Isten lát engem​ ​ – ​ ​2019.08.23

A ki a fület plántálta, 
avagy nem hall-é? 
És a ki a szemet formálta, 
avagy nem lát-é? 
Zsoltár 94, 9

Sok ember téved, mert nem veszik észre, hogy Isten látja őket. Ők átkozzák az Igazság Istenét. Nem hiszik, hogy egyszer Ő, megítéli őket, az érdemük szerint.
Sok keresztény szinte ugyanazzal a tudattal él: Igazságtalanul cselekesznek, hiszen nem látja senki. És hazugságuk, megtévesztésük és lopásaik miatt szinte előre kérik a megbocsátást; – soha sem lehet tudni. – Valahogy ez Istenkáromlás. Nem ismerik a Szentet, aki igazságosságot igényel, soha nem tolerálja a bűnt, aki mindannyiunknak megfizet, amint azt érdemeljük. Ő nem engedi magát gúnyolni!!
Mi, keresztények, akik komolyan vesszük ŐT, sok rosszat kel elszenvednünk. De az ÚR mindezeket látja, és újra mindent kárpótol.Lehet, hogy nem mindig kapjuk meg a jogainkat, azaz amire jogosultak vagyunk. De megkapjuk az Ő Áldását, és ez minden bizonnyal több, mint amit megérdemelnénk.
Azokra gondolok néha, akik engem bántalmaztak. És látom, hogy Isten visszavonta Áldását ezektől, látom hogyan szenvednek és vesznek el az istentelenségükben. Néhányan meghaltak vagy pszichiátriai kezelésben vannak, mások isznak, mások meg boldogtalanok. Milyen rossz is az embernek Isten nélkül! Az üresség nyilatkozik, gyakran csak homlokzatok. Soha nem szeretnék velük cserélni!! És a legrosszabb még csak következik: Az örökkévalóságot Isten nélkül kel tölteniök, és mindazok nékül melyeket Isten teremtett: világosság nélkül, remény nélkül, zene nélkül, barátság nélkül, rokonság nélkül, minden nélkül. Alig lehet elképzelni milyen rémületes.
Isten lát és hall. Mindent kicsinységet és nagyot lát. Nincs különbség számára. Nagy figyelmet fordít legkisebb Gyermeke életére. És minden kárt megtérít tízszeresen sőt százszorosan. Ha nagyon rosszul érezzük magunkat, Ő akkor van a legközelebb hozzánk. Szerelme mibennünk mindent elvisel. Ezért imádságban, bizalommal és hálaadással fordulunk Őhozzá. És Ő válaszol imáinkra, és hozzánk hajol.
Mi megbocsájtani akarunk. Mert szörnyű a büntetés azok számára, akik rosszat tesznek ellenünk. Amint én ezt elképzeltem, nagyon gyorsan megbocsájtottam az ellenem vétkezőnek, áldást és megváltást kértem számára. URAM, add nekem a TE meglátásodat, hogy én is olyképpen lássam az én Embertársaimat amint TE látod őket.

Köszönöm Mennyei Édesatyám az ÚR Jézus Krisztusban, hogy TE gondomat viseled! A TE Füled nincs elzárva, és Szemeid látnak. Látsz engem és az én harcaimat itt e Földön. És TE velem vagy, megerősítesz, segítsz nekem, vigasztalsz engem, adod a TE szeretetedet, reményt, hitet és békét. Milyen jó hogy Tenálad én biztonságban vagyok!! Köszönöm szeretett Édesatyám!!

Werbung

Autor: Frank Lauermann

Guten Morgen, liebe Leute!!! Ich bin Frank Lauermann. Ich lebe nun schon lange in Litauen und es gefällt mir gut. Jeden Morgen schreibe ich eine kleine Andacht mit Gedanken für den Tag, über den Glauben an Jesus Christus, das Gebet und die Liebe unseres mächtigen Vaters im Himmel. Ich hoffe, daß meine Arbeit ermutigt, Hoffnung weckt, Glauben stärkt und uns den HErrn Jesus nahe bringt. ER ist mein Leben. Bitte, leite die Andachten weiter an Freunde und Bekannte! Einen ganz herzlichen Gruß, frank

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: