Zákeus – 2020.07.14

Ezután Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén, nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: „Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom.” Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: „Bűnös embernél szállt meg.” Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: „Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki.” Jézus így felelt neki: „Ma lett üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia. Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.”
Lukács 19: 1-10

Ma az ÚR Jézus Krisztus meg akarja mutatni nekünk, milyen Jóságos Ő! Akkoriban a Vámszedők nagyon gonoszak, harácsolók voltak.  Egyáltalán nem voltak népszerűek, csak önmaguk körül forgolódtak. Zakeus a főtetőponton volt, tehát nagyon gazdag, de nagyon magányos is. Már nem volt megelégedett ezzel az élettel, mert minden pénzével nem tudott békét és mindenekelőtt tiszta lelkiismeretet vásárolni. Isten látta a szívét, és elküldte hozzá, az Ő Fiát az ÚR Jézust, a Megváltót. Közvetlenül amikor az ÚR a Fügefa alatt halad el, azt mondta Jézusnak: Néz csak fel! Ott van egy ember az Én szívem szerint. Engem keres! Az ÚR Jézus felnézett, és magához hívta Zákeust. Az emberek természetesen felháborodtak: ők voltak a jók, akikkel Jézusnak gondoskodnia kellett volna! Mi, ki, ez a Vámszedő és Bűnös? Amikor Zákeus látta, milyen kedves volt az ÚR Jézus vele szemben, és mennyire elfogadta és szerette Jézus őt is, csak az ÚR számára akart jelen lenni. Azonnal érezte, hogy a bűntudat közte és az ÚR között van, és azonnal kiakarta pótolni mindazt, amit rosszul tett. Igen, Jézus Krisztus a bűnösök barátja! Ő ismét boldoggá teszi a szívüket, kedvesen és irgalmasan jár el velük, és mivel te is egy emberi lény vagy, Isten teremtménye, ezért az ÚR Jézus téged is keres hogy megtisztítson és megváltson.  Mivel oly Jóságos, kedves, megbocsát minden bűntudatot, Igen Ő az elveszettek Megmentője!

Köszönöm, ÚR Jézusom, TE oly sok embert vonzottál magadhoz és megmentettél. TE oly kiválóan Jóságos, kedves vagy mindannyiunkkal, mert nagyon szeretsz minket. Köszönöm, hogy nekem is gondomat viseled, és Békét adsz nekem Istennel. Egész életemben Téged akarlak dicsőíteni míg élek, és Téged akarlak követni, mert a TE Jóságod és Hűséged végtelen.

Werbung

Autor: Frank Lauermann

Guten Morgen, liebe Leute!!! Ich bin Frank Lauermann. Ich lebe nun schon lange in Litauen und es gefällt mir gut. Jeden Morgen schreibe ich eine kleine Andacht mit Gedanken für den Tag, über den Glauben an Jesus Christus, das Gebet und die Liebe unseres mächtigen Vaters im Himmel. Ich hoffe, daß meine Arbeit ermutigt, Hoffnung weckt, Glauben stärkt und uns den HErrn Jesus nahe bringt. ER ist mein Leben. Bitte, leite die Andachten weiter an Freunde und Bekannte! Einen ganz herzlichen Gruß, frank

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: