Isteni Küldetés – 2017.10.17

Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, a melyet én mutatok néked.
1.Mózes 12, 1

Eképpen beszélt Ábrahámmal Isten, amikor ö még Ábrámnak neveztetett. Tulajdonképpen már az ö Apjának Thárénak megmondta. Tháré elindúlt és Úr-Kaszdimból Háránba érkezett, Épitett Házat s Kertet és jól ment neki. Hárán körülbelül a fél Út Kánaánig …
Nem mindenki kel szakítson az ö Rokonságaival, és kivádoroljon, ez csak Árahámra volt érvényes.De nekünk mindnyájunknak van Feladatunk és Álmaink, melyeket Isten ad. És hol állunk mi? Már Úton vagyunk? Avagy aképpen járunk el mint Tháré, Ábrahám Apja; – aki a fél Úton megált?
Ha mi magunkat küldjük, ha mi magunknak állapítunk meg Feladatot, mert a Szükség nagy, avagy mi úgygondoljuk hogy nekünk mindenáron tennünk kel valamit, az elöb utób, Kétséggel és Bátortalansággal fog végzödni. Ha valaki benünket rábeszél, egy Küldetésre hogy mi azt mindenáron át kel vegyük, hát akkor hiányzik az Akarat, és Kudarccal végzödik.
Csakis ha az ÚR Ömaga küld, érhetünk a Célhoz. Akkor biztosak vagyunk és megállapodottak. Tháré elvesztette az Urat Szeme elöl és lakásával és kényelemével Háránba hejezkedett.
A kezdet jó volt, de azért a Célhoz nemjútott el …
Ábrahám nemvesztette el Szemei elöl az Urat. Nemhagyta magát elbátorítani. Bizonnyára ö is fáradt volt, magányos és kétsges. de öt Isten küldte. Ezért is hejt állt Szükségesen.
Egyesek hagyák magukat elbátorítani. Valaki mond egy téves Szót, s máris eltávolodnak a Szolgálattól, lehejezkednek a Kanapéra és kezelik a Sebeiket. Eféle Emberekkel Isten nem épitheti az Ö Országát. Neki talpraesett Emberekre van szüksége, akik a Szükségekben és Nyomoruságokban hejt állnak és nem kételkednek. Ezek tudják, Isten jelen van s melettem van s Ö átvisz minden nehézségen!
Vesd a Te Gondodat az ÚRRa, mert Ö Gondodat viseli! Ö Téged is átvezet, és Ö bebizonyítja az Ö terveit, – Veled eggyütt, mert Ö hívott el. Légy erös, és bízzál az Úrban! Ö majd csodálatosan mindent elvégez.

Jézusom, néha bátortalan és kétséges vagyok. De TE mindenkor a Bátorságot visszaadod. Míly jó, hogy TE küldesz engem és TE támogatsz! Csakis Általad állhatok. Köszönöm, hogy TE nem hagysz el soha! – és én nemakarlak elveszíteni Szemeim elöl!!

Advertisements

Áldásban élni – 2017.10.16

Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreidben és mindenben, a mire ráteszed kezedet.
5.Mózes 28, 8

Ez a Fejezet két Részböl áll. Az elsöben az Áldás van leírva, melyet Isten az Ö Népének kíván adni, ha az Ö Útján jár; – dicsöséges! É a második Részben a következmények vannak leírva melyek az Átok által lesznek az Engedetlenség árán; – borzasztó!
Amenyiben az Izráel Népe Istenre halgatott és sem jobra sem balra nem ingadozott el, akkor jól ment a sora és Békességben élt. Az Igazság uralkodott. Öröm a Betakaritásban. Az esö Idejében megjött nem több sem kevesebb. Boldogság volt ez Országban élni, – egy Országban, melyben a Tej és Méz folyt.
Aztán a Gög állandóan elöjött amely Kompromisszumokat állított elö más Népekkel mely Erkölcstelenségbe és külömbözö Vallásokba vezetett. Lopás, Igazságtalanság, sexuális Kicsapongások, Hazugság, Korupció …. mindez gyorsan elharapódzott, amikor a Nép Istentöl eltért, – az Átok az Engedetlenség ára.
Istennek Népe, a Gyülekezet is ezt éli. Amenyiben a Vezetö halgat Istenre, elöremennek, s Virágzik a Gyülekezet. Ragaszkodnak a hagyományokhoz és az Ö maguk Állapotához, eképpen ingadozik avagy elhal a Gyülekezet. Íly egyszerü ez, de az ember ijenkor mindég talál Kifogásokat, miért is a Gyülekezet nem hejesen halad.
Istennek Áldása, valódi, gazdag, kicsorduló Áldása kel meglátszodjon a mi Életünkböl. Én kedvelem az Embereket, amelyek örvendenek, melyek bitosan és biztonságban, szeretve és elfogadva érzenek, megállapodottak, erös Karakterek. Ez az Áldás nemvásárolható meg Pénzzel; – ezek azok az Emberek, akik Istenre halgatnak és nem jobra vagy balra ingadoznak; Kompromisszumok nélkül követik Istent; – Ö az elsö Hely az Életükben.
Istennek mindnyájunkkal van egy Terve és jó Elgondolásai. Amenyiben mi megállapodott állapotot bizonyítunk, Ö sokat bízhat reánk; – nemcsak anyagi és pénzügyi Áldásokat. Ö bízott Jóbba, hogy az ö Szenvedései árán, tanulunk és sokat ránkbízhat. Jób kitartó volt mindvégig. Ö bízik egyesekben akik, a Kevésben is hálásak és örvendenek. Ö bízik egyesekben akik a Betegségekben vagy Csapások közepette is látják a Napsugarat. Ö azt akarja hogy minden Körülmények között nálunk legyen és áldhasson. Ö bekarja tölteni Életünket Örömmel, Hálaadással, Dícsérettel, Megváltással, Könyörületességgel mindenekelött, melyre szükségünk van ez Öröm elérésében. Ha ÖT keressük, mindent találunk.

Köszönöm, Jézusom! A TE közelséged számomra értékesebb mint a Pénz és Javak. Köszönöm, TE gondviselöm vagy és nemfelejtesz el engem soha. Nekem nics szükségem Milliókra, de TE nem hiányozhatsz. Köszönöm az Örömet az Életemben!!

A Hármas Kötél – 2017.10.15

Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak; és a hármas kötél nem hamar szakad el.
Prédikátor 4, 12

Az egész Szöveg nagyon szép. Így hangzik:
Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egynek; mert azoknak jó jutalmok vala az ő munkájokból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, a ki őt felemelje. Hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek; az egyedülvaló pedig mimódon melegedhetik meg? Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak; és a hármas kötél nem hamar szakad el.
Milyen nagyon szép, hogy nemvagyok egyedül. Vannak Barátok és Rokonok, kik Tanácsolnak és segítenek. Vannak Családok. Egyedül nemcsak hogy nagyon magányos, hanem sokmindent nemtud az ember magában elvégezni, néha kettöre söt hármas Kezekre is szükség van. Eképpen Teremtett benünket Isten, hogy mi Függöek legyünk egymásra! És Ö aképpen teremtett benünket, hogy mi az Egyedüllétet nem szeretjük; nekünk Közösségre van szükségünk. Csakhogy sajnos a Hazugság, a Büszkeség és Önzés a Közösséget gyakran megrontja.
Kettönek jobb mint egynek. De háromnak még jobb! A Harmadik és Elsö Isten legyen Személyesen. A hármas Kötés nemszakad! Ma reggel egy kis Problémánk volt az Autóval. Magamban nem sikerült volna, és az én Barátommal sem ment, mindaddig míg nem imádkoztam, ezután a Barátom teljesen egyedül hejrehozott mindent. Igen ez a hármas Kötés ez valóban erös!
A Hármas Kötés a Szentháromságra is ráutal: Isten-Atya, Isten-Fiu és Isten-Szentlélek.
Ez a Közösség, ez a hármas Kötés elszakadhatatlan. Ö mindeneknél erösebb, ami csak létezik. Míly jó, hogy én is belevagyok illesztve! Igen, ez szép, ha a mindennapi kicsiny Dolgokban, mely gyakran oly sok Idegességgel jár, van segítség! Ö az ÚR az én legjobb Barátom.

Köszönöm, Jézusom, hogy TE jelen vagy! Minden kicsiny és nagy ügyekben TE segítesz. Ma is élem én, amint TE velem vagy. Az Élet szép Veled. Ebben a hármas Kötésben én belevagyok szöve, ez szakadhatatlan!

Haladás a Hitben – 2017.10.14

Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem,
és csendes vizekhez terelget engem.
Lelkemet megvidámítja,
az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.
Zsoltár 23, 1-3

Egyesek haladnak a Jézus Születéséig, Karácsonyig. Ök látják a szép Képeket Jézusról, a kis Csecsemöt Mária Keblén, és nemértik, miért is anyira ünnepelve van ez a Születés.
A Karácsony szép, de …. Csakhogy az ember mindég valamit hozzátesz, változtat rajta.
Mások eljútnak a Keresztségig. Ök megkeresztelkednek, mert Hívö Keresztények akarnak lenni. Ök azt értik a Keresztség alatt, hogy ez egy nyilvános Jel, hogy ezáltal az ember a Jézus Védelme alatt van. De itt megálnak, ez nekik elég.
Mások pedig eljútnak az Úrvacsoráig vagy a Komfirmálásig. Ez az úgynevezet Záróünneplése a Hitüknek, mert ezután megkezdödik a valódi Élet.
Mások eljútnak a Keresztig. Azt értik hogy az ö Büneik megkel legyenek bocsájtva és Hálásak a Jézus Áldozatáért. De tovább nem haladnak. Mások elmennek a Húsvétig. Ök megértik a Bünbocsánatot, azt hogy Jézus érettük meghalt és Feltámadott. Ö segít, ha ök a halálukon vannak, és általviszi öket a Halálon.
Mások elörehaladnak a Menybemenetelig. Jézus felment a Menybe és mostmár Ö nem a kis Gyermek Jézus, hanem a Hatalmas Mennyei és Földi Király. Ö közbenjár az Imádság által. Ö visszajön és a Földet megítéli és a Megmentetteket magához veszi. Ö az ÚR!
Mások egy Lépéssel tovább mennek, Pünkösdig. Ök megkapják a Szentlelket. Jézus küldi ezt nekik, hogy Ö ezáltal a Földi Misszióját befejezte a Hívökben. Ök megtelnek az Öröm és Békesség Lelkével. Ök elöreigyekezök a Hitéletben, aztán mégis néhány Lépés után megálnak.
Ez nekik nagyon Fárasztó! Eddig Isten mindent megtett. Ök csak egyet kelett érteniök ezzel és magukévá tegyék. De mostmár Isten elkezdi, velük és általuk a munkát. Ö ezt nem és amazt akarja, hogy ök tegyék. De ök nemakarnak változtatni, ök a kiváló Tiszteleteket akarják élvezni! Ök nemakarnak kimenni a hideg, szeretetlen Világba! Hanem megállnak.
Isten felakarja öket szabadítani sok Nehézségektöl. De ök csak élvezik az ö Szabadságukat, és nemakarnak változást. Ez fájdalmas! Ök nemakarnak Megalázkodni, az ö Embertársaiktól bocsánatot kérni. Ök az ö Énüket tovább akarják kezelni és fejleszteni.
Csak egy néhány halad tovább. És ezek által változtatja Isten meg a Világot. Neki szüksége van hogy azok Benne Bizzanak, és az Önmegtagadásukraa és Odaadotságukra. És ekkor betölti öket az Ö Erejével.
Hol vagy Te? Vagy haladsz velük?

Jézusom, én a Tied vagyok Böröstül és Hajastúl! Igen, én elindulok, és Veled haladok. A TE Kezedben vagyok én Biztonságban, TE az igazság ösvényein Vezetsz engem, a TE Nevedért!

A Gyözelem! – 2017.10.13

Elvégeztetett!
János 19, 30

Amikor az Úr Jézus Krisztus a Keresztfán függött, ott hordozta a mi Adóságainkat, Büneinket és Közbenjárt az Adósokért. Söt azokért az Emberekért is akik kegyetlenül Szeget vervén Kezeiben s Lábaiban Kersztre feszítették ÖT az ÉG Királyát, azokért is imádkozott: Atyám bocsásd meg nekik mert ök nemtudják mit csekesznek!
Amikor meghalt, a Templom Kárpitja kettészakadt mely a Szentélyt fedezte be. Csak egyszer évente mehetet be oda a Pap hogy bevigye az Áldozatot. De most Elvégeztetett! Egy tökéletes Áldozat, egy Áldozati Hibátlan Bárány , mely az Emberek Adóságait, mindörökké hordozta. Eképpen szakadhatot a Templom Kárpitja, fentröl egésszen le, Isten által volt ez a kettészakítás. Mostmár felesleges volt. Mert: Elvégeztetett!

Amint az Úrjézus meghalt, megnyiltak a Sírok és Szentek jöttek ki és megláthatta öket sok Jeruzsálemi Ember. Igen Ö meggyözte a Halált, a legroszab Ellenségét az Embereknek! Ezután nincsen már Ereje a Halálnak az Istennek Gyermekei felett, ök élni fognak! Elvégeztetett! Létrejött egy Út a Halálon keresztül az Életre, Istennek Országába! A Halál, nemmondhatja ö az utolsó Szót; ö fogva többé nem tarthat.
Amint Jézus ezt mondta: Elvégeztetett!, Istennek Kezében tette le az Ö Lelkét. Isten pedig feltámasztotta ÖT és Jézus Krisztus Gyöztes menetben haladt a Sötétség hatalma elött. Igen, Halál és Pokol, Sátán és Démonok levannak gyözve! Ö a Krisztus, a Mennyeknek Králya!
Elvégeztetett! Ez a Gyözelem Szava. Jézus a Kereszten nyert. Ö a Bünt eltörölte. Ö a Halálon gyözedelmeskedett. Ö gyözött a gonosz Erösségek felett.
Bárki aki csak Hozzáfordul, meglesz mentve.

Köszönöm, Jézusom! TE érettem harcoltál! Ezt a harcot bizonnyára én elvesztettem volna, ezért is én beléd kapaszkodom, én követni akarlak és a TE Gyözelmedet magamévá teszem. Az én Adóságaim levannak fizetve! A Halálnak nincsen többé Hatalma felettem! És a Sötétségnek gonosz Erösségeitöl nemkel többé félnem. TE vagy a Gyöztes!!

Megismerni Jézust – 2017.10.12

A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt:. … Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek.
János 1,10.12

Péter három évig Jézussal járt. Elküldte őt szolgálni, és Péter embereket gyógyított. Vízen járt. Látta, hogy Jézus hogyan sokasítja meg a kenyeret és lakat jól több ezer embert. Biztos volt benne: Még ha mindenki fut is, ő akkor is hisz majd – és egy kicsit később háromszor tagadta meg az Urat. Nem ismerem őt! Aztán megszólalt a kakas, és Jézus Péterre nézett. Ekkor Péter elrohant és keservesen sírt.
Észak-Koreában nagyon sok keresztény ember börtönben van. Sokat közülük már halálra kínoztak, mert nem tagadták meg Jézust.
Mi a különbség Péter és a mártírok között? Péter nem ismeri Jézust igazán, soha nem is látta őt. A mártírok szívében ott van Jézus , és ők már megismerkedtek.
Attól tartok, hogy még ma is sokan vannak, akik azért jönnek a találkozókra, mert ott jól érzik magukat. De az Urat nem ismerik. Beszélnek és olvasnak róla, de a szívük csak önmagukhoz tartozik. Te láttad már Jézust? Te ismered már Őt?
Jézus ránézett Péterre. Péter ekkor megértette. Úgy érezte, Ő átlát rajta tetőtől talpig, minden az ő szívében és tudatában van, és amivel nem is vagyunk teljesen tisztában, Ő még azt is látja egy pillantásával. És ekkor Péter úgy látta az Urat, amilyen valójában. Az arca nem volt ítélkező, hanem inkább határtalan szeretettel teli, hogy Péter sírt. Csalódott önmagában.
Addig semmit nem fogott fel igazán Isten Királyságáról. Nem tudta, hogy a megbocsátás mélysége, a felszabadulás nagysága, a megváltás egyedül Krisztusban van, semmit nem értett. Csakúgy, mint a világ, akkor nem ismerte még Jézust.
De ha megismered Őt valójában, akkor bocsánatod, szabadságod és megváltásod van. Akkor segítséged van. És ekkor lehetsz Isten gyermeke.

Gyere, Jézus, kérlek, gyere a szívembe! Megszeretnélek ismerni Téged valójában. Azt akarom, hogy légy a szívem királya, az én megváltóm, üdvösségem, mentségem és segítségem, szabadságom és megbocsátóm. Megakarlak ismerni, és veled élni, hogy az életem a Tiéd lehessen!

Főpapunk – 2017.10.11

Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük.
Zsidók 7,25

A zsidókhoz írt levélben nagyon részletesen ki van dolgozva, hogy miért nevezzük Jézust főpapunknak, és ez miért jó nekünk. Szükség van egy papra, kommunikálóra és kapcsolattartóra ember és Isten között. A földi papjaink mind csak emberek, bűnökkel, hibákkal tele. Szükségünk van egy igaz, szent, bűntelen, hibátlan, irgalmas főpapra.
Jézus Krisztus ez a kapocs, a Isten papja számunkra. Ő bűntelen, tiszta, igaz és igazságos. És mindenki számára Ő lehet a megtestesült szeretet és irgalom. Ő szereti a bűneinket megbocsátani. Szeret a nehézségekben segíteni. Legyőzte értünk a halált, így már nincs tartozásunk. Ő a mennybe vezető híd.
Jézus Úr, Isten, aki egyszer teljesen ember volt, minden emberi tulajdonsággal. Meg kellett tanulnia járni, olvasni, írni, számolni. Ácsnak tanult, és évekig ebben a szakmában dolgozott. Mindent tud az emberekről, hiszen maga is ember volt.
Ezért érez velünk együtt. Tudja mi a magány. Tudja mi a betegség, mi a fájdalom vagy az erőtlenség. Tudja milyen fázni, éhesnek lenni vagy izzadni. Tudja miről beszél, hiszen átélte.
Ezért olyan jó, hogy helyettünk Isten előtt áll. Ő a mi szószólónk, mielőtt a kegyelem trónja elé járulnánk. Jézus megkapta a hozzáférést ehhez a trónhoz, ő bűn nélküli. Így minden amit kérsz, meghallgattatik (de nem minden lesz megcselekedve, amit szeretnél). A kegyelem minket Isten gyermekeivé tesz, és a gyermekek az Apjukhoz járulhatnak. Nem kell azt mondanunk neki, hogy Felség, vagy Hatalmas Úr, elég egy Abba, ami azt jelenti – Atyám.
Tehát létezik egy főpap, Jézus, aki lehetővé teszi a hozzáférést Istenhez. Sőt ,az Isten gyermekeivé lehetünk. Van egy főpapunk, a közvetítőnk, aki minket teljesen megért, nagyon szeret és Isten trónja elé vezet. Nincs szükségünk már papra vagy közvetítőre, egyedül Jézusra. Bármikor és bárhol járulhatunk a trón elé Általa. Mily jó – ez az a megoldás, amit Jézus nekünk elkészített.

Köszönjük, Jézus. Te vagy az út az Atyához. Te vagy a legjobb, legmegértőbb, legirgalmasabb pap, akit csak eltudunk képzelni. Miattad járulhatok az Atyához és beszélhetek Vele. Mindent elmondhatok és bármit kérhetek. Te vagy a Megmentés – és az én Megmentőm!