Csak Bátorság!! – 2018.05.07

Mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót.
Lukács 5, 5

Péter egész Éjszaka hiábavalóan küszködött, a Halfogásban. Mert úgytünt nem lesz fogás.
Reggel jön Jézus, és azt mondja neki: ,,Evez egy kevésé a Parttól el, hogy mindenki  haljon engem!“ Péter úgytett amint az ÚR parancsolta. Az Ö Beszéde után azt mondta neki Jézus: Evez ki a Mélyre és vesd ki a Hálót! Péter azt mondta hogy, egész Éjjel próbáltaunk s nemfogtunk semmit, azonban a TE parancsolatodra, megteszem.
Péter egy jólkiképzett Halász volt. Az ö Értelme azt mondta: Ha éjszaka nincs Halfogás, akkor Nappal mégugysem. Azonban ö halotta az ÚrJézusKrisztust és látta ÖT. Minden okoskodás ellenére, mégegyszer próbált és kivetette a Hálókat, csak azért mert Jézus ezt így mondta és ö bízott az ÚRban (Avagy csak egy Teszt volt?)
Gondolta Péter, hát nem sok reckér kel ehez. DE már elöre látta az Emberek Gúnyolódásait: Nappal halat fogni, ez kevésbé lehetséges! Egy ijen Butaság!!
Természetesen, tudatában volt azzal, hogy az emberek öt majd kinevethetik. Azonban a Jézusban való Bizalom gyözött, és kievezett. Jézust Szaván fogta és azért a kicsiny Bizalomért egy egész tele Háló halat fogott. Azelött soha oly sokat. Megdöbbenve borult Jézus Lábai elé, mert most elismerte: Jézus az ÚR a Halak s a Tenger felett. URam, eregy el éntöllem, mert én egy Bünös Ember vagyok!
Jézus azt akarja, hogy mi ÖT teljesen ismerjük, söt lehetetlennek tünö Dolgokat is megragadjunk. Ö nemakarja azt, hogy a mi jó Hivatásunk, gondokkal legyen telve és azért amit az Emberek beszélnek. Ö a mi Bizalmunkat igényli kicsiny és nagy s konkrét Ügyekben. Mi mindent egy Kártyára kel alapozzunk, Bizalomban, a mi URunk Szeretetében.
Péter az Ö Értelmét a Hajón kivülre vetette és azt tette amit az ÚR mondott. És a Jutalom kiváló lett! És mi? Ülünk a kényelmes Kanapén és ítélkedünk más munkája felett, akik kimennek és halásznak? Vagypedig az Ö Szavára halgatunk és magunk is kimegyünk Halászni? A VIlág várja a mi Válszainkat!

Óh Jézusom, engedelmeskedni akarok, s bátran kaiakarok menni! Igen, az a valóság hogy sokminden visszatart ettöl. Ezt én az én Értelmemnek nevezem, stb. Azonban én tudom, TE mindent meggyözhetsz. URam, itt vagyok, küldj el engem!

Advertisements

A Szeretet lehetövé teszi – 2018.05.06

Irgalmas és könyörületes az Úr,
késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
Zsoltár 145, 8

Ma reggel egy Történetet fogalmaztam Isten felöl. Egyesek tetszetösek voltak ebben.
Tehát: A Menyben ül az Atya és a Fiú és a Szentlélek, és Sakkoztak. Az Atya nagyon elvolt gonolkozva, és ezeket mondta: Mit tegyek én a Földön! Én szeretem az Embereket, mindegyik az én Teremtményem, és mégis: Ök hazudnak és csalnak és halálra verik egymást. Mit tegyek én? Egy új Özönvizet nemakarok nekik küldeni, mert ök az Özönvíz elött hazudtak és Csaltak, és röviddel az Özönvíz után ismét elkezdték. Ez nem megoldás.
Jelentkezett egy kicsi Angyal és azt mondta: Az ember vegyen egy Botot, és mindég ha valamelyik hazudik, kapjon egy párat, és ha valamelyik lop, az kapjon jó böven, és ha valamelyik a másikat agyonüti, akkor vegyük el mi öt azonnal.
Oh, mondotta Isten, hát akkor nemsok ember maradna meg! És tudod mit? Ez a megcselekedett bün csak az Ember felületi oldala. Tudod te azt ami a Szívnek mélyében van? Büszkeség, Önsajnálat, Önzöség, Kapzsiság, Irigység, Nemi vágy, Harag, Ítélet, Harácsolni mindent …. Miként lehet ezeket azonnal büntetni? Nemtudod te hogy ezek közül az Emberek közül egy sem jöhet a Menybe, mert ö néha oly rosz? Ezek akkor mind a Pokolba jútnak. Ez az én Problémám!!
Ekkor hosszas Csend lett. Egy Idö után, megszólalt Jézus: Ezeknek egy Áldozatra van szükségük, valaki aki tiszta és szent. Ez Önmagát kel feláldozza értük. Az összes ö Bünüket, magára kel vegye, és a Büntetést is Ö kel kapja. Ekkor Büntelenek lesznek és jöhetnek hozzánk.
Igen, mondta az Atya, dehát hol kapsz te egy ilyen Áldozati Bárányt?
Atyám, mondotta Jézus, én magam megyek. Ithagyom a Menyben az én Istenségemet és oda mint Ember megyek. Engem majd a Keresztre szegeznek. És én magamra veszem ezt a Büntetést mindenkiért aki hozzám jön.
Ismét nagy Halgatás következett a Menybe. Senki sem akarta a Fiut hogy a Földre menyen, és egy ilyen borzalmas Eseményben legyen része. Ö azonban ezt elhatározta, és eképpen felmondott az Ö Istenségével, mint Ember Gyermeke született, és felnött mint egy Ember, tanult, dolgozott. Amikor ez az Idö lejárt, Isten elhívta és a Miszóba küldte ÖT.

Ó Jézusom! Mindenedbe került, az hogy engem megváltsál! Míly nagyon is szerettél TE engem! Míly nagyon vágyol TE a velem való Közösségre, a menybe akarsz engem vinni! URam, én hiszek Benned. TE vagy az én Megváltóm!! 

A hármas fonál – 2018.05.05

A hármas fonál nem szakad el egyhamar.
Prédikátor 4, 12

Tegnap láttam, ahogy egy kislány befonja a haját. Három kötegbe fogta a haját, és összefonta, egyet balról középre, aztán a jobb oldalról is középre helyezte, ameddig mutatós fonás kész nem lett. Messziről egynek tűnik, közelebbről pedig látni, hogy az három köteg haj, de nehéz megmondani, hogy hol is van a kötegek forrása. Ilyen az Úrral is. Messziről csak az egységet látni, – csak e g y  Istent. Közelebbről pedig van három fonál, – Atya, Fiú, Szent Lélek.
Ez a három egybetartozik, és nehéz szét is választani, mert egyek.
És ez az egység Isten erőssége. Ez a fonál mindent kibír.
Az újszövetségben az 1. Korinthus 13,13-ban ez áll: Most azért megmarad a hit, remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet!
Ha van egy fonalunk hitből, reményből és szeretetből, akkor egy nagyon erős fonalunk van! Akkor az ellenség tombolhat, mi biztonságban állunk Jézus jelenlétében!
Megkapjuk a hitet, reményt, szeretetet, amíg vele egyek vagyunk. Menjünk csak a saját utunkon, az élet vize nem fut többé a szőlőnkre, és lassan elszárad. Emiatt kell feltétlen megtartanunk a kapcsolatot az Urunkhoz.
Mindig Vele akarjuk a gondolatainkat és a szavainkat vele megbeszélni, mindig az Ő szavát elfogadni.
Mindig az Ő szaván, a Biblián akarunk vezetettek lenni, és magunkba vésni.
Mindig az életünkben, a természetben, és mindenhol az ő kézírását keressük, és azért Őt dicsérjük. Nem véletleneknek akarunk hinni, hanem neki dicsőséget adni.
A hármas fonál a mi kapcsolatunk Jézushoz: Ima, biblia, közösség – ez a fonál mindent kibír.

Köszönöm, hogy megerősítesz, hogy veled védve vagyok, nálad nyugalmat találok! Köszönöm az erődet, békédet, a hitet és a reményt, amit ajándékozol! Köszönöm a jeleket a szeretetedről!

Egy új szív – 2018.05.04

A táblákat Isten készítette, az írás is Isten írása volt a táblákra vésve.
2 Mózes 32,16

Ez a kőtáblákra vonatkozik, amelyre Isten a tíz parancsolatot felírta. Odaadta Mózesnek, és Mózes leszállt a hegyről a népéhez.
Ezt a két kőtáblát Mózes apró darabokra törte, mert a nép más istent csinált, ameddig ő a hegyen Istennél volt. Később újra elkészítette.
A táblák, amelyekre Isten az ujjaival írt, kőből voltak, és össze lettek törve.
A parancsolatok nem használtak, mert a nép a törvényeket csak szóban tartotta meg, de szívvel nem. És a szájjal sem tudták aztán megtartani a törvényt, és igazán szent néppé lenni.
Isten hát elkészített nekik valamit: Mert Ő veszi a kőszíveket, hússzívet ad helyette, és beleírja a törvényét. Isten ujjai írjanak ránk!
A szívünk kőből van: Milyen gyakran nem érzünk, nem érzünk együtt, szeretet, és alázat nélkül vagyunk, haragosak vagyunk, keserűek, megbocsátást nem ismerünk… A mi régi szívünket nem meg kell renoválni, hanem kicserélni. Isten újat ad nekünk helyette.! Egy szívet húsból, egy élő szívet, amelyre Isten ír, és nem a világ szelleme, egy könyörületes kedves szívet, jámbort, türelmeset és boldogot! És úgy ír rá, hogy mindenki láthatja: Ez a hatalmas, szerető Isten képmása. Ő az Úr gyermeke!
Ő formálja a szívünket: El kell csendesednünk előtte, hogy alakíthasson! Az ő programja, amelyiket belénk helyezi, a Szent Lélek. Olvasd el a Galata 5, 22, úgy kell lennie!

Köszönöm, Jézus, hogy te formálsz engem. A régi elmegy, és minden újjá lesz! Nem akarom többé a kőszívemet, hanem egy élő szívet! Egy boldog szívet! Egy szívet nyugalommal, higgadtsággal, bizalommal és békével! Az Isten ujja írhat a szívemre egyedül, hogy én az ő szeretetének képmása lehessek! Köszönöm, hogy megszabadítottál! Csodálatos vagy!

Az Ő kegyelme – 2018.05.03

De még vár az ÚR,
hogy megkegyelmezhessen.
Ézsaiás 30,18

Ő az Úr, aki minket így szeret. Senki nem szeret Tőle jobban! Ki is adná az életét értünk? Ki tesz meg mindent, hogy az utat a kiteljesedésig megtaláljuk? Egyedül Ő.
És ha apád és anyád el is felejt, ő mégsem felejt el sosem.
Sokan reménykedünk a kegyelmében, mégsem mutatkozik ez meg néhány életterületen. Ez a mi nehéz hallásunkon és hiányzó bizalmunkon múlik.
Egyszer tudtam az Úr akaratát, de nem tettem mégsem azt. A hideg vízbe ugrástól megrémültem. Túl sok állt a játékon. És tovább szenvedtem. És mikor végülis az Urra hallgattam, reám önthette a kegyelmét és áldását. És hirtelen testi panaszok is elmúltak (Sosem hoztam összefüggésbe az engedetlenségemmel, de Ő igen).
Lelkileg remekül voltam, és az Úrban való öröm megérkezett. Gondoltam én persze, hogy korábban is hallgattam Őrá. De azt is tudom: látta a kicsike hitemet, és mindent szépen eltervezett! Milyen jó, hogy a kis hitet megbocsátja, és türelmes, míg megerősödöm.
Elvégezte, és az Úr kegyelme uralkodik az élemet fölött! És ennek nagyon, nagyon örülök!
A félelmet és a hiányos bizalmat megakadályozza ez a sok kegyelem! Mint kisgyermekek vagyunk a kastélyában védve. Ismerjük, és eltűnik a félelem. Ránézünk, és a kishit is megszűnik.
Igen, legközelebb jobban és gyorsabban akarok hallani, és a félelemtől megszabadulni. Uram, segíts!

Köszönöm, Jézus a kegyelmedet! A te jámborságodat, hiszen kesztyűs kézzel vezetsz, de mégis nagy erővel! Köszönöm, hogy céltudatosan követhetjük együtt a célt, és te tudod, hogy hogy bánnak velem az emberek! Nem sebzel meg sosem. Bizalmadat veted belém. Egy szuperapa vagy nekem! Igen, mindig bízni akarok benned, mert a te kegyelmed az életem fölött áll.

