket; …
1 Kor 1, 28

Isten szereti a gyengéket és tökéletleneket, mert ezek az emberek tudják, hogy ők maguk nem tökéletesek, és függnek az Isten kegyelmétől. És valóban, az általuk hitt és szeretett Isten szereti őket. Isten, teljes szívvel elfogadja őket; ők az Ő különleges kincsei.
Vannak olyan sokan, akik szégyenkeznek. Van egy fiatal nő aki kerekesszékes; nem kedveltnek és hátrányos helyzetűnek érzi magát. Van egy másik, aki rosszul lát; azt hiszi, mindenki nevet rajta. Van egy fiatal férfi, aki 1,40 m magas; ő is azt hiszi hogy nevetséges. Van egy családos férfi, akinek nehéz az olvasás és írás ; úgy érzi, hogy a felesége és a gyerekek nevetnek rajta.
Meg kell próbálni ellensúlyozni a hiányzót valami mással, amelyben kiemelkedő. Mindenkinek el kell mondani, hogy van amiben jó! Megmaradhatnak a gyöngék és a megvetettek. Bár fáj a hiányosság, de nem fog másokat sérteni és másokra haragudni.
Isten meg akar gyógyítani bennünket. Ő nem kijavítja ki a hibákat, mert Ő teremtett minket így valamilyen okból. De Ő eláraszt minket szeretettel. Ha megkapjuk a bizalmat, hogy mi értéket kaptunk Istentől, akkor mások véleménye kevésbé lesz fontos. Elfogadom Benne a hibáimat, mert erős vagyok! Aztán végül, én is megerősödöm, és teljesen elfogadom magam.
Ez hosszú időt vett igénybe, amíg már nem a hiányosságokat látttam, hanem az én teremtő és megváltó Istenemet. Nem kell elégedetlen lennem, mert ő szeret engem.
Néhány nappal ezelőtt nehézségbe ütköztem. Sok mindenki került elém, sok türelem kellett, és nem volt sok. De láttam, hogy Isten szereti ezeket az embereket, és megáldotta őket. Sok mindent képes Isten megváltoztatni az életében, és annyira hálásak lehetünk az üdvösségért, a legmélyebb bűnök megbocsátásáért! Ó, ki vagyok én, hogy megítéljek, sőt elítéljek másokat? Nem, Isten ezeket az embereket továbbra is áldja meg, és változtassa jobbá!
Isten a mi reményünk. Ő minketteljesen elfogadott, mert szeret minket annyira! Megváltoztatott minket, megőriz, számunkra Ő a béke és biztonság; – Ő a mi Megváltónk minden szempontból!

Köszönöm, Mennyei Atyám, Te teremtettél engem, és akartál engem! Bocsáss meg, hogy oly gyakran kritizálok másokat magamon körül. Vagy én kritizálom magamat, és csak a hiányosságokat látom. Uram, veled vagyunk biztonságban, akkor a közös Édesatya mellett! Köszönöm hogy elfogadsz, és én erős lehetek. Mert az én hiányosságokkal együtt vagyok jó neked; és Te segítesz nekem minden módon. Köszönöm!

Életünk célja – 10.08.2017

Jézus azt mondja:
„Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig.“
Máté 28, 20

Jézusnak ez a célja és vágya számunkra: Én veletek vagyok mindennap.
Azt akarja, hogy közösségben legyen velünk. Ő a jelenlétét adta nekünk, vágyik a drága barátságra velünk, élni akar a szívünkben, a középpontja lenni. Ő velünk van, és így egyek lehetünk Vele.
Ő célt ad nekünk, és ha elhanyagoljuk, és a jövőben hiányozni fog a vele való közösség. Mint azok, akik a holnapban élnek és nem tudják élvezni a mát.
Jézus azt akarja, hogy megvalósuljon a cél, amit nekünk adott. Ezt akarja véghezvinni általunk és bennünk. Azt akarja, egy szerelmi kapcsolat megvalósuljon itt és most, nem pedig holnap.
Az akadályok tőlünk származnak: A büszkeség, az önsajnálat, a kapzsiság és a luxus, a szórakozás és az élvezkedés, és önzés minden formában.
A Biblia bűnnek nevezi, ami elválaszt minket a mi szeretett Jézusunktól.
Amikor vétkezünk, jön Jézus vissza hozzánk –  mert Ő elnéző. És akkor azonnal (!) vissza kerülünk a Vele való szoros közösségbe. – Bárcsak elhinnénk ezt!
Az Úrhoz vezető út a dicséret és a hálaadás. Mert akkor meglátjuk Őt, ahelyett a földbe ragadva maradnánk, ahol minden sötét, bűnös és tele van problémákkal. Emeljük fel a fejünket Hozzá, és lássuk meg ahogy Ő is minket néz. A szeme tele van szeretettel, odaadással, irgalommal, tele szeretettel és reménnyel, teljes az örömben, és a velünk való közösségre való vágyakozással. Ő, az Úr, az Isten maga vágyik ránk, és azt akarja, hogy barátjai legyünk!
Ezért hagyjuk lehullni a bűn, a kapzsiság, a büszkeség és önsajnálat bilincseit, és legyünk vele örök közösségben.

Köszönöm Jézus! Te elveszed a bűnöm, a kudarcaimat és hibáimat. Te adj a Lelkedből, Aki a szívemben lakozik, és segít, hogy higgyek . Igen, azt akarom, hogy a barátod lehessek, ma, holnap és minden nap. Vágyom rá, hogy az életem központja légy. Melletted akarok élni minden nap!

Isten gazdag áldása – 2017.08.09

…  egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre …
2 Mózes 3, 8

Isten sok csodálatos ígéretet tett a népének! Ha hallgatjuk Őt, és hűségesek leszünk, Ő végtelenül megáld minket. Az izraeliták egyiptomi rabságban, amíg Isten kiszabadította őket. Látta, hogy a nyomor és a leszármazottja volt az ég, hogy azok az ígéret földjére.
Amikor száz évvel ezelőtt az izraeliek kezdtek visszatérni Izraelbe, a föld meddő volt és üres. Elég unalmas lehetett, de teljesen újra kellett szántani. Sokan életüket adták ezért a feladatért. De Isten megáldotta erőfeszítéseiket, és elküldte az esőt. Ez sikert eredményezett: az ország termékennyé vált, fák nőttek, tehenek több tejet adtak, sok méz termelődött. Izrael áldott földdé vált!
Ahogyan Isten megáld minket az otthonunkban, a családunkban, a városunkban, a munkahelyen, az üzleti életben, a missziói és a prédikációi szolgálatunkban, imádságunkban és egész életvitelünkben. Mindannyian őt kell hallgatnunk, hisz neki igaza van mindig. Búcsút kell mondani az arroganciánknak, egyedül nem vagyunk képesek sikerre.
József hosszú ideig volt a börtönben. Isten a büszkeségét alázattá változtatta. Józsefnek így ment az élete: az Isten vele maradt, és minden „arannyá“ változott, amihez ő hozzáért. Izsák ellenfelei is elismerték: Látjuk, hogy Isten veled van, mert sikeres vagy.
Isten azt akarja, hogy elkötelezzük magunkat teljesen és teljes szívvel. Azt akarja, hogy végezzük a munkánkat, mintha neki csinálnánk(az Ő dicsőségére). A rossz munka és munkamorál neki nem hoz dicsőséget. A főnök is elégedett lesz így velünk, és elismerik a munkánkat: Gratulálunk!
Azt akarja az Úr, hogy alázatosak maradjunk és adjunk hálát az Úrnak, mert Ő a forrás. És azt akarja, hogy soha ne felejtsünk el imádkozni, mielőtt munkához látunk, kérjük az Ő védelmét, áldását, jelenlétét, az Ő gondolatait és bölcsességét! Isten nem csak vasárnap Úr, a prédikáció alatt, hanem a mindennapi életben. Légy áldás, és te magad is áldottá leszel!

Köszönöm, Jézus, hogy velem állsz minden nap, amikor munkálkodok. Adsz irányt, bölcsességet és ötleteket, védsz engem, és beszélsz velem! Örülök, hogy együtt megyünk végig a napon, és a munkában! Uram, szeretném elviselni, aki nem tökéletes. Megbocsátani, ha velem vita van. Azt akarom, hogy áldássá lehessek!

Sugárzó arc – 08.08.2017

Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk.
Zsolt 34,6

Hány meg hány ember néz le a földre. Vállaik lógnak. Szomorúak, célok nélkül, értelem nélkül élik életüket. Rájuk telepedik a szégyen, a köteles adósság, lehúzza őket a fájdalom, és  szenvedés. Nincs energiájuk, hogy véget vessenek ennek a komor állapotnak, és semmi nem motiválja őket.
De ha az Úrral, a mi Teremtőnkkel kerülünk közösségbe, megváltozik minden. Észrevesszük:  van öröm, van ének és dicsőség,  szabadság, a harmónia és a béke; Ez az, amire vágyunk!!
Az Úr magához húz minket, felemeli fejünket és elkezdhetjük dicsérni az Urat. Hálát adhatunk az érzésekért, amikkel megajádnékoz. És akkor tényleg elkezdünk ragyogni.
Ma volt egy találkozónk, és látni lehetett ahogy a látogatóknak földre hullnak a kifogások, és felemeledik a fejük. Mindannyian éreztük, hogy az Úr az Isten mindenek felett. Olyan Ő, mint a Nap, és vágyni lehet rá. És megfertőződtünk az örömmel, és a mennyei öröm Urával.
Csodálatos látni, ahogy a lógó orrú emberek eljönnek egy ilyen találkozóra, és fokozatosan felemelkedik a fejük. Úgy kezdik imádni a mennyei Atyát, ahogy csak lehet, és feltöltődnek új reménnyel és új energiával. A régi a múlté, és már nem is olyan lényeges. Ő létezik, itt van, szeret minket, törődik velünk, és azt akarja, hogy közösségben legyünk vele.
Vele, az élet nem olyan nagy mizéria. Arcunk ragyog, és a depresszió elmúlik. Ne izgulj ,a bűntudat sem tör minket össze. Biztonságban vagyunk Jézussal.

Köszönöm Uram, hogy annyira szeretsz engem! Nálad nem csak hogy biztonságban vagyok, de könnyűvé és feltöltődötté válhatok. Megváltoztattad az életemet! Feltöltesz reménnyel, energiával, reménnyel, örömmel és békességgel. Milyen jó, hogy Te felemeled a fejemet és ragyogást adsz az arcomnak. 

… ami elveszett – 07.08.2017

Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett.
Lukákcs 19, 10

Azokra a juhokra gondolok, melyek elveszettek. A bátrabbja új helyeket akart keresni, de ehelyett elvesztette a csordát. Ekkor már egyedül kószált az erdőben, és megszúrta a tövis. Éjjel sötét volt, sem anyajuh, nem rokonok, csak a száraz ágak hátborzongató recsegése, a baglyok huhogása, és farkasok üvöltése hallatszott. De aztán jött Ő, a Jó Pásztor. Otthagyott minden juhot, hogy megtalálja azt az egyedülit. Minden átkutattott, és végül megtalálta ezt a kis elveszett bárányt. Mennyire is örülhetett! Hát a nyáj, természetesen!
Jézus nem volt szórakozásból kött a földre. Elhagyta az eget minden dicsőségével együtt, hogy itt éljen. Úgy néz ki, az elveszett bárányt kereste. Sok-sok bárány lett ebből, akiknek Ő kifizette az árat. És diadalmas utat készített a mennybe.
Jézus nem akarja, hogy nyomorodjunk. Ő azonnal segíteni jön. Nema z erkölcsi tanítások miatt követték őt, hanem az új reményért és új életért.
Ha ma remény nélkül, elkapott a napi monotonitás, depressziós melankólia, egyedüllét és reménytelenség, hozzá érdemes fordulni. Ami elveszett, azt meg kell menteni.
A nagy és erős, büszke és öntudatos juhok úgy érezhetik, nincs erre szükségük. De a kicsik, a gyengék, a szenvedélybetegek, a bűnösök, akik nem boldogulnak könnyen, ők akarják a megmentést, és az Úr meg is menti őket.
A mentőöv a vízben azok számára van, akik el felé süllyednek, és nem azoknak, akik jól úsznak, és kellemesen érzik magukat a vízben. Ha elfelé süllyedsz, ragadd meg a mentőövet. Jézus készítette oda neked. Kapaszkodj bele, az Úr is ragaszkodik hozzád, és meg ment. Ő a Megváltó!

Köszönöm, Jézus, hogy már kihúztál engem minden bajok közül és soha nem kértelek erre! Elvesztem és te megtaláltál! Megváltottál. Igen, Jézus, Te vagy az én Üdvözítőnk és Megváltónk !!