Irigység – 2018.05.02

Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást.
I Péter 2,1

Ó, ha ez ilyen egyszerű volna! Valahogy ránk ragadnak, és nem tudunk a gonosz gondolatoktól többet szabadulni. Boldog az, aki nem a gonoszságtól, álnokságtól, irigységtől és rágalmazástól vezetett! Az egy boldog, szent ember lehet!
Az irigység az a bűn, amit Isten ki sem állhat. És ez egy igazán beteges reakció, ami gyógyításra szorul.
Ha egy ember gyerekként teljesen szeretve van, akkor az irigység benne alig növekszik. De ha nincs szeretet, jön az a beállítódás, hogy muszáj teljesítményen vagy munkán keresztül ezt megszerezni. Valamiket meg kell tenni, valamit pont nem, jónak kell lenni, hogy mások csodálják. És ha valaki jön, és még jobban teljesít, akkor újra színen van az irigység. Jézus megbocsátja az irigységet, ha mi ezt beismerjük, és lépésről lépésre megtisztítja a személyiségünket, ameddig megszabadulunk az irigységtől.
Gyakran csalódtam és haragudtam, mert valamiért keményen dolgoznom kellett, és mások ezt ajándékként kapták meg. Megerőltettem magam egy kis figyelemért, mások meg körbeficánkoltak kicsit, és jött az elismerés. Felébrednek a rossz érzések.
Örülök, hogy Jézus ezeket a dolgokat bennem, amik valóban igazán fájtak, meggyógyította. Észrevettem, hogy szívből tudok másokkal örülni, ha dicséretet kapnak, vagy egy autót vásárolnak. Tényleg igazán örülök nekik. Ez nekem a jel, hogy az irigység bennem le lett győzve.
Micsoda felszabadító érzés ez nekem!
Ugyanígy van ez a gonoszsággal is, ami néha ok nélkül megjelenik. Vagy mások gyalázásával, amikor a nyelv nem ismer határokat.
Világos, hogy el kell mondanunk Jézusnak, ha bocsánatra van szükségünk. És kérhetjük, hogy gyógyítson meg! Semmit nem tesz ennél szívesebben.
De nem írhatjuk neki elő, hogy hogyan tegye. Vele megyünk végig a kemény iskolán, hogy a mi karakterünket formáljuk. Tudja a legjobban, hogy hogy érzünk, és Ő ismeri a gyógyítás legjobb módját. Hagyatkozzunk rá! Megérdemli a bizalmunkat.

Köszönöm, Jézus, veled felemelkedhetek. Ismered az összefüggéseket, minden hiányt, és minden rossz reakciót. Köszönöm, hogy meggyógyítasz. Ezért hozzád akarok tartozni!  

Advertisements

Itt van! – 2018.05.01

Hűségem és szeretetem vele lesz,
és nevem által emelkedik hatalma.
Zsoltárok 89, 25

Ez Dávid király beszéde. Mennyire bízott Istenben, és hogy megbecsülte őt az Úr, megmentette és dicsőségre vitte! Isten nagyon figyel arra, hogy megbízunk-e benne. Kis gyermekként kell Benne hinnünk. Nem akar nekünk csalódást okozni. Tudja, hogyha néha a kívánságaink, elvárásaink, imáink gyerekesek, de bizonyos, hogy hamarosan felnőtté leszünk. Valóban mennyei türelme van hozzánk! És túllát a hibáinkon, és rossz álláspontunkon, mert annyira szeret minket!
Mellénk áll, a hűségével és kegyelmével vezetget keresztül az életünkön, a munkában, a házban, a családban, mindenhol. Bátornak kell lennünk, mert Ő itt van!
Nem szabad egoistának lennünk, hanem az ő akaratában élni, és az Ő útján járni. Így áll pártunkra, és átadja a hűségén keresztül.
Legyünk bátrak az új útra térni. Még ha ellenállásba is ütközünk, úgy növekedik a hatalmunk. Mert Ő az oldalunkon áll. Ne bosszantsuk őt, és ne hozzuk ki a sodrából, ha valami nem úgy sikerül. Meg fog nyílni egy másik ajtó is!
Mennyi évig kell nélkülöznünk valamit, amit Jézus miatt fel is adnánk! De Ő a képességeinket nem felejtette el, és felszínre hozza, amikor szükséges. Csodálatosan rendezgeti életünk útját; – semmit sem hiába!
Igen, Uram, te az életem fölött állsz, emiatt emelkedik a dicsőségem, és már nem kell csüggedtnek lennem. Neked mindig jó terveid vannak számomra! Mindegy, hogy mosogatnom kell, vagy a füvet nyírnom: Te vagy az Úr, aki hű hozzám, aki itt van, és a neved által emelkedik hatalmam! Senki és semmi nem győzhet le, ameddig kitartok Jézus mellett!

Köszönöm Jézus! Csodálatos, ahogy te hűségedet megtartod, ahogy türelmes vagy hozzám, és hogy a te akaratodé az utolsó szó. Te jót szántál nekem! Mert itt vagy, felemelhetem a fejem, és hatalmam növekedhet. Így lehetek bátor és boldog!

Isten megtartja, amit megígér – 2018.04.30

Az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi.
Márk 11, 3

Furcsa ígéret. Itt a szamárról van szó, hogy erre van szüksége az Úrnak, amikor bevonul Jeruzsálembe. A tanítványok találták ott, ahol az Úr megmondta. És ha valaki megkérdezné, hogy mit csinálnak, akkor ahogy az Úr mondta, mondják azt: Az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi.
15 évvel ezelőtt ellopták a Mercedesemet. Mindig egy öreg autót vezettem, és olyan büszke voltam az én 250D-s Mercedesemre. Az aztán maga volt a luxus! De nem sokáig örülhettem, mert ellopták – és nem volt többé. És a biztosítást nem sokkal a lopás előtt lemondtam; – micsoda pech!
Gyakran lapozgattam a Bibliát és efelett a vers felett megakadt a szemem. Lassan felfogtam, hogy az Úr velem beszélni akar. És lassan felfogtam, hogy ő kárpótolni fog a káromért. Néhány hétbe telt, amíg én elhittem: Kárpótolni fog az autóért.
De teltek az évek. Vettem autókat, amik mindig javításra szorultak. Egyszer álmodtam egy fekete autóról. És amikor egy rokonom áruba bocsátotta a fekete autóját, én lecsaptam rá. De ez is egy savanyú citrom volt. Többet volt a műhelyben, mint az utakon. Szörnyű! Vagy mintha Isten engem ebben a szempontban elhagyott volna.
És elfelejtettem lassan ezt az ígéretét. De az Úr nem felejtette el!
Néhány nappal ezelőtt meglátogattam egy barátot, és ő mondta, hogy szeretne egy autót eladni, egy Luxus-szériás Mercedest. És megkérdeztem, hogy mennyit kérne érte. Hát, az ár nem volt rossz. Néztem az interneten árakért autókat, és gondoltam, az ár tényleg nem is olyan rossz, ezt még elő is tudjuk teremteni!
Küldött a barátom egy SMS-t, hogy a következő héten akarja az autót eladni. Jó, mondom, megveszem! (Pont kifizettem az életbiztosításomat, és egyúttal azt is elintézhettem).
Teljesen elfelejtettem Isten ígéretét, és most jutott csak újra eszembe. De Ő hű, és nem felejt!
Most nagyon örülök, hogy ilyen hű Istenem van! Mindig és minden esetben megtartja az ígéretét!

Köszönöm, Jézus! Rád bízhatom magam! Néha több időbe kerül, de neked jobb az időbeosztásod! Neked mindig van rálátásod, hogy mikor van itt az idő. Köszönöm, csodálatos vagy! Igen, szeretlek!

Vizsgálj meg, Istenem! – 2018.04.29

Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet!
 Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat!
Nézd meg, nem járok-e téves úton,
és vezess az örökkévalóság útján!
Zsoltárok 139,23k

Sok ember jön Istenhez, mert valamire szükségük van. Betegek, és gyógyulást akarnak, segítségre van szükségük a nehéz helyzetben, magányosak és az ő közelségét óhajtják, nem találnak békét, és kérnek a mennyeiből… Sok-sok vész van! Isten a helyes címzett. Viszont, tulajdonképpen megoldást keresünk a problémánkra, vagy őt keressük!
Mikor fiatal voltam, énekelgettünk egy dalt: Benne van minden, ami kell … Csak erre az egy sorra emlékszem. De ez a lényeg!
Ha nekem Istenem van, mindenem van. Ha csak részeket kérek belőle – egészséget, örömet, békét, vagy akármit, – akkor hiányoznak a többi részek. Mert ami van, túl kevés.
Kérni szeretném Istent, hogy vizsgáljon meg. Mit keresek? Kit keresek? Ki igazgat és határoz meg engem? Csak manipulálni akarom, hogy a kívánságaimat betöltse? Mennyi kérdés!
Istenem, vizsgáld meg a szívemet! Ismert meg a gondolataimat!
Magam sem tudom néha, hogy Őt keresem, vagy az ajándékait. Hogyan kellene az embernek önmagát megismerni! De Ő mindenről tud – és milyen jó is ez! Ő nem a parancsnok  a gondolataim és az érzéseim felett, hanem a segítőm, támogatóm, partnerem. Emiatt szabad kérdeznem: Mik az én mozgatórugóim? Vizsgáld meg ,Uram!
Nem akarom az én régi énemet táplálni. Szeretnék a Te értelmed szerint megújulni! Nem sápítozni és sopánkodni, sokkal inkább megerősödni, hordozni és elviselni! Érte akarok élni, használható lenni. És mégis tudom: Az én régi, kövér énem közbevág! Csak ő tudja megkülönböztetni, hogy mikor lopakodik ő vissza. Uram, vizsgálj meg engem!

Uram, hozzád szeretnék tartozni! Te vagy a királyom. És mégis beoson a büszkeségem, a lustaságom, az önsajnáltatásom, a depresszióm, az egóm, és az élvezetvágyam! Köszönöm, hogy neked türelmed van hozzám, és a jámborságoddal a célhoz viszel! Uram, szeretlek!

Isten reménye – 2018.04.28

Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára.
Filippi 1,6

A gyülekezetben olvastuk ezt a textust, a verseket 1-11 között. Elképzeltük, hogy Isten nekünk küldte ezt a levelet, és ezzel mutatja meg, hogy hogyan gondolkodik felőlünk. Ez egyszerűen csodálatos. Nincsenek szemrehányások, vagy hogy feltétlen muszáj megtenned, csak bókok vannak, amelyekben növekedhetünk. Csodás, hogy Isten hogy lát minket.
Az áhítat alá mégegyszer be lesz másolva a szöveg, és az ember a saját nevét odaértheti, ahol a pontok (…) vannak. Akkor tudni fogod, hogy Isten rád is így gondol.
Elkezdte benned a hitnek jó munkáját, és véghez is viszi. Sosem fogja csalódottan ezt abbahagyni, hanem véghez viszi. Elfogja érni veled a célját. Már igent mondtál rá, elfogadott gyermekeként, és már soha nem enged elveszni. Ha az ellenség haragszik és gonoszkodik, akkor is megtartja a szavát. A nevedet beleírta a tenyerébe, hogy mindig rád gondoljon. Senki nem tud az emlékezetéből téged kitörölni.
Lehet, hogy nélküle hamis útra tévedtél, és így akarsz élni. De mindig melletted volt. Lehet, hogy vétkekbe estél, és nem látod a kiutat. De ő mindig melletted van. Lehet, hogy mindent el kell hagynod, de a te gondoskodód melletted fog állni. Ő itt van. Nem felejti el. Egyszer igent mondott rád, és ezt soha nem vonja vissza. Ő Isten, és nem ember, ma is és holnap is. Ő hűséges; – amit egyszer megmondott, azt biztosan megtartja.

Köszönöm, mennyei Atyám, hogy te nem hagysz elveszni. Te mindig itt vagy, egészen közel mellettem. Még ha haragszom is, saját utamon járok, s veled semmit nem akarok kezdeni: és Te még mindig ott vagy. Mert határtalanul szeretsz. Te eléred a célodat velem. Utam, ezt akarom, téged akarlak. A te utadon szeretnék menni!

Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem (…), és mindenkor minden könyörgésemben örömmel imádkozom (…), mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte (…) a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkoznom (…), mert szívemben hordozlak (…), mivel fogságomban is, az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom (…) után a Krisztus Jézus szeretetével; és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék (…) ismerettel és igazi megértéssel; hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára,
és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására.
Filippi 1, 3-11

Dicséret fölfelé – 2018.04.27

Dicsérjétek az URat mind, ti népek,
dicsőítsétek mind, ti nemzetek!
Mert nagy az ő szeretete irántunk,
az ÚR hűsége örökké tart.
Dicsérjétek az URat!
Zsoltárok 117

Egy igazán rövid zsoltár, de igazán megérintő – rövid és velős, ahogy én szeretem.
Meg lehet köszönni konkrét dolgokat. Dicsérni lehet embert és dolgokat, és szépen beszélni róluk. A dicséret egy fokkal feljebb van a köszönetnél. És a dicsőítés még lelkesebb mint a dicsérés.
Igen, megköszönjük az Úrnak az adott dolgokat: Enni és innivalót, a lakást, a munkát, a ruházatot, és hasonlókat. Mert Ő jó hozzánk! Vagy éhezünk talán? Nem, Ő hűséges, és gondoskodó. De néha én mégis elégedetlenkedek. Akkor akarok sültet, amikor leves van és krumpli, vagy csak rizs van. És nyáron hideget akarok, télen meg nyarat… Tud-e egyáltalán valaki a kedvemre tenni?
Nem, senki, mert láthatóan ez az én álláspontom: Morgás és elégedetlenkedés. Szívesen leszoknék róla, hogy újra hálás legyek.
Valakinek van egy órája, amelyik minden 5 percben cseng, és emlékeztet, hogy mondjunk köszönetet az Úrnak. Elképesztő, hogy milyen feledékeny tud lenni az ember! Igen, írnék egy új programot a fejembe és a szívembe: Hálaadás. Mindig és mindenhol és mindenért. Akkor tudnám jól: Isten minden dolgomról gondoskodik.
És még egy: Bár többet dicsőítenék. Zsoltárokat olvasnék és énekelnék, dicsőítőzenét hallgatnék és szívből énekelnék vele, és egy új program lenne a szívembe ültetve.
Dicsérném a jóságáért és jóindulatáért, a kegyelméért és türelméért, jó szívéért, jámborságáért, szeretetéért, könyörületéért és gondoskodásáért. Ó, milyen jó, hogy minden nemzet fogja ezt tudni, és elismeri majd. Akkor végre béke lesz. Túl sokan elmennek Jézus mellett figyelmetlenül; – ez a mi felelősségünk, Jézust igazán bemutatni, hogy az emberek őt meglássák ahelyett, hogy csak az egyházat látnák.
Ó, Uram, nyisd meg az emberek szemét a te hűségedre és kegyelmedre. Ne hagyd őket elkárhozni. Segíts, add a szeretet szavait, és nyisd meg a szíveket a megmentés evangéliuma felé!

Igen, Uram, csodálatos vagy! Köszönöm a hűségedet, ami az örökkévalóságig kitart! Köszönöm a jóságokat, türelmedet, jámborságodat, szeretetedet, amelyeket nap mint nap átélhetek!

Szeretet – 2018.04.26

Mert meg vagyok győződve,
hogy sem halál, sem élet,
sem angyalok, sem fejedelmek,
sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak,
 sem magasság, sem mélység,
sem semmiféle más teremtmény
nem választhat el minket az Isten szeretetétől,
amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
Róma 8,38k

Néha a szülő feláldozza magát a gyermekéért és meghal, hogy a gyermek éljen. De nem sok ember él, akik egy teljesen más emberért meghalnának.
Ki szeret engem annyira, hogy miattam a halálba menne? Valószínű senki.
De Jézus ezt tette. Akkor, 2000 évvel ezelőtt a keresztre ment és meghalt, hogy engem a haláltól, bűnöktől, és a sötétség hatalmától megszabadítson. Nem volt programja, amit követni kellett volna, sem ideológia, amiért meghalt volna. A szeretet volt, ami vezérelte Őt. Az életével fizette ki az árat értem.
Mennyit is érek! Felteszem a kérdést, és a kémikus azt mondja: Önben a kémiai anyagok valami két eurót érhetnek. A gyerekeimnek sokkal értékesebb vagyok, idegeneknek pedig kitudja mennyit érek. De az életét azért senki nem adná.
De Jézus szeretett ennyire. Mennyit érek én neki! Minden más, amilyen problémáim vannak csak kicsinységek az árhoz képest, amit Ő fizetett értem. Ha beteg vagyok, ha haldoklok, ha munkára van szükségem… minden csak apróság, ha arra gondolok amit ő tett, megmentett, és a sötétség hatalmából megszabadított.
Ezért bízom én benne, aki engem annyira szeretett, és még mindig szeret. Sosem hagy és sosem felejt el. Mindent nekem ajándékoz, ami szükséges; – mert számára nem esik nehezére.
Megváltott, habár minden nap ismeri az életemet. Tudta, hogy nem vagyok mindig hű, hogy néha vétkezek, néha a saját utamon megyek, büszke vagyok és akaratos, kicsinyes és önsajnáltató. És mégis: Engem választott, a szeretetén keresztül.

Köszönöm, Jézus! Te tényleg maga a szeretet vagy. Benned bízom, igen, terád rád bízom az egész életemet. Magas árat fizettél értem, te minden mást feladtál! Uram, szeretlek!