Irigység – 2018.05.02

Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást.
I Péter 2,1

Ó, ha ez ilyen egyszerű volna! Valahogy ránk ragadnak, és nem tudunk a gonosz gondolatoktól többet szabadulni. Boldog az, aki nem a gonoszságtól, álnokságtól, irigységtől és rágalmazástól vezetett! Az egy boldog, szent ember lehet!
Az irigység az a bűn, amit Isten ki sem állhat. És ez egy igazán beteges reakció, ami gyógyításra szorul.
Ha egy ember gyerekként teljesen szeretve van, akkor az irigység benne alig növekszik. De ha nincs szeretet, jön az a beállítódás, hogy muszáj teljesítményen vagy munkán keresztül ezt megszerezni. Valamiket meg kell tenni, valamit pont nem, jónak kell lenni, hogy mások csodálják. És ha valaki jön, és még jobban teljesít, akkor újra színen van az irigység. Jézus megbocsátja az irigységet, ha mi ezt beismerjük, és lépésről lépésre megtisztítja a személyiségünket, ameddig megszabadulunk az irigységtől.
Gyakran csalódtam és haragudtam, mert valamiért keményen dolgoznom kellett, és mások ezt ajándékként kapták meg. Megerőltettem magam egy kis figyelemért, mások meg körbeficánkoltak kicsit, és jött az elismerés. Felébrednek a rossz érzések.
Örülök, hogy Jézus ezeket a dolgokat bennem, amik valóban igazán fájtak, meggyógyította. Észrevettem, hogy szívből tudok másokkal örülni, ha dicséretet kapnak, vagy egy autót vásárolnak. Tényleg igazán örülök nekik. Ez nekem a jel, hogy az irigység bennem le lett győzve.
Micsoda felszabadító érzés ez nekem!
Ugyanígy van ez a gonoszsággal is, ami néha ok nélkül megjelenik. Vagy mások gyalázásával, amikor a nyelv nem ismer határokat.
Világos, hogy el kell mondanunk Jézusnak, ha bocsánatra van szükségünk. És kérhetjük, hogy gyógyítson meg! Semmit nem tesz ennél szívesebben.
De nem írhatjuk neki elő, hogy hogyan tegye. Vele megyünk végig a kemény iskolán, hogy a mi karakterünket formáljuk. Tudja a legjobban, hogy hogy érzünk, és Ő ismeri a gyógyítás legjobb módját. Hagyatkozzunk rá! Megérdemli a bizalmunkat.

Köszönöm, Jézus, veled felemelkedhetek. Ismered az összefüggéseket, minden hiányt, és minden rossz reakciót. Köszönöm, hogy meggyógyítasz. Ezért hozzád akarok tartozni!  

Itt van! – 2018.05.01

Hűségem és szeretetem vele lesz,
és nevem által emelkedik hatalma.
Zsoltárok 89, 25

Ez Dávid király beszéde. Mennyire bízott Istenben, és hogy megbecsülte őt az Úr, megmentette és dicsőségre vitte! Isten nagyon figyel arra, hogy megbízunk-e benne. Kis gyermekként kell Benne hinnünk. Nem akar nekünk csalódást okozni. Tudja, hogyha néha a kívánságaink, elvárásaink, imáink gyerekesek, de bizonyos, hogy hamarosan felnőtté leszünk. Valóban mennyei türelme van hozzánk! És túllát a hibáinkon, és rossz álláspontunkon, mert annyira szeret minket!
Mellénk áll, a hűségével és kegyelmével vezetget keresztül az életünkön, a munkában, a házban, a családban, mindenhol. Bátornak kell lennünk, mert Ő itt van!
Nem szabad egoistának lennünk, hanem az ő akaratában élni, és az Ő útján járni. Így áll pártunkra, és átadja a hűségén keresztül.
Legyünk bátrak az új útra térni. Még ha ellenállásba is ütközünk, úgy növekedik a hatalmunk. Mert Ő az oldalunkon áll. Ne bosszantsuk őt, és ne hozzuk ki a sodrából, ha valami nem úgy sikerül. Meg fog nyílni egy másik ajtó is!
Mennyi évig kell nélkülöznünk valamit, amit Jézus miatt fel is adnánk! De Ő a képességeinket nem felejtette el, és felszínre hozza, amikor szükséges. Csodálatosan rendezgeti életünk útját; – semmit sem hiába!
Igen, Uram, te az életem fölött állsz, emiatt emelkedik a dicsőségem, és már nem kell csüggedtnek lennem. Neked mindig jó terveid vannak számomra! Mindegy, hogy mosogatnom kell, vagy a füvet nyírnom: Te vagy az Úr, aki hű hozzám, aki itt van, és a neved által emelkedik hatalmam! Senki és semmi nem győzhet le, ameddig kitartok Jézus mellett!

Köszönöm Jézus! Csodálatos, ahogy te hűségedet megtartod, ahogy türelmes vagy hozzám, és hogy a te akaratodé az utolsó szó. Te jót szántál nekem! Mert itt vagy, felemelhetem a fejem, és hatalmam növekedhet. Így lehetek bátor és boldog!