A Szeretet Cselekedetei – 2017.11.10

Jézus mondja:
Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.
János 13, 34f

A husvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az Atyához, mivelhogy szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket.
Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és azIstenhez megy, Felkele a vacsorától, leveté a felső ruháját; és egy kendőt vévén, körülköté magát. Azután vizet tölte a medenczébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, a melylyel körül van kötve. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén, monda nékik: Értitek-é, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok: Mester, és Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy a miképen én cselekedtem veletek, ti is akképen cselekedjetek. Amen., Bizony, bizony mondom néktek: A szolga nem nagyobb az ő Uránál; sem a követ nem nagyobb annál, a ki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket …. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek! – (A János13-ból)
Mi azt gondoljuk, az Áhitatokban és Csendben szolgáljuk az Urat. Mi szeretnénk inkább tökéletes Elkülönitést mint egy Remete, hogy Istenhez közeledjünk. Azonban az ÚrJézus egy más Útat mutat: A Munkába, a Szólgálatban, az Ö Akaratát cselekedve találunk mi Istenre.
Természetesen hogy szükségünk van a Csend és Imádságra. Mégis Jézus rámutat arra hogy Istent a Cselekedeteinkben és az Önmegtagadásunkban találjuk meg. Ezekáltal mi Hozzá közeleb vagyunk, habár mi ezt talán észre sem vesszük. Imádság és Cselekedet egymáshoz tartoznak, mert különben enélkül szellemileg felfuvalkodókká lennénk. Jézus tekinti a mi Cselekedeteinket. Ö úgy szeretne bennünk élni, hogy mi magunkat elfeledjük és magunkat megtagadjuk. Ezáltal mi szabadokká válunk, másokat szólgálni. Söt még a ,,szeretett“ Testvért is aki benünket oly borzalmasan idegesít! Igen, Jézus a Júdás Lábait is megmosta, és mi úgylehet hogy egyes Testvéreinket, inkáb nem is köszöntenénk. Eszerint Bíróvá hintázuk fel magunkat!

URam, segíts nekem! Minden körülöttem forog! Nemakarok többé irigy lenni sem büszke avagy kapzsi, én Benned akarok élni. Ad meg nekem ehez a Bátorságot, hogy alázatossá váljak, és segíts, hogy magamat leküzdjem! Én szeretném a TE Szeretet Cselekedeteidet élni, aképpen, amint TE ezt velem tetted.

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s