Akit Jézust szeret – 2017.11.11

Jézus mondja:
Néki sok bűne bocsáttatott meg; mert igen szeretett; a kinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret.
Lk. 7, 47

Kéré pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyék; annakokáért bemenvén a farizeus házába, leüle enni. És ímé a városban egy asszony a ki bűnös vala, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hoza egy alabástrom szelencze drága kenetet. És megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdé öntözni az ő lábait, és fejének hajával törlé meg, és csókolgatá az ő lábait, és megkené drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, a ki őt meghívta, monda magában: Ez, ha próféta volna, tudná ki és miféle asszony az, a ki őt illeti: hogy bűnös. És felelvén Jézus, monda néki: Simon, van valami mondani valóm néked. És az monda: Mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa vala: az egyik adós vala ötszáz pénzzel, a másik pedig ötvennel. És mikor nem volt nékik miből megadni, mind a kettőnek elengedé. E kettő közül azért, mondd meg, melyik szereti őt jobban? Felelvén pedig Simon, monda: Azt gondolom, hogy az, a kinek többet engedett el. És Jézus monda néki: Igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulván, monda Simonnak: Látod-é ez asszonyt? Bejövék a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adál: ez pedig könnyeivel öntözé az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókolál: ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szünt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented: ez pedig drága kenettel kené meg az én lábaimat. Minekokáért mondom néked: Néki sok bűne bocsáttatott meg; mert igen szeretett; a kinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. És monda annak: Megbocsáttattak néked a te bűneid. A te hited megtartott téged. Eredj el békességgel!
A Farizeusnak nemvolt avagy lehet hogy csak egy pár kicsiny Büne volt. Azért is nemvolt szüksége a Kegyelemre. Az Asszonynak sok Büne volt, szüksége volt a Megváltásra! ÉS Jézusnál megtalálta a Bocsánatot, Elfogadást, Szeretetet, Könyörületességet és Új Életet. Ö nem ismerte a Bibiliát, de Jézus Tekintetéböl és Szívéböl olvasott: Ö szereti az Elveszetteket!
Hadd hogy a Szentlélek megmutassa neked, ha te valóban egy jó Ember vagy, amint te ezt képzeled, avagy te is egy mélyen elveszett vagy mint ez az Aszony. Jézus nemcsak egy néhány felületes Bünökért halt meg. Az Ö Kiontatott Vére azok számára érvényes, akik ezt valóban igénylik. És ezek az Emberek kimondhatatlanul hálásak, mint ez az Aszony. A te Szereteted Jézushoz vonja le a Következtetést, miként van a Te Szívednek beállítása; Szükséged van e Bocsánatra? Szereted e te az Urat oly nagyon, hogy Te még egy valami Örületre is képes lennél érte? Ö a Bünösökért halt meg s nem az Ál-Igazakért. Ö kedveli azt ha mi a Szeretetünket kimutatjuk.
Hiszed te, azt, hogy Jézus ettöl az Aszonytól, aki Öt oly nagyon szeretet, valamit is eltagadhat? Nem, Ö szereti.

Köszönöm, Jézusom! TE ooly nagy vagy a Megbocsájtásban! És én megkel valjam: Nekem szükségem van a TE Megbocsájtásodra az én Büneim miatt. Igen, URam én Kudarcot vallok. De TE mégis elfogadsz engem! Azért is Szeretlek én oly nagyon!

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s