Mégis – 2018.12.09

De én örvendezni fogok az Úrban,
és vígadok az én szabadító Istenemben.
Az Úr Isten az én erősségem,
hasonlókká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéihoz,
és az én magas helyeimen jártat engemet!
Habakuk 3, 18f

Egy Holland Család a Náci Hitlerista Idö alatt, Zsidókat rejtettek el. Sajnos mégis kiderült a dolog, és az egész Családot a KZ -ba (Koncentrációs Láger) vitték öket. Ott sokan a Családból meghaltak. Corrie ten Boom azonban átélte. Ö sok Isteni csodát élt át a Lágerbe, és érezhette Istennek Közelségét. A Háboru után, szerte a Világban utazott és Hírdette az ÚR Jézus Krisztus Evangéliumát. Írt egy Könyvet melynek Címe: ,,Mégis“.
Ez egy olyan valahogy Daccos; Mégis. Mindamellett hogy körülötte s ellene csak a Gonosz volt, mégis kitartott az Isteni Szeretet mellett, amely öt körülvette. Amikor az ö Nötestvére meghalt, Isten volt az Aki öt onnan a Borzalomból Hazavitte a Dicsöségbe. Telve Békességgel, mély Tudattal és Vígasztalással halt meg.
Az Istennel való Tapasztalatok erösebbek voltak mint a Gonosszal valók. Ezért is a Könyv: Mégis.
Habakuk Próféta is Borzalmas idöket élt át. Háboru volt és a Föld Puszta lett, és ö mégis azt mondta: Mégis!
Lehet ma az Ukrajnába vagy Szíriába, Irakba hasonló: minden szétrombolva, sok halottak.
És mégis mi azt mondjuk: Mégis!
Lehetséges hogy a mi Életünkben is hasonló. Minden szétrombolva. Minden Reménység kihalt. Nincsen Jövö többé. De jön a Hit, melyet Isten Maga munkál: Mégis!
Igen! Én kiakarok tartani az én Istenem mellett. Jó és Gonosz Idökben is.  Ö sokkal többet tud mint én. Ö Mindenható és Ö ha akar akkor megszabadíthat engem és megörizhet engem, minden Idöben.Ö körülvesz engem az Ö Barátságos Közelségével. Ö elküldi nekem az Ö Lelkének Békességét és Örömét.
Mondhatom: Mégis! Ö megszabadít! Ö barátságos, telve Könyörületességgel, Vígasztalással, telve Reménységgel. Ö az én Jelenem és Jövöm. Én Kezet adok az Ö kinyújtott kezével, és többé nem engedem el.

Köszönöm, Jézusom, a Reménységet, amelyet TE adsz! Tenállad valóban Vígasz van, Biztonság és Reménység, Veled van Jövö. Mindamellett hogy ma minden szét van zúzva, TE vagy az én Eröm. Igen, bízok Benned! Adj kérlek többet a TE Lelkedböl, amely énbennem Hitet, Örömet és Békességet teremt.

Advertisements

Keresztény Vezetö – 2018.12.08

Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom.
Keresztelö János, János 3, 30

A János Tanítványai haragra gerjedtek, mert most Jézus is keresztelt, nemcsak János.
És most mindenki Jézushoz szalad. És elkezdtek Irigykedni.
János azonban a következöket felelte nekik, hogy ö, csak az elöküldöttje a Messiásnak, és hogy nem ö a Krisztus. A Völegény Barátja ö, és örvend felette. Minden Dícséret és Dicsöség, s minden csakis az ÚR Jézusé! Neki növekednie kel minden tekintetben, mi pedig jelentéktelenek legyünk.
Itt mindenröl szó van, a Nagyságról, a Dicsöségröl, Befolyásról, Hatóságról, és Vezetésröl, egyszerüen mindenröl. Mi ismerünk Keresztény Vezetöket akik valami féle képpen, Szupersztárok. Úgytünik, hogy egy nagy Hitük van, Csodákat és Jeleket is elöállítanak, Példák a Bibliaismeretben is, Imádságban, Hitben, Eröben, Egézségben stb. Az ilyenekhez csatllakoznak sok Kersztények. Ök nemcsak hogy igyekeznek az ö Példájukat megtanulni és követni, hanem hisznek is ezekben. Ök elvárják a Mennyei Áldást ezektöl a nagy Vezetöktöl.
Isten nagyon ellene van ennek. Ö azt akarja, hogy az Ö Gyermekei, felnötteké váljanak és hogy ne szaladgáljanak ilyenek után. Ö azt akarja, hogy mindent Ötölle várjanak el és hogy ne legyen szükségük egy Közbenjáróra, aki esetleg Rómában, Kiewben avagy az AEÁ-ban (Amerikai Egyesült Államok) van a Székhejük.
Ö azt akarja hogy ezek a Kersztény Szupersztárok is Öneki adjanak Dicsöséget és maguk is kissé alázatoasabbá váljanak. Ö akarja a Gyülekezeteket vezetni és nem egy általános Program által. Ö látja a Szíveket és valódi Alázatot sajnos csak ritkán talál. Azonban egy Megalázkodott Vezetö csakis az Isten Szíve szerint kel legyen. Mert Ö csak egy Szupersztárt ismer el: JÉZUS KRISZTUST.
Voltak és vannak keresztény Vezetök, akiknek csakis egy Céljuk volt és van: JÉZUS. Pénz és Dicsöség nekik beszámíthatatlan valami. Ök örvendenek a Csodák felett, de semmi féle képpen nem számitják be maguknak.
Vizsgáljátok meg a Vezetöt és a Sztárt! Nem mindegyiket lehet követni. Egyesek Tévútra vezetnek, mert hiányzik az Alázat, és ö maguk, építenek fel egy Tanítást Istenröl, az ö Jógondolataik szerint. Sokan vannak már ez alapon és sok naiv Keresztényeket is magukkal vittek. Kélek vigyázzatok! Olvassátok ti személyesen a Bibliát! Kérdezzétek meg Istent, Ö bizonnyára Válaszolni fog, ha még nincsen minden elhatározva.

Köszönöm, ÚR Jézus! TE magad vagy a Jó Pásztor, én a Szívemet a Tiedhez akarom igazítani. TE jól viseled Gondomat.

Isten gyengéd szeretettel viseltet irántad – 2018.12.07

„Hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.”
Efezusi 2:7

Előfordult már veled, hogy nagyon elragadtak az érzelmek és megharagudtál Istenre, amikor nehézségeken mentél keresztül? Ez történt Jézus tanítványaival is, amikor viharba kerültek. Attól való félelmükben, hogy megfulladnak, Jézushoz kiáltottak, aki a hajó végében aludt: „Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?“ (Márk 4:38).
Miután megvádolták Őt azzal, hogy nem törődik velük, azt gondolnánk, hogy Jézus jól megdorgálta őket. Ehelyett a szél kapta a dorgálást, melyet nagy csend és nyugalom követett (Márk 4:38). Olyan gyengéd szeretettel viseltetett övéi iránt, hogy nem vesztegette az időt arra, hogy megsértődjön. Ehelyett, nem vesztegette az időt és megoldotta a problémát, ami szeretteinek aggodalmat és félelmet okozott.
Ugyanez történt két lánytestvérrel, Máriával és Mártával, akik nem haboztak Jézus tudtára adni, hogyan érezték magukat, amikor a bátyjuk halála után pár nappal megjelent. Mindketten megjegyezték: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem” (János 11:21,32)
Majd mindketten meglátták Jézus irgalmának és szeretetének csodáit. Bánatukban arra koncentráltak, hogy Jézus megakadályozhatta volna a bátyjuk halálát, de nem tette. Nem ismerték még a szívét – hogy milyen gyengéd irántuk, és mindig készen áll segíteni. Egészen odáig elment, hogy feltámasztotta a bátyjukat (János 11:41-44).

Mennyei Atyád látja, hogy próbálsz a felszínen maradni a vihar közepette. Látja, hogy próbálsz gondoskodni magadról és a családodról, és azt gondolod: „Ha én nem veszem kézbe ezeket a dolgokat, akkor senki más nem fogja!” És Jézus azt akarja, hogy tudd, milyen gyengéd szeretettel viseltet irántad, és nem sértődik meg, ha rosszat mondtál, vagy gondoltál Róla. Azt akarja, hogy tudd, Ő segíteni akar és meg akar áldani. Engedd el a csalódottságot és tapasztald meg egy új módon az Ő kegyelmének és jóságának a gazdagságát irántad! 

Nincs ítélet – 2018.12.06

Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak.
Róma 8,1

Milyen jól hangzik ez a vers. De az én lelkiismeretem, szomszédjaim, más emberek és különösen a testvérek rágalmazója, az ördög azt akarja elhitetni, hogy el fogok kárhozni. Milyen jó, hogy mégsincs többé ítélet. Szabad vagyok!
Ha Isten bíróságot tart,akkor Jézus az ügyvédem. Mindim amikor az ördög újra egy vádlópontot felhoz, Jézus ezt mondja: El van rendezve. Akkoriban a kereszten bűnhődtem érte. Nincs több ítélet a dolgok miatt, amelyek már kilettek fizetve. Szabad vagyok, mert Jézus átvette a bűnömet. Igen, szívesen vagyok Benne.Ő szabaddá tett, Ő a büntetést magára vette és kiváltott. Csak azt mondjatom: Igen, vétkeztem is és el is árultalak, de már minden a múlté, hisz a kereszten ki lett fizetve. Szabad vagyok! Ha meg is vádolsz, akkor is szabaddá lehetek.
Akkor is ha magamat vádlom, emlékeztethetem magam a versre: Megfizetett, elmúlt, senki nem vádol, Isten nem talál több bűnt bennem. Nem vádol az Úr, nem ítél a bíró, és nem ítéljem el magamat sem, mert ez ístenkáromlás, a hatalmának tagadása lenne.

Megvádolom magamat, aztán rendbe jövök és Jézus oltalmában érzem magam. Jézusban sincs több ítélet. Igen, ha teljesen közel vagyok hozzá, nincs több vád vagy ítélet, még önvád sincs.
Milyen jó védve lenni az Úrban. Ő bennem él, keresztül süt rajtam, mit Isten, amikor rámnéz, csak a Fiát látja. Emiatt olyan fontos, hogy Jézus élő legyen bennünk. Isten Őt látja, és az ellenség is, nem pedig minket.

Ó, Uram, milyen jó, hogy Te vagy! Az önvád szétmarcangolni akart, az ellenség megvádolt, a legközelebbiek is csak a hibáimat látták, de Te, Te megkegyelmeztél. Nincs több ítélet! – Isten beszél rajtam keresztül. Halleluja!

Testbeszéd – 2018.12.05

És az történt, hogy valahányszor Mózes fölemelte kezét, Izráel volt az erősebb, amikor pedig leeresztette a kezét, Amálék volt az erősebb.
II. Mózes 17,11

Izrael Amálékkel szemben harcolt a pusztai vándorlás alatt. Volt átélt háborúk, mialatt Izraelek szolgákként harcoltak bármi tapasztalat nélkül a harcban. Istennek muszáj közbeavatkoznia, ez világos volt Mózes számára. Így hát felállt egy hegyre, hogy imádkozzon a harcért erőért, lelki erőért. És a harc ugyanolyan a földön, mint az imaharc a hegyen.
Akkoriban az emberek felemelt kezekkel dolgoztak. Ha leeresztették, akkor az imádságnak vége lett. A kezek tartása az ima kimutatása volt.
Amikor átgondoltam, több testbeszéddel kapcsolatosat olvastam a Bibliában. Nem tudom elképzelni, hogy Jézus megkövült hideg testtel és mimikával beszélt az embereknek. Vagy a vihar lecsendesítésekor, Jézus talán a hangjának vagy a kezének a felemelése nélkül csendesítette le a vihart?
Hiszem, hogy Jézus arckifejezése nyitott volt, barátságos és hívogató. Néha nehéz az érzéseinket kimutatni. De a Biblia erre bátorít!
Isten szereti, ha mi dicsőítésben mozgunk. Szereti, ha táncolunk, nevetünk vagy ujjongunk. Szereti azt is, ha imádságban gesztusokkal rendelkezünk mit gondolunk, vagy érzünk. Élőek vagyunk és nem halott szikladarabok vagy jégdarabok.
Hogy van ez az evangéliummal: Bátorít arra, hogy hűvös légy anélkül, hogy érzéseidet kimutatnád? Nézzünk a modellekre a divatbemutatón, teljesen hidegek, mint robotok, úgy mozognak.
Nézz a fiatalokra, milyen hűvösek. Semmi emóció, semmi gyengeség nem látszik.
Meg kell tanulnunk kimutatnunk Jézus felé az örömünket. Dicsőítésben, imában, prédikációban és a mindennapokban igazán vissza kell tükröznünk a látható megváltás jegyeit. Mert boldogok vagyunk és úgy is kell kinéznünk!

Igen, Jézus, meg szeretném nyitni magam és kimutatni az érzéseimet. Igen, megsebezheti így magát az ember, de szeretném neked az én örömömet így megmutatni. Másokat is meg akarok hívni, Hozzád húzni, az öröm forrásához. Segíts, Uram, túllépni magamon, énekelni és táncolni. Olyan sok okunk van az örömre!

Több erőt – 2018.12.04

Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.
Apostolok Cselekedeti 1,8

Hogy Krisztus tanúi vagyunk-e, az csak egyedül az erőtől függ, amit kapunk. Szorosan vagyunk-e Jézussal kapcsoaltban, tud-e bennünk a Szent Lélek működni, és az Ő tanúi vagyunk-e. Távol vagyunk-e Tőle és csak hideg a kapcsolatunk vele, vagy nem,. Itt nem a j9byvej segítenek, nem a forró beszélgetések. Beszélhetünk Rajta keresztül, de mindig csak erő nélkül.
Tudom, hogy milyen ez. Évekig csak a saját erőmből éltem és nem voltam gyümölcsöző. Aztán jött a Szent Lélek ereje és a tanújává váltam anélkül, hogy magamat megerőltettem volna. Néhány emberrel imádkoztam, és Isten csodát tett. Ez meggyőzte az embereket és keresztyének lettek. Igen, az Isten ereje ez, ami minket hatásos tanúkká tehet. Nem az én erőm, nem az én bölcsességem, nem az én okoskodásom, sőt semmi sem belőlem, kizárólag a készenlét, hogy az Ő akaratát tegyem.
Többre van szükségünk ebből az erőből. A Szent Lélek kell nekünk, amely minket tanúkká tesz. Minden kell nekünk, amit Isten rendelkezésünkbe ad, még ezekben az őrült időkben is, hogy elnyerjük ezt menekülési lehetőséget, sé beléphessünk a bárkába. Nem szabad eltékozolnunk az időnket többé, és óvatosan fordulni ahhoz is, hogy hogyan értelmezzük az igét. Csak az Atyára kell hallgatnunk. Erőre van szükségünk, nem halott kopf-evangéliumot tele misztikával, liberalizmust, újszerű gondolatokat és hízelgő zenét. Nem jólét-evangeliumot, népvezetést vagy halleluja keresztyénséget, hanem engedelmességet, alázatot és Isteni szeretetet. Isten a Lelkével válaszol, erővel, forró szeretetével Jézus gyülekezete felé és sok imát meghallgatva. Ő életre kelt Téged is!

Köszönöm, Uram! A Te tanúd vagyok, mert Te bennem élsz. Szükségem van a Te erődre, a Lélek erejére az életemhez és ahhoz, hogy tanú tudjak lenni. Szükségem van többre és többre. Keresni akarom és megragadni az erődet. Többet akarok elvárni Tőled. Megadom magam, Uram, mert Hozzád tartozom. Minél többet, Uram, mindig többet Belőled!

Ma van a kegyelem napja – 2018.12.03

Íme, most van a kegyelem ideje! Íme,
most van az üdvösség napja!
II. Korinthus 6,2

Hallelujah, itt a kegyelem napja! Így szólt az Úr szava: Ez az üdvösség napja!
Ez nem a törvény napja. Jézus a kereszten értünk szenvedett. Ma van a kegyelem napja, minden, ami minket nyom, átadhatjuk Neki. Ő ma kegyelmes. Mindent kérhetünk, Ő tele van ma kegyelemmel.
Milyen jó, hogy a mi Urunk és Királyunk nem szeszélyes. Sosem rossz hozzánk, sosem tagad meg, és sosem mondja: Ma nincs időm! Kérlek holnap gyere vissza! Ő nem önkényes, hogy egyiket megmenti, másikat hagyja elpusztulni. Ő türelmes, szelíd, elnéző, és mégis végtelenül erős, mindenütt jelenlévő Isten.
Néhány napja visszaemlékeztem néhány kínos dologra, amik évekkel ezelőtt történtek. Milyen buta voltam! Máig sajnálom magam azokért. És aztán mégvalami feljött bennem, egy harmadik, egy negyedik, véget sem ér. Aztán eszembe jutott valami: Jézus keresztje előtt egy nagy tömeg állt, és erre a tömegre dobnám az emlékeimet: el veletek, a tömeg közé! Jézus az összes bűnünket tűzbe veti. És akkor annak végérvényesen vége. Halleluja, ez a kegyelem napja! Ez olyan boldoggá tesz, hogy énekelni kezdek!
Így van, ma vagy a kegyelem napja. Ezzel nem szabad játszanunk. Sem a bűnnel nem játszunk, meg aztán holnap is fogunk, és aztán is .. nem, figyelj, talán holnap már alig vagy életben! Figyelj a kegyelemre, amit az Isten veled megosztani szeretne!
Ma van a kegyelem napja. És az Úr azt szeretné, azonkívül, hogy az emberek a kegyelem napját megtapasztalják, hogy én is megbocsássak azoknak, akik rólam csúnyán beszéltek, engem elárultak, vagy becsaptak. Meg akarok nekik bocsátani, ahogy Jézus is megbocsátott nekem. Mert ma van a kegyelem napja.
Ma kegyelemmel kezdek viszonyulni másokhoz. Ő segít a bűneimmel szemben, a munkában, a társaimmal, segít vezetés közben, mosogatásnál. Ő mindenütt jelenlévő! És minden lehetségest kérhetek tőle!

Köszönöm, Jézus, hogy ma még kegyelmes vagy! Élvezni akarom a kegyelmedet. Nincs szükségem gürcölni, hogy Te kegyelmes légy, csak el kell azt fogadnom! Mert Te jó vagy hozzám!