Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerősítvén az ígét a jelek által, a melyek követik vala.
Márk 16, 20

Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerősítvén az ígét a jelek által, a melyek követik vala.
Az Úr Jézus Krisztus Szolgálata itt a Földön, nemcsak Prédikáció volt, hanem majdnem végnélküli Betegek és Megsebzettek Gyógyitása. Úgyhiszem, majdnem egész Nap gyógyította Ö a Betegeket és csak közben Prédikált Ö egy keveset. Ö Istennek a Könyörületessége volt. Szoros Kapcsolatban volt a Mennyei Atyával és tudta mindég, Istennek akaratát. Ezért is az Ö Szolgálata Teljes Hatósággal és Isteni Tökéketességgel zajlott le.
Az Ö Tanítványai, pedig szintén eképpen cselekedtek. Ök is szoros Kapcsolatban voltak az Atyával és Tudták, azt amit Ö akar. Eképpen volt az hogy ök is Jeleket és Csodákat tehettek. Pál Apostol is beszél az Isteni Jelekröl mint egy az ö Apostolságának Hitelesítéséröl.
Az Ember önmagában nemtud Csodát elérni. De ha ö tudja, mi az Isten akarata, akkor imádkozhat minden bizonyossággal és már elöre is köszönettel Mert bizonyára Ö ezt megteszi.
Eképpen van a mi Szolgálatunk is teljes Hatalommal, mindaddig míg az ÚRral közöségben maradunk. Amenyiben a mi Szolgálatunk az Ige, Ö ad teljes Felhatalmazást, úgyhogy az Ige a Szíveket eléri, gyógyít és megváltoztat. Amenyiben a mi Szolgálatunk több mint egy Praktikai Munka, akkor Ö ezt élövé teszi és az Emberek Dicsöiteni fogják Istent. Oly sok és külömbözö Eljárások vannak a Szolgálatban! Csakhogy az embernek, Öszhangban kel lennie Övele,ahoz hogy az Isteni Összetevö részek Fejlödésben vegyenek részt.
Vannak Közbenjárók akik mindinkáb imádkoznak. És ök Csodákat és Csodákat élnek át. Mert Isten örömmel halja az ö Imádságaikat. Az ö Szolgálatukban is megvannak áldva Isteni Hatalommal, mindaddíg míg Övele Közösségben vannak.
Avagy a Zenészek! Míly nagyon elérhetik ök a Szívet és megnyitják azt Istennek számára!
Söt még a mindennapi Munkában is jön a lelki összeállítás. Öröm é Áldás van a Munkában, mert az Övele van végezve.
Igen, hadd szólgáljunk, aképpen amint Ö szolgált. Hadd halgassunk Öreá, az Ö Akaratára. Mi ne korlátozzunk semmit, hanem mindenfele az Ö Cselekedeteit, Csodáit, Jeleit és Beszédét terjeszük!

Köszönöm, Jézusom! TE oly határtalan vagy! TE telve vagy Könyörületeséggel, hogy TE engem szolgálatba állítasz és végzed a TE cselekedeteidet velem. Míly szép is az hogy TE használsz engem a Munkába! De minden Dicsöség a Tied egyedül.

Werbung

Autor: Frank Lauermann

Guten Morgen, liebe Leute!!! Ich bin Frank Lauermann. Ich lebe nun schon lange in Litauen und es gefällt mir gut. Jeden Morgen schreibe ich eine kleine Andacht mit Gedanken für den Tag, über den Glauben an Jesus Christus, das Gebet und die Liebe unseres mächtigen Vaters im Himmel. Ich hoffe, daß meine Arbeit ermutigt, Hoffnung weckt, Glauben stärkt und uns den HErrn Jesus nahe bringt. ER ist mein Leben. Bitte, leite die Andachten weiter an Freunde und Bekannte! Einen ganz herzlichen Gruß, frank

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: