Gonosz hírek – 2018.02.06

Milyen nagy a te jóságod, melyet a téged félőknek tartogatsz! Ebben részesíted a hozzád menekülőket minden ember szeme láttára. Jól elrejted őket magadnál az emberek áskálódása elől. Megőrzöd őket sátradban a perlekedő nyelvektől.
Zsoltárok 31, 19-20

Számomra ez teljesen elviselhetetlen, amikor az emberek rólunk rosszat és hazugságot híresztelnek. Ezellen egyszerűen nem lehet védekezni. És ezeket a hazugságokat mindenki olyan szívesen elhiszi. Milyen gyorsan kirekesztetté válik bárki, mert mások elhiszik ezeket a híreket.
Milyen gyorsan kikészítik egymást az emberek, mert így gonosz híreket terjesztenek egymásról. Nincs biztos módszer, hogy hogyan kell a bosszút gyakorolni.
Iszonyúan megsebezi ez a büszkeségünket, és az ebből az okból meg is rázkódik. És ezt Isten hagyja. Talán ez az Ő terápiája a büszkeségünk ellen. Mindannyian szeretnénk egy jó, kedves, barátságos és segítőkész ember lenni, egy jó keresztyén és családapa, egy hű gyülekezeti tag. És aztán jönnek ezek a hírek… és te semmit nem tehetsz ezek ellen. Mert az emberek egyszerűen el akarják hinni.
Néhányan ellene mennek és védelmezik magukat. De a siker valahogy nem jön. Néhányan azt mondják, a legjobb semmit sem tenni, csak megnyugtatni önmagunkat. És ez egyre gyakrabban sikerül is. Valakik a terheiket egyszerűen az Úrra helyezik, és tudják, hogy az Úr aggódik értük. Nála védve vagyunk, mint egy sátorban a perlekedő nyelvektől.
Szokott úgy lenni, hogy szilánkokra törik, amit mi fáradságos munkával felépítünk. Erről Isten is tud, és megakadályozhatja, vagy egyensúlyozhatja, ha szeretné. De néha Neki sokkal fontosabb, hogy mi Őt keressük, és Hozzá ragaszkodjunk, hogy a büszkeségünktől és sebezhetőségünktől és érzékenységünktől elbúcsúzzunk. Hogy tud Isten az Ő tiszteletére elvinni, mikor mi azt keressük, hogy más emberek hogyan tisztelhetnének minket? Ő a mi kis nyugalmi sarkunk, így minden körülötte forog, s eltudjuk fogadni az Ő döntését. Ő megmetszi a szőlőtövet, hogy több gyümölcsöt teremjünk. És Ő a helyünkre helyez minket, hogy az elvárt gyümölcsöket megteremjük. El kell nézni magunkról az Úr Jézusra, a hitünk kezdőjére és beteljesítője, és arra gondolnunk, hogy sok gonosz szót kapott Ő is. Nekünk is el kell emiatt ezeket viselni.

Köszönöm, Jézus, Te mindig mellettem állsz! Hozzád menekülök, amikora gonosz nyelvek ellenem vannak, és rosszat tesznek velem. Nálad védve vagyok, a perlekedő nyelvektől is. Veled akarom bejárni az utamat, és nem csak az érzékenységemre figyelni. Mert Te mindent jól véghezviszel!

Advertisements

Pirkadatkor – 2018.02.05

Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt.  …
Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: „Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta.  …
… Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak.
Máté 28, 1; 5k; 8

Nagy áldás van azon, aki már korán reggel az Urat keresi. Ekkor megkapja az ember az igazi útmutatást és felkészítést a napra. Az ember felfegyverkezik az ellenség támadásaival szemben. Megerősödik, bátorságot, békét és erőt kap.
Nekem úgy tűnik, hogy semmi sem fontosabb, mint hogy az ember Krisztusban maradjon. Nem úgy, mint sokan mások egy sekélyes keresztyénségbe esnek vissza. A csendben, éjszakánként, vagy pirkadatkor – Isten kijelenti magát. És így elérhetjük az útmutatását mára és az egész éltünkre.
Néhányan megpróbálják magukat minden napon átharcolni, sőt mások az egész életükben így próbálkoznak. Milyen egyszerű, minden aggódást és szenvedélyt elé rakni, mert az Úr megígérte: Gondoskodom rólatok, soha nem felejtelek el, sem el nem hagylak titeket. Mi mást is kívánhatunk magunknak mint egy aggodalommentes életet! – És Jézus ezt elkészítette számunkra.
Hiába kap az ember ajándékot, azt át is kell venni. Szeretnél-e egy aggodalommentes életet? Vedd át ezt Jézustól pirkadatkor. Milyen nyugtalanul és megterhelten jönnek az asszonyok a sírhoz, és milyen örömmel mennek vissza a házba! Ez a hitben való élet.
Mi nem a megfeszített Jézust keressük, hanem a Jézust, az élő Urat! Ő sokkal másabb, mint ahogy azt a templomban tanultuk. Ő élő, cselekvő, megszabadító, gyógyító, és reményt adó. Hagyd, hogy a szívedben éljen, és ott a legnagyobb legyen! – és ő mindent csodálatosan véghezvisz. Még mindig érvényes: Ne féljetek!

Köszönöm, Jézus! Te nem maradtál a sírban, hanem feltámadtál és élsz! Te vagy a hatalmas Isten Fia, a csoda a földön. Te vagy a Megváltó, Megmentő, Segítő, és az emberek barátja! Rád bízom az életem; a Te útmutatásodat keresem már pirkadatkor, mert Te vagy az ÚR, és az is maradsz!

Az Isten amely Csodát tesz – 04.02.2018

Te vagy az Isten, a ki csodát mívelsz;
megmutattad a népek között a te hatalmadat.
Zsoltár 77, 15

Igen Istennek lehetséges! Ö Csodálatos dolgokat tud megteremteni, Meny és a Föld, Csillagok, Nap, Hold, Víz és Határ, Elektromosság, Mágneses Tér, Súly …. minden az Ö Bölcsességére vall. Miként is lehetne az egész egy Véletlenségböl?
Ö az Isten mindenek felett. Ö gyógyíthat vagy nem. Ö Élövé tehet, vagy nem. Ö megvéd benünket, avagy nem. Az Ö Bölcsessége, nagyobb a miénknél, nembeszélhetünk közben az Ö cselekedeteiben, a mi emberi meghatározott bölcsességünkkel.
Természetesen hogy Isten képes  minden Nyomort eltüntetni. De ha minden Hazug, Csaló, Irigy és Büszke, Kiváncsi, és Mindentudók vannak, mi maradhat meg? Lehetséges az üres Föld.
Mi neakarjuk Istent Rituálok és rendes Imádságformáink által  Kènyszeríteni. Ne keressük a Gyógyulást és Csodákat Emberek által. Ne egyeztessük össze a mi hiányos Hatalmunkat Hangszórók által. Mi ne tegyük azt évekhoszat, naponta az Ö Fülébe magyarázni, mily roszul megy sorsunk.
Mi Isten Gyermekei akarunk lenni, akiknek van egy Mennyei Atyjuk, aki szeret benünket, és mindent megtesz értünk. És ha egyszer nem aképpen cselekszik, amiképpen mi akarjuk, aképpen legyünk Vele egy értelemben. Neki bizonyára megvannak az Okai!
Isten szuverén. Azért is cselekszik velünk aképpen, amint ez Neki a meglátása. És Neki mindég vannak egyes Meglepetései és Kegyelmi Adományai az Ö Gyermekei számára.
Hiszük e mi hogy Ö mindég is csak a javunkat akarja? Hiszük e mi hogy Ö Jeleket és Csodákat teremt, mert Ö szereti az Ö Gyermekeit? Hát akkor csak várhatjuk izgalmasan, mit készített el számunkra. Ö az Atya, az egyetlen Isten, aki nagy Dolgokat cselekszik!
Mi csak valóban bízzunk Öbenne, a jó és rosz Napokon is. Mi megkel bízzunk Öbenne, ha mi a mi Testvéreinkért imádkozunk, és mi magunk is megelégedettek kel legyünk, azzal amit Isten ad. Isten nagy, Ö az Isten, aki Csodát müvel!

Köszönöm, Mennyei Atyám! Neked nem mindegy hogy miként élnek a TE Gyermekeid; TE közel vagy. Nemkel ordítanunk és Helyes Formában beszéljünk; TE vagy az Isten, aki Szeretetböl és Kegyelemböl cselekszik. Köszönöm a TE Szeretetednek nagy Jeleit, melyek megvalósulnak az én Életemben! Ezért is még az egyes gyötrödéseket is elhordozhatom, mert én tudom, TE ezeket is azonnal megváltoztathatod. Igen, Benned vagyok én bizalmas és nyugodt és boldog!

Nekünk megvannak a Fordítások Oroszul, Angolul, Litvánul, Magyarul és Románul. Kérünk segíts benünket, ezt továbadni! Ha szükséged van egy Fordításra, és nem találsz, írjál nekünk! Istennek Beszéde, hadd legyen a Föld kerekségén hírdetve és mindenfele a Szíveket hivogassa

Egy különleges keresztelés – 2018.02.02

Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam: arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket.
Máté 3,11

Jézusnak egy nagyon magasztos véleménye volt Keresztelő Jánosról. És mégis: János csak vízzel keresztel, mert ő egy ember. Az isteni dolgok csak Istentől származhatnak, és nem embertől, még ha igazán szentnek tűnik is.
Meg kell vizsgálnunk, hogy inkább embereknek higgyünk, akik az áldást nekünk közvetítik, és a reményünket ezekbe a közvetítőkbe helyezzük, vagy pedig az Úrba. A régi izraeliták Mózest küldték a hegyre, hogy Istenhez beszéljen. Aggályaik voltak: Menj te, és mondd el nekünk, amit Isten mondott neked. Félünk, hogy meghalunk.
Jézus a Szent Lélek forrása. Ő küldi el nekünk. Ő kevesebbel nem elégszik meg.
Jézus az emberek sóvárgása. Béke, öröm, szeretet, elfogadás csak az Istennél van, megbocsátás az elnyomó bűnökre, megoldás a kötöttségekre, és a függőségekre, harmónia a léleknek, mindent Jézusnál lehet megtalálni. Benne van Ő a szívedben, az Ő egész királysága a te szívedben? Kompromisszumot kötsz, és itt is, ott is keresgetsz, vagy megosztott a szíved, és nem jutsz el a dicsőítés szabadságára és az egységre Istennel? Csak Ő egyedül, Jézus, az út, a kulcs az Isten királyságához.
Ő a minden jónak adója, a Szent Léleknek az adója is. Szükségünk van Isten lelkére, hogy lelkivé legyünk, és nem csak hús-vér emberek. Ő megváltoztatja a gondolatainkat, az érzéseinket, az akaratunkat és a viselkedésünket, és ez Istennek tetszik. Ő tűzzel keresztel, és mindent feléget, ami az útjában áll. Minden szemét a gondolatainkban és a szívünkben nyilvánvalóvá válik – de amennyiben egyetértünk – Ő elégeti. A tűz megtisztít.
Leválasztja az értéktelen salakot az értékes aranyról és ezüstről.
Ez fájhat, de a tűz csak egyszer éget. Ő akkor sem fogja abbahagyni hogy minket igazgasson és gyógyítson, ameddig kérjük. A tűz az Isten jelenléte. Erre a közellévő Istenre van szükségünk. Miért szükséges akkor keresztyénnek lennünk? Hogy Ő kézen fogjon, és elvezessen a céljához.

Köszönöm, Jézus, Te vagy a minden jónak adója. Szent Lélek, te is olyan jó vagy hozzám! Kérlek, többre van szükségem belőled, hogy az életemet a te egyetértésed szerint élhessem. Megtudom magamat erőltetni, hogy ne legyek újra olyan, mint a régi énem. De te jössz, és megerősítesz. Jöjj, drága Szent Lélek!

Az áhítatok fordításai megtalálhatóak oroszul, angolul, litvánul, magyarul és románul. Kérlek, segíts nekünk, hogy ezt bővíthessük. Ha egy fordításra van szükséged, és nem találod, akkor írj nekünk!
Isten szavának az egész világon terjednie kell, hogy a szíveket magához hívja.

A Törvény – 03.02.2018

Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.
Galácia 6, 2

Mint Fiatal Keresztény Hívö sok Nehézségeim voltak. mert én nem olyan voltam, amint én egy Hívöt elképzeltem. Nekem az én saját Elképzelésem volt a Törvényröl, és ezért mindég a Sikertelenség. Ez egy rosz Állapot volt! A Krisztus Törvénye egésszen más. Én azonban nem értettem. Elkezdtem a Bibliát olvasni, a sok, sok Elöirásait, amelyeket Isten az Izráel Népének adott. Itt azonban teljesen Reménytelenné váltam. Azután, a Gyülekezetben, ott is voltak sok Törvények, miként kel legyen egy Keresztény és miket kel még elhagyon. Aztán még sok iratlan Szabályok. A töllemtelhetö legjobbat adtam, de mégis elégtelenül. Aztán Isten Könyörült rajtam és megmutatta nekem, miként értsem meg. Ha én Krisztusban maradok, hát akkor nemtehetem meg hogy meglopjam a Testvért; mert ugyan szeretem öt. Nemüthetem le a Szomszédomat sem, mert Isten szereti öt. Én nem hazudhatok, mert Isten szeretem. És nem Paráználkodhatok, ha én a Feleségemet szeretem. Mindezeket a Törvényeket, Szabályokat betöltöm, ha az Úr Jézus Krisztusban maradok. És ezen felül még sokminden: A Hit, amely a Szeretetben cselekvö, nemjár el Gonoszul a Felebarátjával, hanem minden Jóval látja el. És azért hogy én mindent rendesen végezzek, Isten a Szívemben hejezte a Szentlelket. Amely mindenekben vezetni akar engem, és én engedelmes akarok Neki lenni. Mostmár az én Bünöm nem abban áll hogy valamely Törvényt betartsak,hanem abban, hogy elégtelenül halottam meg Istennek Lelkét, amely a Biblián keresztül beszél velem, avagy a Szívemben munkálkodik. Nekem keresnem kel Istent és Krisztusban kel éljek, hogy ezáltal Istennek Akaratát tegyem.

Köszönöm Jézusom, hogy TE felmentettél engem a Törvény Átkától! Segíts nekem, abban hogy én mindég Téged halhassalak és a TE Szereteted legyen az Életem Vezérfonala a Gondolataimnak is és Cselekvéseimnek. TE felszabadítottál engem; én nemakarok ismét a Törvény Rabja lenni, még akkor sem ha ez jó volna. Én Benned akarok élni, én Szeretett Uram!

Egyedül és kizárólag Jézus – 2018.02.01

Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.
Máté 28,5

Miután Jézus a kereszten meghalt, belehelyezték őt egy sírba. Akkor a szent ünnep jött, amikor semmit nem szabad volt dolgozni. De a hét első napján, napfelkelte után, asszonok mentek Jézus sírjához, hogy Őt bebalzsamozzák. De Ő nem volt ott. Egy angyal azt mondta nekik: Ne féljetek, Tudom, hogy a megfeszített Krisztust keresitek. Ő nincs itt, mert feltámadt…

Mikor Jézust keressük, gyakran összetörik a reményünk és a világképünk. De nem ez az igazság. Isten közelebb jön hozzánk lépésenként, hogy az igazságot, Jézust – megismerjük. Ő annyira más, mint bármi, amit ismerünk.
Milyen gondolataink vannak Jézusról? Mit képzelünk el Róla? Ez valóban az igazság vajon? Miért keressük egyáltalán Őt? Vagy az áldását, szentségét, a nyugalmat, jólétet, békét és megbocsátást keressük? Menni kérdés, és mennyi kérdőjel…
Emiatt mondja az angyal az angyaloknak először: Ne féljetek! Jézus felfedezése egy olyan kaland, ami az egész eddig életünkbe kerül. Megérdemli, hogy mindent feláldozzunk. De újra megrémülünk, mert túl nagy a bizonytalanságunk.
De ha meg akarjuk találni és fel akarjuk fedezni, semminek nem szabad, hogy túl magas ára legyen számunkra. Mit gondolsz, miért áldozzák fel a keresztyének Észak-Koreában az életüket, mint hogy Jézusról lemondjanak? Mert nekik megéri. Ő az életük és a haláluk. Ő a minden a mindenben.
Aki Őt valóban megtalálta, célban van. Mert ez mindenbe kerül, a saját életébe, a régi, kövér énjébe és a saját kívánságaiba és céljaiba. De Ő ezt megérdemli. Benne találjuk meg azt, amire szükségünk van: harmóniát Istennel, a megbocsátást a bűneinkre, békét, nagyobbat, mint amelyet fel tudnánk fogni, örömet, ami egyszerűen mennyei … Ki tudna az életben többet elérni?

Köszönöm, Jézus! Megtaláltalak, azaz jobban mondva: Te találtál meg engem! És most már van az életemnek értelme és célja. Te töltsz be engem mennyei békével, Te ajándékozol higgadtságot és örömet, mit is akarhatok többet? És én védve vagyok a Te szívedben. Te igent mondasz nekem. És én igent mondok Neked. Nem akarok többé Nélküled élni!

Az én nagy szeretetem – 2018.01.31

Jézus kérdi – Szeretsz-e engem?
János 21, 17

Jézus mindent tud, Ő ismeri a szívünk mélyének a legmélyét. De Péter ezt nem tudta. Egyszer, mikor Jézus mondta, hogy egyszer mindannyian elhagyják majd Őt, Péter lelkesen, önbizalommal mondta: Én soha! Odaadnám az életemet is érted! – de Jézus ezt jobban tudta. Miután a kakas kukorékol és felkelne a nap, háromszor tagadsz meg engem. És mikor a kakas kukorékolt, Jézus Péter felé fordította az arcát. Keresztülfutott rajta, Jézusnak akkor igaza volt: Péter ezen az éjszakán az ő szeretett Urát háromszor tagadta meg. Elrohant, és keservesen sírt.
A lelkesedésünk és szeretetérzetünk hamar elszállhat. Nem hagyatkozhat rá az ember. Ezek csak emberi érzések, és döntések, amik mindig megváltozhatnak. A szeretetünk az Úrhoz, amire ezek a boldog érzések épülnek, gyorsan lehűlhetnek, amikor nehézségeket élünk meg. Ameddig a dicséret tart, addig ömlengve szeretjük Őt, de amikor elfáradunk, tovalesz a lelkesedés.
Az Úrért való fáradozásunk nem a szeretetünk mértéke. Különben szalmalángszerű lesz, ami hamar elég, vagy egy megfáradt, megharcolt dolog lesz belőle.
Jézus nem sokszor kérdezett ilyen mélyenfekvő dolgokról. De Péternél volt egy oka: Péternek fel kellett ismerni, hogy az árulás ellenére szereti az Urat, és hogy mennyire szüksége van a viszontszeretetre. Ez a szeretet, ami mélyen a szívünkbe horgonyzott a Szent Lélek által, nem fulladhat ki, ez a tűz az örökkévalóságig ég. Mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Ő előbb szeretett engem, mielőtt még egy tagadó bűnös lettem volna, és most szívem minden idegrostjával szeretem Őt. Ez a Szent Lélek műve. És én kértem arra, hogy ezt bennem véghezvigye.
Ez a szeretetkapcsolat teszi lehetővé, hogy érte dolgozzunk, éljünk, szolgáljunk, fáradozás vagy megfakulás nélkül. Mert mi nem embereknek szolgálunk, akik néha valóban nehéz természetűek és hálátlanok, hanem Neki! Emiatt nem kell, hogy többé csalódjunk.
Jézus szeret minket, és azt kérdezi: Engeded, hogy szeresselek? Élsz-e az én szeretetmben? Akarod, hogy a szíved ezzel az isteni szeretettel megtöltött legyen ?

Igen, Uram, én akarom! Szükségem van a te szeretetedre, és amikor megrémülök, akkor is olyan hatalmas és olyan mélyen van bennem, hogy szinte már fáj. De hagyni akarom, hagyni, hogy szeress – mert én is szeretlek, és szinte vágyakozom utánad!