A nagy Válás

És mindenekfelett, mi köztünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgy, hogy a kik akarnának innét ti hozzátok általmenni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek.
Lukács 16, 26

Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, mindennap dúsan vigadozván: És vala egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. És kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról; de az ebek is eljővén, nyalják vala az ő sebeit. Lőn pedig, hogy meghala a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe; meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték. És a pokolban felemelé az ő szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. És ő kiáltván, monda: Atyám Ábrahám! könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e lángban. Monda pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképen Lázár is az ő bajait: most pedig ez vígasztaltatik, te pedig gyötrettetel. És mindenekfelett, mi köztünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgy, hogy a kik akarnának innét ti hozzátok általmenni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek.

Amint én ezt a Történetet olvastam, egy hatalmas nagy Porszívót képzeltem el. Elöszöris az felszívta mind a Roszat, ami ez itt nálunk van: A Háborukat és minden Gyilkos Fegyvert, a Mérgeket, melyek állandóan megnehezítik a mi Életünket, Csalásokat, Hazugságokat, és Lopásokat, Gyikosság és Emberölöket és Gonosz Beszédeket egymásról. Aztán felszívott minde Adóságot, és miden Tartozásokat. Az egész Szemetet, ami a Földön minket körülvesz, eltávolította a ,,Porszívó“ és mi maradt még meg? csak a Jó, amit Isten Teremtett. A Föld aképpen nézet ki mint a Meny, egyszerüen Mennyei, telve Örömmel, semmi Gonoszság többé!!!!
Aztán láttam mégegyszer egy Hatalmas Porszívót. Ezalkalommal felszívott az minden Jót. A Fellegeket, a Napot, a Csillagokat, a Zenét, a Színeket, a Megbocsájtásokat, az Örömöket, a Szeretetet és minde Könyörületességeket. Borzalmas ami hátramaradt! Minden sötét, Reménytelenség, Örömtelenség, Békétlenség, semmi Szeretet, csak Magány és Kétség, Anya és Fia közti Gyülölet, csak Hazugságok és Csalások! Igen, eképpen lesz ez, mikor Isten nem lesz többé jelen.
Ma még határozhatunk, miként akarunk mi élni: Istennel avagy Nélküle.
És amint mi határozunk, aképpen lesz: Minden Gonosz eltünik, avagy minden isteni távozik. Borzalom lesz, amikor Isten a magunk Gondolatára hagy és csak mi maradunk magunkban. Nincs semmi isteni többé, nincs Fény, sem Remény, semmi!!
Mennyei lesz az amikor a mi Reménységünk beteljesedik, és mi Nála leszünk! Végre a Gonosz nemlesz többé! Végre mi Tökéletességgel leszünk betöltve és a Szeretettöl elragadva! Végre megszünik a Harc, és mi megnyugszunk az Ábrahám Kebelén. Míly jó lesz mindez!!

Köszönöm, Jézusom! már most Hozzád csatlakozhatok és Benned biztonságban lehetek. A Gonosz legyözve! Biztosan, van még Halál és Bün, de Veled én Gyözelmes vagyok. Igen, Uram, TE vagy az én Megváltóm, a Megmentöm, az én Barátom és Vígaszom.Werbung

Autor: Frank Lauermann

Guten Morgen, liebe Leute!!! Ich bin Frank Lauermann. Ich lebe nun schon lange in Litauen und es gefällt mir gut. Jeden Morgen schreibe ich eine kleine Andacht mit Gedanken für den Tag, über den Glauben an Jesus Christus, das Gebet und die Liebe unseres mächtigen Vaters im Himmel. Ich hoffe, daß meine Arbeit ermutigt, Hoffnung weckt, Glauben stärkt und uns den HErrn Jesus nahe bringt. ER ist mein Leben. Bitte, leite die Andachten weiter an Freunde und Bekannte! Einen ganz herzlichen Gruß, frank

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: