Magam dicsősége – 2018.06.15

Én nem keresem a magam dicsőségét: van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond.
János 8, 50

Jézusnak egy erős, vonzó személyisége volt. Nyugodt volt, biztos magában, higgadt, tele örömmel és békével, tekintettel volt másokra, az erősségeiket látta és nem a gyengeségeiket, volt ideje rájuk egyenként, és nem csak magát vette figyelembe…
Miért? – Mert Isten kezében pihent. Tökéletesen rábízta magát a Mennyei Atyára.
Jézus ember volt, és emiatt korlátolt, mint mi is. Ennek ellenére magán túl nézett az Úrra és a többi emberekre. Tudta, hogy Isten gondoskodik róla – sőt, a saját dicsőségére cselekszik.
Nálunk más. Ha mi nem gondoskodunk magunkról, akkor senki nem teszi meg. Ha valaki minket megsért vagy támad, akkor minden eszközzel védjük magunkat. A mi dicsőségünk nekünk szent. Fáj, ha megsérül. Erre nagyon érzékenyek vagyunk, és ez tönkreteszi a világunkat. Mi fáj, mi esik a legrosszabbul nekünk? Ha mások igazságtalanul beszélnek rólunk, és rosszul bánnak velünk. Akkor összedől a világ!
Jézusnak nem kellett a maga dicsőségével törődnie. Az ellenségei amúgy is rosszul gondolkodtak és beszéltek Róla. Tudta, hogy Isten gondoskodik az Ő dicsőségéről, és ez elég volt Neki.
A Mennyei Atyánál Ő védve van. Tudta, hogy Isten minden dolgáról gondoskodik, főképp az Ő dicsőségére megy.
Nálunk is így kellene lennie. A mi régi, kövér énünknek búcsút inteni, a büszkeségünktől is megszabadulni. A mi dicsőségünk nem lehet értékesebb. egyedül csak az Övé. Ő az Úr, és nem mi magunk. Ő fog a tisztességünkről gondoskodni, ha mi alázatosak leszünk. Mindig csak én, meg én, meg én – ez nem tetszik az Úrnak.

Köszönöm, Jézus! Nálad védve vagyok, akkor is , ha mások rosszakat mondanak rólam. Te mindent megértesz, ami bennem végbemegy. Igen, Uram, alázatos akarok lenni, mint Te, és nem én akarok magam miatt aggódni, a magam dicsősége miatt sem! Téged egyedül akarlak felmagasztalni, és nem magamat! Mert Te vagy a csodálatos!

Advertisements

Új bátorság – 2018.06.14

Erősítsétek a lankadt kezeket,
tegyétek erőssé a roskadozó térdeket!
Mondjátok a remegő szívűeknek:
 Legyetek erősek,
ne féljetek! 
Ézsaiás 35,3k

Itt az ideje a megfordulásnak. Túl régen fekszünk már a padlón. Túl régóta irányít a bátortalanság. Túl régóta foglalnak le a szokásaink. Túl régóta – itt az idő hogy változtassunk.
Isten adott nekünk egy csodálatos fegyvert: az imát. Ő azt mondja: Minden lehetséges annak, aki hisz. Hit alakul ki az imán keresztül, a vele való közösségen keresztül, s a közösségen azokkal, akik hisznek, akik nekünk példaként bátrakként szolgálhatnak. Igen, az Urat akarjuk keresni, az Ő arcát látni és a mindennapi időpazarlástól elszabadulni.
Olyan sok ígéret múlik az imádságon. Kérjétek, amit akartok, meg fog történni – mondja ekképpen Jézus. Igen, ha a mi akaratunk az Övével egybevág, úgy igaz a szava: Úgy lesz, ahogyan kéritek.
Az ima a legnagyobb hatalom a földön. Sokat mondják, hogy az atombombának van a legnagyobb robbanóereje. De az csak rombolni tud, és semmi újat teremteni nem, semmi kreatívat. Csak tönkretesz, míg az ima éppé tesz.
Ahol a közösség összejön, és nem csak beszél, hanem az Urat keresi közösségben, Hozzá imádkozik és Hozzá menekül, ott jelek és csodák történnek. Ez lelki robbanóerő, mint a dinamit. Ő azt mondja: Az én szavam nem olyan-e, mint a tűz, és nem olyan-e, mint a kalapács, amely a szikrát összeaprítja? Imában az Ő szava felszabadul!
Ne maradjunk tovább a bátortalanságban. A bűnöket, amelyek álomba ringattak, el kell hogy taszítsuk magunktól! Teljes bizalmak akarunk a térdünkbe, amikor Előtte térdepelünk, hogy erőt és bizalmat kérjünk a szívünkbe is!
Nem fog-e rajtunk megkönyörülni? Nem fogja hallani az imánkat? De, fogja, és cselekedni is fog.
Ezért tegyük a meglankadt kezeket és a roskadozó térdeket újra erőssé! Ő itt van, és hall minket!

Köszönöm, Jézus! Te itt vagy! Bocsásd meg, hogy megadtam magam a bátortalanságnak, és elbóbiskoltam a bűnben és a bűnös szokásokban. Újra felállok, mert Te itt vagy, az én Megváltóm és Messiásom, a Segítőm!

Mint juhokat a farkasok közé – 2018.06.13

Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok.
Máté 10, 16

Ha Jézus csak a saját jóllétünket tartaná a szeme előtt, azonnal a mennybe vinne minket; – még akkor is ha mi nem szeretnénk, mert itt a földön jól berendezkedtünk, és még valamiket tervezünk.
Jézus gondol ránk – és a más emberekre is.
Ő nem csak minket szeret, hanem másokat is határtalanul és erősen.
Egy őrült pásztor lehet, aki a bárányait a farkasok között tartja. Vagy pedig ismer egy titkos fegyvert. Jézus a jó pásztor, ő biztosan nem őrült. Az Ő titkos fegyvere a közelsége. Ő közel van hozzánk, minden nap és minden helyen. Különösen amikor nehézségeink vannak: Ő itt van, nem felejt el és nem hagy cserben.
Ő szeretne a világot általunk megnyerni, sok lelket megmenteni, könyörületet adni a világnak, egy emberi illetve isteni arcot adni és a történet közepe lenni. Ő és csak Ő egyedül az Úr! Nem az ENSZ, nem a nagy hatalmak, senki nem tud igazán igazgatni, csak egyedül az Úr.
Itt a mi országunkban is a látni a feltöredezés jeleit. Mindig több ember keresi Jézust és Őt akarják dicsérni, és feltétel nélkül Őt követni. És mindenhol a földön látni, hogy növekszik az ellenállás a világon Jézus és az Övéi ellen – a farkasok bemelegítenek.
Lenne ok félelemre, ha Jézus nem lenne itt. De Ő a mi védelmünk, a várunk, a sziklánk. Ő megóv, ha gyaláznak, üldöznek, rágalmaznak. Ő mindig itt van. Őt is üldözték és rágalmazták, sőt keresztre feszítették. Miért bánjanak velünk jobban, mint Urunkkal bántak?
Szeretjük, s emiatt követjük. Ezért megyünk bárányokként a farkasokhoz. Ezért szeretjük a farkasokat, mert szükségük van egy megoldásra. Ezért figyelünk minél kevésbé magunkra és mindig jobban Rá: Ő megéri.

Igen Jézus, Te megérdemled! Hiszen nem megadtál értem mindent? Az életed a kereszten függött, hogy engem megválts, és az Atyával megbékéltess. Ó, Uram, hogy szeretsz Te engem!

Megélhetés – 2018.06.12

Azután örvendezz mindannak a jónak, amit Istened, az ÚR ad neked és házad népének.
V. Mózes 26, 11

Sosem felejthetjük el a forrásunkat. Ő megáldott, talán nem millió euróval, de gondoskodott rólunk minden szükségünkben, és néha még azon is felül. Vagy éheztél és szomjaztál valaha?
A Biblia nem arról beszél, hogy a kezünket az ölünkben kellene tartanunk, és napközben álmodoznunk, és hagyni hogy a sült galamb a szánkba repüljön. A Biblia azt mondja: Dolgoznunk kell, és senki terhére nem lenni, még a szociális osztálynak sem. De így megy tovább: Ha magad megerőlteted, az Úr megáldja kezed munkáját.
Mennyien átélnek szerencsétlenséget! Pedig ők is szorgalmasok, mindig megvan a harcuk. Isten nem ezt akarja, – Ő meg akar áldani, és nem ránk bajt hozni.
Az Ő ernyője alatt sikerül a munka, még ha csapások is vannak. Ő az Úr, aki az Ő gyermekeire figyel!
Egyedül a hit hiányzik belőlünk sokszor. Sokat fáradozunk, már-már kimerülésig, néha még tévutakra is tévedünk, és másokat is becsapunk. Pedig inkább sokkal egyszerűbb lenne, ha az Úrban bíznánk.
Ő az Úr, aki tőlünk a felesleges aggodalmakat elveszi. Ő gondoskodik rólunk. Nem ígért villát és palotát, de azt igen, hogy gondoskodik rólunk. Hisszük-e ezt? – Akkor az életharcunk stresszétől megszabadulunk. Rá támaszkodunk, Aki rólunk gondoskodik.
És így boldogok lehetünk amiatt, amit az Úr nekünk adott. Máskülönben mindig félelemben élnénk, hogy valami történhet, ami a jól megérdemelt jólétünket elrabolja. Ő az Úr, és senki más! És Belé akarunk kapaszkodni, Neki hálát adni, mert Ő a mi forrásunk!
Sokan vannak, akik a pénz miatt külföldre mentek. Ott jól keresnek, de nincs fundamentumuk, közösségük más keresztyénekkel, kitépettek és zátonyra futottak hitben és életben. Jobb az a kevés, amit az Isten ad, minthogy a hitet elveszítsük. Figyelj oda magadra! Talán jobb, ha visszamész az otthonodba, kevesebből élni, de az Úrnál lenni.
Míg idegen országban vagy, tartsd az Urat közel magadhoz. Ő fontosabb a világ összes pénzénél is. Akkor megáld, és áldásban lehetsz a tieiddel együtt.

Köszönöm, Jézus! Te gondoskodsz rólam! Mindig megbízhatok benned, munkámban és megélhetésemben. Te vagy az én Atyám, én pedig a Te gyermeked!

Tisztulj meg! – 2018.06.11

Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: „Akarom. Tisztulj meg!“
Máté 8, 2k

Jött Jézushoz ez a bélpoklos, és kegyelmet kért. És Jézus azt mondta: Akarom. Milyen jó ennek az embernek! Tiszta és egészséges lett. Amit Jézus ezzel a bélpoklossal tett, velünk is ezt teszi: Megtisztít.
A bélpoklosság/lepra szörnyű. Emiatt kerítik el ezeket az embereket az egészségesektől, hogy senkire ne ragadjon rá. A test elrohad, az ujjaknál és lábujjaknál kezdődik, majd jön az orr, a száj, szemek, fülek és az egész test.
Jézus nem akar ilyen betegséget. A lelki életben méginkább nem! Ott is van ám lepra. Néhány embert emiatt a gyülekezetből taszítanak ki. Talán bűzlenek, albínók, vagy túl sokat isznak, dohányoznak, drogoznak vagy egyszerűen csak mások. Talán olyan bűneik vannak, amik mindenki számára láthatóak és ezért kerülik őket. Jézus hívja őket:Gyere hozzám, megtisztítalak!
Milyen jó nekünk, hogy Ő a kereszten minden bűnűnket magára vette. Nincs okunk, hogy egymásra vagy magunkra haragudjunk. Nincs okunk, hogy bárkit kidobjunk a gyülekezetből.
Jézus az, aki újra megtisztít. Tiszták és bűntelenek leszünk, mint egy újszülött gyerek, ha Benne bízunk. Igen, szükségünk van erre! Mosószer nincs erre, sem más vallás, misztika, vagy bölcselet. Csak Jézus tud egy embert megtisztítani. Mily jó, hogy Ő van! Milyen jó, hogy akarja! – de hiszünk mi Neki? Személyesen elfogadjuk,  hogy tisztátalanok vagyunk, és rendbe kell, hogy hozzon minket?

Jézus, szükségem van hogy rendet rakj bennem minden nap! Köszönöm, hogy Te nem fáradsz el, hanem türelmed van minden nap megbocsátani! Olyan sok türelmed van, és jóságod, amik belőlem hiányoznak. Segíts, hogy higgyek Neked! Nem akarom többé átkozni, hanem bízni a Te munkádban!

Igazán szent – 2018.06.10

Vigyázzatok: a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól.  …
… a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked.
Máté 6, 1.4

Olyan sok ember van, még a gyülekezetben is, akik magukat az előtérbe állítják, akik örömmel parancsolgatnak, a színpadon elől állnak, és mindig fontossá teszik magukat. De a legtöbben inkább csendben ülnek, és nem keltenek feltűnést. Betöltik hűségesen és bátran a kötelességüket. Mégis néha irigyen néznek azokra, akik magukat előrenyomják és felnagyítják.
A csendesen ülőkhöz szól a szavunk ma. Isten látja azt is, ami titokban történik. Szereti, ha a csendben a gyülekezetben hűen a szolgálatunkat elvégezzük. Ő értékeli a csendet!
A nagyok elkérik a bérüket. Elismerést akarnak és meg is kapják. De a kicsik és a csendesek Istentől magától kapják a bérüket. Ő minden rövid imát hall a szükséget szenvedőkért. Minden beteglátogatást lát. Igen, még egy felajánlott pohár vizet is megjegyez az Isten. Ő a könyörület Atyja, és ezért helyez olyan nagy hangsúlyt a kis dolgokra. Egy sem lesz belőlük elfelejtve.
Az ítéletkor a könyvből fel lesz olvasva: Egy pohár víz a szomjasnak, egy beteglátogatás oda, ahová senki nem megy, egy szolgálat a börtönben, egy rövid, szívélyes közbenjárás a mamáért… Minden fel van írva, és nem lesz elfelejtve. A sok szituáció, ahol valaki valamit neked mondott ,de te nem védted meg magad. A sok kicsi igazságtalanság, amik érnek téged, mert te Krisztus szeretetét visszatükrözöd. Az érmék a rászorulóknak, a sajnálatod, a buzgó rövid imádságok másokért, minden, tényleg minden, az élet könyvébe fel van írva. És ezért mondja Isten: Büszke vagyok rád, gyermekem!
Az összes bűnöd megbocsátva és elfelejtve, de ezek az apróságok maradnak. Hát nem csodálatos?

Igen, Jézus! Csodálatos, hogy Te mennyire szeretsz engem, és mennyire odafigyelsz az ilyen apróságokra, amik tulajdonképp természetesek. Igen, Te vagy az igazságosság Istene, Aki sosem felejt el engem. Milyen jó, hogy Nálad védve vagyok!

Kegyelmi idő – 2018.06.09

De még vár az ÚR,
hogy megkegyelmezhessen,
még hallgat,
hogy irgalmazhasson.
Ézsaiás 30, 18

Isten által minden nehézség és akadály ki lesz küszöbölve. Ő megtud minket áldani, és tiszta szívből szeretni. Ő közel tud lenni hozzánk. Jézus volt a megbékélés áldozata.
Csak nekünk tűnik úgy, hogy nehézségeink vannak. Nem hiszünk igazából annak, hogy ez most a kegyelem ideje, hogy Isten minket határok nélkül szeret, hogy a mi bűnünk törlesztve van, hogy már semmi nincs a Mindenható Szerető Atya és miközöttünk.
Nem hiszünk neki, és ezzel Ő csak szomorúbb lesz. Mindent megtett értünk, és mi? Visszalökjük Őt, nem akarjuk az ajándékait és szeretetét. Nem bízunk annyira, hogy valamit elfogadjunk. Túl büszkék vagyunk, hogy segítséget kérjünk. Az orvoshoz megyünk az Úr helyett, pszichológushoz a lélek Gyógyítója helyett, tablettákat szedünk ahelyett, hogy az öröm lelkét hívnánk magunkhoz. Elég bolondok vagyunk, úgy tűnik, – nem?
Néha valóban vannak valamilyen akadályaink. Például a pajzsmirigyünk egy alfunkcióját nem látja el, egyáltalán nincs kedvünk, és ilyenek. Ezek a depresszió jelei, de nem az, csak a pajzsmirigy hanyagsága. Ott nem segít megszabadító szolgálat, vagy belső gyógyulás. Csak a tabletták segítenek, hogy a pajzsmirigyet helyreállítsák. Az Úr segít, hogy a diagnózist megtaláljuk, és ő meggyógyulni is segít.
Más akadályok az elrejtett megterhelések. Egy nő félelemtől és depressziótól szenvedett. Imádságban beugrott egy kép: Egy krokodil felfal egy gyereket. Amikor a férfi ezt mesélte, a nő könnyekre fakadt. Elszorította, de a Szentlélek emlékezetbe idézte, hogy meggyógyulhasson. Afrikában nőtt fel gyerekként. A testvére épp fürdött amikor egy krokodil elkapta. Ez a sok és az önvád okozta elő a depressziót. Most a nő megszabadult!
Igen, Jézus könyörületes. Még akkor is ha hosszú ideig várunk, a kínoknak is határt állít fel, megszabadít és meggyógyít. Megtartja a szavát!

Köszönöm, Jézus! Miattad most lehet a kegyelem ideje! Ó, Uram, urald az időt felettem! Igen, szükségem van a kegyelemre és a Te könyörületedre! Köszönöm, hogy örömet adsz, és szeretsz könyörülettel, megbocsátasz és felém hajolsz, hogy velem legyél együtt! Olyan csodálatos vagy, Uram!