Imameghallgatás – 2018.01.10

Jézus mondja: Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek.
János 15, 7

Sok ígéret van az Újtestamentumban arról, hogy Isten meghallgatja az imáinkat. Többnyire ez feltételhez kötött: …amit hisztek; avagy: legyen neked hited szerint. Imameghallgatottság és a hit mindeddig elválaszthatatlanul egymáshoz tartoztak.
Muszáj mindegyik bibliai részt és Jézus kijelentéseit az imameghallgatásról együtt nézni, hogy nehogy csalódjunk végül. Milyen gyakran is mondja valaki: Hányszor imádkoztam Istenhez, hányszor próbáltam minden erőmmel hinni, és Ő pedig nem hallja.Vagy másik módon: Ha hiszed, hogy Isten egészségessé tesz, tulajdonképp már meg is vagy gyógyítva. Ha hiszed, hogy Isten neked pénzt, sikert és jóllétet ad, biztosan megkapod. És az ember jó példákra is utal. És a kudarc érzése marad a legvégén– nem hittem eléggé.
Annyira nem könnyű ez azért. A hitet nem lehet csak úgy helyreállítani. Megerőltethetjük magunkat; az örökös magabiztos beszéd, minden ámítás és belső hang ellen rábírjuk önmagunkat.
Másoknak a hit a Szentlélek egy adománya. Csak Ő tudja a hitet kieszközölni azokban, akiknek imameghallgatásra van szükségük, hiszen Ő Isten is egyben.
És harmadszor: Sokan Isten ellen vannak, és imáikkal valamit ki akarnak csikarni és megharcolni. Ha Isten kapzsi lenne, és mikor az ember felidegesítené Őt, akkor bűnünk szerint járna el. Valódi gyerekesség, az ilyen gondolkodás.
Jézus azt mondja, hogy neki bennünk kell lennie, és az Ő szavának pedig mibennünk. Ekkor csodákat láthatunk. Tarts ki a belső kapcsolatban vele, hogy Ő veled beszélhessen. Akkor fogod tudni, hogy mi az Isten akarata, és bizonyossággal imádkozhatsz ezért (mert a Szentlélek kieszközöli benned ezt a hitet).
Az Ő akaratának kell megtörténnie, nem a miénknek.
Sokak csak valamilyen dolgokat akarnak Jézustól és nem Őt magát. Őket  Ő ignorálja. Ő vár, míg hitben felnőttekké válunk.

Köszönöm, Jézus! Benned védve vagyok, és nyugodt lehetek. Mikor velem beszélsz, kérhetlek Téged, köszönetet mondhatok, hihetek és csodákat láthatok ,amiket véghezviszel. Te egy nagyszerű Isten vagy!

Advertisements

Jézus parancsa – 2018.01.09

Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek.
Ezékiel 36, 27

Ez aztán tényleg egy jó hír nekem! Annyi sokat fáradtam, hogy Jézus parancsát betartsam. A durva bűnök elkerültek engem, lopás, házasságtörés, hazudás, ölés, stb. De Jézus a hegyibeszédben ezt is mondta: aki azt gondolja a másikról, hogy bolond, azt a gyilkosság bűne terheli… Aki másképp néz egy asszonyra, az már házasságtörő… Így nem tudok Elé állni tiszta lelkiismerettel. Aztán jönnek az új parancsok az Újszövetségben: Egy keresztyénnek boldognak kell lennie, hálásnak, békésnek, türelmesnek, szelídnek… és világossá válik, hogy kudarcot vallottam, és nem vagyok szent. Mennyit fáradoztam, mennyit tisztítgatom a lelkiismeretemet – és mégis, a törvényeket nem tudom megtartani. Milyen jó, hogy Jézus mindig bocsánattal fordult felém és megvigasztalt.
Aztán a Szentlélek bennem dúló harca következett. És most örülök, hálás vagyok, szeretek imádkozni, Bibliát olvasok és minden teljesen egyszerű. Tudok hinni! – ami régente nehezemre esett, elfogadom a bocsánatot, Isten szerelmét, és a gonosz eltűnik. Micsoda csodálatos megszabadítás! Csak ez lehetséges: Istennek kell ezt bennem véghezvinni, amit Ő tőlem követel. És csak ez visz el a hit szabadságára. Milyen jó az Isten hozzám! Állandóan vele beszélhetek, rossz lelkiismeret nélkül, anélkül, hogy bármi elválasztana Tőle. Hiszen bennem él!
Milyen Isten megoldása a számomra! Az Ő kezében teljesen védve vagyok.
Még mindig nem vagyok szent. De hiszek a megbocsátásának. Minden reggel újra boldog és hálás lehetek. Báratommá vált, szerető Atyámmá, Vigaszommá, Segítőmmé, Bátorítómmá és Megváltómmá!
Most már Érte élhetek! Mert Ő előbb szeretett engem, és bennem mindent véghezvisz, ami szükséges ahhoz, hogy Neki szolgáljak! Olyan értékes, hogy egyedül Érte élek!

Köszönöm, Jézus! Felszabadítottad az utat az Atyához! Most már csak az Úrban élek, és Ő énbennem! Mennyi minden jót tesz Ő velem. Teljesen az Tiéd akarok lenni, és szeretném, ha örökké a szívemben maradnál!

Halk vagy hangos ima – 2018.01.08

Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent.
Lukács 17, 15

A másik ember gondolatait nem láthatjuk vgay hallhatjuk, és senki nem is tudja a miénket. Az ellenség sem olvashatja a gondolatainkat.
Mások, mint az ellenség is, csak gyaníthatják, hogy mit gondolunk. A szavaink, viselkedésünk vagy arckifejezésünk alapján sejthetik, hogy mi megy bennünk végbe.
Mi magunk sem igazán tudjuk, hogy mi megy bennünk végbe. A gondolataink nem olyan konkrétak, mint a szavak, néhány életlen, ködös és éretlen. Mikor szavakba akarjuk foglalni, muszáj azokat konkretizálnunk.
Egyedül Isten hatolhat a szívünk, gondolatunk és érzésünk legeslegmélyére. Előtte semmi sincs elrejtve. Ezért hallja Ő a csendes sóhajokat, és szívünk titkos kívánságait is. Látja, ha hálás vagyok, és azt is, ha haragszom. Mindent tud. Vannak nehéz idők, amikor nem vagyunk képesek imádkozni – Isten mégis hallja a sóhajainkat. Vannak idők tele örömmel, olyan, hogy nem is tudjuk szavakba foglalni – és Isten velünk örül.
A csendes imának is megvan a jogosultsága, például mikor közösségben vagyok, és az emberekért csendben imádkozom. Vagy amikor sétálok, magamban vele beszélgetek. Akkor a gondolataimba Ő is közbeszól.
De észrevettem egy különbséget, mikor valamiért imádkozok, hogy halkan vagy hangosan teszem azt. Bennem valami másképp játszódik le, amikor hangosan kezdek el imádkozni. Sokkal erősebben érzem Isten jelenlétét, valami hatalmat tapasztalok az imában. És győzelembiztos leszek.
Vagy azon múlik-e, hogy a láthatatlan világ is hallgassa? Az Isten dicséretete a gonosznak mindig szörnyű, muszáj ekkor menekülnie. Hogy kellene egy gonosz léleknek rám hallgatnia, miközben az imáim csendesen eltűnnek? Erre egyáltalán nem figyel!
Isten dicsérete ezen a világon nagyon fontos, hogy a gonosznak gátat vessünk és felette győzelmeskedjünk. Amikor Istent hangosan dicsérjük, jönnek az angyalok hozzánk, és csatlakoznak. A gonosznak muszáj magát visszahúzni. Ez Isten győzelmének kiáltmánya a gonosz fölött. Ez egy éles fegyver, ami a szánkban van: Isten dicsérete. Ezért szól így a Zsoltárok 149,6: Szájuk Istent magasztalja, kezükben kétélű kard van.

Köszönöm, Jézus! Te keresztül látsz engem. Ismered a gondolataimat és érzéseimet, kutasd ki a legeslegmélyebbeket is. Minden előtted van tisztán és nyitottan. És hangosan akarlak Téged dicsérni, mindenkinek hallania kell: Te vagy a Megváltóm, Szabadítóm, Gyógyítóm, az én Segítőm és Barátom! Te vagy az ÚR, aki mindent csodálatosan igazgat.

Vigyázat! – 2018.01.07

Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére.
Zsoltárok 1, 1

Egy világos bejelentés az egész zsoltár. Jól jöhet neked is, hallgass hát Rá!
Mindig egész kicsiben kezdődik. Az ember elkezd azon gondolkodni, hogy mint mondanak róla mások. És tudja, hogy ez nem helyes Isten előtt, de hiszen érdekes. Aztán elkezd olyan szemetes és piszkos gondolatokat alkotni. Ez a szint nemsokáig tart, hanem az ember elkezd erről beszélni, így viselkedni, mert nem olyan nehéz az isteni látásmódon továbbadni. Az ember kakukkfészket épít a fejébe. Még egy kis idő, és emberünk már azt hallja, hogy mások Istenről és az Ő munkájáról és hagyományáról csúfolódnak. Hiszen ma minden más, sokkal modernebb, liberálisabb, szabadabb, nyitottabb.
Az ókori filozófusok és szemléletek sajnos csak felszínesen nyilatkoznak Istenről és az elképzeléséről. Egy jó példa a szexualitásról alkotott új példa. Nem akarunk vele élni, mert teljesen ellene van Isten elképzeléseinek arról, ahogyan élnünk kellene. A bűnök még bűnök maradnak – ha sok pszichológia jónak is találja őket. Mert ezek csak teóriák, elképzelések, tézisek. Isten szava azt mondja: Az utolsó napokban bölcselkedést keresnek az emberek, mert viszket a fülük. Igazolást keresnek az életmódjukra.
Mindig egész kicsiben kezdődik. Tartsd ezért tisztán a gondolataidat! Figyelj arra, hogy merre nézel, mit olvasol, hová kapcsolsz, az illusztrációkra is.. Az ember egy egész világképet kap így, tálcán felszolgálva.
És a kapcsolatokra is figyelj. Isten nem akar minket ebből a világból kivenni. Ő szívesen ott volt esküvőkön, és a farizeusok falánknak és részegesnek nevezték őt, vámszedők és kéjhölgyek barátja. Hiába, ellenállás volt. Nem tudták Őt megfakítani, mert ő továbbra is prédikált. A tanúit a barátainkká kell fogadnunk, a rokonságunkba és a kollégák közé. Hogy ne menjünk a csordával, hogy a farkasokkal sírjünk.
Ő itt van, hogy a beszélgetőpartnerek hiányát betöltse, hozzánk közel, ahogy csak valaki közel lehet, aki megért és a magányt kiűzi. Egész szívünkkel hozzá kell tartoznunk, aki ránk olyan csodálatosan figyel és kitölti a szükségeinket. Mennyi csalódást megspórolhatnánk.

Köszönöm, Uram! Nálad béke és öröm van, és nincs magányosság. Veled élhetek, mikor nincsenek barátaim. Veled erős lehetek, és megtalálom a saját helyemet. Mint egy hullámverte szikla, legyenek olyanok a tieid!

Neki növekednie kell – 2018.01.06

Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.
János 3, 30

Ezt mondta János az ördögnek Jézusról. Neki mindig nagyobbá kell lennie benned, bennem, és körülöttünk. Hogy Jézus mindenhol látható legyen.
Nekem kisebbé kell lennem. Jánosnak sokat kellett gyakorolnia az alázatot. Ismerte a régi, kövér, hájas ént, amelyik ordibál és táplálva akar lenni kövér dolgokkal, és fájdalommal és állandóan kiabál: Valaki bántott! A kövér én, az folyamatosan csak önmagára gondol. Az a fájó én, amelyik nem akar meghajolni, és csak az igazához ragaszkodik, nem tud kompromisszumot kötni, mindig a saját bajait emlegeti és sajnálatot követel. Ennek a régi énnek el kell tűnnie, és nem csak kisebbednie. Meg kell halnia, hogy Jézus élhessen.
Azt mondja, hogy örül, amikor Jézus körül csődület van, és mikor az emberek tőle Jézushoz mennek. Igen, mondja, én a vőlegény barátja vagyok. És örülök, mikor nála jól mennek a dolgok.
A gyülekezetben annyi irigység van. Amikor egynek több sikere van, mint a másiknak, akkor hirtelen szóbeszéd üti fel a fejét. Mikor valaki különösen áldott lesz, akkor hibát kezdenek keresni, és találnak is valahol. S ahelyett, hogy az emberek az Istenre hallgatnak, azt a rosszat teszik, hogy őrá figyelnek…
Jézusnak bennem növekednie kell. Jézusnak az én környezetemben is növekednie kell. Örülök, amikora viselkedésemen és a beszédemen keresztül Jézus megbecsülté válik. Ezért akarok szemétként a földig hajolni és magamat megalázni, hogy a padló számára tiszta legyen. Ezért akarom a testvéreimet szolgálni, nekik teát tölteni, vizet felforralni, és nem büszkén feléjük emelkedve a Bibliámat lapozgatni. Ezért akarom a kicsi testvéreket is a kezembe venni, barátságosan rájuk mosolyogni, és nekik szívből Isten jóságát kívánni. Az alázat, a szelídség és a barátságosság Lelke lehetővé teszi ezt. Nem akarom újra a régi életemet, amikor csak magamért éltem. Érte akarok élni, aki engem úgy szeret.

Igen, Jézus, neked akarok élni! Testem minden idegrostja hozzád tartozzon, és minden gondolatom. Minden általad legyen befolyásolva. Mert te annyira szeretsz, védsz engem, aggódsz értem, velem vagy, és mennyei békével töltöd meg az én nyugtalan szívemet! Köszönöm!

Egy szív és egy lélek – 2018.01.05

 A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt.
ApCsel 4, 32

Bizony, bár ilyen közösség lehetnénk mi is! Ha mi mindannyian egyek lennénk, egy szív és egy lélek, mindig gondolnánk egymásra, és a másiknak tiszta szívből csak jót kívánnánk … ó, milyen jól is éreznénk magunkat. Ha segítségre van szükségünk, valaki ott van, ha magányosak vagyunk, valaki ott van, mikor problémáink vannak, valaki ott van, hogy meghallgasson, mikor örülünk, valaki ott van velünk… ez valóban olyan, mint a Paradicsom!
Jézus egy ilyen szívű közösséget szeretne a mi gyülekezeteinkbe. De Ő tud a problémánkról is, a kövér, hájas énről, amelyik bezavar és csak rombol ebben a közösségben.
Az ellenség megpróbál minket minden lehetséges módon kicselezni. Minden lehetséges dologgal hiteget, hogy szükségünk van rájuk – semmiért nem tudnak téged irigyelni… Mások hibáit nagyítóüveggel mutatja meg nekünk, mintha mi angyalok lennénk. Rámutat a problémáinkra, hogy csak  azokkal foglalkozzunk. Elérzékenyít, és elhagyottnak, sebzettnek, magányosnak érezzük magunkat, mint akikkel igazságtalanul bántak el. Igen, a gonosz így eteti a régi énünket, hogy már csak azzal foglalkozunk, és a közösséget már nem szívélyesnek látjuk, hanem keserűnek, a szemrehányások felhangosodnak, jönnek a hatalmi harcok, az ember az előtérbe tolja magát, szóbeszédek ütik fel a fejüket, a házasság már nem olyan szent, mint egykor, igen, ez már a mennybél is világosabb mindenki előtt. A kísértő örül, dörzsöli a kezét, Jézus pedig ott áll szomorúan és bánatosan.
Jézus ennek a kövér, régi énnek a problémáját  gyökerestől ki szeretné szakítani. Emiatt mondja így: Amíg a búzaszem meg nem hal, nem teremhet gyümölcsöt. Míg te a saját életedet jobban szereted, mint engem, nem élsz, hanem meghalsz. Jöjjetek hozzám, hozzátok a terheiteket, majd én hordozom. Vegyétek fel az én terhemet, az könnyű. Eljöttem, hogy bőségetek legyen!
Jézus maga kérdezi a gyülekezetek létrehozásakor, hogy azok valóban az övéi lesznek-e? Ő emberré vált, hogy közösségben éljen. Egy szívvé, egy lélekké lett velük, és egy mágnes nekik, ami összegyűjti a tévelygő lelkeket. De ez csak akkor megy, ha a régi énünket keresztre feszítjük és Jézust helyezzük a szívünk trónjára. Ő uralkodjon, ne pedig a mi fájdalmas énünk!

Igen, Jézus, neked kell a királyomnak lenned! Neked akarok élni, úgy ahogy te is értem éltél! Mutasd meg, hogy hol pusztít az én régi énem és segíts nekem a közösséget élővé tenni! Olyan sok áldást készítettél el már a számomra, hogy nem is kell többé magamért aggódnom. Igen, te vagy az én jó pásztorom!  

Köszönet – 2018.01.04

„ … és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.”
Efézus 5:20

Mindenkor mindenért… ez nem egy kicsit távoli, valószerűtlen és naiv gondolat? De ha Isten így akarja, akkor lehetővé teszi, mert Ő nem kíván tőlünk olyat, amit mi nem vagyunk képesek véghezvinni. Amikor fáj a fejem, amikor a gyerekek butaságok művelnek, amikor fogfájás kínoz, mikor egy idegen városban ide-oda bolyongok, mikor újra és úra felrobbannak a bombák… és hálás legyek?
Igen.
A legközelebbiekért is hálásnak kell lennem, akik mindig csak felidegesítenek? Még azért is adjak hálát, amikor épp szentségtelen és közel sem tökéletes vagyok? A saját életemért is hálásnak kell lennem, miközben olyan állhatatlan és haszontalan az?
Igen.
Hálásnak kell lennem az Úrnak a földrengésekért, bombákért, vulkánokért, és katasztrófákért is? A szomorúságokért, a betegségekért, bűntettekért és háborúkért is? Hogy nem gyógyít meg, miközben annyi fájdalmaim vannak.
Igen.
Ez az Úr, akinek én hálás vagyok. Ismerem a személyét, ezért is vagyok annyira hálás Neki. EZ csak annak a kérdése, hogy merre nézel. Egyedül a rosszakra nézek (amikből tényleg elég van) vagy Jézushoz fordulok? Ha ránézek, hálás lesz a szívem. És amikor Jézus szemeibe tudok nézni, el is múlnak rögtön a problémák. Ő az Úr, minden baj fölött is. Ő mindenek fölött áll, vezeti és uralja őket. És az Ő kezében vagyok, ott milyen jó! A Szent Lélek igazgat és bennem munkálkodik. Egyszerűen elkezdek köszönetet mondani. És Ő segít. Odáig is elsegít, hogy a legközelebbiekre Jézus szemeivel nézzek. És ekkor hálás leszek értük. Megmutatja a nehézségeket, Jézus szemeivel – és kicsivé válnak. Benne védve vagyok, még a viharban is, ahogy megmondta nekem.
Így hát bízhatok ma, és egész évben is: Ő még mindig az Úr, és nála védelemben vagyok! Köszönöm!

Igen, Jézus, köszönöm! Neked minden állapotot megtudok köszönni, mert te vagy az Uram, Királyom, Istenem, erős Segítőm, Barátom a szükségben, a bizodalmam nehéz időkben, hátvédem és megmentőm… Igen, te vagy a minden számomra – és a te erős, szerető kezedben teljes védelemben lehetek.