FELELŐSSÉG A TESTVÉRÉRT – 2021.07.31

Jézus mondja:
Mit gondoltok? Ha valamely embernek száz juha van, és egy azok közül eltévelyedik: vajjon a kilenczvenkilenczet nem hagyja-é ott, és a hegyekre menvén, nem keresi-é azt, a melyik eltévelyedett? És ha történetesen megtalálja azt, bizony mondom néktek, inkább örvend azon, mint a kilenczvenkilenczen, a mely el nem tévelyedett. Ekképpen a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy egy is elveszszen e kicsinyek közül.
Máté evangéliuma 18, 12 – 14

Nemrég újra találkoztam egy jó barátommal. Mélyen benne volt a függőségben és a nyomorban, de az ÚR Jézus megszabadította őt. Néhány évig boldogan élt a szabadságában, és beilleszkedett az Egyházba. De valami történt, és hátat fordított az Egyháznak. Most, amikor újra megláttam őt, rájöttem, hogy visszatért a régi életéhez. Ő egyike azoknak a kicsinyeknek, akik annyira fontosak az ÚR Jézus Krisztus számára. Ő nem akarja, hogy bárki is elvesszen!
Lehet, hogy ő maga a hibás. Az is lehet, hogy az Egyház nem törődött eléggé. De az ÚR Jézus azt akarja, hogy Ő jöjjön vissza a Nyájához! Jézus Krisztus azt akarja, hogy mi egymásért felelősek legyünk és imádságban és tettekben álljunk ki egymásért. Sok kereszténynek ez az önvádló gondolkodása másokról, biztosan nem a mi URUNK és Istenünk gondolkodó módja. Ő olyan tanítványokat keres, akik kimennek és megkeresik az elveszett kicsinyeket. Szüksége van arra, hogy imádkozva közbenjárjunk Testvéreitekért és Testvérnőinkért. Ő mirajtunk keresztül akarja bátorítani a kicsinyeket, és megmutatni nekik az Ő Szeretetét. Vagy nem érdekel minket, hogy mit érez az ÚR Jézus?
Ez a leírhatatlan öröm, amikor egy elveszett bárány visszatér a nyájba, megérdemli, hogy időt és energiát fektessünk bele. Isten ezen Áldása felbecsülhetetlen számunkra! Ő azt akarja, hogy mi eltekintsünk önmagunkról és a jólétünkről, és meglássuk a hiányban lévő Testvért. Akkor Ő, bőségesen kiáraszthatja ránk  az Ő áldásait.
Az ÚR Jézus Krisztus, a mi Istenünk, aligha tud áldást árasztani egy hideg, nem melegszívű Gyülekezetre, ahol mindenki csak magára és a legjobb barátaira gondol. De egy olyan Gyülekezetet, ahol az egyik, teljes Szívből kiáll a másikért, ott Ő, elárasztja az Életet és az Áldást. Mert azok az Ő munkáját végzik.
Ilyen elveszett kicsiny vagy te is? Egy reménytelenül eltévedt kis Bárány? Az ÚR Jézus Krisztus keres téged. Ő nem nyugszik addig, amíg újra az Ő Szíve közelébe nem kerülsz. Vár rád, keres téged, utánad megy, mert fontos, kedves és értékes vagy Számára. Ő az, aki szeret téged!

Köszönöm, ÚR Jézusom, hogy ilyen fontos vagyok Számodra! Ha valaha is eltévednék és elfelejtenélek Téged, TE soha nem fogsz elfelejteni engem. Követel és keresel engem. És addig nem nyugszol, amíg újra meg nem találsz engem. Akkor nagy örömünnep lesz! Kérlek, adj nekem szerető tekintetet Testvéreimre, hogy lássam, hol van szükségük rám. TE ugyanúgy szereted őket, és azt akarod, hogy a TE Nyájadhoz tartozzanak!

Werbung

Autor: Frank Lauermann

Guten Morgen, liebe Leute!!! Ich bin Frank Lauermann. Ich lebe nun schon lange in Litauen und es gefällt mir gut. Jeden Morgen schreibe ich eine kleine Andacht mit Gedanken für den Tag, über den Glauben an Jesus Christus, das Gebet und die Liebe unseres mächtigen Vaters im Himmel. Ich hoffe, daß meine Arbeit ermutigt, Hoffnung weckt, Glauben stärkt und uns den HErrn Jesus nahe bringt. ER ist mein Leben. Bitte, leite die Andachten weiter an Freunde und Bekannte! Einen ganz herzlichen Gruß, frank

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: